Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

26.09.2022

 • Statsministeren besøkjer Agder

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre besøkjer Arendal og Kristiansand måndag 26. september.

  Statsministeren legg ned grunnsteinen på Morrow Batteries om lag klokka 10.10. Stad: Eyde Energipark. Adresse: 4849 Arendal.

  Statsministeren besøkjer Yrkes-NM, som er ein konkurranse for lærlingar og unge fagarbeiderar, om lag klokka 12.50. Stad: Sørlandshallen. Adresse: Travparkveien 24, 4636 Kristiansand.

  Pressekontakt er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Helene Megaard, telefon 98 83 62 99, e-post hem@smk.dep.no

 • Helse- og omsorgsministeren besøker Narvik og Bodø

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Se presseinvitasjon for ytterligere detaljer

 • Forsvarsministeren besøker Sjøforsvaret på Haakonsvern mandag 26. september

  Bjørn Arild Gram| Forsvarsdepartementet

  Sted: Haakonsvern

  Kun for pressen

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker Bergen 26. september.

  Gram skal møte ledelse og personell ved Sjøforsvarets base på Haakonsvern. Han skal få orientering ved Nasjonal Sjøoperasjonssenter, besøke fregattskvadronen, Bogøytoppen, minerydderskvadronen og korvettskvadronen. Sjef Sjøforsvaret er vertskap for besøket som varer hele dagen.

   

  Priv-til-red.:

  I programmet er det lagt opp til et pressemøte fra klokken 13.00 om bord i KNM Fridtjof Hansen. Påmelding til mhayes@mil.no senest søndag 25. september. Oppmøte senest kl. 12:20 ved Hovedporten Haakonsvern. Ta med gyldig legitimasjon.

  Forsvarsministeren og Sjef Sjøforsvaret Rune Andersen vil være tilgjengelig for spørsmål for pressen om bord i fregatten.

  Pressekontakt for forsvarsministeren: Lars Gjemble, e-post: LGJ@fd.dep.no, mobil 90 97 38 91.

  Pressekontakt for Sjøforsvaret Orlogskaptein Michel Hayes, e-post mhayes@mil.no, mobil 98 81 12 46.

 • Finansministeren besøker Tromsø

  Trygve Slagsvold Vedum| Finansdepartementet

  Sted: Tromsø

  Finansministeren deltar på åpningen av landsmøtet til Norsk sjømannsforbund. 

 • Næringsministeren til Andøya, Bodø og Tromsø

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  26.-27. september besøker næringsminister Jan Christian Vestre Andøya Space, samt møter næringsliv i Bodø og Tromsø.

  Se fullstendig program og praktisk info her. 

 • Utanriksministeren besøkjer Japan

  Anniken Huitfeldt| Utenriksdepartementet

  Sted: Tokyo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt besøkjer Japan.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Guri Solberg (med på reisa) +47 92 21 97 69

 • Kommunal- og distriktsministeren mottar rapport fra personvernkommisjonen

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Adresse: Akersgt. 59, Oslo

  Sted: Auditoriet i R5

  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik mottar rapport fra personvernkommisjonen.

  Om personvernkommisjonen.

  Personvernkommisjonen leverer sin rapport (presseinvitasjon 21.09.2022).

 • StatssekretærPetersson deltek på eit møte med sjøforsikringsselskapet Gard

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte med sjøforsikringsselskapet Gard om utfordringar i samband med sanksjonane mot Russland. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Landbruks- og matministeren i Dialogforum for Skog- og trenæringen

  Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: R6

  Landbruks- og matminister Sandra Borch deltar i Dialogforum for Skog- og trenæringen.

 • Statssekretær Sandkjær besøkjer Hisp-senteret ved UiO

  Bjørg Sandkjær| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bjørg Sandkjær besøkjer Hisp-senteret ved Universitetet i Oslo (UiO) saman med statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet.

  Senteret er eit globalt aksjonsforskingsprosjekt.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Kommunal- og distriktsministeren møter Viken fylkeskommune

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik møter Viken fylkeskommune. Tema for møtet er oppfølging av regjeringens kontaktkonferanse i mai 2022.

 • Utviklingsministeren deltek under utdelinga av Foreininga Nordens språkpris

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Sted: Foreininga Nordens hus, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek under utdelinga av Foreininga Nordens språkpris til Danmarks dronning Margrethe. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kommunal- og distriktsministeren møter Akademikerne

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik møter Akademikerne. Tema for møtet er aktuelle problemstillinger som rekruttering og kompetanse, tillitsreform og trepartssamarbeidet.

27.09.2022

 • Landbruks- og matministeren besøker Innlandet

  Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Innlandet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch på fylkesbesøk til Innlandet.

 • Olje- og energiministeren er i Polen

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer Polen, der han skal delta på opninga av Baltic Pipe i Szczecin. Gassrøyret Baltic Pipe knyter Polen til eksisterande gassrøyr mellom Noreg og kontinentet. Røyret vil bidra til å styrkje forsyningssikkerheita til Polen, Danmark og andre land i området rundt Austersjøen og Aust-Europa. Akkrediteringsfristen er gått ut. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Helse- og omsorgsministeren besøker Narvik og Bodø

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Se presseinvitasjon for ytterligere detaljer

 • Næringsministeren til Andøya, Bodø og Tromsø

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  26.-27. september besøker næringsminister Jan Christian Vestre Andøya Space, samt møter næringsliv i Bodø og Tromsø.

  Se fullstendig program og praktisk info her. 

 • Statssekretær Petersson opnar ein workshop om marine ressursar i Antarktis

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: Forskningsparken, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson opnar ein workshop i Kommisjonen for bevaring av marine levande ressursar i Antarktis (CCAMLR).

