Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

25.11.2020

 • Kommunal- og moderniseringsministeren åpner DFØ-konferanse

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup åpner Forvaltningskonferansen. Arrangøren er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

  Program og omtale

 • Klima- og miljøministeren deltar i Fornybarnæringens topplederforum

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i fornybarnæringens topplederforum - Energi Norge.

 • Helse- og omsorgsministeren møter NHO mat og drikke

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Adresse: Oslo

  Sted: Oslo

 • Landbruks- og matministeren besøker Nabolagshager - Tak for maten

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Schweigaards gate 34 C, Oslo

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Nabolagshager - Tak for maten .

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter Romano Kher

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter leder Kai Rune Myrer, Romano Kher.

 • Svarer på ett spørsmål i den ordinære spørretimen

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren svarer på ett spørsmål i Stortingets ordinære spørretime.

  Stortingets spørretime onsdag 25. november 2020 

 • Utviklingsministeren har pressekonferanse om resultatportalen for norsk bistand

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein inviterer til digital pressekonferanse om den nye resultatportalen for norsk bistand;  «Bistandsresultater – statistikk og resultater av norsk bistand».

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter KS. Tema for det digitale møtet er regjeringens strategi om sosial boligpolitikk.

 • Statsministeren inviterer til nettmøte for å markere den internasjonale dagen for kampen mot vald mot kvinner

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til nettmøte for å markere den internasjonale dagen for kampen mot vald mot kvinner

  I nettmøtet deltek mellom anna politi, ulike hjelpetenester og Partnerdrapsutvalet.

  Møtet blir overført på regjeringa.no. Presse som ønskjer å byggje inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgjande embed-kode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Ida Dahl Nilssen, telefon 96 23 72 76, e-post idn@smk.dep.no.

 • Kultur- og likestillingsministeren har møte med Netflix

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

  Sted: Kulturdepartementet

26.11.2020

 • Samferdselsministeren - digitalt møte med organisasjoner og aktører i drosjenæringen

  Knut Arild Hareide| Samferdselsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsministeren åpner innovasjonsdag i Stavanger

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup åpner Stavanger kommunes innovasjonsdag Nytenking i blodet. Innlegget er spilt inn på forhånd.

 • Utanriksministerenen har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Japan

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Japan.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren deltar på konferanse om datasikkerhet

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Karl Johans gate 31, Oslo

  Sted: Grand hotell

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland deltar i en paneldiskusjon på Capgemini Norges konferanse om datasikkerhet.

 • Statsministeren deltek på Senter for hav og Arktis-arrangement

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek på eit digitalt arrangement der Senter for hav og Arktis lanserer ein ny rapport om korleis sameksistensen mellom norske havnæringar kan bli betre.

  Arrangementet går føre seg på Teams og er ope for alle. Detaljert informasjon og påmelding skjer her.

  Kontaktperson ved Senter for hav og Arktis er Therese Rist, telefon 97 63 64 14, e-post therese.rist@havarktis.no.

  Pressekontakt for statsministeren er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post asa@smk.dep.no.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren innleder om sosial boligpolitikk

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om sosial boligpolitikk på en konferanse arrangert av Nordland fylkeskommune og Husbanken.

 • Finansministeren har halvårlig møte med Finans Norge

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner har halvårlig møte med Finans Norge

 • Helse- og omsorgsministeren deltar på digitalt møte om barn og unges psykiske helse sammen med statsministeren

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Utanriksministeren har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Oman

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Oman.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statsministeren inviterer til digitalt møte om ungdom og psykisk helse

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til digitalt møte om ungdom og psykisk helse med ulike deltakarar.

  Møtet blir overført på regjeringa.no.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 97 53 09 48, e-post ano@smk.dep.no.

 • Klima- og miljøministeren møter Sør-Afrikas miljøminister

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn møter Sør-Afrikas miljøminister Barbara Creecy.

 • Utviklingsministeren deltek i ein podcast

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i podcasten Framtidas næringsliv i regi av UN Global Compact Norge.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utanriksministeren har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Canada

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Canada.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

27.11.2020

30.11.2020

 • Landbruks- og matministeren i møte med Norsk Kylling AS

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Digitalt

  Landbruks- og matminister Olaug Bollsetad deltar på digitalt møte med Norsk Kylling AS

04.12.2020

Vis flere hendelser