Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

26.11.2020

 • Samferdselsministeren - digitalt møte med organisasjoner og aktører i drosjenæringen

  Knut Arild Hareide| Samferdselsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsministeren åpner innovasjonsdag i Stavanger

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup åpner Stavanger kommunes innovasjonsdag Nytenking i blodet. Innlegget er spilt inn på forhånd.

 • Utanriksministerenen har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Japan

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Japan.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren deltar på konferanse om datasikkerhet

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Karl Johans gate 31, Oslo

  Sted: Grand hotell

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland deltar i en paneldiskusjon på Capgemini Norges konferanse om datasikkerhet.

 • Statsministeren deltek på Senter for hav og Arktis-arrangement

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek på eit digitalt arrangement der Senter for hav og Arktis lanserer ein ny rapport om korleis sameksistensen mellom norske havnæringar kan bli betre.

  Arrangementet går føre seg på Teams og er ope for alle. Detaljert informasjon og påmelding skjer her.

  Kontaktperson ved Senter for hav og Arktis er Therese Rist, telefon 97 63 64 14, e-post therese.rist@havarktis.no.

  Pressekontakt for statsministeren er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post asa@smk.dep.no.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren innleder om sosial boligpolitikk

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om sosial boligpolitikk på en konferanse arrangert av Nordland fylkeskommune og Husbanken.

 • Finansministeren har halvårlig møte med Finans Norge

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner har halvårlig møte med Finans Norge

 • Helse- og omsorgsministeren deltar på digitalt møte om barn og unges psykiske helse sammen med statsministeren

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Utanriksministeren har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Oman

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Oman.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statsministeren inviterer til digitalt møte om ungdom og psykisk helse

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til digitalt møte om ungdom og psykisk helse med ulike deltakarar.

  Møtet blir overført på regjeringa.no.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 97 53 09 48, e-post ano@smk.dep.no.

 • Klima- og miljøministeren møter Sør-Afrikas miljøminister

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn møter Sør-Afrikas miljøminister Barbara Creecy.

 • Utviklingsministeren deltek i ein podcast

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i podcasten Framtidas næringsliv i regi av UN Global Compact Norge.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utanriksministeren har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Canada

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Canada.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

27.11.2020

30.11.2020

 • Finansministeren møter elever på Vennesla videregående skole - digitalt

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner er på Perspektivmelding-turne og besøker Vennesla videregående skole for å diskutere utfordringene vi står overfor med elevene. Møtet gjennomføres digitalt.

 • Landbruks- og matministeren i møte med Norsk Kylling AS

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Digitalt

  Landbruks- og matminister Olaug Bollsetad deltar på digitalt møte med Norsk Kylling AS

03.12.2020

 • Finansministeren deltar i finansdebatt i Stortinget

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Sted: Stortinget

  Finansminister Jan Tore Sanner deltar i finansdebatt i Stortinget

04.12.2020

Vis flere hendelser