Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

20.01.2022

 • Næringsministeren møter sametingspresidenten i Karasjok 20. januar

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre besøker Sametinget og møter sametingspresident Silje Karine Muotka i Karasjok 20. januar.

  Næringsministerens program:

  09.00-09.30: Omvisning i Sametingsbygningen

  09.30-11.00: Møte med sametingspresident Muotka

  Statsråden er tilgjengelig for presse etter møtet.

   

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Camilla Pettersen, 95 10 50 64, cpe@nfd.dep.no

 • Samferdselsministeren har møte med NHO

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

 • Helse- og omsorgsministeren åpner Erfaringskonferansen om primærhelseteam

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

 • Olje- og energiministeren har møte med miljøstiftinga Zero

  Marte Mjøs Persen| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har møte med miljøstiftinga Zero.

 • Helse- og omsorgsministeren møter Den Norske Legeforening

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Olje- og energiministeren har møte med Energi Norge

  Marte Mjøs Persen| Olje- og energidepartementet

  Sted: Digitalt

  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har eit digitalt møte med Energi Norge.

 • Statssekretær Sandkjær deltek på eit innspelsmøte om FNs kvinnekommisjon

  Bjørg Sandkjær| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på innspelsmøte med sivilt samfunn om FNs kvinnekommisjon (digitalt).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • HKH prinsesse Ingrid Alexandra besøkjer Statsministerens kontor

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Adresse: Glacisgata 1, Oslo

  Sted: Statsministerens kontor

  HKH prinsesse Ingrid Alexandra besøkjer Statsministerens kontor, der ho får ei orientering om arbeidet i regjeringa og ved kontoret.

  Presse som ønskjer å vere til stades når prinsessa kjem til Glacisgata 1 kan melde seg på til hbo@smk.dep.no innan 19. januar kl. 12.00. Det blir presseområde ute ved inngangen.

  Ein fotopool kan arbeide innandørs ved starten av møtet. Deltakarar i poolen er NTB og TV2, i tillegg til ein skrivande reporter frå NTB.

  Etter besøket, om lag kl. 14.05, gir statsministeren ein kommentar til pressa i plenum, i foajeen på SMK. Presse som ønskjer å vere til stades må melde seg på til hbo@smk.dep.no innan 19. januar kl. 12.00. Alle må ha med gyldig pressekort, ID og munnbind.

  Me har avgrensa tal på plassar og ber kvar redaksjon halde talet på deltakarar på eit minimum. Me kan ikkje garantere at alle får plass.

  Fotografar må møte seinast kl. 13.30 for scanning av utstyr.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91 19 13 13, e-post the@smk.dep.no.

 • Helse- og omsorgsministeren møter med Norsk sykepleierforbund

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Olje- og energiministeren møter den rumenske ambassadøren til Noreg

  Marte Mjøs Persen| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen møter den rumenske ambassadøren til Noreg, Cristian Bădescu.

 • Statssekretær Petersson deltek på eit møte i  Ottawa-gruppa

  Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek (digitalt) på eit møte i  Ottawa-gruppa som arbeider for reform av Verdas handelsorganisasjon (WTO).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren har eit møte om forsking på mattryggleik

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter Consortium of International Agricultural Research Centers (CGIAR) om forsking på mattryggleik (digitalt).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83 

 • Olje- og energiministeren har møte med Samfunnsbedriftene Energi

  Marte Mjøs Persen| Olje- og energidepartementet

  Sted: Digitalt

  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har eit digitalt møte med Samfunnsbedriftene Energi.

 • Klima- og miljøministeren til EUs ministermøte om klima-, miljø og energi

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Amiens, Frankrike

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og statssekretær i OED Amund Vik reiser denne uka til Amiens (Frankrike) for å delta på uformelle ministermøter i EU.

  Det er EU-formannskapet dette halvår, Frankrike, som er vertskap for de uformelle møtene som finner sted fra torsdag (20. januar) til lørdag 22. januar) i Amiens. Torsdag møtes klima- og miljøministerene til diskusjoner om klima- og miljøsaker, fredag blir en felles dag for både klima- og miljøministerne og energiministerne i EU, mens lørdag blir en dag for EUs energispørsmål.

