Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

01.03.2021

 • Olje- og energiministeren deltar på EU-klyngemøte

  Tina Bru| Olje- og energidepartementet

  Sted: Digitalt

  Olje- og energiminister Tina Bru deltek digitalt på eit møte med EU-kommisjonen for å diskutere Noregs bidrag til Europas grøne giv (European Green Deal).

  Sjå eigen presseinformasjon.

 • Olje- og energiministeren deltar på havvind-webinar

  Tina Bru| Olje- og energidepartementet

  Sted: Digitalt

  Olje- og energiminister deltar når Norsk Industri legger frem resultatene fra arbeidsgruppen "Leveransemodeller for havvind".

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er på digital reise til Vestfold og Telemark

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er på digital reise til Vestfold og Telemark.

   

 • Utanriksministeren deltek på eit møte med EU-kommisjonen

  Ine Eriksen Søreide, Tina Bru, Sveinung Rotevatn, Knut Arild Hareide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på eit møte med EU-kommisjonen for å diskutere Noregs bidrag til Europas grøne giv (European Green Deal).

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, ane.lunde@mfa.no, 97 67 12 50

 • Klima- og miljøministeren møter EU-kommisjonen

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: TBD

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) , utanriksmisteren, samferdsleministeren og olje- og energiministeren møter EU-kommisjonen for å drøfte den grøne given - EUs Green Deal.

 • Utviklingsministeren har eit møte med ein representant for farmasøytindustrien

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Thomas Cueni, generaldirektør i Den internasjonale samanslutninga av farmasøytiske produsentar og foreiningar. Tema er vaksinearbeidet ACT-A og handteringa av covid-19.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utanriksministeren deltek på eit møte med Chile

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på eit møte med Chile der det skal signerast ein avtale (MoU) om havdialog mellom dei to landa.

  Pressekontakt: Mari Bangstad, mobil 41 44 08 71

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit gjevarmøte for Jemen

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit høgnivå gjevarmøte (digitalt) for Jemen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren møter Equinor-sjefen

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) møter mellom andre konsernsjef Anders Opedal i Equinor for å drøfte klimaspørsmål.

  Mellom anna vil Equinor-sjefen legge fram sine tanker om selskapet sin ambisjon om å vere klimanøytralt innan 2050 og Equinor si rolle i energiomstillinga.

02.03.2021

 • Landbruks- og matministeren i møte om HMS i landbruket

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Digitalt

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har digitalt møte i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren innleder og deltar i debatt på kommunalteknisk toppmøte

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om omstilling og lokaldemokrati på kommunalteknisk toppmøte og deltar i debatt om handlingsrommet for omstilling.

  Omtale og program

 • Utviklingsministeren deltek under lanseringa av eit bibliotek i Rwanda

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på ei digital lansering av Det globale digitale bibliotek i Rwanda, der dei har omsett femti lesebøker i biblioteket frå engelsk til kinyarwanda. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Utviklingsministeren har eit møte med Senter for undersøkjande journalistikk i Bergen

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Senter for undersøkjande journalistikk i Bergen. Tema er senterets arbeid og planar framover.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren deltek på eit møte om moderne slaveri

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit digitalt innspelsmøte med den eksterne ressursgruppa mot moderne slaveri. Tema er ny strategi for kampen mot moderne slaveri.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit webinar om ytringsfridom

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit webinar om kunstnarisk ytringsfridom.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren har eit videomøte med Polen sin utanriksminister

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har eit videomøte med Polen sin utanriksminister Zbigniew Rau.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter byrådslederen i Oslo

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Oslo

  Sted: Youngstorget

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter byrådsleder i Oslo Raymond Johansen for en befaring på Youngstorget. Tema for befaringen er nytt regjeringskvartal.

 • Utanriksministeren har ein samtale med Saudi-Arabias utanriksminister

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har eit videomøte med Saudi-Arabias utanriksminister prins Faisal.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek i ein paneldebatt under ein filmfestival

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) i ein paneldebatt i samband med ein internasjonal dokumentarfilmfestival. Debatten vil ta opp Noregs rolle i Latin-Amerika. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

03.03.2021

 • Utanriksministeren deltek på ein likestillingskonferanse

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Clarion Hotel Bjørvika, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held innlegg og deltek i ein paneldebatt på den nasjonale likestillingskonferansen skipa til av Kulturdepartementet og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Olje- og energiministeren deltek på lunsjseminar om CCS

  Tina Bru| Olje- og energidepartementet

  Sted: Digitalt

  Olje- og energiminister Tina Bru deltek digitalt på lunsjseminar/debatt om CCS under UN Theme Week (FN-studentane i Trondheim.

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte mellom Noreg og Honduras

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit møte der det vert signert ein samarbeidsavtale (MoU) mellom Noreg og Honduras.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

04.03.2021

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Abelia

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter Abelia. Tema for møtet er innovasjon i offentlig sektor og utvikling av SIVA.

 • Utanriksministeren held eit innlegg på NTNU sin vinterkonferanse

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held eit innlegg (digitalt) på vinterkonferansen til NTNU Handelshøgskulen i Trondheim.

  Sjå meir på konferansens nettsider.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren held ei helsingstale for leiarteam i Kyrkjas Naudhjelp

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held ei digital helsingstale for leiarteama på landkontora til Kyrkjas Naudhjelp.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

05.03.2021

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Iconfirm

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter Iconfirm. Tema for møtet er kommunenes arbeid med personvern.

 • Utanriksministeren har eit møte med Frankrike sin utanriksminister

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har eit videomøte med Frankrike sin utanriksminister Jean Yves Le Drien.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kommunal- og moderniseringsministeren spiller inn podkast

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup deltar i Miljødirektoratets podkast for kommunene om klimatilpasning og utslippskutt.

 • Utanriksministeren deltek på eit nordisk utanriksministermøte

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på eit møte med dei andre nordiske utanriksministrane (N5).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Vis flere hendelser