Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

16.10.2018

 • Kulturminister Skei Grande møter bransjeorganisasjonane på filmfeltet

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

 • Statsbesøk til Kina

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Kina

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ledsager kongeparet på statsbesøk til Kina. En rekordstor næringslivsdelegasjon med rundt 310 deltakere og aktører fra kultur, idrett, forskning og høyere utdanning deltar også under besøket.

  Her kan du lese mer om besøket  (presseinvitasjon 3. oktober 2018)

 • Kulturminister Skei Grande har møte med den fleirkulturelle publikasjonen Utrop

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

 • Berlin

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Berlin

  Statsministeren reiser til Berlin, der ho møter Tysklands forbundskanslar Angela Merkel til politiske samtalar kl. 13.00. Tema som brexit, migrasjon, tryggings- og forsvarspolitikk, utviklingssaker og energi står på agendaen.

  I Berlin skal statsministeren i tillegg halda eit innlegg om tryggingspolitikk på eit arrangement i regi av den tyske Körber-stiftinga. Ho deltek også på eit møte om Tysklands energiomstilling, der også norsk-tysk energisamarbeid vil bli diskutert.

  Om kvelden deltek statsministeren på eit høgnivåmøte om global helse, der også forbundskanslar Angela Merkel, WHO-sjef Tedros Ghebreyesus og Bill Gates deltek.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458, e-post arvid.samland@smk.dep.no.

 • Utanriksministeren er i Kina

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Dunhuang, Beijing og Shanghai

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på statsbesøk til Kina.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

 • Kulturminister Skei Grande til stades på Civitafrukost

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Sted: Christiania, Stortingsgaten 16

 • Utviklingsministeren deltek på #Nullsult-konferansen

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Sted: NHO, Middelthundsgt. 27, Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup deltek på #Nullsult-konferansen i regi av Caritas og Eat i samband med Verdas matvaredag.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Fagkonferanse om hav

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Operaen

  Statsminister Erna Solberg deltek på Dagens Næringsliv sin fagkonferanse om hav på Operaen i Oslo.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eirin.larsen@smk.dep.no.

 • Arbeids- og sosialministeren på arbeidsmiljøkongressen 2018

  Anniken Hauglie| Arbeids- og sosialdepartementet

  Sted: Grieghallen, Bergen

  Anniken Hauglie deltar på arbeidsmiljøkongressen 2018.

 • Helseminister Bent Høie holder innlegg på regional konferanse om pakkeforløp rus og psykisk helse

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Stavanger

 • Kulturministeren møter radiobransjen

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Kulturminister Trine Skei Grande har rundebordsmøte med radiobransjen om digitalisering av radio.

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen møter representanter for kiosk, bensin og servicebransjen

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Statssekretær Hagen møter Kontaktpunktet for ansvarleg næringsliv

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen møter Kontaktpunktet for ansvarleg næringsliv.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen møter Notodden kommune

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Statssekretær Hagen møter ISS frå Sør-Afrika

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Pascal, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på ein arbeidslunsj med Institute for Security Studies (ISS) frå Sør-Afrika.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren innleiar på Digitalt forum

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Sted: Folk, Torggata 16, Oslo

  Utviklingsminister Astrup Nikolai innleiar på Digitalt forum i samband med Oslo Innovation Week 2018.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Energiseminar ved BI

  Kjell-Børge Freiberg| Olje- og energidepartementet

  Adresse: Nydalsveien 37, Oslo

  Sted: BI Nydalen

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg holder innlegg om energipolitiske utfordringer under et seminar på BI.

  Programmet for seminaret finnes her: https://www.bi.edu/research/find-departments-and-research-centres/research-centres/centre-for-energy/events/radsmote-2018/

   

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deltar på innspillsmøte knyttet til kroppspress og etiske retningslinjer. Arr: Barne- og likestillingsdepartementet

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Diskusjonsmøte om skisse til etiske retningslinjer i sosiale medier

  Linda Hofstad Helleland, Åse Michaelsen| Barne- og likestillingsdepartementet

  Adresse: Brenneriveien 9, 0182 Oslo

  Sted: Ingensteds

  Bloggere, påvirkere, bloggernettverk og andre interesserte inviteres til diskusjonsmøte om skissen til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier.

  Les mer

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen besøker Gystadmoen bo- og aktivitetssenter

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Jessheim

17.10.2018

 • Statsbesøk til Kina

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Kina

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ledsager kongeparet på statsbesøk til Kina. En rekordstor næringslivsdelegasjon med rundt 310 deltakere og aktører fra kultur, idrett, forskning og høyere utdanning deltar også under besøket.

  Her kan du lese mer om besøket  (presseinvitasjon 3. oktober 2018)

 • Fiskeriforhandlinger med Russland

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Ålesund

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik møter sin russiske kollega Ilja Sjestakov i Ålesund i forbindelse med de årlige fiskeriforhandlingene med Russland.

 • Kulturminister Skei Grande overrekjer gåve i samband med 150-årsjubileet for Den norske turistforening

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Sted: DNT

 • Utanriksministeren er i Kina

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Dunhuang, Beijing og Shanghai

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på statsbesøk til Kina.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

 • Statssekretær Hagen held opningsinnlegget på ein konferanse i Fredrikstad

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Litteraturhuset, Fredrikstad

  Statssekretær Marianne Hagen held opningsinnlegget på konferansen "Leve lokalt, konkurrere globalt" arrangert av Greåker vidaregåande skule.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • A-Tech

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Colosseum kino

  Statsministeren taler på opninga av Aftenposten sin teknologikonferanse, A-Tech, på Colosseum kino i Oslo.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Marita I. Wangberg, telefon 905 12 319 og e-post miw@smk.dep.no.

