Aktuelt

Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

22.09.2023

 • Finansministeren til Innlandet

  Trygve Slagsvold Vedum| Finansdepartementet

  Sted: Innlandet

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøker Innlandet.

  Program

  Kl. 08:15 – Besøk hos Bane NOR, Hamar stasjon, Hamar

  Kl. 09:15 – Besøk til Eidsiva Bioenergi, Hamar

  Kl. 11:00 – Markering av Vea Fagskoles 100-årsjubileum, Moelv  

  Kl. 15:30 – Besøk til Sagatun Folkehøyskole, Hamar

 • Utanriksministeren vitjar Minnesota og Iowa

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Stad: USA

  Ho skal besøkje Minneapolis i Minnesota og Decorah i Iowa. Både Minnesota og Iowa har sterke norsk-amerikanske røtter.

 • Kommunal- og distriktsministeren på reise til Island

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Stad: Island

  Deltek på ministarmøte – MR DIGITAL.

  Les meir om møtet her

 • Samferdselsministeren deltar på uformelt transportministermøte, Barcelona

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

 • Olje- og energiministeren deltek på eit møte med Nordland Fylkeskommune

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på eit digitalt møte med Nordland Fylkeskommune. Tema for møtet er ein mogleg nordområdestrategi for Statnett.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Olje- og energiministeren deltek på eit møte med Fornybar Norge

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på eit digitalt møte med Fornybar Norge. Tema for møtet er bruken av flaskehalsinntekter.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Kultur- og likestillingsministeren er til stede under fotballandskampen mellom Norge-Østerrike

  Lubna Jaffery| Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Ullevaal stadion

23.09.2023

24.09.2023

 • Utanriksministeren vitjar Minnesota og Iowa

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Stad: USA

  Ho skal besøkje Minneapolis i Minnesota og Decorah i Iowa. Både Minnesota og Iowa har sterke norsk-amerikanske røtter.

 • Forsvarsministeren til Nord-Makedonia, Serbia og Bosnia-Hercegovina

  Bjørn Arild Gram| Forsvarsdepartementet

  Sted: Vest-Balkan

  Kun for pressen

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram gjennomfører separate bilaterale besøk til Nord-Makedonia, Serbia og Bosnia-Hercegovina 24. – 27. september.

  For spørsmål eller ønske om telefonintervju med forsvarsminister Bjørn Arild Gram, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Marita Hundershagen tlf 902 87 846 / mhu@fd.dep.no»

25.09.2023

 • Forsvarsministeren til Nord-Makedonia, Serbia og Bosnia-Hercegovina

  Bjørn Arild Gram| Forsvarsdepartementet

  Sted: Vest-Balkan

  Kun for pressen

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram gjennomfører separate bilaterale besøk til Nord-Makedonia, Serbia og Bosnia-Hercegovina 24. – 27. september.

  For spørsmål eller ønske om telefonintervju med forsvarsminister Bjørn Arild Gram, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Marita Hundershagen tlf 902 87 846 / mhu@fd.dep.no»

 • Statsministeren møter generalsekretæren i Ukraina Røde Kors

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Adresse: Hausmannsgate 7, Oslo

  Stad: Røde Kors

  Statsminister Jonas Gahr Støre møter generalsekretær i Røde Kors i Ukraina, Makym Dotsenko.

  Statsministeren og generalsekretæren vil vere tilgjengelege for pressa kl. 09.00.

  Pressekontakt for statsministeren er kommunikasjonsrådgivar Kaja Schill Godager, telefon 91 91 98 93, ksg@smk.dep.no.

 • Helse- og omsorgsministeren møter Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelse, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Norsk forening for allmennmedisin

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

  Tema er røykeslutt.

 • Olje- og energiministeren deltek på landdsstyremøte i Ap

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: Oslo

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på landsstyremøte i Arbeidarpartiet.

 • Statsministeren deltek på landsstyremøte i Arbeiderpartiet

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Adresse: Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo

  Stad: Samfunnssalen

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på landsstyremøte i Arbeiderpartiet i Samfunnssalen, og talar om lag kl. 11.15.

  Statsministeren er tilgjengeleg for presse etter talen. Påmelding til petra.gjemmestad@arbeiderpartiet.no innan 22. september.

  Pressekontakt er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no.

26.09.2023

 • Forsvarsministeren til Nord-Makedonia, Serbia og Bosnia-Hercegovina

  Bjørn Arild Gram| Forsvarsdepartementet

  Sted: Vest-Balkan

  Kun for pressen

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram gjennomfører separate bilaterale besøk til Nord-Makedonia, Serbia og Bosnia-Hercegovina 24. – 27. september.

