Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

23.04.2018

 • Statssekretær Halvorsen følgjer kronprinsparet til Baltikum

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: Riga, Vilnius og Tallinn

  Statssekretær Audun Halvorsen reiser til Baltikum i samband med kronprinsparet si offisielle gjesting til dei baltiske landa.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Hagen opnar eit seminar om Sahel

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Litteraturhuset, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen opnar seminaret "The Sahel - food security and development in the midst of protracted crises".

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på Forum for finansiering og utvikling i FN

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Sted: New York, USA

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på Forum for finansiering og utvikling i FN arrangert av FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc).

  Sjå meir om programmet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Hagen deltek i konsultasjonar om menneskerettar med Angola

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen deltek i konsultasjonar om menneskerettar med Angola og seinare i ein lunsj i samband med konsultasjonane.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren held innlegg på IKT-Norges årskonferanse

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Sted: Hotel Radisson, Holbergs plass, Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup held innlegg på IKT-Norges årskonferanse.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter WWF-leiar

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter Marco Lambertini, global leiar for WWF Verdas naturfond.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

24.04.2018

 • Statssekretær Halvorsen følgjer kronprinsparet til Baltikum

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: Riga, Vilnius og Tallinn

  Statssekretær Audun Halvorsen reiser til Baltikum i samband med kronprinsparet si offisielle gjesting til dei baltiske landa.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Hagen deltek på ein konferanse om Syria

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Brussel, Belgia

  Statssekretær Marianne Hagen deltek saman med utanriksministeren på ein konferanse om Syria (Brussel II).

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

 • Utanriksministeren på FN-møte om bærekraftig fred

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: New York, USA

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på FNs høgnivåmøte «Peacebuilding and Sustaining Peace».

  Sjå eigen presseinformasjon

  Pressekontakt: Siri R. Svendsen, 976 87 801

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på Forum for finansiering og utvikling i FN

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Sted: New York, USA

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på Forum for finansiering og utvikling i FN arrangert av FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc).

  Sjå meir om programmet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kulturminister Skei Grande vitjar Kristiansand

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Sted: Kristiansand

  Kulturminister Trine Skei Grande opnar den internasjonale barnefilmfestivalen og er til stades på mottaking. Kulturministeren besøkjer Kilden Teater og Konserthus, Matkultursenter Odderøya, Vest-Agder Museum, Odderøya og Kunstsiloen. Kulturministeren er til stades på opent medlemsmøte i Kristiansand Venstre

 • Innleder på Norges bygg- og eindomskonferanse i Bergen

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: C. Sundts gate 9, Bergen

  Sted: Clarion Hotel Admiral

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innleder på Norges bygg- og eiendomskonferanse. Årets tema er klyngesatsinger og knutepunktutvikling.

  Omtale og program

 • Lansering av FiftyFifty-rapport

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo

  Statsråden deltar ved lansering av FiftyFifty-rapporten (om rekruttering av kvinner i toppledelsen), på konferansen Mangfoldsledelse 2018.

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen åpner hoppetaukonkurransen "Hoppe for hjertet 2018"

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Samferdselsministeren - åpner Trygg Trafikks trafikksikkerhetskonferanse

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - åpner Trygg Trafikks trafikksikkerhetskonferanse, Radisson Blu Scandinavia.

  Mer

 • Innleder på Boligkonferansen i Oslo

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Sognsveien 77C, Oslo

  Sted: Thon Hotel Ullevaal Stadion

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innleder på Boligkonferansen. Årets konferanse har tittelen Boligbehovet - har vi en plan?

  Omtale og program

 • Klima- og miljøministeren deltar på Oslo og Omland Friluftsråds årsmøte

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Oslo

  Holder innlegg.

25.04.2018

 • Klima- og miljøministeren deltar på konferanse om grønn skipsfart

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Singapore

 • Kulturministeren inviterer til møte om mediepolitisk forlik

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Sted: Stortinget

 • Kulturministeren møter forleggjarar

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

 • Statssekretær Halvorsen følgjer kronprinsparet til Baltikum

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: Riga, Vilnius og Tallinn

  Statssekretær Audun Halvorsen reiser til Baltikum i samband med kronprinsparet si offisielle gjesting til dei baltiske landa.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Hagen deltek på ein konferanse om Syria

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Brussel, Belgia

  Statssekretær Marianne Hagen deltek saman med utanriksministeren på ein konferanse om Syria (Brussel II).

