Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

28.10.2020

 • Kultur- og likestillingsministeren deltar på digitalt møte i Ministerrådet for kultur

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

 • Statsministeren deltek på Nordisk råds 72. sesjon og nordisk statsministermøte

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek digitalt på Nordisk råds 72. sesjon og nordisk statsministermøte.

  Ho møter dei nordiske statsministerkollegaene sine til diskusjonar om blant anna grøn omstilling og Covid-19.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren besøker Bodø

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøker Bodø. Tema for besøket er bærekraft.

  Statsråd Astrup besøker Bodø (presseinvitasjon 26.10.2020)

 • Næringsministeren mottar NOU om næringslivets betydning for distriktene

  Iselin Nybø| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Frosta, Trøndelag

  Næringsminister Iselin Nybø og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mottar en utredning om næringslivets betydning for distriktene.

  Les mer i presseinvitasjonen

 • Statssekretær Ziolkowski møter den norske avdelinga av International Commission of Jurists

  Marte Ziolkowski, Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marte Ziolkowski møter (digitalt) den norske avdelinga av International Commission of Jurists.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Utanriksministeren deltek på eit møte i Nordisk råd

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på utanriksministrenes digitale møte med presidiet (Nordisk råds sesjon).  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Helse- og omsorgsministeren møter 11 kommuner på Helgeland. Tema: Helgelandssykehuset 2025

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Klima- og miljøministeren deltar i Nordisk Ministerrådsmøte - miljø og klima

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i Nordisk Ministerrådsmøte - miljø og klima.

  Tema for møtet er blant annet nordisk cruiseturisme, anbefalinger til en grønnere luftfart i Norden og et nordisk initiativ for å få til en global avtale om marin forsøpling.

 • Utanriksministeren held eit innlegg på Arena Trøndelag sitt møte

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held eit innlegg (digitalt) på Arena Trøndelag sitt møte om samfunstryggleik og innovasjon.

  Sjå meir på arrangementet sin nettstad 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Utviklingsministeren deltek på eit nordisk utviklingsministermøte

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek digitalt på nordisk utviklingsministermøte i samband med Nordisk råd. Siktemål med møtet er å rette merksemda mot aukande forskjellar globalt som følje av covid-19.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Landbruks- og matministeren mottar besøk av Ungarns Ambassadør til Norge

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: R6

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mottar Ungarns Ambassadør til Norge i en høflighetsvisitt.

 • Finansministeren deltar i OECD-møte

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner deltar i OECD-møte (digitalt)

 • Statssekretær Hagen deltek på eit rådsmøte i OECD

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på eit rådsmøte i OECD (digitalt).  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren møter nordiske parlamentarikere og miljøministre

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i samrådsmøte mellom Utvalget for et Bærekraftig Norden og Ministerrådet for Miljø og Kima.

  Tema for møtet er EUs "green deal" og FN-konvensjonen om biodiversitet.

 • Utviklingsministeren held appell under eit fakkeltog

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Sted: Ålesund

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held appell under det årlege fakkeltoget Åpne Dører til støtte for forfylgde kristne, i samarbeid med Stefanusalliansen. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sonder Olsen 92 60 51 63 

29.10.2020

 • Samferdselsministeren - digitalt møte med Go-Ahead og SJ

  Knut Arild Hareide| Samferdselsdepartementet

 • Samferdselsministeren - digitalt møte med EUs transportministre

  Knut Arild Hareide| Samferdselsdepartementet

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren besøker Trøndelag og Innlandet

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøker Trøndelag og Innlandet.

 • Klima- og miljøministeren åpner Klimajournalistikkens dag

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Adresse: KRONPRINSENS GATE 17, , 0251 OSLO

  Sted: Ingeniørenes hus møtesenter

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) holder åpningsinnlegg under Klimajournalistikkens dag.

  Arrangementet er i regi av Medier 24 og tar opp medienes dekning av klimaendringer og klimaforskning. Representanter for pressen, forkningsmiljøer og miljøorganisasjoner deltar.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren åpner leverandørkonferanse om ombruk av byggematerialer

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup åpner leverandørkonferanse om ombruk av byggematerialer

  Omtale og program

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder om distriktspolitikk på Arena Trøndelag

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Sandfærhus 22, Stjørdal i Trøndelag

  Sted: Scandic Hell

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder om distriktspolitikk på Arena Trøndelag.

  Program og omtale

 • Statssekretær Hagen deltek på eit møte i regjeringas eksportpanel

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på eit møte i regjeringas eksportpanel.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statsministeren deltek i markering av dei første elektriske tippbilane

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Adresse: Landskaugveien 27, Ytre Enebakk.

  Statsminister Erna Solberg er med på ei markering av at entreprenør- og transportfirmaet Tom Wilhelmsen AS tek i bruk dei første elektriske tippbilane i Europa.

  Presse som ønskjer å delta på markeringa kan akkreditere seg til Benedicte Grevstad, telefon 901 07 699, e-post [email protected] innan onsdag 28. oktober kl. 10.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post [email protected].

