Calendar

Filter

16/11/2018

 • Kulturministeren til stades på markering for Odd Einar Dørum

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Oslo rådhus

 • Kulturminister Skei Grande deltar på møte med KS

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

 • Næringsministeren til Bergen Næringsråds årskonferanse

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar på Bergen Næringsråds årskonferanse.

  Les mer om konferansen her

 • Statssekretær Halvorsen deltek på eit regionalt nordområdeforum

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Location: Andøya

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek på eit regionalt nordområdeforum.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Hvordan gjør vi Oslo til en mer bievennlig by?

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Sentralen, Forstanderskapssalen

  ByBi inviterer til seminar om tilrettelegging for pollinerende insekter i byen. ByBi er Oslos urbane birøkterlag og miljøorganisasjon.

  Regjeringen lanserte i juni i år en nasjonal pollinatorstrategi, og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil trekke frem hovedmålene i strategien under åpning av seminaret.

  Om eventet: 

  http://bybi.no/aktivitet/hvordan-gjor-vi-oslo-til-en-mer-bievennlig-by/

   

 • Utviklingsministeren møter Scatec Solar

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter solenergiselskapet Scatec Solar.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Mental Helses landsmøte

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Address: Lokevegen 7, Jessheim

  Statsminister Erna Solberg er til stades på Mental Helses landsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948, e-post anne.nordskog@smk.dep.no.

 • Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte

  Bård Hoksrud| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud holder åpningstale på Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte.

 • Bergen Næringsråd

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Address: Bergen

  Location: Grieghallen

  Statsministeren er gjest på Bergen Næringsråd sin årsmiddag.

  Pressekontakt i Bergen er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post trude.maseide@smk.dep.no.

17/11/2018

 • Dåp av Norges nye forskningsskip F/F «Kronprins Haakon»

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Tromsø

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik deltar på dåpen av Norges nye forskningsskip F/F «Kronprins Haakon».

  Selve dåpen foregår utenfor Scandic Ishavshotel i sentrum av Tromsø om formiddagen lørdag 17. november kl. 1215. H.K.H. Kronprins Haakon taler og H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra døper skipet. Dåpen blir sendt direkte på NRK2.

 • Kulturministeren til stades på 125-årsjubileet for Den norske Forfatterforening

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Grand hotel

 • Utanriksministeren deltek på Sir Bani Yas Forum

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Dei sameinte arabiske emirata

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Sir Bani Yas Forum, eit forum som samlar ei rekke utanriksministrar og politikarar for å diskutere aktuelle saker i Midtausten.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Halvorsen deltek i dåpen av «Kronprins Haakon»

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Location: Tromsø

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek i dåpen av forskingsskipet «Kronprins Haakon».

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Dåp av Norges nye forskningsskip F/F «Kronprins Haakon»

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Tromsø

  Selve dåpen foregår utenfor Scandic Ishavshotel i sentrum av Tromsø om formiddagen lørdag 17. november kl. 1215. H.K.H. Kronprins Haakon taler og H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra døper skipet. Det blir dessuten taler av klima- og miljøminister Ola Elvestuen og fiskeriminister Harald Tom Nesvik. Dåpen blir sendt direkte på NRK2.

  «Kronprins Haakon» skal være et redskap for å hente inn ny kunnskap om havområdene og overvåking av miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis. Skipet er utstyrt med topp moderne teknologi til å drive hav- og polarforskning og har førsteklasses egenskaper for navigering i is. Det har allerede vært på flere forskningstokt i Arktis, og etter dåpen settes kursen mot antarktiske farvann.

   

 • Dåp av det elektriske skipet Future of the Fjords

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Gudvangen

  Statsministeren er gudmor ved dåpen av det elektriske skipet Future of the Fjords i Gudvangen.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post trude.maseide@smk.dep.no.

 • Lysvandring for berekraftmåla

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Bergen

  Statsministeren deltek på lysvandring for berekraftmåla, frå Fløyen stasjon i Bergen.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post trude.maseide@smk.dep.no.

18/11/2018

 • Statsborgarseremoni i Oslo rådhus

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Oslo rådhus

  Statsministeren taler på fylkesmannen sin statsborgarseremoni i Oslo rådhus.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948, e-post anne.nordskog@smk.dep.no.

