Calendar

Filter

18/03/2019

 • Arbeids- og sosialministeren gjester podkast

  Anniken Hauglie| Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er invitert til å gjeste NAVs podkast "På jobben".

 • Utviklingsministeren er i Bergen

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Bergen

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er i Bergen der han møter teknologibedrifta Hubii, teknologibedrifta Verditra, Sissel Rogne, direktør for Havforskingsinstituttet og Raftostiftinga.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen møter Norsk Folkehjelp og Fagforbundet

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Audun Halvorsen møter Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Digitaliseringsministeren har møte med Finans Norge

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup har møte med Finans Norge.

 • Digitaliseringsministeren har møte med NHO

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Oslo

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup har møte med NHO.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren får overlevert rapport fra Bygg21

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Ulven, Oslo

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland får overlevert rapport fra Bygg21 om potensialet for å redusere byggekostander.

 • Helseministeren møter de regionale helseforetakene og Legemiddelindustrien

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Digitaliseringsministeren åpner Data Science Lab

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: StartupLab, Forskningsparken i Oslo

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup åpner Data Science Lab.

 • Helseministeren møter Nina Steinkopf

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

19/03/2019

20/03/2019

21/03/2019

 • Regjeringa møtast til budsjettkonferanse

  Erna Solberg, Torbjørn Røe Isaksen, Jan Tore Sanner, Ine Eriksen Søreide, Siv Jensen, Nikolai Astrup, Dag-Inge Ulstein, Frank Bakke-Jensen, Trine Skei Grande, Aksel Jakobsen, Olaug Vervik Bollestad, Harald T. Nesvik, Jon Georg Dale, Monica Mæland, Kjell Ingolf Ropstad, Anniken Hauglie, Åse Michaelsen, Kjell-Børge Freiberg, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde, Iselin Nybø, Ola Elvestuen, Bent Høie| Statsministerens kontor

  Location: Hurdalssjøen

  Regjeringa startar budsjettarbeidet for 2020 med budsjettkonferanse på Hurdalsjøen hotell tysdag 19. mars til og med torsdag 21. mars. I samband med oppstarten av konferansen vil det bli ei kort presseorientering og fellesfoto av regjeringa.

  Fotografar og journalistar som ønskjer å delta må akkreditere seg til smkinfo@smk.dep.no innan mandag 18. mars kl. 10.00. Bilnummer på køyretøy må meldast inn samtidig. Pressefolk som kjem til Hurdalsjøen hotell må ta med pressekort og godkjent id.

  Foreløpig program 19. mars:

  Statsrådane møter opp frå kl. 09.00.

  Ca. kl. 09.20: Pressemøte med statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

  Ca. kl. 09.40: Fellesfoto av regjeringa.

  Deretter blir det høve til å fotografere ved oppstarten av budsjettkonferansen (bare for fotografar). Fotografane blir følgde ut etter at statsministeren har helsa velkommen.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post tm@smk.dep.no.

 • Deltar på Regjeringens budsjettkonferanse

  Ingvil Smines Tybring‐Gjedde| Justis- og beredskapsdepartementet

  Location: Hurdal

  Samfunnnssikkerhetsministeren deltar på budsjettkonferansen i anledning neste års statsbudsjett.

 • Helseministeren deltar i budsjettforhandlinger

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

 • Eldre- og folkehelseministeren deltar i budsjettforhandlinger

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på ein konferanse om sør-sør-samarbeid

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: Buenos Aires, Argentina

  Statssekretær Jens Frølich Holte leiar den norske delegasjonen til FNs høgnivåkonferanse i Buenos Aires om sør-sør-samarbeid. Han vil også ha samtalar med viseutanriksminister Zlauvinen frå Argentina.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Hagen deltek på ei bokmesse

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: Leipzig, Tyskland

  Statssekretær Marianne Hagen er i Tyskland for å delta på bokmessa i Leipzig.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek på ein middag i samband med NHH-symposiet 2019

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Grand Hotel Terminus, Bergen

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på ein middag med Kerry Kennedy, president i organisasjonen Robert F. Kennedy Human Rights. Middagen er i høve NHH-symposiet 2019.

  Sjå Noregs handelshøgskule (NHH) sin nettstad for meir informasjon om symposiet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

22/03/2019

 • Samferdselsministeren - generalforsamling NSB

  Jon Georg Dale| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - generalforsamling NSB.

 • Åpner seminar om hybride trusler

  Ingvil Smines Tybring‐Gjedde| Justis- og beredskapsdepartementet

  Location: Oslo

  Samfunnssikkerhetsministeren åpner Næringslivets Sikkerhetsråds seminar om hybride trusler.

  Næringslivets Sikkerhetsråds seminar 'Hybride trusler – vanlig, men usannsynlig?'

 • Klima- og miljøministeren deltar på Nordic EV Summit

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: The Hub, Oslo

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen holder innlegg på den nordiske elbilkonferansen i Oslo.

 • Utviklingsministeren opnar eit seminar i høve verdas vatndag

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Forskingsparken, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein opnar eit seminar i regi av Kirkas naudhjelp i høve verdas vatndag 2019.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på ein konferanse om sør-sør-samarbeid

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: Buenos Aires, Argentina

  Statssekretær Jens Frølich Holte leiar den norske delegasjonen til FNs høgnivåkonferanse i Buenos Aires om sør-sør-samarbeid. Han vil også ha samtalar med viseutanriksminister Zlauvinen frå Argentina.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Hagen deltek på ei bokmesse

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: Leipzig, Tyskland

  Statssekretær Marianne Hagen er i Tyskland for å delta på bokmessa i Leipzig.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Digitaliseringsministeren har møte med Digital 21

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Oslo

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup har møte med styringsgruppen for Digital 21.

09/04/2019

10/04/2019

Show more events
Go to the top