Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank om naturmangfold i Norge.

Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper, arter og populasjoner (genetisk variasjon). Artsdatabanken skal ha en fri og uavhengig stilling i alle faglige spørsmål. Les hele mandatet.

Artsdatabanken er et forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet. 

Om styret og referat fra styremøter

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

 

Nettside: http://www.artsdatabanken.no/