Aktuelt

Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

01.06.2023

 • Den nordiske samarbeidsministeren deltek på møte med dei nordiske samarbeidsministrane

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Stad: Island

  Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på dei nordiske samarbeidsministrane (MR-SAM) sitt sommarmøte på Island.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på Africa Agriculture Policy Leadership Dialogue (AAPLD)

  Bjørg Sandkjær| Utanriksdepartementet

  Stad: Lusaka, Zambia

  Dialogen vert arrangert av Verdsbanken i samarbeid med zambiske myndigheiter.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statsministeren deltek på toppmøte i Det europeiske politiske fellesskapet (EPC)

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Stad: Bulboaca i Moldova

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på toppmøte i Det europeiske politiske fellesskapet (EPC) i Bulboaca i Moldova. EPC er eit forum for politisk dialog i Europa med 47 land, både i og utanfor EU.

  Tema for møtet er krigen i Ukraina, og verknaden krigen har for nabolanda og resten av Europa. Presse som vil dekke toppmøtet, må akkreditere seg innan 18. mai på www.accreditation.epcsummit2023.md

  Pressekontaktar er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

 • Barne- og familieministeren besøker Trøndelag

  Kjersti Toppe| Barne- og familiedepartementet

  Sted: Trøndelag

  Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøker Trøndelag

  Program 

  Onsdag 31. mai 

  • 13:45-14:30: Besøk Sakshaug gamle kirke
  • 14:35-15:45: Besøk Inderøy kommune
  • 16:00-17:00: Crux-stiftelsen Rostad

  Torsdag 1. juni 

  • 09:30-09:50: Åpning av nasjonal barnevernskonferanse
  • 11:05-11:50: Alstadhaug kirke 
  • 12:35-14:35: Steinkjer kommune
  • 14:50-15:35: Mære kirke
  • 16:50-17:35: Værnes kirke

  Kontaktperson for reisen er kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Refsland, tlf.  413 60 767

 • Samferdselsministeren deltar på møter i Brussel og Luxembourg

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

 • Kommunal- og distriktsministeren deltek på rundebordsmøte og Inside Telecom sin vårkonferanse

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Stad: Scandic hotell Fornebu

  Statsråden skal leie rundebordmøtet med leiarane for dei største bedriftene og halde innleiingsforedrag på Inside Telecom sin vårkonferanse.

 • Utanriksministeren deltek på uformelt møte mellom Natos utanriksministrar i Oslo

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Stad: Rådhuset, Oslo

  Berre for pressa

 • Olje- og energiministere deltek på Hydrogenkonferansen 2023

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: Radisson Blu Scandinavia i Oslo

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på Hydrogenkonferansen 2023.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Helse- og omsorgsministeren møter næringslivsgruppa

  Ingvild Kjerkol| Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

  I møtet vil statsråden ha dialog med matvarebransjen om tiltak det er skrevet om i folkehelsemeldinga og som kan være av betydning for arbeidet i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. Helsedirektoratet vil gi en status for arbeidet i intensjonsavtalen og orientere om prosessen med revidering av de norske kostrådene. I tillegg står intensjonsavtalens utmerkelser på agendaen. Næringslivsgruppa består av aktører fra matvarebransjen.

 • Kommunal- og distriktsministeren haldar opningsinnlegg på Byggenæringens landsforbund sin generalforsamling

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Stad: Næringslivets Hus - MIddelthunsgate 27, Oslo

 • Kommunal- og distriktsministeren deltek på framlegging av Sannings- og forsoningskommisjonen sin rapport

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Stad: Stortinget

 • Helse- og omsorgsministeren, landbruks- og matministeren og klima- og miljøministeren deltar på regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene og KS

  Ingvild Kjerkol, Espen Barth Eide, Ingvild Kjerkol, Sandra Borch| Helse- og omsorgsdepartementet

  Adresse: Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo

  Sted: Håndverkeren

  Tema for konferansens to sesjoner er sosial ulikhet og mobilitet, og næringspolitikk, grønt skifte og regional utvikling.

 • Olje- og energiministeren møter den ungarske utanriks- og handelsministeren

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland møter den ungarske utanriks- og handelsministeren Péter Szijjártó. Tema for møtet er aktuelle energispørsmål.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Arbeids- og inkluderingsministeren reiser til Nordre Follo

  Marte Mjøs Persen| Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Nordre Follo

  Arbeids- og inkluderingsministeren reiser til Nordre Follo i forbindelse med integreringsmeldingen.

 • Utanriksministeren deltek på møte i Austersjørådet

  Anniken Huitfeldt| Utenriksdepartementet

  Sted: Wismar, Tyskland

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek 1. og 2. juni på eit møte i Austersjørådet i Wismar, Tyskland. Samarbeid og motstandsevne i krise vil stå sentralt.

