Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

02.02.2023

03.02.2023

 • Forsvarsministeren til innendørs landsskytterstevne

  Bjørn Arild Gram| Forsvarsdepartementet

  Adresse: Stjørdal

  Sted: Stjørdalshallen

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker det innendørs landsskytterstevnet på Stjørdal.

  Mer informasjon her: Landsskytterstevnet - Det frivillige Skyttervesen (dfs.no)

 • Stormøte om sirkulær økonomi

  Jan Christian Vestre, Espen Barth Eide| Nærings- og fiskeridepartementet

  Adresse: Kongens gate 20, Oslo

  Sted: Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøministeren og næringsministeren inviterer til stormøte om sirkulær økonomi fredag 3. februar 2023. Inviterte er bransjeorganisasjoner, representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, virkemiddelaktører og klima- og miljøorganisasjoner. Arrangementet strømmes.

  Presse som ønsker å delta må sende mail innen 2. februar kl 16 til media@nfd.dep.no og presse@kld.dep.no. Husk gyldig legitimasjon og pressekort.

  For andre gjester er arrangementet fulltegnet, men det er mulig å følge møtet digitalt.

 • Kultur- og likestillingsministeren deltar på frokostmøte på Pressens hus

  Anette Trettebergstuen| Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Pressens hus

  Kultur- og likestillingsministeren deltar på frokostmøte arrangert av Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Landslaget for Lokalaviser, Norsk Lokalradioforbund, Fagpressen og Mediebedriftenes Landsforening. Temaet er «Ytringsfrihet i arbeidslivet?»

 • Statssekretær Petersson har eit møte med representantar for russisk studentavis

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit møte med representantar for den russiske studentavisa Doxa.

  Avisa er årets vinnar av studentanes fredspris skipa til av Internasjonal studentfestival i Trondheim (Isfit). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Klima- og miljøministeren inviterer til stormøte om sirkulær økonomi

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Adresse: Kongens gate 20 , Oslo

  Sted: Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøministeren og næringsministeren inviterer til stormøte om sirkulær økonomi fredag 3. februar 2023. Inviterte er bransjeorganisasjoner, representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, virkemiddelaktører og klima- og miljøorganisasjoner. Arrangementet strømmes.

  Presse som ønsker å delta må sende mail innen 2. februar kl 16 til media@nfd.dep.no og presse@kld.dep.no. Husk gyldig legitimasjon og pressekort.

  For andre gjester er arrangementet fulltegnet, men det er mulig å følge møtet digitalt. 

 • Helse- og omsorgsministeren avholder jevnlig dialogmøte med Fagforbundet

  Ingvild Kjerkol| Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Statssekretær Petersson har eit møte med direktøren for Europarådets aktivitetar

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit møte med Claus Neukirch, direktør for Europarådets aktivitetar. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Kultur- og likestillingsministeren deltar på felles kulturpolitisk møte med KS

  Anette Trettebergstuen| Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: KS Agenda

 • Utanriksministeren deltek på eit møte med representantar for LO

  Anniken Huitfeldt, Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte med representantar for LO på Svalbard. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Arbeids- og inkluderingsministeren besøker arbeids- og inkluderingsbedriftene Gløde og Beredt

  Marte Mjøs Persen| Arbeids- og inkluderingsdepartementet

04.02.2023

 • Statsministeren deltek på årsmøtet til Lillestrøm Arbeiderparti

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Sted: Lillestrøm

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på årsmøtet til Lillestrøm Arbeiderparti.

  Pressekontakt er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no.

06.02.2023

07.02.2023

09.02.2023

 • Næringsministeren til India

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: New Delhi og Mumbai

  Næringsminister Jan Christian Vestre besøker New Delhi og Mumbai for å styrke næringssamarbeidet og fremme grønt norsk næringsliv i India.

  Presse som ønsker å dekke besøket bør snarest ta kontakt med fungerende kommunikasjonssjef Camilla Pettersen, cpe@nfd.dep.no / 95 10 50 64.

  Les mer i presseinvitasjonen

 • Justis- og beredskapsministeren svarer på interpellasjon

  Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

  Statsråd Enger Mehl svarer på interpellasjon om rolleforståelsesutvalget. Hun er også til stede på Stortinget under behandlingen av Riksrevisjonene undersøkelse om helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel.

  Stortingets ukeplan for uke 6 (Stortinget.no) 

10.02.2023

 • Næringsministeren til India

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: New Delhi og Mumbai

  Næringsminister Jan Christian Vestre besøker New Delhi og Mumbai for å styrke næringssamarbeidet og fremme grønt norsk næringsliv i India.

  Presse som ønsker å dekke besøket bør snarest ta kontakt med fungerende kommunikasjonssjef Camilla Pettersen, cpe@nfd.dep.no / 95 10 50 64.

  Les mer i presseinvitasjonen

13.02.2023

14.02.2023

15.02.2023

17.02.2023

18.02.2023

Vis flere hendelser