Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

26.05.2019

 • Markere Borg bispedømme 50 år

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Adresse: Riddervoldsgate 5, 1606 Fredrikstad

  Sted: Fredrikstad domkirke

 • Utviklingsministeren deltek på eit seminar i regi av Kirkens Nødhjelp

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Sted: Grand Hotel Terminus Hall, Bergen

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit seminar i regi av Kirkens Nødhjelp om «Valdtekt som våpen i krig og konflikt – kva kan vi gjere med årsakene og konsekvensane». 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

27.05.2019

 • Digitaliseringsministeren deltar i samtale om KI-strategien

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Øvre Slottsgt. 3, Oslo

  Sted: Sentralen, møterom forstanderskapssalen

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup deltar i samtale med fagfolk og bransjeaktører hos Tekna. Tema: Arbeidet med strategien for kunstig intelligens.

  Program og omtale

 • Statssekretær Halvorsen deltek på eit arrangement om tryggingspolitikk

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: Stockholm

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek på eit arrangement om tryggingspolitikk, i regi av den norske ambassaden i Stockholm. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Hagen deltek på ein Safe Schools-konferanse

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Palma, Mallorca

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på Safe Schools-konferansen.   

  Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752 

 • Kunnskaps- og integreringsministeren deltar på debatt under landsmøtet til Private barnehagers landsforbund

  Jan Tore Sanner| Kunnskapsdepartementet

 • Utanriksminister held opningsinnlegget på Oslo Freedom Forum

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Det Norske Teateret, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held opningsinnlegget på Oslo Freedom Forum. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Jakobsen møter World Bank Harvest Plus

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Aksel Jakobsen møter World Bank Harvest Plus. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Digitaliseringsministeren møter Andrew Wyckoff

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup møter generaldirektør for direktoratet for vitenskap, teknologi og innovasjon i OECD Andrew Wyckoff. Tema for møtet er digitalisering.

 • Utviklingsministeren møter det såkalla SRHR-nettverket

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter nettverket for norske sivilsamfunnsorganisasjonar som arbeider med seksuell og reproduktiv helse og rettar, SRHR-nettverket. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter Mission Aviation Fellowship

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Sted: Dronningens gate 25, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter den tverrkyrkjelege internasjonale organisasjonen Mission Aviation Fellowship. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

28.05.2019

 • Kultur- og likestillingsministeren til stede på Rusken nett-aksjon

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Sted: Youngstorget

  Kultur- og likestillingsministeren er til stede på nasjonal dugnad mot netthat.

 • Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg held innlegg på Hydropower Norway

  Kjell-Børge Freiberg| Olje- og energidepartementet

  Adresse: Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo

  Sted: Skøyen, Oslo

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg held innlegg på Hydropower Norway 2019 hos Norwegian Energy Partners i Oslo.

  For meir informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgjevar Margrete Løbben Hanssen, telefon: 928 57 891/mlh@oed.dep.no

 • Statssekretær Halvorsen reiser til Ukraina

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: Kyiv, Ukraina

  Statssekretær Audun Halvorsen reiser til Ukraina.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren tek imot ein OECD-rapport

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Sted: Norad, Bydøy Allé 2, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein tek imot ein rapport frå utviklingskomitéen i OECD om norsk bistand (OECD Development Assistance Committee Peer Review). 

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde UD, 976 71 250

 • Statssekretær Hagen deltek på ein Safe Schools-konferanse

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Palma, Mallorca

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på Safe Schools-konferansen.   

  Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752 

 • Kommunal- og moderniseringsministeren innleder på KS' landsstyremøte

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Hotellvegen, Gardermoen i Akershus

  Sted: Radisson Blu Airport Hotell

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innleder om kommuneøkonomi på KS' landsstyremøte.

  Omtale og program

 • Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møter leiinga til Norsk oljemuseum

  Kjell-Børge Freiberg| Olje- og energidepartementet

  Adresse: Akersgata 59

  Sted: Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møter leiinga til oljemuseet på kontoret til statsråden.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta på 415 73 500 eller e-post info@oed.dep.no

 • Sanner på tidleg innsats-turne i Bodø

  Jan Tore Sanner| Kunnskapsdepartementet

  Tysdag 28. mai kjem kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til Bodø. Sanner ønskjer å sjå gode eksempel på arbeid med tidlig innsats og ha dialog om korleis barnehagar og skolar arbeider for å fange opp barn og elevar som strevar.

