Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

26.02.2024

 • Utanriksministeren deltek på ministermøte i WTO

  Espen Barth Eide | Utanriksdepartementet

  Stad: Abu Dhabi, Dei sameinte arabiske emirata

 • Energiministeren deltek på sentralstyremøte og strategisamling i Arbeiderpartiet og årsmøtet i Hvaler Arbeiderparti

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Energiminister Terje Aasland deltek på sentralstyremøte og strategisamling i Arbeidarpartiet. Stad: Sundvolden hotell.

  Kl. 19.00: Energiminister Terje Aasland deltek på årsmøtet i Hvaler Arbeiderparti.

  For meir informasjon, kontakt politisk rådgivar Jorid Nordmelan på 95 94 20 84.

 • Helse- og omsorgsministeren deltar på sentralstyremøte i Arbeiderpartiet

  Ingvild Kjerkol | Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Sundvolden

 • Kultur- og likestillingsministeren møter rådsleder for Kulturrådet, Sigmund Løvåsen, og rådsmedlem, Camara Lundestad Joof

  Lubna Jaffery | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Grubbegata 1

 • Landbruks- og matministeren til Svalbard

  Geir Pollestad | Landbruks- og matdepartementet

  Stad: Svalbard

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad skal til Svalbard, han skal mellom anna, på ekskursjon i Adventdalen for å høyre om klimaforskning, offisiell åpning av informasjonsstanden hjå Svalbard Museum, og frødeponering til Svalbard Globale Frøhvelv.

 • Kultur- og likestillingsministeren inviterer til innspillsmøte til regjeringens kommende handlingsplan mot samehets

  Lubna Jaffery | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: R5

 • Statsministeren deltek på eit internasjonalt møte om støtte til Ukraina

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Paris

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på eit møte om støtte til Ukraina for stats- og regjeringsleiarar i Elysée-palasset i Paris. Frankrikes president Emmanuel Macron er vertskap for møtet, som vert halde i samband med at det er to år sidan Russland sin invasjon av Ukraina.

  Presse som ynskjer å dekkje dette, kan ta kontakt med pressekontaktane: Politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Mona Sæverud Higraff, telefon 92 05 76 50, e-post msh@smk.dep.no.

27.02.2024

 • Utanriksministeren deltek på ministermøte i WTO

  Espen Barth Eide | Utanriksdepartementet

  Stad: Abu Dhabi, Dei sameinte arabiske emirata

 • Finansministeren til G20-møte i Sao Paulo

  Trygve Slagsvold Vedum | Finansdepartementet

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal delta på årets første finansministermøtet i G20, i Sao Paulo, Brasil.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tor Borgersen, 90938987

 • Statsministeren deltek på nordisk toppmøte i SAMAK

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: København

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på nordisk toppmøte i Samarbeidskomitéen for dei nordiske sosialdemokratiske partia og landsorganisasjonane (SAMAK).

  Møtet går føre seg utanfor København.

  Pressekontakt er statssekretær Halvard Ingebrigtsen, telefon 91 55 12 53, e-post hin@smk.dep.no.

 • Energiministeren deltek på den årlege energikonferansen til Sparebank 1 Markets

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Stad: Grand Hotel i Oslo

  Energiminister Terje Aasland deltek på den årlege energikonferansen til Sparebank 1 Markets.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 • Kultur- og likestillingsministeren møter Norges idrettsforbund

  Lubna Jaffery | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Grubbegata 1

 • Justis- og beredskapsministeren er til stades under behandlinga av to representantforslag

  Emilie Enger Mehl | Justis- og beredskapsdepartementet

  Stad: Oslo

  Statsråd Mehl vil vere til stades når to representantforslag vert behandla. Dei omhandlar ytelser til flyktningar og tiltakspakke for einslege mindreårige asylsøkjarar.

  Program Stortinget veke 9 (stortinget.no)

 • Energiministeren er i Stortinget i samband med behandling av saker på energifeltet

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Stad: Stortinget

  Energiminister Terje Aasland er i Stortinget i samband med behandling av saker på energifeltet.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 • Kultur- og likestillingsministeren møter Noregs Mållag

  Lubna Jaffery | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Grubbegata 1

 • Helse- og omsorgsministeren besøker Sykehuset Østfold, Kalnes – markerer at Stamnettet er ferdig utrullet

  Ingvild Kjerkol | Helse- og omsorgsdepartementet

  Adresse: Kalnesveien 300, 1714 Grålum

  Sted: Sykehuset Østfold, Kalnes

 • Kultur- og likestillingsministeren møter Innlandet idrettskrets

  Lubna Jaffery | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Grubbegata 1

 • Barne- og familieministeren er på reise

  Kjersti Toppe | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familieministeren er på reise i Enebakk, Holmsbu og Hurum.

  Program: 

  - 12:15-13:15: Besøk Enebakk kirke 

  - 14:30-15:30: Besøk Holmsbu kirke 

  - 16:00-17:00: Besøk Hurum kirke 

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Barne- og familiedepartementet på tlf: 97 77 36 34, e-post: media@bfd.dep.no.

 • Landbruks- og matministeren til Svalbard

  Geir Pollestad | Landbruks- og matdepartementet

  Stad: Svalbard

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad skal til Svalbard, han skal mellom anna, på ekskursjon i Adventdalen for å høyre om klimaforskning, offisiell åpning av informasjonsstanden hjå Svalbard Museum, og frødeponering til Svalbard Globale Frøhvelv.

 • Helse- og omsorgsministeren deltar på politisk seminar med KS

  Ingvild Kjerkol | Helse- og omsorgsdepartementet

  Adresse: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

  Sted: Kommunenes hus

  Tema er ny samarbeidsavtale med KS om helsefellesskap.

