Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

22.04.2021

 • Utanriksministeren deltek i ei høyring i Stortinget

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Stortinget

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek i ei høyring i Stortinget i samband med det planlagte salget av Bergen Engines. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren deltek på ei møte i Stortingets europautval

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på ei møte (digitalt) i Stortingets europautval.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren åpner Sjøfartsdirektoratets fritidsbåtkonferanse

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) holder åpningsinnlegget på Sjøfartsdirektoratets fritidsbåtkonferanse.

  Sjøfartsdirektoratet arrangerer årlig en fritidsfartøykonferanse. I år går den digitalt over to dager, hvor første dag har et tradisjonelt fokus på regelverk, fartsgrenser og ulykkesstatistikk, med innslag fra sjøfartsdirektoratet.

  Andre dag er temaet ny teknologi, sikkerhet og miljø. 

  Statsrådens tale er forhåndsinnspilt på video.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren innleder om bærekraft for Finansforbundet

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder og deltar i en paneldebatt om bærekraft. Finansforbundet er arrangør.

 • Til stede under stortingsmøtet

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren er til stede når representantforslag om vergemålsordningen behandles. Hun svarer også på en interpellasjon om politiets hjemler opp mot ransaking av brukere av illegale rusmidler.

  Stortingsmøtet torsdag 22. april 2021

 • Landbruks- og matministeren på Stortinget

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Stortinget

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er til stede på Stortinget undet benanlingen av Dokument 8:145 S (2020-2021), Innst. 340 S (2020-2021) Representantforslag om rask og systematisk rekruttering for å sikre ungdom sommerjobb i landbruket.

 • Utanriksministeren deltek i debatten i Stortinget

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er i Stortinget og deltek i debatten etter den utanrikspolitiske utgreiinga 19. april.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren held ei innleiing på High North Dialogue

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held ei innleiing (digitalt) om arktisk samarbeid ved High North Dialogue, ein årleg konferanse i Bodø.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

   

 • Kommunal- og moderniseringsministeren innleder for Norsk Eiendom

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder og deltar i en panelsamtale på Norsk Eiendoms generalforsamling. Tema for møtet er bærekraft.

 • Statssekretær Halvorsen deltek i eit panel om arktisk samarbeid

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) i eit panel om nordområdedialog med ambassadørane frå Arktisk råds medlemsland og EUs Arktis-ambassadør.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statsministeren deltek på digitalt klimatoppmøte

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek på det digitale klimatoppmøtet som USAs president Joe Biden har invitert til. 40 stats- og regjeringssjefar er inviterte til møtet.

  Møtet kan følgjast direkte på nettsida til Det kvite hus.

  Statsministeren følgjer president Bidens opningstale frå Statsministerens kontor, og me legg til rette for at ein liten pool av fotografar (NTB og NRK eller TV2) kan få jobbe inne i rommet ved starten av møtet. Etter opninga, tentativt kl. 14.45, er statsministeren tilgjengeleg for presse på Statsministerens kontor i Glacisgata 1. Presse som ønskjer å delta, kan melde seg på til mo@smk.dep.no innan torsdag 22. april kl. 10.00.

  I løpet av toppmøtet skal statsministeren halde eit innlegg i den sesjonen som handlar om korleis innovasjon kan bidra til å få gjennomført det grøne skiftet. Dette skjer truleg fredag 23. april, men detaljane er enno ikkje klare. Me kjem tilbake med meir informasjon.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post asa@smk.dep.no.

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på ein underteikningsseremoni

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (virtuelt) på ein underteikningsseremoni i samband med at Brasil sluttar seg til København-erklæringa.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Deltar på STL sin nettkonferanse

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Adresse: Akersgata 59, 0180 Oslo

  Sted: Digitalt møte

  Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) holder innlegg og deltar på Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (STL) sin nettkonferanse "Endring i det stille".

23.04.2021

 • Kommunal- og moderniseringsministeren deltar ved åpningen av ombruksprosjekt

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Kristian Augustsgt. 13, Oslo

  Sted: Prosjekt Kristian Augustsgt. 13

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup deltar ved åpningen av ombruksprosjektet Kristian Augustsgt. 13 i Oslo.

  Program og omtale

 • Klima- og miljøministeren taler til Norges Naturvernforbund

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) holder hilsningstale til landsmøtet i Norges Naturvernforbund. Talen er en videohilsen som er forhåndsinnspilt.

 • Utanriksministeren har ein samtale med Montenegros utanriksminister

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har ein samtale (digital) med Montenegros utanriksminister Đorđe Radulović.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren er til stades på landsmøtet i Venstre

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er til stades på landsmøtet i Venstre.

 • Statsministeren deltek digitalt på den offisielle opninga av Uniqon Protections nye fabrikk

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek digitalt på den offisielle opninga av Uniqon Protections nye fabrikk for smittevernutstyr på Stord.

  Opninga kan følgjast direkte.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post asa@smk.dep.no.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Gjerdrum-beboere

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter beboere i sameiet Nystulia, Gjerdrum kommune, sammen med advokat Geir Lippestad.

 • Utviklingsministeren har eit møte om digital vald

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Uro, ungdomsgruppa til Plan International Norge, om digital vald.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

24.04.2021

 • Utanriksministeren held eit innlegg på landsmøtet til Amnesty

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held eit innlegg (digitalt) på landsmøtet til Amnesty Norge sitt landsmøte.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren er til stades på landsmøtet i Venstre

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er til stades på landsmøtet i Venstre.