 • Sentralstyremøte i Høgre

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Address: Stortingsgaten 20

  Location: Høyres Hus, 6. etasje

  Statsminister Erna Solberg deltek på sentralstyremøte i Høgre.

  Presse kan vere til stades på statsministerens innleiing om den politiske situasjonen, og er tilgjengeleg for presse etter innleiinga.

  Pressekontakt er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419.

19/11/2018

 • Møte med Barneombudet

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Akersgata 59, 0180 Oslo

  Location: Departementet (R5)

  Statsråden har møte med Barneombudet. Tema er ungdomskriminalitet.

 • Dialogforum med ungdom

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Akersgata 59, 0180 Oslo

  Location: Departementet (R5)

  Statsråden holder årlig møte med ungdomsrepresentanter fra landets ulike fylker.

 • Finansminister Siv Jensen deltar på seminar om fintech og folkefinansiering

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Location: Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen deltar på seminar om fintech og folkefinansiering.

  Kontakt: Finansdepartementets pressetelefon 22 24 11 11 eller presse@fin.dep.no.

 • Rundebordsmøte om kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Parkeveien 45, Oslo

  Location: Regjeringens representasjonsbolig

  Rundebordsmøte nr. 2 om kjønnsbalanse i toppledelsen i privat næringsliv. Deltakere fra ulike private virksomheter er invitert.

 • Gjester landsmøtet til Politiets fellesforbund

  Tor Mikkel Wara| Justis- og beredskapsdepartementet

  Location: Stavanger

  Justisministeren gjester landsmøtet til PF. Han vil også innlede.

  Justisministeren gjester landsmøtet til PF. Han vil også innlede.

  Politisk rådgiver Christoffer Pederssen er med han til Stavanger ( 938 68 368)  

20/11/2018

 • Statsråden besøker Bergen

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden besøker Bergen for å få innspill til ungdomspolitikk fra ungdommer. Dette er det andre av totalt fem reiser rundt i landet for å møte ungdom. Statsråden har også møte med fosterhjemstjenesten i kommunen.

  I gang med ungdomssatsing.

21/11/2018

 • Finansminister Siv Jensen deltar på Formuesdagen

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Location: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

  Finansminister Siv Jensen deltar på Formuesdagen og holder innlegg om "politikk for vekst og omstilling".

  Les mer om Formuesdagen her.

  Kontakt: Finansdepartementets pressetelefon 22 24 11 11 eller presse@fin.dep.no.

22/11/2018

 • Stortinget behandler Prop. 4 L (2018-2019) Endringar i folketrygdlova

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Stortingsbehandling av Prop. 4 L (2018-2019) Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak).

  Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak).

 • Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Universitetsgaten 26, 0162 Oslo

  Location: Thon Conference, Oslo

  Statsråden åpner LDOs årskonferanse. Tema for konferansen er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

 • Anniken Hauglie holder innlegg på konferansen «Sammen mot arbeidslivskriminalitet»

  Anniken Hauglie| Arbeids- og sosialdepartementet

  Location: Ringerike kultursenter

  Arbeids- og sosialministeren holder innlegg på konferansen «Sammen mot arbeidslivskriminalitet».

  Konferansen arrangeres av NHO Buskerud, LO Buskerud og EBA BTV i samarbeid med Skatt-Sør, Sør -Øst politidistrikt, Arbeidstilsynet og A-krimsenteret Buskerud.

 • Lucy Smiths barnerettighetsdag

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Location: Gamle festsal, Universitetet i Oslo

  Statsråden åpner Lucy Smiths barnerettighetsdag.

  Barnerettighetsdagen.

23/11/2018

 • Rød knapp-alliansens frokostmøte

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Oslo

  Location: Kulturhuset

  Statsråden åpner Rød knapp-alliansens frokostmøte. Tema er voldtekt i nære relasjoner og i lukkede samfunn.

 • Møte om rettsaker som involverer barn

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Location: Oslo tingrett

  Statsråden har møte med Barneombudet, Domstoladministrasjonen og Oslo tingrett om rettsaker som involverer barn.