  Bakteppet for møtene denne uka er styrkingen av EUs klima-, miljø-, og energipolitikk for å nå Europas mål for grønn omstilling. Ministrene skal blant annet diskutere rettferdig omstilling og fordeling i klima- og energi-politikken, Europas høye energipriser, energieffektivitet, hydrogensatsingen, EUs kjemikaliestrategi, kampen mot avskoging (med vekt på et forslag om å forby at råvarer og produkter assosiert med avskoging og skogforringelse omsettes på det europeiske markedet), og håndtering av plantevernmidler som skader helse og miljø.

  Pressekontakt for statsrådens reise:

  Martin Lerberg Fossum, tlf. 468 19 812, epost: mlf@kld.dep.no

 • Olje- og energiministeren møter OG21-styret

  Marte Mjøs Persen| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har møte med OG21-styret.

 • Helse- og omsorgsministeren møter Kreftforeningen

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Olje- og energiministeren har eit digitalt møte med Storbritannias energiminister

  Marte Mjøs Persen| Olje- og energidepartementet

  Sted: Digitalt

  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har eit digitalt møte med Storbritannias energiminister Kwasi Kwarteng.

21.01.2022

 • Samferdselsministeren har møte med ordførere i Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

 • Kommunal- og distriktsministeren møter arbeidsgiverrådet i staten

  Bjørn Arild Gram| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Adresse: Haakon VIIs gate 9, Oslo

  Sted: Nationaltheatret Konferansesenter

  Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram møter arbeidsgiverrådet i staten.

  Arbeidsgiverrådet i staten

 • Utanriksministeren deltek på eit ministermøte i WTO

  Anniken Huitfeldt, Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek (digitalt) på eit utanriksministermøte i WTO.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kommunal- og distriktsministeren møter Sametinget om budsjett

  Bjørn Arild Gram| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram møter Sametinget sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Tema for møtet er budsjettet for 2023.

  Sametinget

 • Den nordiske samarbeidsministeren møter nordisk-baltisk eksekutivdirektør i Verdsbanken

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim møter nordisk-baltisk eksekutivdirektør i Verdsbanken, Lene Lind (digitalt). 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Klima- og miljøministeren til EUs ministermøte om klima-, miljø og energi

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Amiens, Frankrike

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og statssekretær i OED Amund Vik reiser denne uka til Amiens (Frankrike) for å delta på uformelle ministermøter i EU.

  Det er EU-formannskapet dette halvår, Frankrike, som er vertskap for de uformelle møtene som finner sted fra torsdag (20. januar) til lørdag 22. januar) i Amiens. Torsdag møtes klima- og miljøministerene til diskusjoner om klima- og miljøsaker, fredag blir en felles dag for både klima- og miljøministerne og energiministerne i EU, mens lørdag blir en dag for EUs energispørsmål.

  Bakteppet for møtene denne uka er styrkingen av EUs klima-, miljø-, og energipolitikk for å nå Europas mål for grønn omstilling. Ministrene skal blant annet diskutere rettferdig omstilling og fordeling i klima- og energi-politikken, Europas høye energipriser, energieffektivitet, hydrogensatsingen, EUs kjemikaliestrategi, kampen mot avskoging (med vekt på et forslag om å forby at råvarer og produkter assosiert med avskoging og skogforringelse omsettes på det europeiske markedet), og håndtering av plantevernmidler som skader helse og miljø.

  Pressekontakt for statsrådens reise:

  Martin Lerberg Fossum, tlf. 468 19 812, epost: mlf@kld.dep.no

22.01.2022

 • Kultur- og likestillingsministeren er til stede under VM i snøsport for parautøvere

  Anette Trettebergstuen| Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Hafjell og Lillehammer

 • Klima- og miljøministeren til EUs ministermøte om klima-, miljø og energi

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Amiens, Frankrike

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og statssekretær i OED Amund Vik reiser denne uka til Amiens (Frankrike) for å delta på uformelle ministermøter i EU.

  Det er EU-formannskapet dette halvår, Frankrike, som er vertskap for de uformelle møtene som finner sted fra torsdag (20. januar) til lørdag 22. januar) i Amiens. Torsdag møtes klima- og miljøministerene til diskusjoner om klima- og miljøsaker, fredag blir en felles dag for både klima- og miljøministerne og energiministerne i EU, mens lørdag blir en dag for EUs energispørsmål.

