Veileder om offentlig støtte

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder til regelverket om offentlig støtte.

Veilederen er tenkt å fungere som et oppslagsverk, som skal bistå støttegivere og støttemottakere til å finne frem til relevant regelverk samt forvaltnings- og rettspraksis. Veilederen er ikke helt ferdig, men vil bli oppdatert med nye temakapitler etter hvert.

Vi anbefaler at alle leser del 1 først, da denne delen gir en kort introduksjon til støtteretten. Deretter slår man opp i det relevante temakapitlet i del 2 (om det som man ønsker å gi støtte til). Kapitlene skal hjelpe støttegiver til å finne ut hvordan man kan gi støtten. Deretter leser man om den delen av regelverket man trenger å bruke i del 3.

Dersom man leser veilederen for å lære om støtterett generelt, anbefaler vi å lese del 3. Denne delen er en mer utdypende gjennomgang av reglene om offentlig støtte.