Kalender

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

21.02.2017

 • Besøker Hordaland

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminiser Jan Tore Sanner besøker Hordaland.

  Statsråd Sanner besøker Hordaland (presseivnitasjon 20.02.2017)

 • Utanriksministeren er i Bangladesh

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Sted: Dhaka

  Utanriksminister Børge Brende reiser til Bangladesh for bilaterale samtalar.

  Eigen pressinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Ingrid Kvammen Ekker, 990 24 984

 • Besøk til Universitetet i Stavanger

  Terje Søviknes| Olje- og energidepartementet

  Adresse: Kjølv Egelands hus

  Sted: Universitetet i Stavanger

  Olje- og energiminister Terje Søviknes på Universitetet i Stavanger for å møte forskarar og studentar.

  Pressekontakt: kommunikasjonsrådgjevar Harald Eikenæs Vengen på telefon 90 67 27 17, e-post: hev@oed.dep.no.

 • Statssekretær Bokhari deltek på ein konferanse i Paris

  Laila Bokhari| Utanriksdepartementet

  Sted: Paris

  Statssekretær Laila Bokhari deltek på ein konferanse om barn i væpna konflikt.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kunnskapsministeren i Stortinget

  Torbjørn Røe Isaksen| Kunnskapsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er i Stortinget i forbindelse med behandling av flere saker: yrkeskvalifikasjonsloven, forslag om at folkehøyskoleloven også skal gjelde for Svalbard, forslag om å avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen.

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er i Stortinget i forbindelse med behandling av flere saker:

  • yrkeskvalifikasjonsloven
  • forslag om at folkehøyskoleloven også skal gjelde for Svalbard
  • forslag om å avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen.

  Les mer her

 • Til stede under stortingsbehandlinger

  Per-Willy Amundsen| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren svarer blant annet på Jan Bøhlers interpellasjon under dagens stortingsmøte.

  Justis- og beredskapsministeren svarer blant annet på Jan Bøhlers interpellasjon under dagens stortingsmøte.

 • Lansering av regjeringa sin havstrategi

  Terje Søviknes| Olje- og energidepartementet

  Adresse: Sothammargeilen 2, 4029 Stavanger

  Sted: Dusavika, Stavanger

  Olje- og energiminister Terje Søviknes lanserer regjeringa sin havstrategi på Dusavik-basen i Stavanger.

  Strategien blir lagt fram parallelt av statsministeren og næringsministeren i Bergen, og av fiskeriministeren i Tromsø, sjå eiga pressemelding.

  Pressekontakt: kommunikasjonsrådgjevar Harald Eikenæs Vengen på telefon 90 67 27 17, e-post: hev@oed.dep.no.

 • Kulturministeren opnar Rørosmartnan

  Linda Hofstad Helleland| Kulturdepartementet

 • Lanseringen av regjeringens havstrategi i Bergen

  Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

 • Statsråd Bakke-Jensen møter EU-ambassadørar

  Frank Bakke-Jensen| Utanriksdepartementet

  Sted: Klingenberggata 7, Oslo (EU sin delegasjon til Noreg)

  EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen møter EU-landa sine ambassadørar.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

 • Lansering av regjeringens havstrategi i Tromsø

  Per Sandberg| Nærings- og fiskeridepartementet

 • Lansering av regjeringens havstrategi

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Bergen, Tromsø og Stavanger

  Regjeringen legger frem sin havstrategi tirsdag 21. februar. Strategien blir presentert av statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland i Bergen, fiskeriminister Per Sandberg i Tromsø og olje- og energiminister Terje Søviknes i Stavanger.

  Havstrategien er regjeringens plan for hvordan vi kan skape vekst og flere jobber i havnæringene. OECD anslår at havøkonomiene kan mer enn doble seg frem til 2030. Strategien inneholder flere tiltak for hvordan vi kan videreutvikle havnæringene, og legge til rette for at nye kan vokse frem.

  Statsministeren og næringsministeren presenterer strategien om bord på det nye forskningsskipet «Dr. Fridtjof Nansen», ved Nykirkekaien i Bergen.

