Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

14.06.2021

 • Landbruks- og matministeren deltar på FAOs generalkonferanse

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Digitalt

  Landbruks- og matministeren Olaug Vervik Bollestad deltar (digitalt) på FAOs generalkonferanse.

 • Reisedag Rogaland

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad besøker Sandnes og Stavanger.

 • Statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren til NATO-toppmøte

  Erna Solberg, Frank Bakke-Jensen, Ine Eriksen Søreide| Statsministerens kontor

  Sted: Brussel

  Statsminister Erna Solberg leier den norske delegasjonen til NATO-toppmøtet i Brussel 14. juni. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil òg delta.

  Informasjon om akkreditering finn du på nettsidene til NATO. Merk at akkrediteringsfristen går ut 6. juni.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post: ahj@smk.dep.no.

 • Finansministeren besøker Vestfold og Telemark

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner besøker Vestfold og Telemark

 • Kommunal- og moderniseringsministeren deltar på kommunekonferanse for Oslo og Viken

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om bærekraft på en kommunekonferanse som Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer.

  Omtale og program

 • Kultur- og likestillingsministeren taler til Sametinget

  Abid Raja| Kulturdepartementet

  Sted: Karasjok

  Kultur- og likestillingsminister Abid Raja taler til Sametingets plenumsmøte og besøker de samiske samlinger/RiddoDuottarMuseat

 • Utviklingsministeren er på Vestlandet

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vitjar Sveio, Etne, Kvinnherad og Fitjar. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63 

 • Klima- og miljøministeren vitjar Stord

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Stord

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vitjar Stord.

  Statsråden skal mellom anna få ei framsyning av biogassanlegget til Renovo. Han skal også ha møter med Sustainable Energy Katapultsenter og NCE Maritime Cleantech.

 • Utanriksministeren deltek på Nato-toppmøtet

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Brussel

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Natos toppmøte.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, mobil 95 72 65 10

 • Arbeids- og sosialministeren besøker Vestfold og Telemark

  Torbjørn Røe Isaksen| Arbeids- og sosialdepartementet

  Sted: Vestfold og Telemark

  Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen besøker blant annet MatBørsen Stokke, «VI», Bjertnæs og Hoel og møter arrangørene bak «Idéutviklingskurset – fra idé til egen arbeidsplass med NAVs bistand!»

 • Kommunal- og moderniseringsministeren besøker Gjerdrum kommune

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter ordfører Anders Østensen, Gjerdrum kommune. Tema for møtet er skredulykken.

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte i WTO-utvalet

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit møte i WTO-utvalet.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen deltek på ein UNDP-konferanse

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) ved opninga av UNDP Oslo Governance Centre (OGC) sin tredje Oslo-konferanse om forebyggjing av valdeleg ekstremisme (PVE).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen deltek på ein konferanse om forebyggjing av valdeleg ekstremisme

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) ved opninga av UNDP Oslo Governance Centre (OGC) sin tredje Oslo-konferanse om forebyggjing av valdeleg ekstremisme (PVE).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

15.06.2021

 • Landbruks- og matministeren deltar på FAOs generalkonferanse

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Digitalt

  Landbruks- og matministeren Olaug Vervik Bollestad deltar (digitalt) på FAOs generalkonferanse.

 • Reisedag Bergen

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

 • Forsvarsministeren deltar på nasjonal veterankonferanse 2021

  Frank Bakke-Jensen| Forsvarsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Utviklingsministeren vitjar ein skule på Sotra

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vitjar Danielsen barne- og ungdomsskule på Sotra.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

 • Klima- og miljøministeren møter Frans Timmermans

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Oslo

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) møter Frans Timmermans som leiar EU-kommisjonen sitt arbeide med grøn omstilling.

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er tilstede i Stortinget under behandlingen av Prop. 179 S (2020–2021) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Programmet for et digitalt Europa (2021–2027) (UD).

