Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

23.10.2018

 • Næringsministeren til Telemark

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen reiser til Telemark tirsdag 23. oktober for å delta på Vestmarkonferansen utenfor Kragerø og for å besøke bedriften AS3 i Porsgrunn. Presse er velkommen til å delta.

  AS3 er en bedrift i Porsgrunn som sammen med NAV og Sirius Innovation har startet et pilotprosjekt som skal følge 20 arbeidsledige personer i seks måneder for å hjelpe den enkelte med å skape sin egen arbeidsplass, eller koble dem opp mot eksisterende bedrifter og næringsliv i Grenland-regionen og på Notodden. Formålet er å skape nye arbeidsplasser, og programmet har tidligere bidratt med 20 bedrifter og 40 arbeidsplasser i Telemark. Deltakerne som næringsministeren får møte er tidlig i prosessen. Vi får også møte NAV Telemark, en deltaker som har deltatt i programmet tidligere og som skal dele av sine erfaringer, og fem av de som nå skal skape sin egen arbeidsplass.

  Tema for Vestmarkonferansen er næringsutvikling i regionen Kragerø, Bamble, Drangedal, Skien og Porsgrunn. Fokuset på konferansen er på reiseliv og Kragerø som populær turistdestinasjon på sommertid.

  Program:

  Kl 10:30 Ankomst Kragerø Resort, Stabbestadveien 1.

  Kl 10:55 Tale Vestmarkonferansen

  Kl 13:00 Besøk AS3 i Porsgrunn, Storgata 141.

  Kl 14: Avreise Oslo

   

  Pressekontakt
  Christine Spersrud Haug, kommunikasjonsrådgiver 975 26 759/ csh@nfd.dep.no

 • Utviklingsministeren er i Møre og Romsdal

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup er i Møre og Romsdal for møte med næringsliv, sivilt samfunn og utdanningsinstitusjonar for å lære meir om korleis desse jobbar med FNs bærekraftsmål.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Jenny Clemet von Tetzschner, mobil 918 80 164

 • Kulturminister Skei Grande åpner Spillansvarskonferansen

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Sted: Oslo Plaza

 • Statssekretær Frølich Holte er i Etiopia

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Sted: Addis Abeba

  Statssekretær Jens Frølich Holte er i Etiopia for mellom anna å diskutere Etiopias reformplanar og berekraftig utvikling.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klimaforhandlinger i Krakow

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Polen

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på ministermøte om klima i Krakow 22.- 24. oktober. Dette er et viktig forberedende møte til klimaforhandlingene i Katowice i desember.

  Elvestuen skal lede to sesjoner i Krakow, det ene er et seminar om byer og klima, og det er andre dreier seg om hvordan verden skal tilpasse seg global oppvarming.

  Begge temaene er en del av diskusjonen om hvordan Paris-avtalen nå skal følges opp. Det dreier seg om regelverk om landenes rapportering om sine klimamål, og hvordan verdens land skal øke sine ambisjoner for å nå Parisavtalens mål.

  - Vi skal nå i høst få på plass regler for hvordan Paris-avtalen skal etterleves. Dette er et helt avgjørende punkt for hvordan verden skal få ned klimagassutslippene. Landene må ha klare retningslinjer for hvordan de skal rapportere om sine egne klimamål, ellers blir det håpløst å vite om vi faktisk klarer å redusere utslippene. Klare regler og retningslinjer er også en forutsetning for at verdens innsats mot global oppvarming skal forsterkes.

  - I Krakow skal vi også diskutere kravet om hvordan landene kan øke sine ambisjoner. FN-rapporten om 1,5 graders målet som nylig ble lagt fram, viser at innsatsen for å kutte utslipp må skjerpes betydelig i årene som kommer, sier Ola Elvestuen.

  Til media: 

  Pressekontakt for Elvestuens reise til klimaforhandlingene i Krakow er Jon Berg: Jon.Berg@kld.dep.no, tlf: 905 69 495

 • Kulturminister Skei Grande besøker syngende barnehage

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Adresse: Sørligata 4, Oslo

  Sted: Enerhaugen barnehage

  Kulturministeren besøker syngende barnehage i regi av Krafttak for sang. Enerhaugen barnehage er én av 56 barnehager over hele landet som deltar i satsingen.

 • Helseminister Bent Høie åpner nye Haraldsplass Diakonale sykehus

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Bergen

 • Samferdselsministeren - møte med Postkom

  Jon Georg Dale| Samferdselsdepartementet

 • Opning av Haraldsplass Diakonale Sykehus

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Adresse: Ulriksdal 8

  Sted: Bergen

  Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie deltek på opninga av Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post trude.maseide@smk.dep.no.