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

 • Frokostmøte: Bedre digitale vilkår

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Adresse: Youngs gate 6, 0181 Oslo

  Sted: Kulturhuset

  Statsråden holder innlegg ved åpningen av Forbrukertilsynets konferanse Bedre digitale vilkår.

 • Utanriksministeren deltek på konferanse om Syria

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Brussel, Belgia

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på ein konferanse om Syria (Brussel II).

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

 • Utviklingsministeren deltek på årsmøtet til Forum for utvikling og miljø

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Sted: Kulturhuset, Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup deltek på årsmøtet til Forum for utvikling og miljø.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

26.04.2018

 • Klima- og miljøministeren deltar på konferanse om grønn skipsfart

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Singapore

 • Statssekretær Halvorsen følgjer kronprinsparet til Baltikum

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: Riga, Vilnius og Tallinn

  Statssekretær Audun Halvorsen reiser til Baltikum i samband med kronprinsparet si offisielle gjesting til dei baltiske landa.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek i ein debatt om "Blir det nok mat til alle?"

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Sted: Kulturhuset, Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup deltek i ein debatt om "Blir det nok mat til alle?" når klimaendringane legg press på verdas tilgong på mat og vann - arrangert av Tankesmia Agenda og Utviklingsfondet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Helseminister Bent Høie åpner strategikonferanse mellom Ahus HF og kommuene i Akershus

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Lillestrøm

 • Statssekretær Hagen deltek på ein konferanse om terrorfinansiering

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Paris, Frankrike

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på ein konferanse om terrorfinansiering - arrangert av franske styresmakter.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren held utviklingspolitisk utgreiing

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Sted: Stortinget

  Utviklingsminister Nikolai Astrup held utviklingspolitisk utgreiing for Stortinget.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren møter Uruguays utanriksminister

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Parkvn., Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter og har arbeidslunsj med Rodolfo Nin Novoa, Uruguays utanriksminister.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • StatssekretærFrølich Holte deltek i ein debatt om etisk handel

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Sted: Doga, Oslo

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek i ein paneldebatt om etisk handel. Debatten vert arrangert av Initiativ for etisk handel (IEH).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte møter Knut Vollebæk

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Jens Frølich Holte møter Knut Vollebæk, leiar for FNs råd for «Human Security».

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte har eit møte om bærekraftig turisme

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Jens Frølich Holte møter Arild Molstad om bærekraftig turisme.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

27.04.2018

 • Klima- og miljøministeren deltar på konferanse om grønn skipsfart

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Singapore

 • Utanriksministeren deltek på Natos utanriksministermøte

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Brussel, Belgia

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Natos utanriksministermøte.

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Ingrid Kvammen Ekker, 990 24 984

 • Samferdselsministeren - åpner Moss Havns innlandshavn

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - åpner Moss Havns innlandshavn

  Mer

 • Helseminister Bent Høie holder innlegg på ruspolitisk seminar i regi av Fagrådet

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Utviklingsministeren møter leiarane i Norfund og Norad

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter Kjell Roland, leiar for Norfund, og Jon Lomøy, leiar for Norad, om energisatsing.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen møter Fellesutvalet for Palestina

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Audun Halvorsen møter Fellesutvalet for Palestina.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen åpner Møteplass for Folkehelse

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Kulturminister Skei Grande til stades i gravferda til Jon Michelet

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Sted: Rygge kirke

 • Statssekretær Halvorsen møter Ican sin grunnleggjar

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Audun Halvorsen møter Sanam Naragh Anderlini, grunnleggjar og administrerande direktør i International Civil Action Society Network (Ican) og leiar av kvinnealliansen mot voldeleg ekstremisme (WASL).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

28.04.2018

 • Kulturminister Trine Skei Grande deltek på møte i ALDE

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Sted: Sofia

  Kulturminister Trine Skei Grande er til stades på møte i Alliance of Liberals and Democrates for Europe

30.04.2018

Vis flere hendelser