  Noreg har sidan 2018 leia arbeidet med utvikling av eit kunnskapsgrunnlag for forslag om marint verneområde i den vestlege delen av Weddellhavet, dvs. Haakon VII hav utanfor Dronning Maud Land. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren besøkjer Japan

  Anniken Huitfeldt| Utenriksdepartementet

  Sted: Tokyo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt besøkjer Japan.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Guri Solberg (med på reisa) +47 92 21 97 69

 • Kommunal- og distriktsministeren innleder for Norsk Sjømannsforbund

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Adresse: Tromsø

  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik innleder på landsmøtet for Norsk Sjømannsforbund.

  Program og omtale.

  Oppdateres med presseinvitasjon.

 • Statssekretær Petersson deltek på eit møte med Danmarks arktiske ambassadør

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte med Thomas Winkler, Danmarks arktiske ambassadør. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

28.09.2022

 • Statssekretær Sandkjær deltek på eit seminar om kontantoverføringar i utviklingssamarbeidet

  Bjørg Sandkjær| Utenriksdepartementet

  Sted: Norad, Oslo

  Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit seminar om kontantoverføringar i utviklingssamarbeidet i regi av Norad. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Helse- og omsorgsministeren holder åpningsinnlegg ved Nordisk ministerrådskonferanse om rusforebygging

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Kommunal- og distriktsministeren besøker Trøndelag

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik besøker Grong og Høylandet kommuner i Trøndelag.

 • Olje- og energiministeren deltek på gruppeseminar i Arbeiderpartiet

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Seminaret går føre seg på Utøya.

 • Statssekretær Sandkjær deltek på eit møte med Den afrikanske utviklingsbanken

  Bjørg Sandkjær| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med direktør Mette Knudsen frå nordisk-indisk-irsk valkrets i Den afrikanske utviklingsbanken. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Sandkjær held eit innlegg på Globalt Forum

  Bjørg Sandkjær| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bjørg Sandkjær held eit digitalt innlegg på Globalt Forum om ulovleg kapitalflyt.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren har eit møte med Tanzanias energiminister

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Tanzanias energiminister, January Yusuf Makamba. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Olje- og energiministeren er tilgjengeleg på telefon for presse

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Presse som ønskjer kommentarar kan kontakte pressevakta i Olje- og energidepartementet før kl. 14.00, enten på telefon 41 57 35 00 eller e-post info@oed.dep.no.

 • Statssekretær Sandkjær deltek i ein panelsamtale om gjeldspolitikk

  Bjørg Sandkjær| Utenriksdepartementet

  Sted: Popsenteret, Oslo

  Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek i ein panelsamtale om gjeld i regi av nettverk for rettferdig gjeldspolitikk (Slug). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Landbruks- og matministeren deler ut utmerkelser til melkeprodusenter

  Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

  Landbruks- og matminister Sandra Borch deler ut TINE's utmerkelser - Sølvtine og Mjølkespann til melkeprodusenter.

29.09.2022

 • Utviklingsministeren deltek på Yara sitt leiarseminar

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Sted: SAS Raddison, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Yara sitt leiarseminar. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren held opningsinnlegget på Nordic-African Business Summit

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Sted: Hotell Continental, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim held opningsinnlegget på Nordic-African Business Summit. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Rimestad deltek på eit arrangement om Afrika og ein ny global orden

  Erling Rimestad| Utenriksdepartementet

  Sted: Berlin, Tyskland

  Statssekretær Erling Rimestad deltek på eit arrangement skipa til av European Council on Foreign Relations. Tema for arrangementet er  Africa’s View of the New Global Order - i lys av Russlands krig mot Ukraina. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Helse- og omsorgsministeren holder åpningsinnlegg ved Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings dagsmøte. Tema: Barn og unges psykiske helse.

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Helse- og omsorgsministeren møter KS

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Helse- og omsorgsministeren deltar i ekstraordinært foretaksmøte i Norsk helsenett

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Utviklingsministeren deltek på lanseringa av ein rapport om matressursar

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Sted: Vippetangen, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på lanseringa av Green House sin rapport om matressursar. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Olje- og energiministeren deltek på seminar med entrepenørselskapet Hauk Sveinsson

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Statssekretær Sandkjær møter presidenten i Den afrikanske utviklingsbanken

  Bjørg Sandkjær| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Bjørg Sandkjær møter presidenten i Den afrikanske utviklingsbanken, Akinwumi Adesina.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Landbruks- og matministeren åpner Akevittfestivalen 2022

  Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Gjøvik arbeidersamfund, Øvre Torvgate

  Landbruks- og matminister Sandra Borch åpner Akevittfestivalen 2022.

30.09.2022

 • Helse- og omsorgsministeren holder innlegg på Trøndelag helse- og omsorgslederforum

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Stjørdal

 • Statssekretær Rimestad deltek på eit arrangement om Afrika og ein ny global orden

  Erling Rimestad| Utenriksdepartementet

  Sted: Berlin, Tyskland

  Statssekretær Erling Rimestad deltek på eit arrangement skipa til av European Council on Foreign Relations. Tema for arrangementet er  Africa’s View of the New Global Order - i lys av Russlands krig mot Ukraina. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Helse- og omsorgsministeren besøker jordmortjenesten ved Stjørdal helsestasjon

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Stjørdal

 • Olje- og energiministeren møter Google

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Utviklingsministeren besøkjer NMBU saman med presidenten i Den afrikanske utviklingsbanken

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Sted: Ås, Viken

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim besøkjer Noregs miljø- og biovitenskapelege universitet (NMBU) saman med presidenten i Den afrikanske utviklingsbanken, Akinwumi Adesina. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

06.10.2022

21.10.2022

Vis flere hendelser