 • Finansministeren innleder på seminar om finanspolitisk bærekraft i regi av Finansdepartementets modell- og metodeutvalg, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Adresse: Akersveien 26

  Sted: SSB

  Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål inviterer til seminar tirsdag 23. oktober om modell- og metodevalg for langsiktige framskrivinger for å informere om langsiktige utfordringer for offentlige finanser. 

  For mer informasjon: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/seminar-om-finanspolitisk-barekraft--bruk-av-langsiktige-framskrivinger/id2615525/

  Kontakt: Seniorrådgiver Kristina Storeng. Tlf. 95 93 10 04 og epost ksto@fin.dep.no.

 • Utanriksministeren deltek på eit debattmøte i Trondheim

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Samfundet, Trondheim

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek i ein debatt om "Samarbeid under press" i Studentarsamfundet i Trondheim.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen holder første gjennomføringskonferanse for Leve Hele Livet

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Tromsø

 • Toppmøtet om kompetansereforma "Lære heile livet"

  Jan Tore Sanner| Kunnskapsdepartementet

  Adresse: Haugeveien 28, Bergen.

  Tysdag 23. oktober kjem statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til Bergen for å få innspel til kompetansereforma "Lære heile livet".

  Sjå programmet.

 • Toppmøte om kompetanse

  Erna Solberg, Monica Mæland| Statsministerens kontor

  Adresse: Haugveien 28

  Sted: Bergen

  Statsminister Erna Solberg inviterer til toppmøte om kompetanse i Bergen, i samband med at regjeringa skal gjennomføre kompetansereforma Lære hele livet. Statsministeren ønskjer å få innspel frå alle aktørar i arbeidslivet.

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er også til stades på toppmøtet, som går føre seg på Fagskolen Hordaland i Haugveien 28. 

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 66, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

 • Toppmøte om kompetanse

  Anniken Hauglie| Arbeids- og sosialdepartementet

  Adresse: Haugveien 28, Bergen

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie deltar på toppmøtet om kompetanse i Bergen som statsminister Erna Solberg inviterer til, i forbindelse med at regjeringen skal gjennomføre kompetansereformen Lære hele livet.

 • Gartner 2018

  Bård Hoksrud| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Thon Hotell Lillestrøm

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud holder åpningsinlegget på Gartner 2018.

 • Knarvik sjukeheim

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Adresse: Kvernhushaugane 7, Isdalstø

  Sted: Lindås

  Statsministeren besøkjer Knarvik sjukeheim. Tema for besøket er ernæring og kvalitetsreforma Leve hele livet.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post trude.maseide@smk.dep.no.

24.10.2018

 • Bjerknesdagen

  Iselin Nybø| Kunnskapsdepartementet

  Statsråd Nybø er tilstede under Bjerknesdagen 2018.

 • Utanriksministeren deltek på eit ministermøte i WTO

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Ottawa, Canada

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit ministermøte i Verdas handelsorganisasjon (WTO).

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Guri Solberg, 922 19 769

 • Statssekretær Halvorsen deltek på ein tryggleikskonferanse

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: Warszawa, Polen

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek på «Warsaw Security Forum».

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Hagen deltek i konsultasjonar med Mexico

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen deltek i multilaterale konsultasjonar med Mexico på statssekretærnivå.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Næringsministeren til Akademikernes høstkonferanse

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Grand hotell, Oslo

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen holder innlegg på Akademikernes høstkonferanse.

 • Klimaforhandlinger i Krakow

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Polen

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på ministermøte om klima i Krakow 22.- 24. oktober. Dette er et viktig forberedende møte til klimaforhandlingene i Katowice i desember.

  Elvestuen skal lede to sesjoner i Krakow, det ene er et seminar om byer og klima, og det er andre dreier seg om hvordan verden skal tilpasse seg global oppvarming.

  Begge temaene er en del av diskusjonen om hvordan Paris-avtalen nå skal følges opp. Det dreier seg om regelverk om landenes rapportering om sine klimamål, og hvordan verdens land skal øke sine ambisjoner for å nå Parisavtalens mål.

  - Vi skal nå i høst få på plass regler for hvordan Paris-avtalen skal etterleves. Dette er et helt avgjørende punkt for hvordan verden skal få ned klimagassutslippene. Landene må ha klare retningslinjer for hvordan de skal rapportere om sine egne klimamål, ellers blir det håpløst å vite om vi faktisk klarer å redusere utslippene. Klare regler og retningslinjer er også en forutsetning for at verdens innsats mot global oppvarming skal forsterkes.

  - I Krakow skal vi også diskutere kravet om hvordan landene kan øke sine ambisjoner. FN-rapporten om 1,5 graders målet som nylig ble lagt fram, viser at innsatsen for å kutte utslipp må skjerpes betydelig i årene som kommer, sier Ola Elvestuen.