  Sjå heile programmet

02.06.2023

 • Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på Africa Agriculture Policy Leadership Dialogue (AAPLD)

  Bjørg Sandkjær| Utanriksdepartementet

  Stad: Lusaka, Zambia

  Dialogen vert arrangert av Verdsbanken i samarbeid med zambiske myndigheiter.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Den nordiske samarbeidsministeren deltek på møte med dei nordiske samarbeidsministrane

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Stad: Island

  Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på dei nordiske samarbeidsministrane (MR-SAM) sitt sommarmøte på Island.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren mottar rapport om klimatiltak

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Adresse: Kongens gate 20, Oslo

  Sted: Marmorhallen hos Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mottar en ny rapport fra Miljødirektoratet om mulige klimatiltak i alle sektorer.

  Pressekontakt for arrangementet:

  Kommunikasjonssjef Jon Berg:
  905 69 495
  jon.berg@kld.dep.no 

  Miljødirektoratet presenterer rapporten "Klimatiltak i Norge mot 2030".

  Rapporten, som er lagd på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, er den første i en serie med årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om potensialet for utslippsreduksjoner, barrierer og mulige virkemidler for å nå klimamålene. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med andre fagetater.

  Mer om arrangementet her på Miljødirektoratet sine hjemmesider. 

 • Olje- og energiministeren har møte med Fiskebåt, Norges Fiskarlag og Offshore Norge

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland, næringsminister Jan Christian Vestre og fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran har møte med Fiskebåt, Norges Fiskarlag og Offshore Norge. Tema for møtet er sameksistens mellom fiskeri og havvind. Møtet går føre seg i Nærings- og fiskeridepartementet.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Kommunal- og distriktsministeren innleiar på Landssamanslutninga av nynorskkommunar sitt arrangement

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Stad: Sogndal

 • Landbruks- og matministeren åpner EM i skogbruksferdigheter

  Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

  Adresse: Kongsberg

  Sted: Kongsberg Videregående skole

  Landbruks- og matminister Sandra Borch åpner mesterskapet EM i skogbruksferdigheter.

 • Koronautvalget leverer sin rapport

  Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Emilie Enger Mehl| Statsministerens kontor

  Stad: Marmorhallen

  Koronautvalgets leder Øystein Olsen overleverer utvalgets rapport til statsminister Jonas Gahr Støre.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vil også vere til stades.

  Pressekontakt for statsministeren er kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

  Pressekontakt for Koronautvalet er sekretariatsleder Joakim Bakke, telefon 90 65 62 76, e-post joakim.bakke@jd.dep.no.

 • Arbeids- og inkluderingsministeren deltar på Ungdomskonferanse i Sundvolden

  Marte Mjøs Persen| Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Sundvolden

  Arbeids- og inkluderingsminister Mjøs Persen innleder Ungdomskonferansen i Sundvolden.

 • Landbruks- og matministeren besøker bedriften N2 Applied

  Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Strand Gård, Vestsida 71, 3622 Svene

  Landbruks- og matminister Sandra Borch er besøker bedriften N2 Applied, i Flesberg kommune.

 • Utanriksministeren deltek på møte i Austersjørådet

  Anniken Huitfeldt| Utenriksdepartementet

  Sted: Wismar, Tyskland

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek 1. og 2. juni på eit møte i Austersjørådet i Wismar, Tyskland. Samarbeid og motstandsevne i krise vil stå sentralt.

  Sjå heile programmet

05.06.2023

06.06.2023

 • Klima- og miljøministeren mottar utredningen fra Genteknologiutvalget

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Adresse: Kongensgate 20

  Sted: Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Epsen Barth Eide mottar utredningen av Genteknologiutvalgets leder Anna Wargelius.

  Genteknologiutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen 30. november 2020. Mandatet fra utvalget var å greie ut om genteknologi, nye teknikker og regulering av genmodifiserte organismer. 

  Påmelding om mer informasjon om arrangmenetet. 

15.06.2023

 • Olje- og energiministeren deltek på kongeparets offisielle besøk til Danmark

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: København, Danmark

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på kongeparets offisielle besøk til Danmark. Besøket skal blant anna bidra til auka næringslivssamarbeid, med fokus på grønn industriutvikling og styrking av energisamarbeidet.

  Presse som ønskjer å dekke besøket må akkreditere seg før fredag 2. juni. Pressekontakt for olje- og energiministeren er kommunikasjonsrådgivar Margrete Løbben Hanssen, telefon 92 85 78 91, e-post mlh@oed.dep.no.

16.06.2023

Vis flere hendelser