Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

10.05.2021

 • Klima- og miljøministeren møter sin svenske kollega

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) møter Sveriges miljøminister Peter Bolund.

 • Utviklingsministeren deltek på digitalt møte om klimatilpassing

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på digitalt møte om klimatilpassing med utviklingsministrane i Danmark og Sverige.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Statssekretær Frølich Holte har eit møte med USA om klimasamarbeid

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte har eit møte med USAs fungerande stasjonssjef Richard Riley om klimasamarbeid.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte har eit møte med ambassadørane frå Afrika

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte har eit møte (digitalt) med ambassadørane frå Afrika.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

11.05.2021

 • Olje- og energiministeren er i Stortinget

  Tina Bru| Olje- og energidepartementet

  Sted: Stortinget

  Olje- og energiminister Tina Bru er på Stortinget i samband med mellom anna høyringar og fleire representantframlegg.

 • Finansministeren presenterer Revidert nasjonalbudsjett 2021

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner presenterer Revidert nasjonalbudsjett 2021 på en pressekonferanse. Budsjettdokumentene publiseres kl. 10.45.

 • Utviklingsministeren deltek på eit nettmøte om covid-19-pandemien

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit informasjonsmøte om arbeidet mot covid-19-pandemien.

  Møtet strøymast på Facebook og regjeringa.no.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utanriksministeren er i Stortinget

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek i handsaminga av fleire saker i Stortinget, mellom anna ein diskusjon om hemmeleghald i EU og Norges eksportkontroll.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøminsteren har møte med Lysefjorden Utvikling

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har møte med Lysefjorden Utvikling og Stifelsen Preikestolen om Flørli.

  Tema for møtet er betre tilrettelegging for naturbaserte turistattraksjonar.

 • Klima- og miljøministeren har møte med DNT om villrein

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har møte med Den Norske Turistforening for å drøfte levekåra for villreinen.

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit webinar hos Idrettsforbundet

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på Idrettsforbundet sitt webinar om store idrettsarrangement og menneskerettar.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

12.05.2021

 • Utviklingsministeren har eit møte med Noregs Kristne Råd

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Noregs Kristne Råd og den danske teologen Espen Lunde Larsen om eit nytt initiativ om tru og berekraft ved World Resources Institute i Washington DC.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Klima- og miljøministeren deltar på Nordisk miljø- og klimaministermøte

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar på Nordisk miljø- og klimaministermøte.

  Tema for møtet er blant annet biodiversitet og finansiering og
  involvering av de unge i partsmøtet i FNs biodiversitetskonvensjon i oktober - CBD.

 • Utanriksministeren har eit møte med EU-ambassadørane

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har eit møte (digitalt) med EU-ambassadørane. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek på eit møte i ACT-A

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit digitalt møte i fasiliteringsrådet i ACT-A om bekjemping av covid-19-pandemien.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utanriksministeren deltek på ei FN- markering

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på ei markering (digitalt) av at det er fem år sidan FNs tryggingsråd vedtok ein resolusjon om å trygge folks helse og beskytte sivile i konflikt.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

13.05.2021

 • Utanriksministeren deltek på Høgres landsmøte

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Thon Congress, Gardermoen

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Høgres landsmøte. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Marte Ziolkowski, mobil 41 40 26 31

14.05.2021

 • Utanriksministeren deltek på Høgres landsmøte

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Thon Congress, Gardermoen

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Høgres landsmøte. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Marte Ziolkowski, mobil 41 40 26 31

15.05.2021

 • Utanriksministeren deltek på Høgres landsmøte

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Thon Congress, Gardermoen

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Høgres landsmøte. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Marte Ziolkowski, mobil 41 40 26 31

16.05.2021

 • Utanriksministeren deltek på Høgres landsmøte

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Thon Congress, Gardermoen

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Høgres landsmøte. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Marte Ziolkowski, mobil 41 40 26 31

18.05.2021

Vis flere hendelser