  Til media: 

  Pressekontakt for Elvestuens reise til klimaforhandlingene i Krakow er Jon Berg: Jon.Berg@kld.dep.no, tlf: 905 69 495

 • Overrekkelse av CERD-rapport

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Adresse: Mariboes gate 13, 0183 Oslo

  Sted: Likestillings- og diskrimineringsombudet

  Statsråden mottar Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) supplerende CERD-rapport (om myndighetenes overholdelse av FNs konvensjon mot rasediskriminering).

 • Statssekretær Frølich Holte er i Etiopia

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Sted: Addis Abeba

  Statssekretær Jens Frølich Holte er i Etiopia for mellom anna å diskutere Etiopias reformplanar og berekraftig utvikling.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Deltar på Askerkonferansen

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Knud Askers vei 25, Asker i Akershus

  Sted: Asker rådhus

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innleder på Askerkonferansen.

  Program og omtale

 • Nasjonal konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  Justis- og beredskapsdepartementet

  Sted: Universitetsaulaen, Bergen

  Statssekretær Knut Morten Johansen åpner konferansen, som i år arrangeres av Vest Politidistrikt, i samarbeid med Politidirektoratet og Bergen kommune, på vegne av Justis-og beredskapsdepartementet

  Årets tema er samarbeid mellom politi og kommune i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

  Her kan du melde deg på pluss lese mer om konferansen

 • NM i yrkesfag

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Adresse: X Meeting Point Norway, Kragerudveien 50

  Sted: Oslo

  Statsministeren besøkjer NM i yrkesfag på Hellerudsletta.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 66, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

 • Munnleg spørjetime

  Jan Tore Sanner| Kunnskapsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Statsråd Jan Tore Sanner er til stades.

 • Dyrehelseseminar

  Bård Hoksrud| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Hotell Scandic Oslo City

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud holder åpningsinlegget på Dyrehelseseminar. Arr.: Animalia og Mattilsynet

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deltar på frokostseminar med lansering av rapport om Frisklivssentraler

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Helseminister Bent Høie deltar i podcasten "Kreftkompasset"

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Munnleg spørjetime

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Stortinget

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik er til stades.

 • Stortingets spørretime

  Bård Hoksrud| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Stortinget

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud svarer på spørsmål fra representanten Per Olaf Lundteigen ordinær spørretime på Stortinget.

 • Helseminister Bent Høie deltar på vakt på Haraldsplass Diakonale sykehus

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Bergen

 • Askerkonferansen 2018

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden deltar på Askerkonferansen. Tema er FNs bærekraftsmål.

 • Askerkonferansen

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Adresse: Asker rådhus, Knud Askersvei 24

  Sted: Asker

  Statsministeren deltek på Askerkonferansen der vidaregåande-elevar bidreg til å leggje planar for «Nye Asker kommune» basert på FNs berekraftsmål.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eirin.larsen@smk.dep.no.

 • Kulturminister Skei Grande taler på landsmøtet til Musikernes Fellesorganisasjon (MFO)

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Adresse: Drammen

  Sted: Scandic Hotel Ambassadør

 • Helseminister Bent Høie holder innlegg på KS Høstkonferanse

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Haugesund

 • Statsråd Nybø åpner International Society for the Scholarship of Teaching and Learning

  Iselin Nybø| Kunnskapsdepartementet

 • Utviklingsministeren møter GSM Association

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter Mats Granryd og Yasmina McCarty frå GSM Association, ein interesseorganisasjon for mobiloperatørar.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren er vert for norske og internasjonale ekspertar

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Sted: Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup er vert for ein arbeidsmiddag for norske og internasjonale ekspertar i samband med eit møte om globale, digitale fellesgode.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • NRK FBI

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden deltar i NRK FBIs (Forbrukerinspektørene) siste sending.

25.10.2018

 • Statssekretær Halvorsen møter kollegiet i Esa

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: Oslo, UD

  Statssekretær Audun Halvorsen møter kollegiet i Eftas overvåkingsorgan (Esa).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Hagen er i Japan

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Tokyo, Japan

  Statssekretær Marianne Hagen er i Japan for mellom anna å opne ei Munch-utstilling i Tokyo.

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren deltek på eit ministermøte i WTO

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Ottawa, Canada

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit ministermøte i Verdas handelsorganisasjon (WTO).

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Guri Solberg, 922 19 769

 • Kulturminister Skei Grande besøker Dagens Næringsliv

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Adresse: Oslo

 • Samferdselsministeren - leder møte i Mobilitets- og teknologirådet

  Jon Georg Dale| Samferdselsdepartementet

 • Bufdir enhetslederkonferanse

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Adresse: Storgata 25, 2001 Lillestrøm

  Sted: Thon Hotel Lillestrøm

  Statsråden åpner Bufdir sin konferanse for enhetsledere.

 • Statssekretær Halvorsen møter representant for Verdsbanken

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Audun Halvorsen møter Abdallah Al-Dardari frå Verdsbanken.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Vis flere hendelser
Til toppen