Kontakt klima- og miljødepartementet

Her finn du adresser og kontaktinformasjon til klima- og miljødepartementet.

Besøksadresse

Kongens gate 20
Vis kart

Varelevering/Budlevering

Varemottak
Akersgata 59, innkjøring Munchs gt.
0180 Oslo

Postadresse

Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Telefon

Telefon 22 24 57 11

Ansatte i KLD: Depkatalog

E-post

postmottak@kld.dep.no 
Regelverk for e-post til Klima- og miljødepartementet

Pressehenvendelser

Mobil: 947 82 505 (Ikke send sms, nummeret viderekobles.)

presse@kld.dep.no

Pressekontakter

Klima- og miljøministeren

postmottak@kld.dep.no

Servicetorg/Sentralbord

kld.servicetorg@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 11

Arkiv

postmottak@kld.dep.no
Telefon: 22 24 60 01

Bibliotek

biblioteket@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 87