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er tilstede i Stortinget under behandlingen av kommuneproposisjonen for 2022 og Prop. 209 S Endringar i statsbudsjettet 2021 under FIN og KMD (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2021 m.m.).

 • Finansministeren besøker Nordland

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Sted: Digitalt

  Finansminister Jan Tore Sanner besøker Nordland

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter ordføreren i Eid

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter ordfører Alfred Bjørlo, Eid kommune.

 • Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltar i ein konferanse om Europas grønne giv (European Green Deal).

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og EU-kommisjonen sin visepresident Frans Timmermans og norsk næringsliv møtest til ein konferanse om korleis Noreg kan bidra i Europas grønne giv (European Green Deal).

  Les meir om konferansen her.

 • Utanriksministeren held opningsinnlegget (digitalt) på klimakonferansen Den grøne given

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held opningsinnlegget (digitalt) på klimakonferansen Den grøne given. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Jakobsen deltek på eit møte med presidenten i Den afrikanske utviklingsbanken

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek på eit digitalt møte med president Akinwumi Adesina i Den afrikanske utviklingsbanken.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte med viseutanriksministeren frå El Salvador

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på eit møte med viseutanriksminister Adriana Mira frå El Salvador.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

16.06.2021

17.06.2021

 • Utviklingsministeren deltek på eit webinar i regi av Norad og Utdanningsforbundet

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit webinar i regi av Norad og Utdanningsforbundet om Norwegian Teacher Initiative (NTI).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utanriksministeren deltek i ein nordområdedialog med Stortinget

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Stortinget, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek i ein nordområdedialog med Stortingets arktiske delegasjon. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministern held opningsinnlegg på bymiljøkonferansen i Kristiansand

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) held opningsinnlegg på bymiljøkonferansen i Kristiansang.

  Innlegget er ei videohelsing innspelt på førehand.

 • Statssekretær Jakobsen deltek på styremøtet til Det globale sentret for klimatilpassing

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek digitalt på styremøtet til Det globale sentret for klimatilpassing (GCA)

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter råd for aldersvennlig Norge

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter råd for aldersvennlig Norge, Helsedirektoratet. Tema for møtet er digitalisering.

 • Statssekretær Halvorsen deltek på eit rundebord med forskingsmiljøa

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) på eit rundebord med forskingsmiljøa om klima og tryggleik.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit rundebord om klima og tryggleik

  Jens Frølich Holte, Audun Halvorsen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på eit rundebord med forskingsmiljøa om klima og tryggleik.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på ein gjevarkonferanse for Venezuela

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på ein gjevarkonferanse for Venezuela.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

18.06.2021

 • Utanriksministeren  har eit møte med riksantikvaren

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide  har eit møte med riksantikvar Hanna Geiran. Geiran leiar Noregs delegasjon til Unescos verdsarvskomite som har eit møte i Noreg i juli.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte med NHO

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte har eit møte (digitalt) med NHO sine landsforeiningar.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren møter byrådsavdelinga for miljø og samferdsel i Oslo

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Oslo

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har møte med byrådsavdelinga for miljø og samferdsel i Oslo.

  Tema for møtet er mellom anna bruk av biodrivstoff i kollektivtrafikken.

19.06.2021

 • Utviklingsministeren deltek på ei markering for Aung San Suu Kyi

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vitjar Aung San Suu Kyi Park Norway i Froland, Agder for å delta på 5-årsjubileet til parken dessutan markeringa av Aung San Suu Kyi sin 76-årsdag.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

20.06.2021

 • Klima- og miljøministeren helsar feiringa av 50-års jubileet til Stabbursdalen nasjonalpark

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) helsar feringa av feiring av 50-års jubileet til Stabbursdalen nasjonalpark og 30-års jubileet til Stabbursnes Naturhus og Museum i 2021.

  Feiringa er utsett med ett år grunna pandemien.  Statsråden deltar med ei videohelsing som er innspelt på førehand.

  Meir om Stabbursdalen

   

   

Vis flere hendelser