Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

22.03.2023

 • Helse- og omsorgsministeren deltar i Nordisk ministerråd

  Ingvild Kjerkol| Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Reykjavik

 • Klima- og miljøministeren reiser til Colombia og Brasil

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Brasil

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide reiser til Colombia og Brasil. Formålet er å støtte opp om myndighetenes innsats for å redusere avskoging.

  - Å stanse ødeleggelsene av verdens regnskog er det mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre for å nå 1,5-gradersmålet. Både Colombia og Brasil viser lederskap i kampen for å redusere avskogingen i Amazonas. Jeg ser frem til å diskutere videre samarbeid på klima og skog, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

  Se pressemelding om reisen. 

 • Statssekretær Sandkjær er i Malawi og Tanzania

  Bjørg Sandkjær| Utanriksdepartementet

  Sted: Malawi og Tanzania

  Statssekretær Bjørg Sandkjær er i Malawi og Tanzania der ho vitjar ulike bistandsprosjekt.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Samferdselsministeren deltar på Byggedagene

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

 • Samferdselsministeren markerer første spadestikk Sotrasambandet

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

 • Statssekretæren har eit møte med den ukrainske finansministeren

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit digitalt møte med den ukrainske finansministeren.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Arbeids- og inkluderingsministeren reiser til Reykjavik, Island

  Marte Mjøs Persen| Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Reykjavik, Island

  Ministerrådsmøte for helse- og sosialpolitiske saker.

 • Utviklingsministeren møter Mosambiks havminister

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter Mosambiks havminister Lidia Cardoso.

  Pressekontakt: Ane Jørem 97 79 62 46

 • Kultur- og likestillingsministeren besøker Ridderrennet

  Anette Trettebergstuen| Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Beitostølen

 • Olje- og energiministeren har konsultasjonsmøte

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Værnes

  Olje- og energiminister Terje Aasland møter Nord-Fosen Siida til konsultasjonsmøte. Møtet går føre seg på Radisson Blu Hotel på Værnes.

 • Utanriksministeren deltek på eit nordisk utanriksministermøte

  Anniken Huitfeldt| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek (digitalt) på eit nordisk utanriksministermøte (N5). Møtet er skipa til av den islandske utanriksministeren, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir .

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Justisministeren svarer på ett spørsmål i spørretimen

  Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren svarer på ett spørsmål i Stortingets ordinære spørretime. Det omhandler barne- og ungdomskriminalitet.

  Spørsmål til spørretimen onsdag 22. mars 2023 (stortinget.no)

 • Statssekretæren held innlegg for NHO

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: Næringslivets Hus, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson held innlegg for det handelspolitiske utvalet i NHO.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Vad Petersson har eit møte med ei gruppe NATO-ambassadørar

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit møte med ei gruppe NATO-ambassadørar som vitjar Noreg.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

23.03.2023

 • Utviklings- og samarbeidsminister en er i København

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Utviklings- og samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim er i København der ho deltek på havkonferansen «Blue Justice» og markeringa av «Nordens dag».

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren reiser til Colombia og Brasil

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Brasil

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide reiser til Colombia og Brasil. Formålet er å støtte opp om myndighetenes innsats for å redusere avskoging.

  - Å stanse ødeleggelsene av verdens regnskog er det mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre for å nå 1,5-gradersmålet. Både Colombia og Brasil viser lederskap i kampen for å redusere avskogingen i Amazonas. Jeg ser frem til å diskutere videre samarbeid på klima og skog, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

  Se pressemelding om reisen. 

 • Statssekretær Sandkjær er i Malawi og Tanzania

  Bjørg Sandkjær| Utanriksdepartementet

  Sted: Malawi og Tanzania

  Statssekretær Bjørg Sandkjær er i Malawi og Tanzania der ho vitjar ulike bistandsprosjekt.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Næringsministeren deltar på Jærmøtet

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Bryne

  Næringsminister Jan Christian Vestre deltar på Jærmøtet 2023 på Bryne. Jærmøtet arrangeres av Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

  Presse som ønsker å dekke statsrådens besøk kan henvende seg til kommunikasjonsseksjonen i Nærings- og fiskeridepartementet på e-post media@nfd.dep.no eller på telefon 902 51 303 (ikke SMS)

 • Utanriksministeren deltek på eit frukostmøte i samband med Nordens dag

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Sted: Domus Bibliotheca, Oslo

  Utanriksministeren deltek på eit frukostmøte om det nordiske samarbeidet i ei usikker tid. Møtet er i samband med «Nordens dag».