 • Statssekretær Halvorsen deltek i ein paneldebatt om sårbare statar

  Audun Halvorsen| Utenriksdepartementet

  Sted: Norad

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek i ein paneldebatt om "Korleis handtere risiko i sårbare statar". 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren besøker Horten

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Horten

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) besøker Horten for å markere oppryddingen av sjøbunnen i indre havn.

  Horten kommune har samarbeidet med Forsvarsbygg, Horten Industripark og Miljødirektoratet om prosjektet Ren Indre Havn - en plan for opprydding av sjøbunnen som har vært sterkt forurenset etter 150 år med skipbygging, verksteder og annen aktivitet.

 • Utanriksministeren deltek på OECD sitt ministerrådsmøte

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på OECD sitt ministerrådsmøte. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kultur- og likestillingsministeren besøker Toppidrettssenteret/Olympiatoppen

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

  Sted: Sognsvann

 • Kultur- og likestillingsministeren besøker Arkivverket

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

  Sted: Sognsvann

 • Statssekretærane Jakobsen og Ziolkowski har videomøte med FN sin assisterande generalsekretær

  Aksel Jakobsen, Marte Ziolkowski| Utenriksdepartementet

  Statssekretærane Aksel Jakobsen og Marte Ziolkowski har videomøte med FN sin assisterande generalsekretær Robert Piper. Piper er ansvarleg for koordinering av FNs utviklingsinnsats.

  Blant problemstillingane som vil bli diskutert er mellom anna covid-19, FN-reform og finansielle spørsmål.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren møter Indias ambassadør

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter dr. B. Bala Bhaskar, Indias ambassadør til Norge.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter byråd om Botsen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter byråd for byutvikling Arild Hermstad, Oslo kommune. Tema for møtet er framtidig bruk av Botsen.

 • Finansministeren møter de nordiske finansministrene

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner møter de nordiske finansministrene (digitalt)

 • Statssekretær Hagen deltek på OECD sitt ministerrådsmøte

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på OECD sitt ministerrådsmøte (digitalt).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Utviklingsministeren held innlegg på eit webinar om psykisk helse og foreldreskap i eit utviklingsperspektiv

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held innlegg på eit webinar om psykisk helse og foreldreskap i eit utviklingsperspektiv i regi av International Child Development Programme (ICDP) Norge. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

30.10.2020

 • Statsministeren, barne- og familieministeren og kunnskaps- og integreringsministeren til Vestfold og Telemark fylke

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Vestfold og Telemark fylke

  Statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby besøkjer Vestfold og Telemark fylke.

  Kl. 10.50: Statsministeren besøkjer Lunde barneskole i Skien der ho mellom anna opnar den nye fleirbrukshallen. Adresse: Lundegata 17, Skien.

  Kl. 12.00: Besøk til Norcem Brevik. Adresse: Setrevegen 2, Brevik.

  Presse som ønskjer å delta på besøket kan sende e-post til [email protected].

  Kl. 14.00: Besøk til Equinor Herøya der statsministeren mellom anna skal markere oppstarten av testanlegget for CO2-transport i rør. Adresse: Herøya Industripark, Hydrovegen 79, Porsgrunn.

  Kl. 15.30: Statsministeren er til stades i samband med opninga av pilotprosjekt med sjølvkøyrande buss utan vert. Adresse: Herøya Industripark, Hydrovegen 79, Porsgrunn.

  Presse som ønskjer å delta på besøket på Herøya kan senda e-post til [email protected]. I e-posten må du oppgi namn, avis/mediehus, telefonnummer, jakke- og skostørrelse. Fristen for påmelding er torsdag 29. oktober kl. 14.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Peder Weidemann Egseth, telefon 90 70 66 96, e-post [email protected] og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 97 53 09 48, e-post [email protected].

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren besøker Trøndelag og Innlandet

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøker Trøndelag og Innlandet.

 • Utanriksministeren har ein samtale med generaldirektøren i IMO

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Eriksen Søreide har ein samtale (digitalt) med generaldirektør Antonio Vitorino (International Organization for Migration, IMO) i forkant av bilaterale konsultasjoner med organisasjonen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren har videomøte med leiaren i Ifad

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har videomøte med Gilbert Huongbo, leiar av det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (Ifad).

  Siktemål med møtet er mattryggleik og berekraftig jordbruksutvikling.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Kultur- og likestillingsministeren deler ut pris Årets nynorskkommune

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

  Sted: Nasjonalbiblioteket

 • Statssekretær Hagen møter Amnesty Norge

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen møter Amnesty Norge (digitalt).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

31.10.2020

 • Kultur- og likestillingsministeren til stede på Landsstyremøte i Venstre

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

 • Utviklingsministeren deltek i ein panelsamtale om kristent engasjement i politikk og næringsliv

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Sted: Norefjell

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i ein panelsamtale om kristent engasjement i politikk og næringsliv på arrangementet "Get Focused Lederdager". 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

01.11.2020

02.11.2020

 • Finansministeren besøker Skatteetaten i forbindelse med at etaten overtar skatteoppkreverfunksjonen

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Adresse: Oslo

  Sted: Skattekontoret på Grønland

  Finansminister Jan Tore Sanner besøker Skatteetaten i forbindelse med at etaten overtar skatteoppkreverfunksjonen fra 1. november

04.11.2020

11.11.2020

Vis flere hendelser