 • Finansminister Siv Jensen i spontanspørretimen på Stortinget

  Siv Jensen| Finansdepartementet

 • Stortingets spørretime

  Bård Hoksrud| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Stortinget

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud svarer i både muntlig og ordinær spørretime på Stortinget.

 • Helseminister Bent Høie holder innlegg på regional konferanse om pakkeforløp rus og psykisk helse

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen åpner høstmøtet til Norsk forening for Geriatri

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Kvinners situasjon i krig og konflikt

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Adresse: Parkveien 45

  Sted: Regjeringa sitt representasjonsanlegg

  I anledning at menneskerettserklæringa er 70 år, inviterer regjeringa til eit arrangement om kvinners situasjon i krig og konflikt.

  Statsminister Erna Solberg deltek saman med justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara og kulturminister Trine Skei Grande, i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

  Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) vil mellom anna presentere si utgreiing om norske styresmakter si behandling av tre utvalde grupper etter den andre verdskrigen. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) og andre ekspertar på feltet vil også delta.

  Pressa kan vere til stades på heile arrangementet. Statsministeren og andre møtedeltakarar vil vere tilgjengelege for presse i pausen, om lag kl. 12.55, og etter møtet, om lag kl. 14.20. Ta med pressekort og gyldig ID. Oppmøte i Riddervoldsgate 2 seinast kl. 11.30.

  Pressekontaktar for statsministeren er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post tm@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948, e-post anne.nordskog@smk.dep.no.

 • Statssekretær Hagen deltek under markeringa av verdserklæring om menneskerettar

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Parkveien, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen deltek under markeringa av FNs verdserklæring om menneskerettar.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Deler ut pris for beste byggepraksis

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Sognsveien 77C, Oslo

  Sted: Meet ullevaal, Thon Hotel Ullevaal

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland deler ut Gullhammeren, en pris for beste byggepraksis på Det norske byggemøtet.

  Les mer om Gullhammeren

  Omtale og påmelding til Det norske byggemøtet

 • Utviklingsministeren held ei innleiing om bærekraftsmåla

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Sted: Nydalen, Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup held innleiing om bærekraftsmåla på Handelshøgskulen BI.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Vibeke Hammer Madsen

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Adresse: Henrik Ibsensgt. 90, Oslo

  Sted: Virke

  Statsministeren er til stades på ei mottaking for Vibeke Hammer Madsen, som snart går av som administrerande direktør i hovudorganisasjonen Virke.

  Pressekontaktar er statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77153, e-post sis@smk.dep.no og politisk rådgivar Odd Hoen-Sevje, telefon 971 85 003, e-post: odd.hoen-sevje@smk.dep.no.

18.10.2018

 • ASEM

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Brussel

  Statsminister Erna Solberg deltek på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (ASEM) i Brussel.

  Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.

  Pressekontakt er Marita I. Wangberg, telefon 905 123 19, e-post miw@smk.dep.no.

 • «Leder for en dag»

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Ungt ledertalent følger statsråden gjennom arbeidsdagen.

 • Konferanse om torskefiske

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Tromsø

  Fiskeriministeren deltar på Torskefiskkonferansen 2018 i Tromsø.

 • Statsbesøk til Kina

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Kina

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ledsager kongeparet på statsbesøk til Kina. En rekordstor næringslivsdelegasjon med rundt 310 deltakere og aktører fra kultur, idrett, forskning og høyere utdanning deltar også under besøket.

  Her kan du lese mer om besøket  (presseinvitasjon 3. oktober 2018)

 • Følges av student

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland føles av en student fra Ungt entreprenørskap som er leder for en dag.

  Les om Ungt entreprenørskap og leder for en dag

 • Utanriksministeren er i Kina

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Dunhuang, Beijing og Shanghai

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på statsbesøk til Kina.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

 • Helseminister Bent Høie besøker Stavanger

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Stavanger

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen holder innlegg på Fylkesmannen i Telemarks høstkonferanse, tema: Leve Hele Livet

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Vrådal

 • Utviklingsministeren møter SN Power

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter SN Power.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen held opningsinnlegg på ein FFI-konferanse

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: Scandic Hotell Solli, Oslo.

  Statssekretær Audun Halvorsen held opningsinnlegg på Forsvarets Forskingsinstitutt (FFI) sin internasjonale anti-terrorkonferanse.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

 • Statssekretær Hagen held innlegg på eit seminar om menneskerettar

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Colosseum kino, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen held innlegg og deltek i paneldebatten på eit seminar retta mot leiarar i privat og offentleg sektor om kvifor menneskerettar og sosiale verknader er vesentleg for verksemdene.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Forbrukerrådets landssamling

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Adresse: Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

  Sted: Radisson Blu Fornebu

  Statsråden åpner Forbrukerrådets landssamling.

 • Åpning av Strømsvika tømmerkai

  Bård Hoksrud| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Mandal

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud forestår den offisielle åpningen av Strømsvika tømmerkai i Mandal.

 • Innleder på Ringerikskonferansen

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Hønefoss Bru 3, Hønefoss i Buskerud

  Sted: Ringerike kultursenter

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innleder om Ringeriksbanen på Ringerikskonferansen.

  Program og omtale

 • Kulturminister Skei Grande opnar TekstLabs jubileumsfestival "Glokale stemmer"

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Sted: Sentralen

Vis flere hendelser
Til toppen