Om Klima- og miljødepartementet

I Klima- og miljødepartementet jobber det omtrent 250 ansatte. Departementet består av seks fagavdelinger i tillegg til en kommunikasjonsenhet og et forkontor. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og Svalbards miljøvernfond.