Calendar

Filter

Person

Time

27/08/2016

28/08/2016

 • Utanriksministeren deltek på ein rundebordskonferanse

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: Stavanger

  Utanriksminister Børge Brende deltek på ein rundebordskonferanse i regi av Munich Security Conference.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Olje- og energiminister Tord Lien deltar under ONS

  Tord Lien| Olje- og energidepartementet

  Location: Stavanger

  Olje- og energiminister Tord Lien deltar under oljemessa ONS i Stavanger.

  For meir informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgivar Ella Bye Mørland på telefon 932 68 350.

29/08/2016

 • Næringsministeren til Stavanger

  Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland reiser til Stavanger for å åpne Offshore North Sea konferansen og delta på en lunsj med Stavanger kommune.

 • Rundebordskonferanse om havbruk

  Per Sandberg| Nærings- og fiskeridepartementet

 • Statsråd Vik Aspaker møter Foreningen Norden

  Elisabeth Vik Aspaker| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker møter Foreningen Norden.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71250

 • Utanriksministeren møter styreleiaren i Eiti

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utanriksminister Børge Brende møter styreleiar Fredrik Reinfeldt i Eiti (Extractive Industries Transparency Initiative).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Besøk av Litauens utenriksminister

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Akersgata 59, Oslo

  Location: Barne- og likestillingsdepartementet

 • Statssekretær Bokhari møter leiar av Det globale fondet

  Laila Bokhari| Utanriksdepartementet

  Location: Oslo

  Statssekretær Laila Bokhari møter leiar av Det globale fondet, Mark Dybul.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Utanriksministeren er vert for lunsj for Litauens utanriksminister

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: Oslo

  Utanriksminister Børge Brende er vert for ein lunsj for utanriksministeren i Litauen, Linas Antanas Linkevičius.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Utanriksministeren møter leiaren av Det globale fondet

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utanriksminister Børge Brende møter Mark Dybul, leiar av Det globale fondet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Olje- og energiminister Tord Lien deltar under ONS

  Tord Lien| Olje- og energidepartementet

  Location: Stavanger

  Olje- og energiminister Tord Lien deltar under oljemessa ONS i Stavanger.

  For meir informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgivar Ella Bye Mørland på telefon 932 68 350.

 • Utanriksministeren møter ein delegasjon frå den amerikanske kongressen

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: Parkveien, Oslo

  Utanriksminister Børge Brende møter ein delegasjon frå den amerikanske kongressen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

30/08/2016

 • Utanriksministeren deltek på budsjettkonferansen

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende deltek på regjeringa sin budsjettkonferanse.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Budsjettkonferanse

  Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

 • Budsjettkonferanse

  Per Sandberg| Nærings- og fiskeridepartementet

 • Statsråd Vik Aspaker deltek på regjeringa sin budsjettkonferanse

  Elisabeth Vik Aspaker| Utanriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker deltek på regjeringa sin budsjettkonferanse.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statssekretær Skogen deltek på seminaret «Kvinner og utvikling»

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Location: Litteraturhuset, Oslo

  Statssekretær Tone Skogen deltek på seminaret «Kvinner og utvikling», i regi av Partnership for Change, i samarbeid med Fredskorpset.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

31/08/2016

 • Budsjettkonferanse

  Per Sandberg| Nærings- og fiskeridepartementet

 • Utanriksministeren deltek på budsjettkonferansen

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende deltek på regjeringa sin budsjettkonferanse.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Budsjettkonferanse

  Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

 • Statsråd Vik Aspaker deltek på regjeringa sin budsjettkonferanse

  Elisabeth Vik Aspaker| Utanriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker deltek på regjeringa sin budsjettkonferanse.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

01/09/2016

 • Utanriksministeren deltek på ministermøte i OSSE

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: Potsdam, Tyskland

  Utanriksminister Børge Brende deltek på ministermøte i OSSE.

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

 • Samferdselsministeren - åpner Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - åpner Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016, Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo.

  Fra programmet:

  "Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016 arrangeres i år 1. september i Oslo. Konferansen samler bredden av norsk maritim industri, myndigheter, forskning og utviklingsmiljøer til en nasjonal arena om sjøtransport for sikrere, smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner. Det er en årlig møteplass med e-navigasjon som hovedtema. Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016 har som mål å formidle e-navigasjon - elektronisk informasjonsutveksling mellom skip og land - som plattform for innovasjon og utforske de mulighetene det gir for økt sikkerhet, effektivitet og forretningsutvikling. Fokus vil fortsette fokuset på nye norske innovasjonsinitiativer og nye muligheter som digitale plattformer gir for å være konkurransedyktig , fleksibel og rustet for rask omstilling."

