Selskaper og statsforetak

Oversikt over selskaper og statsforetak hvor Klima- og miljødepartementet forvalter statens eierskap.
 • Bjørnøen AS

  Bjørnøen eier all grunn og noen kulturhistoriske bygninger på Bjørnøya. Bjørnøya er et naturreservat og er i all hovedsak fredet. Bjørnøen ble overtatt av staten i 1932 og ble i 1967 administrativt underlagt Kings Bay AS.

  Nettside: https://kingsbay.no/bjornoya/

 • Enova SF

  Enova og Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet

  Nettside: http://www.enova.no/

 • Kings Bay AS

  Kings Bay eier og har ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av infrastrukturen i Ny-Ålesund.

  Nettside: https://kingsbay.no/