  Tidleg innsats er eit av dei viktigaste satsingsområda til regjeringa. I dag får mange barn hjelp for seint, og for mykje av hjelpa desse elevane får blir gitt av ukvalifiserte. Regjeringa arbeider no med ei stortingsmelding om tidleg innsats.

  Program for dagen:

  Kl. 10.30 – 11.30

  Jan Tore Sanner gjestar Grønnåsen barnehage. Hovudtema for besøket vil vere tidleg innsats, førebyggjande arbeid, og overgang barnehage-skule.. Adresse: Grønnåsen, 8073 Bodø

   

  Kl. 11.45 – 12.45

  Besøk ved Grønnåsen barneskule. Skulen vektlegg varierte læringsmåtar, mellom anna bruk av naturen og nærmiljøet som læringsarena. I tillegg finnst det ingen skuleklokke ved denne skulen. Adresse: Prestmarkveien 163, 8074 Bodø

   

  Kl. 13.00 – 14.00

  Besøk Bodin vidaregåande skule. Tema er gjennomføring, psykisk helse og overgang mellom ungdomstrinn og vidaregåande. Adresse: Mørkvedtråkket 2, 8026 Bodø

 • Utviklingsministeren deltek i debatten om den utviklingspolitiske utgreiinga

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Sted: Stortinget

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i debatten om den utviklingspolitiske utgreiinga.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde UD, 976 71 250

 • Kommunal- og moderniseringsministeren åpner gartneriet på Kongsgården

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Bygdøyveien, Oslo

  Sted: Kongsgården

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland åpner det rehabiliterte gartneriet på Kongsgården i Oslo.

 • Forsknings- og høyere utdanningsministeren besøker NCE smart innovation

  Iselin Nybø| Kunnskapsdepartementet

 • Utviklingsministeren møter OECD-leiar

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Susanne Moorehead, leiar i utviklingskomitéen i OECD (OECD Development Assistance Committee).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren svarer på ein interpellasjon i Stortinget

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Stortinget, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide svarer på ein interpellasjon frå Knut Arild Hareide om regjeringa sitt arbeid og virkemiddel i kampen mot autoritære styreformer og trygging av rettsstatprinsipp.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

29.05.2019

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er tilstede i Stortinget for å besvare spørsmål.

 • Digitaliseringsministeren innleder for Deloitte

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Dronning Eufemias gate 14, Oslo

  Sted: Deloitte

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup innleder på et frokostseminar hos Deloitte. Tema for seminaret er digitalisering i offentlig sektor.

  Omtale og program

 • Digitaliseringsministeren møter Schibsted

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup møter adm.dir. Kristin Skogen Lund, Schibsted. Tema for møtet er cyberangrep og spredning av hat og løgn i sosiale medier.

 • Statsråd Nybø skal på frokostmøte om arbeidsrelevans

  Iselin Nybø| Kunnskapsdepartementet

  Møtet er i regi av NHO og LO.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Orkland kommune

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter Orkland kommune. Tema for møtet er differensiert arbeidsgiveravgift.

 • Statssekretær Halvorsen reiser til Ukraina

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: Kyiv, Ukraina

  Statssekretær Audun Halvorsen reiser til Ukraina.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kultur- og likestillingsministeren inviterer til oppstartsmøte for idrettsmeldingen

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Sted: Oslo Kongressenter

 • Digitaliseringsministeren deltar i panelsamtale om helsenæringen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Dronningens gate 4, Oslo

  Sted: Gamle museet

  Digitaliseringsministeren deltar i en panelsamtale om helsenæringen på DNs konferanse Helsetech. Kampen om fremtidens helsetilbud.

  Omtale og program

 • Utviklingsministeren deltek på lanseringa av ein FN-rapport

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Sted: Norad, Bygdøy Allé 2, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på lanseringa av FN-rapporten «Realization of the Sustainable Development Goals by, for and with Persons with Disabilities». 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter Det globale fondet

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Peter Sands i Det globale fondet.   

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Kultur- og likestillingsministeren deltar på Voksenopplæringsforbundets årsmøte

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

30.05.2019

 • Statssekretær Halvorsen reiser til Ukraina

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: Kyiv, Ukraina

  Statssekretær Audun Halvorsen reiser til Ukraina.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

31.05.2019

 • Kommunal- og moderniseringsministeren innleder for Huseiernes landsforbund

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Nedre Ole Bullsplass 4, Bergen i Hordaland

  Sted: Hotel Norge

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innleder på Huseiernes landsforbunds landsmøte. Tema for innledningen er regjeringens boligpolitikk.

Vis flere hendelser
Til toppen