  Mer

 • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltar på lanseringen av "Dugnad for bi og land"

  Vidar Helgesen| Klima- og miljødepartementet

 • Næringsministeren møter Tyrkias økonomiminister

  Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

 • Innleder på Høydakonferansen i Moss

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Varnaveien 32, Moss i Østfold

  Location: Vingparken konferansesenter

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om kommunereform og byutvikling på Høydakonferansen i Moss. Tittelen på innlegget er Nye kommuner, nye muligheter.

  Konferansen arrangeres av Moss og Rygge kommuner, Mosseregionens næringsutvikling og Høyda utvikling.

 • Lien opnar Myre hamn

  Tord Lien| Olje- og energidepartementet

  Location: Myre i Vesterålen

  Olje- og energiminister Tord Lien står for den offisielle opninga av Myre hamn i Vesterålen.

 • Deltar på hagefest i Slottsparken

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Oslo

  Location: Slottet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på hagefest på Slottet.

  Se omtale på kongehuset.no

 • Kulturministeren til stades på hagefest i Slottsparken.

  Linda Cathrine Hofstad Helleland| Kulturdepartementet

  Hagefest i Slottsparken i anledning jubileet "Kongepar i 25 år".

 • Hagefest i anledning Kongeparets 25 år

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Oslo

  Location: Slottsparken

02/09/2016

 • Næringsministeren til Bergen

  Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland reiser til Bergen for å møte Kavli AS og Q-meieriene.

 • Kulturministeren møter leiinga i NIF

  Linda Cathrine Hofstad Helleland| Kulturdepartementet

  Møte om internasjonalt antidopingarbeid og idrett, kvinner og leiing.

 • Statssekretær Skogen møter BfP (Business for Peace)

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Tone Skogen møter BfP (Business for Peace).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statssekretær Bokhari held opningsinlegg på poliokonferanse

  Laila Bokhari| Utanriksdepartementet

  Location: Tøyen hovedgård, Oslo

  Statssekretær Laila Bokhari held opningsinlegg på poliokonferansen i regi av Universitetet i Oslo og The Graduate Institute.

 • Utanriksministeren deltek på lansering av handlingsplan for kvinners rettar

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: Norad sitt informasjonssenter, Oslo

  Utanriksminister Børge Brende deltek på lanseringa av handlingsplanen for kvinner sine rettar.

  Pressekontakt: Ingrid Kvammen Ekker, 990 24 984.

 • Lansering av UDs handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Bygdøy allè 2, Oslo

  Location: Norad

03/09/2016

 • Utanriksministeren er vert for lunsj for utanriksministeren i Bangladesh

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: Oslo

  Utanriksminister Børge Brende er vert for ein lunsj for utanriksministeren i Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

04/09/2016

 • Utanriksministeren møter Tyskland sin utanriksminister

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: Parkveien, Oslo

  Utanriksminister Børge Brende møter Tyskland sin utanriksminister Frank-Walter Steinmeier.

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

05/09/2016

 • Paralympics i Rio

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Location: Rio de Janeiro, Brasil

  Nærmere program for statsråden kommer.

06/09/2016

 • Paralympics i Rio

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Location: Rio de Janeiro, Brasil

  Nærmere program for statsråden kommer.

07/09/2016

 • Paralympics i Rio

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Location: Rio de Janeiro, Brasil

  Nærmere program for statsråden kommer.

08/09/2016

 • Paralympics i Rio

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Location: Rio de Janeiro, Brasil

  Nærmere program for statsråden kommer.

09/09/2016

 • Paralympics i Rio

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Location: Rio de Janeiro, Brasil

  Nærmere program for statsråden kommer.

10/09/2016

 • Paralympics i Rio

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Location: Rio de Janeiro, Brasil

  Nærmere program for statsråden kommer.

11/09/2016

 • Paralympics i Rio

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Location: Rio de Janeiro, Brasil

  Nærmere program for statsråden kommer.

12/09/2016

 • Paralympics i Rio

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Location: Rio de Janeiro, Brasil

  Nærmere program for statsråden kommer.

Show more events