  For spørsmål eller ønske om telefonintervju med forsvarsminister Bjørn Arild Gram, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Marita Hundershagen tlf 902 87 846 / mhu@fd.dep.no»

 • Helse- og omsorgsministeren møter EUs kommissær for helse- og mattrygghet Stella Kyriakides

  Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Brussel

 • Utanriksministeren er vertskap for eit internasjonalt møte om humanitær innsats i Ukraina

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Stad: Oslo rådhus, Oslo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt og EUs kommissær for krisehandtering, Janez Lenarcic er vertskap for eit internasjonalt møte om humanitær innsats i Ukraina.

 • Justisminister Enger Mehl innleder på årskongressen til Politiets fellesforbund

  Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

  Sted: Gardermoen

  Justis- og beredskapsministeren vil i sin innledning sette et politiperspektiv på totalberedskapen.

  PF-kongressen 2023 (pf.no)

27.09.2023

 • Forsvarsministeren til Nord-Makedonia, Serbia og Bosnia-Hercegovina

  Bjørn Arild Gram| Forsvarsdepartementet

  Sted: Vest-Balkan

  Kun for pressen

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram gjennomfører separate bilaterale besøk til Nord-Makedonia, Serbia og Bosnia-Hercegovina 24. – 27. september.

  For spørsmål eller ønske om telefonintervju med forsvarsminister Bjørn Arild Gram, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Marita Hundershagen tlf 902 87 846 / mhu@fd.dep.no»

 • Utanriksministeren er på Lillehammer i samband med responskonferansen

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Stad: Høgskulen i Innlandet, Lillehammer

  Hva betyr en endret geopolitisk kontekst for Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk? Hvordan kan Norge fremme internasjonalt samarbeid og drive freds- og forsoningspolitikk innenfor disse endrede rammene?

  Dette er noen av spørsmålene vi stiller på en konferanse på Høgskolen i Innlandet (Lillehammer) 27. september, hvor utenriksminister Anniken Huitfeldt deltar sammen med statsforvalter Knut Storberget og forskere fra Høgskolen.

 • Olje- og energiministeren besøkjer Hydro Husnes

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: Husnes

  Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer Hydro Husnes.

 • Olje- og energiministeren deltek på Kvinnheradkonferansen 2023

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: Husnes

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på Kvinnheradkonferansen 2023.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Statsministeren møter Austerrikes kanslar

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Adresse: Parkveien 45, Oslo

  Stad: Regjeringa sitt representasjonsanlegg

  Statsminister Jonas Gahr Støre har arbeidslunsj med Austerrikes kanslar Karl Nehammer.

  Fotomoglegheit når Nehammer kjem til Parkveien 45. Me ber fotografar møte opp i Riddervoldsgate 2 seinast kl. 11.45. Ta med pressekort og gyldig id.

  Kl. 12.30 blir det felles pressekonferanse i presserommet i Riddervoldsgate 2. Påmelding til rvi@smk.dep.no innan tysdag 26. september.

  Pressekonferansen blir tolka på norsk og tysk. Oppmøte ved inngangen seinast kl. 12.00. Ta med pressekort og gyldig id.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91 19 13 13, e-post the@smk.dep.no.

28.09.2023

 • Olje- og energiministeren deltek på eit digitalt møte om grønn omstilling i Tromsø kommune

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på eit digitalt møte om grønn omstilling i Tromsø kommune.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Utanriksministeren deltek på Margretedagene på Akershus festning

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Stad: Akershus festning, Oslo

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Olje- og energiministeren møter Saudi Arabias økonomi- og planleggingsminister

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland møter Saudi Arabias økonomi- og planleggingsminister Faisal Alibrahim.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Møte om Noregs nye humanitære strategi med humanitære organisasjonar

  Anniken Huitfeldt, Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Stad: UD, Oslo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte om Noregs nye humanitære strategi med humanitære organisasjonar

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

29.09.2023

 • Olje- og energiministeren besøkjer Gjøvik

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Stad: Gjøvik

  Olje- og energiminister Terje Aasland er til stades på opninga av det nye kontoret til Aneo Retail på Gjøvik. Aneo Retail jobbar med meir effektiv energibruk i daglegvarebutikkar.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter Utviklingsfondet og kaffebonden Candelaria Hernández Jiménez frå Guatemala

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Stad: UD, Oslo

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

05.10.2023

 • Statsministeren deltek på toppmøte i Det europeiske fellesskapet (EPC)

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Stad: Spania

  Torsdag 5. oktober deltek statsminister Jonas Gahr Støre på toppmøtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPC) i Granada i Spania.

  EPC er eit forum for politisk dialog i Europa som omfattar 47 land. I EPC skal politiske og sikkerheitspolitiske spørsmål av felles interesse drøftast i ein brei europeisk samanheng. Vi kjem tilbake med meir informasjon om programmet.

  Frist for presseakkreditering er 19. september. Bruk denne lenka: Accreditation media (eu2023.es)

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91 19 13 13, e-post the@smk.dep.no.

12.10.2023

13.10.2023

Vis flere hendelser