25.04.2021

 • Klima- og miljøministeren er til stades på landsmøtet i Venstre

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er til stades på landsmøtet i Venstre.

26.04.2021

 • Klima- og miljøministeren har møte med Sametingspresidenten

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digital møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har møte med Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) for å diskutere laksefiske i Tana.

 • Finansministeren deltar på pressekonferanse med IMF

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner deltar på pressekonferanse med IMF i forbindelse med deres gjennomgang av norsk økonomi

27.04.2021

 • Klima- og miljøministeren held innlegg på Miljødirektoratets Nasjonale vannmiljøkonferanse

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) held innlegg på Miljødirektoratet sin nasjonale vannmiljøkonferanse. Innlegget er førehandsinnspelt på video.

  Nasjonal vannmiljøkonferanse 2021 går føre seg digitalt 27. og 28. april. 

  Dette er ein høringskonferanse for oppdaterte vannforvaltningsplaner 2022-2027.

  Den blir arrangert av Miljødirektoratet og temaet i år er økt innsats for felles miljømål.

  Sjå meir om konferansen og programmet her.

   

   

 • Finansministeren holder innlegg på Christiekonferansen

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Sted: Digitalt

  Finansminister Jan Tore Sanner holder innlegg på Christiekonferansen

 • Klima- og miljøministeren åpner webinar i Barentsrådet

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) holder åpningstale under et webinar i Barentsrådet.

  Norge har formannskapet i Barentsrådet 2019-2021 og som ledd i dette arrangerer Klima- og miljødepartementet 27. april 2021 webinaret " Policies for infrastructure and land-use in a climate smart Barents region". Departementet samarbeider med UD, Cicero og Västerbotten om arrangementet.

  Hovedformålet med webinaret er å få fram kunnskap om hvilke type investeringer som bør gjøres i Barentsregionen innen energi, transport og industri for å kunne nå viktige klimamål, og samtidig ivareta hensynet til natur og tradisjonell arealbruk.

  Deltakere i webinaret vil være sentrale og regionale myndigheter fra Barentslandene (Norge, Sverige, Finland og Russland), og representanter for forskning, næringsliv, urfolk og sivilsamfunn.

  Statsrådens tale er forhåndsinnspilt på video.

28.04.2021

 • Klimaministeren deltar i ministermøte om marine verneområder i Antarktis

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i ministermøte om marine verneområde i Antarktis.

  Framlegga som skal drøftast er fremma av EU for CCAMLR - Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.

29.04.2021

 • Klima- og miljøministeren deltar under opninga av Fjord Maritime operasjons- og miljøsentral

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar under den digitale opninga av Fjord Maritime operasjons- og miljøsentral.

  Fjord Maritime er spesialisert på Elektrifisering og Digitalisering av havbruksnæringen, der bærekraft, miljø og energioptimalisering er hovedfokuset.
  Selskapet opprettar no ein kompetansesentral (24/7 Operasjon og Miljø-sentral) som skal bidra til bærekraftig produksjon og automatisk dokumentasjon og verifisering av utslepp.

 • Klima- og miljøministeren har møte med Fortidsminneforeningen

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har møte med Fortidsminneforeningen om Urnes verdensarvsenter.

 • Klima- og miljøministeren har møte med SMB Norge

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har møte med SMB Norge om rolla til små og mellomstore bedrifter i det grøne skiftet.

30.04.2021

 • Klima- og miljøministeren held innlegg om regnskog for kongressrepresentantar i USA

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn held innlegg om regnskog for International Conservation Caucus i den amerikanske kongressen.

  Arrangementet vil vere eit opent medlemsmøte i kongress-gruppa International Conservation Caucus. Ei rekke kjende representantar er med i denne gruppa, som er den største i Kongressen.

  I desse gruppene diskuterer representantane og rådgivarane deira klima – og vernespørsmål i lukka møte. I tillegg har dei opne møte, der representantane får innspel og kunnskap frå organisasjonar og næringslivet. Dette møtet om regnskog vil dreiast om dei norske
  prioriteringane.

04.05.2021

 • Klima- og miljøministeren held tale for Marine Insurance Nordics

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) held videoinnlegg på webinar i regi av Marine Insurance Nordics.

  Konferansen til Marine Insurance Nordics som arrangeres av organisasjonen "The Marine Insurer" og CEFOR 4 mai er årets store konferanse innen skipsforsikringsbransjen. Norge er store innen skipsforsikring og konferansen samler aktører både fra Norge, Norden og resten av verden. I år ønsker de et bærekraftsfokus på dag nr 2 av konferansen og har i den anledning bedt om et åpningsinnlegg fra statsråden. Finansierings- og forsikringsbransjen er avgjørende bidragsytere i grønn omstilling, også i skipsfarten. Innlegget til statsråden er forhåndsinnspelt på video.

  Meir om programmet her.

05.05.2021

 • Klima- og miljøministeren deler ut "Gullklypa"

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deler ut Gullklypa for Hold Norge Rent.

  Gullklypa er en utmerkelse som gis til noen som som har gjort en stor innsats for å rydde søppel og marint avfall og generelt arbeid mot forsøpling.  Utdelingen skjer digitalt på årskonferansen for Hold Norge rent.

Vis flere hendelser