 • Lovavdelingen inviterer: Manuduksjon i statsforfatningsrett

  Justis- og beredskapsdepartementet

  Location: Akersgata 59, Oslo

  Available for all

  Eksamensrettet forelesning for jusstudenter.

  Foreleser

  Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg

  Temaer:

  • Statsrettslig metode
  • Konstitusjonell sedvanerett
  • Parlamentarismen
  • Regjeringens opplysningsplikt
  • Suverenitetsavståelse

  Forelesningen er tilpasset studenter på andre studieår.

  Påmelding

  lovavdelingen@jd.dep.no innen 19. november 2018.

  Vel møtt!

29/11/2018

 • Finansminister Siv Jensen deltar i behandlingen av Dokument 3:12 (2017-2018) Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Location: Stortinget

  Finansminister Siv Jensen deltar i behandlingen av Dokument 3:12 (2017-2018) Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene.

  Kontakt: Finansdepartementets pressetelefon 22 24  11 11 eller presse@fin.dep.no.

01/12/2018

 • Sør-Afrika og og Angola

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Sør-Afrika og Angola

  Statsminister Erna Solberg reiser til Sør-Afrika og og Angola for å delta i feiringa av 100-årsjubileet for Nelson Mandelas fødsel, samt å følgje opp sitt engasjement som leiar for pådrivargruppa for berekraftmåla.

  I Johannesburg skal statsministeren mellom anna ha eit bilateralt møte med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, og delta på Global Citizen Festival i Johannesburg. Ho vil også delta på fleire arrangement og møte om berekraftmåla.

  På måndagen har statsministeren mellom anna eit bilateralt møte med Angolas president João Lourenço, deltek på eit næringslivseminar og møter representantar frå det sivile samfunn.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post trude.maseide@smk.dep.no.

02/12/2018

 • Sør-Afrika og og Angola

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Sør-Afrika og Angola

  Statsminister Erna Solberg reiser til Sør-Afrika og og Angola for å delta i feiringa av 100-årsjubileet for Nelson Mandelas fødsel, samt å følgje opp sitt engasjement som leiar for pådrivargruppa for berekraftmåla.

  I Johannesburg skal statsministeren mellom anna ha eit bilateralt møte med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, og delta på Global Citizen Festival i Johannesburg. Ho vil også delta på fleire arrangement og møte om berekraftmåla.

  På måndagen har statsministeren mellom anna eit bilateralt møte med Angolas president João Lourenço, deltek på eit næringslivseminar og møter representantar frå det sivile samfunn.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post trude.maseide@smk.dep.no.

03/12/2018

 • Sør-Afrika og og Angola

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Sør-Afrika og Angola

  Statsminister Erna Solberg reiser til Sør-Afrika og og Angola for å delta i feiringa av 100-årsjubileet for Nelson Mandelas fødsel, samt å følgje opp sitt engasjement som leiar for pådrivargruppa for berekraftmåla.

  I Johannesburg skal statsministeren mellom anna ha eit bilateralt møte med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, og delta på Global Citizen Festival i Johannesburg. Ho vil også delta på fleire arrangement og møte om berekraftmåla.

  På måndagen har statsministeren mellom anna eit bilateralt møte med Angolas president João Lourenço, deltek på eit næringslivseminar og møter representantar frå det sivile samfunn.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post trude.maseide@smk.dep.no.

 • Finansminister Siv Jensen deltar i finansdebatten på Stortinget

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Location: Stortinget

  Finansminister Siv Jensen deltar i finansdebatten på Stortinget.

  Kontakt: Finansdepartementets pressetelefon 22 24  11 11 eller presse@fin.dep.no.

06/12/2018

 • Finansminister Siv Jensen møter i Digitaliseringsutvalget

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Location: Statsministerens kontor

  Finansminister Siv Jensen møter i Digitaliseringsutvalget.

  Kontakt: Finansdepartementets pressetelefon 22 24  11 11 eller presse@fin.dep.no.

10/12/2018

 • Finansminister Siv Jensen deltar på utdelingen av Nobels fredspris

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Location: Oslo rådhus

  Finansminister Siv Jensen deltar på utdelingen av Nobels fredspris 2018.

  Kontakt: Finansdepartementets pressetelefon 22 24  11 11 eller presse@fin.dep.no.

Show more events
Go to the top