 • Energiministeren er vert for ein middag med Stortingets energi- og miljøkomité

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Adresse: Parkveien 45

  Energiminister Terje Aasland er vert for ein middag med Stortingets energi- og miljøkomité.

  Middagen går føre seg i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

28.02.2024

 • Statsministeren møter den polske statsministeren

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Warszawa

  Statsminister Jonas Gahr Støre møter den polske statsministeren Donald Tusk i Warszawa.

  Dei vil ha eit bilateralt møte, etterfølgt av ein felles pressekonferanse. Tema for besøket er den sikkerheitspolitiske situasjonen, Ukraina, europapolitikk og det viktige bilaterale forholdet mellom Polen og Noreg.

  Journalistar som ønskjer å delta kan melde seg til miw@smk.dep.no innan 26. februar.

  Pressekontaktar er statssekretær Halvard Hølleland, telefon 99 51 43 51, e-post haho@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Marita I. Wangberg, telefon 90 51 23 19, e-post miw@smk.dep.no.

 • Statsministeren møter den polske statsministeren

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Warszawa

  Statsminister Jonas Gahr Støre møter den polske statsministeren Donald Tusk i Warszawa.

  Dei vil ha eit bilateralt møte, etterfølgt av ein felles pressekonferanse. Tema for besøket er den sikkerheitspolitiske situasjonen, Ukraina, europapolitikk og det viktige bilaterale forholdet mellom Polen og Noreg.

  Journalistar som ønskjer å delta kan melde seg til miw@smk.dep.no innan 26. februar.

  Pressekontaktar er statssekretær Halvard Ingebrigtsen, telefon 91 55 12 53, e-post hin@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Marita I. Wangberg, telefon 90 51 23 19, e-post miw@smk.dep.no.

 • Finansministeren til G20-møte i Sao Paulo

  Trygve Slagsvold Vedum | Finansdepartementet

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal delta på årets første finansministermøtet i G20, i Sao Paulo, Brasil.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tor Borgersen, 90938987

 • Næringsministeren deltar på Sápmi Business Conference

  Jan Christian Vestre | Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Kautokeino

  Næringsminister deltagelse består av:

  Innlegg: Jan Christian Vestre vil snakke om regjeringens politikk for næringsutvikling, med et spesielt fokus på samisk næringsliv.

  Panelsamtale: Næringsministeren deltar i en samtale om muligheter og utfordringer for samiske gründere. Temaer som tilgang til kapital, veien til globale markeder og bygging av effektive nettverk og erfaringsutveksling vil stå sentralt.

 • Helse- og omsorgsministeren deltar på frokostseminar om Tørn-prosjektet i regi av KS

  Ingvild Kjerkol | Helse- og omsorgsdepartementet

  Adresse: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

  Sted: Nationaltheatret konferansesenter, møterom Tjuvholmen, i Kommunenes hus

 • Helse- og omsorgsministeren deltar i spontanspørretime

  Ingvild Kjerkol | Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Stortinget

 • Kultur- og likestillingsministeren åpner konferansen «Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle i endring»

  Lubna Jaffery | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: R5

 • Energiministeren er til stades i den ordinære spørjetimen i Stortinget

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Stad: Stortinget

  Energiminister Terje Aasland er til stades i den ordinære spørjetimen i Stortinget.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 • Helse- og omsorgsministeren deltar i storfraksjonsmøte for helsepolitikere på Stortinget

  Ingvild Kjerkol | Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Stortinget

29.02.2024

01.03.2024

 • Energiministeren har møte med Zero

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Energiminister Terje Aasland har møte med Zero. Tema for møtet er aktuelle saker på energiområdet. Møtet er flytta frå 16. februar.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 • Utanriksministeren deltek på eit frukostseminar om G20 si rolle i ei tid med geopolitiske spenningar og kva det betyr for Noreg

  Espen Barth Eide | Utanriksdepartementet

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Energiministeren og næringsministeren har møte med Region Kristiansand

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre har møte med Region Kristiansand. Tema for møtet er kraftsituasjonen og etablering av nye, grønne næringar.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no

 • Kultur- og likestillingsministeren besøker Teknisk museum

  Lubna Jaffery | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Norsk Teknisk Museum

 • Innspillsmøte for gründere - Oslo

  Jan Christian Vestre | Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Oslo

  Næringsminister Jan Christian Vestre vil ha konkrete råd og innspill til hvordan Norge kan få flere gründere og oppstartsbedrifter.

  For mer informasjon, se invitasjonen her:
  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspillsmoter-for-grundere/id3026191/

   

05.03.2024

07.03.2024

14.03.2024

15.04.2024

 • Næringsministeren til USA

  Jan Christian Vestre | Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: San Francisco

  Kun for pressen

  Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon reiser på offisielt besøk til vestkysten av USA. Næringsminister Jan Christian Vestre er en del av delegasjonen under besøket til San Francisco. Formålet med besøket er å fremme næringssamarbeid innenfor grønn omstilling og digitalisering. Pressekontakt for næringsministeren: Sofie Dege Dimmen, e-post: sofie-dege.dimmen@nfd.dep.no, mobil + 47 93 22 20 05

16.04.2024

 • Næringsministeren til USA

  Jan Christian Vestre | Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: San Francisco

  Kun for pressen

  Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon reiser på offisielt besøk til vestkysten av USA. Næringsminister Jan Christian Vestre er en del av delegasjonen under besøket til San Francisco. Formålet med besøket er å fremme næringssamarbeid innenfor grønn omstilling og digitalisering. Pressekontakt for næringsministeren: Sofie Dege Dimmen, e-post: sofie-dege.dimmen@nfd.dep.no, mobil + 47 93 22 20 05

Vis flere hendelser