Administrativ ledelse

Departementet ledes administrativt av en utenriksråd og to assisterende utenriksråder. Departementet har ni avdelinger som ledes av hver sin ekspedisjonssjef.