  Tid: Tirsdag 21. februar kl. 12.00. Vi ber pressen møte opp senest kl. 11.45. Ta med pressekort og gyldig id.

  Sted: «Dr. Fridtjof Nansen», Nykirkekaien i Bergen.

  Pressekontakter for statsministeren er politisk rådgiver Hans Christian Hansson, telefon 924 58 181 og kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland, telefon 930 51 458.

  Pressekontakt for næringsministeren er kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, telefon 970 55 024, e-post: mrd@nfd.dep.no.

  Fiskeriministeren i Tromsø
  Tid: Tirsdag 21. februar kl 12.00.
  Sted: Kystens hus, Stortorget 1A

  Pressekontakt for fiskeriministeren er kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes,
  telefon 452 41 874, e-post: ind@nfd.dep.no.

  Olje- og energiministeren i Stavanger
  Tid: Tirsdag 21. februar kl 12.00.
  Sted: Sothammargeilen 2, 4029 Stavanger (Dusavikbasen)

  Pressekontakt for olje- og energiministeren er kommunikasjonsrådgiver Harald Eikenæs Vengen, telefon 906 72 717, e-post: hev@oed.dep.no

 • Møte med Kinas Ambassadør til Norge

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale møter Kinas Ambassadør, Wang Min, til Norge.

22.02.2017

 • Deponering av frø til Svalbard Globale frøhvelv

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Svalbard

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker Svalbard Globale frøhvelv, sammen med Dagfinn Høybråten, Generalsekretær i Nordisk minsterråd, som har ansvaret for NordGen som drifter frøhvelvet for Norge og Åslaug Marie Haga, som leder Global Crop Diversity Trust, som bidrar finansielt til driften av frøhvelvet og arbeider for å sikre frømangfoldet globalt.

  De skal blant annet deponere frø fra ICARDA (for første gang deponeres frø som er tatt ut tidligere, tilbake til frøhvelvet) og fra Mayanmar (første gang deponeres frø av truede orkideer)

 • Møter Sametinget

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminiser Jan Tore Sanner møter representanter for Sametinget. Tema for møtet er budsjett.

 • Evaluering av nærpolitireformen

  Per-Willy Amundsen| Justis- og beredskapsdepartementet

  Difi legger fram statusrapport; justis- og beredskapsministeren er til stede.

  Presseinvitasjon: Evaluering av nærpolitireformen.

 • Stortingets spørretime

  Torbjørn Røe Isaksen| Kunnskapsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er til stede i Stortingets spørretime under behandlingen av spørsmål om løsninger for å sikre en bedre balansert lærerutdanning.

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er til stede i Stortingets spørretime under behandlingen av spørsmål om løsninger for å sikre en bedre balansert lærerutdanning.

  Les mer om saken her

23.02.2017

 • Deponering av frø til Svalbard Globale frøhvelv

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Svalbard

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker Svalbard Globale frøhvelv, sammen med Dagfinn Høybråten, Generalsekretær i Nordisk minsterråd, som har ansvaret for NordGen som drifter frøhvelvet for Norge og Åslaug Marie Haga, som leder Global Crop Diversity Trust, som bidrar finansielt til driften av frøhvelvet og arbeider for å sikre frømangfoldet globalt.

  De skal blant annet deponere frø fra ICARDA (for første gang deponeres frø som er tatt ut tidligere, tilbake til frøhvelvet) og fra Mayanmar (første gang deponeres frø av truede orkideer)

 • Kulturministeren til stades under VM på ski i Lahti

  Linda Hofstad Helleland| Kulturdepartementet

 • Fiskeriministeren til Tyskland

  Per Sandberg| Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriministeren besøker teknologiutviklerne Baader og åpner skreisesongen i Hamburg sammen med tyske mesterkokker.

 • Utanriksministeren deltek på internasjonal givarkonferansen i Oslo

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Sted: Holmenkollen Park Hotel, Oslo

  Utanriksminister Børge Brende deltek på givarkonferansen for området rundt Tsjadsjøen.

