Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt står for den offentlige meteorologiske tjeneste for sivile og militære formål.

Meteorologisk institutt leverer tjenester som værvarsling og klimaovervåkning. Meteorologisk institutts hovedformål er å sikre liv og verdier og planlegging og vern av miljøet.

Meteorologisk institutt er en etat under Klima- og miljødepartementet.  

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.met.no/