Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Utviklingsministeren har ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet i alle regioner utenfor OSSE-området, Midtøsten og Afghanistan. I tillegg har hun ansvaret for Norges humanitære innsats, utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer. Hun er nordisk samarbeidsminister og har videre ansvaret for Norad, Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) og Norfund.

Tiltrådte: 14.10.2021
Født: 1974

Politiske verv

 2021 -

Utviklingsminister

 2011 - 2013

Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet

 2006 

Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet

Verv i Senterpartiet

 2014 -

Nestleder i Senterpartiet

 2013 - 2014

Sentralstyremedlem i Senterpartiet

 2003 - 2005

Varamedlem i Senterpartiets sentralstyre

 2000 - 2002

Leder i Senterungdommen

 2000 - 2002

Medlem av Senterpartiets sentralstyre

 2001 - 2002

Rådsmedlem i Nei til EU

 1998 - 2000

Internasjonal leder i Senterungdommen

 1998 - 2000

Medlem av Senterpartiets internasjonale utvalg

Øvrig

 2019 - 2021

Fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken

 2018 - 2019

Rådgiver i Tankesmien Agenda

 2014 - 2018

Underdirektør i Norad

 2013 - 2014

Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet

 2007 – 2011

Ambassadesekretær ved den norske ambassade i Maputo

 2005 – 2007

Utenriksdepartementets aspirantkurs

Utdanning

2008

Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo

1995 - 2003

Cand. mag. fra Universitetet i Oslo med statsvitenskap, spansk og portugisisk