  Bakteppet for møtene denne uka er styrkingen av EUs klima-, miljø-, og energipolitikk for å nå Europas mål for grønn omstilling. Ministrene skal blant annet diskutere rettferdig omstilling og fordeling i klima- og energi-politikken, Europas høye energipriser, energieffektivitet, hydrogensatsingen, EUs kjemikaliestrategi, kampen mot avskoging (med vekt på et forslag om å forby at råvarer og produkter assosiert med avskoging og skogforringelse omsettes på det europeiske markedet), og håndtering av plantevernmidler som skader helse og miljø.

  Pressekontakt for statsrådens reise:

  Martin Lerberg Fossum, tlf. 468 19 812, epost: mlf@kld.dep.no

23.01.2022

 • Statsministeren til New York

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Sted: New York

  Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York i samband med at Noreg leiar arbeidet i FNs tryggingsråd i januar 2022.

  Tysdag 25. januar skal statsministeren leie møte i tryggingsrådet om urban krigføring og vern av sivile. Onsdag 26. januar skal han leie møte om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (UNAMA). Gahr Støre skal òg ha anna program, mellom anna med norsk nærings- og kulturliv. 

  Presse som er interessert i å dekkje saka, blir beden om å kontakte presseråd ved FN-delegasjonen i New York, Astrid Sehl, telefon +1 6466429910, e-post astrid.sehl@mfa.no. Akkrediteringsfrist for tilgang til FN er onsdag 12. januar.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

24.01.2022

 • Statsministeren til New York

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Sted: New York

  Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York i samband med at Noreg leiar arbeidet i FNs tryggingsråd i januar 2022.

  Tysdag 25. januar skal statsministeren leie møte i tryggingsrådet om urban krigføring og vern av sivile. Onsdag 26. januar skal han leie møte om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (UNAMA). Gahr Støre skal òg ha anna program, mellom anna med norsk nærings- og kulturliv. 

  Presse som er interessert i å dekkje saka, blir beden om å kontakte presseråd ved FN-delegasjonen i New York, Astrid Sehl, telefon +1 6466429910, e-post astrid.sehl@mfa.no. Akkrediteringsfrist for tilgang til FN er onsdag 12. januar.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

25.01.2022

 • Statsministeren til New York

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Sted: New York

  Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York i samband med at Noreg leiar arbeidet i FNs tryggingsråd i januar 2022.

  Tysdag 25. januar skal statsministeren leie møte i tryggingsrådet om urban krigføring og vern av sivile. Onsdag 26. januar skal han leie møte om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (UNAMA). Gahr Støre skal òg ha anna program, mellom anna med norsk nærings- og kulturliv. 

  Presse som er interessert i å dekkje saka, blir beden om å kontakte presseråd ved FN-delegasjonen i New York, Astrid Sehl, telefon +1 6466429910, e-post astrid.sehl@mfa.no. Akkrediteringsfrist for tilgang til FN er onsdag 12. januar.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

 • Finansministeren besøker Bergen

  Trygve Slagsvold Vedum| Finansdepartementet

  Sted: Bergen

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøker Bergen.

 • Kommunal- og distriktsministeren holder åpningstalen på årskonferansen for YS Stat

  Bjørn Arild Gram| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Adresse: Stillverksveien 28, Lillestrøm i Viken

  Sted: Scandic Lillestrøm

  Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram holder åpningstalen for årskonferansen for YS Stat.

 • Kommunal- og distriktsministeren møter LKAB

  Bjørn Arild Gram| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram møter det svenske gruvedriftsselskapet LKAB. Tema for møtet er Framneslia, tidligere Narvik lufthavn.

26.01.2022

 • Statsministeren til New York

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Sted: New York

  Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York i samband med at Noreg leiar arbeidet i FNs tryggingsråd i januar 2022.

  Tysdag 25. januar skal statsministeren leie møte i tryggingsrådet om urban krigføring og vern av sivile. Onsdag 26. januar skal han leie møte om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (UNAMA). Gahr Støre skal òg ha anna program, mellom anna med norsk nærings- og kulturliv. 

  Presse som er interessert i å dekkje saka, blir beden om å kontakte presseråd ved FN-delegasjonen i New York, Astrid Sehl, telefon +1 6466429910, e-post astrid.sehl@mfa.no. Akkrediteringsfrist for tilgang til FN er onsdag 12. januar.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

02.02.2022

 • Finansministeren holder innlegg på Valutaseminaret

  Trygve Slagsvold Vedum| Finansdepartementet

  Sted: Digitalt

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder innlegg på Valutaseminaret.

Vis flere hendelser