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Olje- og energiministeren deltek på Fornybar Norges vinterkonferanse

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Bergen

  Olje og energiminister Terje Aasland deltek på Fornybar Norges vinterkonferanse. Konferansen går føre seg på Radisson Blu Bryggen i Bergen.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Kultur- og likestillingsministeren møter HivNorge

  Anette Trettebergstuen| Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Landbruks- og matministeren til Stortinget

  Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Stortinget

  Landbruks- og matminister Sandra Borch er på Stortinget under behandlingen av Representantforslag om forbud mot innførsel og omsetning av pels i næringsøyemed. Dokument 8:35 S (2022-2023), Innst. 205 S (2022-2023) .

24.03.2023

 • Klima- og miljøministeren reiser til Colombia og Brasil

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Brasil

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide reiser til Colombia og Brasil. Formålet er å støtte opp om myndighetenes innsats for å redusere avskoging.

  - Å stanse ødeleggelsene av verdens regnskog er det mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre for å nå 1,5-gradersmålet. Både Colombia og Brasil viser lederskap i kampen for å redusere avskogingen i Amazonas. Jeg ser frem til å diskutere videre samarbeid på klima og skog, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

  Se pressemelding om reisen. 

 • Statsministeren møter Natos generalsekretær

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møter Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til samtalar i hovudkvarteret til Nato i Brussel. Tema for møtet er korleis krigen i Ukraina påverkar alliert sikkerheit, støtte til Ukraina, førebuingar til Nato-toppmøtet i Litauen i juli og arbeidet med vern av undersjøisk infrastruktur.

  Statsministeren skal også møte tilsette ved den norske Nato-delegasjonen.

  Generalsekretæren og statsministeren er tilgjengelege for presse om lag kl. 15.15.

  Presse som ikkje har Nato-akkreditering må akkreditere seg i NATO accreditation portal seinast på ettermiddagen måndag 20. mars. OBS! Merk kort frist.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Halvard Hølleland, telefon 99 51 43 51, e-post haho@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

 • Statssekretær Sandkjær er i Malawi og Tanzania

  Bjørg Sandkjær| Utanriksdepartementet

  Sted: Malawi og Tanzania

  Statssekretær Bjørg Sandkjær er i Malawi og Tanzania der ho vitjar ulike bistandsprosjekt.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Olje- og energiministeren deltek på årsmøte

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på årsmøtet i Vestfold og Telemark Ap.

 • Samferdselsministeren har møte med Pretec AS og Sarpsborg kommune

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

 • Samferdselsministeren har møte med nettverket for bærekraftige regionbyer

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

 • Utviklingsministeren møter administrerande direktør i vaksinealliansen GAVI

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter administrerande direktør i vaksinealliansen GAVI, Seth Berkley.

  Pressekontakt: Ane Jørem 97 79 62 46.

 • Arbeids- og inkluderingsministeren besøker Halden

  Marte Mjøs Persen| Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Halden

 • Kultur- og likestillingsministeren deler ut Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur i 2023

  Anette Trettebergstuen| Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Nasjonalbiblioteket

 • Statssekretær Vad Petersson har eit dialogmøte med leiinga i LO

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit dialogmøte med leiinga i LO om aktuelle EU- og EØS-spørsmål.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kommunal- og distriktsministeren deltar på fagseminar om forslag til ny valglov

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sted: R5, Akersgata 59

25.03.2023

 • Klima- og miljøministeren reiser til Colombia og Brasil

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Brasil

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide reiser til Colombia og Brasil. Formålet er å støtte opp om myndighetenes innsats for å redusere avskoging.

  - Å stanse ødeleggelsene av verdens regnskog er det mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre for å nå 1,5-gradersmålet. Både Colombia og Brasil viser lederskap i kampen for å redusere avskogingen i Amazonas. Jeg ser frem til å diskutere videre samarbeid på klima og skog, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

  Se pressemelding om reisen. 

 • Statssekretær Sandkjær er i Malawi og Tanzania

  Bjørg Sandkjær| Utanriksdepartementet

  Sted: Malawi og Tanzania

  Statssekretær Bjørg Sandkjær er i Malawi og Tanzania der ho vitjar ulike bistandsprosjekt.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Olje- og energiministeren deltek på årsmøte

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på årsmøtet i Vestfold og Telemark Ap.

26.03.2023

 • Olje- og energiministeren deltek på årsmøte

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på årsmøtet i Vestfold og Telemark Ap.

28.03.2023

30.03.2023

 • Justis- og beredskapsministeren er til stede under behandlingen av melding om nasjonal kontroll og digital motstandskraft

  Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Emilie Enger Mehl er til stede på Stortinget under behandlingen av blant annet stortingsmeldingen nasjonal kontroll og digital motstandskraft.

  Saker til behandling på Stortinget, uke 13 (stortinget.no) 

Vis flere hendelser