  Sjå eigen presseinformasjon.  

  Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752

 • Statssekretær Skogen møter italiensk viseutanriksminister

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Sted: Oslo

  Statssekretær Tone Skogen møter Italia sin viseutanriksminister for utvikling, Mario Giro.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Tronstad besøkjer Stockholm

  Elsbeth Tronstad| Utanriksdepartementet

  Sted: Stockholm

  Statssekretær Elsbeth Tronstad besøkjer Stockholm for møte med statssekretær Oscar Stenström, og ambassadør Jan Ohlsson.

  Pressekontakt: Pressevakta i UD 23 95 00 02

 • Statssekretær Bokhari møter italiensk viseutanriksminister

  Laila Bokhari| Utanriksdepartementet

  Sted: Oslo

  Statssekretær Laila Bokhari møter Italia sin viseutanriksminister for utvikling, Mario Giro.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kunnskapsministeren i Stortinget

  Torbjørn Røe Isaksen| Kunnskapsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Kunnskapsmimisteren er til stede i Stortinget under behandlingen av flere saker: forskningsetikkloven, maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå, økt lærertetthet for en inkluderende fellesskole, opptakskrav til lærerutdanning og nasjonal veiledningsordning, skolemåltid, offensiv politikk for å få flere helsefagarbeidere.

  Kunnskapsmimisteren er til stede i Stortinget under behandlingen av flere saker:

  • forskningsetikkloven
  • maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå
  • økt lærertetthet for en inkluderende fellesskole
  • opptakskrav til lærerutdanning og nasjonal veiledningsordning
  • innføring av skolemåltid
  • offensiv politikk for å få flere helsefagarbeidere 

  Les mer om forslagene her

 • Statssekretær Bokhari innleier på ein konferanse i Oslo

  Laila Bokhari| Utanriksdepartementet

  Sted: Holmenkollen Park Hotel, Oslo

  Statssekretær Laila Bokhari innleier på eit sidemøte om Health and humanitarian response i samband med givarkonferansen for området rundt Tsjadsjøen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Skogen er vert for ein konferansemiddag

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Sted: Oslo

  Statssekretær Tone Skogen er vert for ein middag i samband med givarkonferansen for området rundt Tsjadsjøen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

24.02.2017

 • Statsråd Bakke-Jensen besøkjer Troms

  Frank Bakke-Jensen| Utanriksdepartementet

  Sted: Tromsø og Lyngen

  EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen besøkjer verksemder i Tromsø og Lyngen, mellom anna foretak som vert støtta over EU-program som Horisont 2020.

  Pressekontakt: Siri Svendsen, 976 87 801

 • Fiskeriministeren til havbrukskonferanse på Finnsnes

  Per Sandberg| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Kunnskapsparken Finnsnes

  Fiskeriminister Per Sandberg deltar på havbrukskonferansen «Myter eller fakta i havbruksnæringa». Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Lenvik kommune, Sjømatklyngen Senja, LeverandørUtvikling Troms og Blått kompetansesenter Nord.

  Mer informasjon om konferansen finner du på Lenvik kommune sine nettsider

 • Utanriksministeren deltek på internasjonal givarkonferansen i Oslo

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Sted: Holmenkollen Park Hotel, Oslo

  Utanriksminister Børge Brende deltek på givarkonferansen for området rundt Tsjadsjøen.

  Sjå eigen presseinformasjon.  

  Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752

 • Møter Regionrådet for Hallingdal

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminiser Jan Tore Sanner møter Regionrådet for Hallingdal. Tema for møtet er regional utvikling i distriktsregioner.

 • Møter Andøy kommune

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminiser Jan Tore Sanner møter representanter for Andøy kommune. Tema for møtet er omstilling.

07.03.2017

 • Handlingsplan for bedre kosthold lanseres

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale lanserer sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie, fiskeriminister Per Sandberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen regjeringens nye handlingsplan for et bedre kosthold på konferansen "Måltidsglede - sunt for alle.

09.03.2017

21.04.2017

Vis flere hendelser