Calendar

Filter

05/12/2019

 • Finansministeren besøker Kristiansund

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen besøker Kristiansund

  09:25 - 09:55 Innlegg på Desemberkonferansen 2019: "Hvordan håndterer Norge de store samfunnsspørsmålene i tiden framover"

  10:15 - 11:05 Averøy sykehjem

  11:35 - 12:45 Nordic Halibut AS

  13:45 - 14:45 Skjerneset Fisk AS

  15:10 - 16:10 AquaShip AS

 • Statssekretær Hagen reiser til Søraust-Asia

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: Nay Pyi Taw (Myanmar), Bangkok og Bandar Seri Begawan (Brunei)

  Statssekretær Marianne Hagen reiser til Myanmar, Thailand og Brunei for møte med lokale styremakter. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren deltek på møte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Address: Bratislava, Slovakia

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på utanriksministermøte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide (med på reisa), e-post: [email protected], mobil: +47 95 72 65 10

 • Helseministeren åpner arrangementet Innovation Week - teknologi for like muligheter.

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Fornebu

  Arrangør: Stiftelsen VI

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på møte om kystlause utviklingsland

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: New York, USA

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på høgnivåmøte i FN om kystlause utviklingsland (Landlocked Developing Countries, LLDC). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Helseministeren åpner Fastlegekonferansen 2019

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

  Arrangør: Helsedirektoratet

 • Statssekretær Halvorsen er i Ukraina

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Location: Kyiv, Ukraina

  Statssekretær Audun Halvorsen reiser til Ukraina for møte med lokale styremakter. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Til stede under budsjettbehandling

  Jøran Kallmyr| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og innvandringsministeren er til stede under budsjettbehandling av rammeområde 6, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet, og under behandling av sakene Dok 8:141 s og 8:5s.

  Justis- og innvandringsministeren er til stede under budsjettbehandling av rammeområde 6, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Kultur- og likestillingsministeren overrekker Frivilligprisen 2019

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Sentralen

  Kultur- og likestillingsministeren deler ut Frivillighetsprisen for 2019 på FNs internasjonale frivillighetsdag.

06/12/2019

 • Finansministeren i halvårlig kontaktmøte med Finans Norge

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Location: Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen i halvårlig kontaktmøte med Finans Norge

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på møte om kystlause utviklingsland

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: New York, USA

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på høgnivåmøte i FN om kystlause utviklingsland (Landlocked Developing Countries, LLDC). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Eldre- og folkehelseministeren deler ut Etikkprisen 2019 sammen med leder av KS

  Sylvi Listhaug| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Klima- og miljøministeren møter Zero

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Klima- og miljødepartmentet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møter miljøstiftelsen Zero og Marius Holm.

 • Helseministeren deltar på Trond Mohn stiftelsens jubileumsmarkering - samtale om antibiotikaresistens

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Bergen

 • Statssekretær Hagen møter økonomiminister frå Maldivene

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen møter Fayyaz Ismail, økonomiminister frå Maldivene.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Digitaliseringsministeren møter Gelato

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup møter Gelato. Tema for møtet er bærekraftige, digitale løsninger.

08/12/2019

 • Klima- og miljøministeren deltar på COP 25 i Madrid

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Madrid

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på FNs klimakonferanse i Madrid. Norge vil melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020. Et sentralt tema på FNs klimaforhandlinger i Madrid er at landene øker sine ambisjoner under Parisavtalen.

  Pressekontakt for Ola Elvestuen og den norske delegasjonen i Madrid under COP25: 

  Kommunikasjonsjef Jo Randen - [email protected] 
  Tlf: 911 69 463

  - Verden er langt unna å nå Parisavtalens mål. Det haster med å kutte utslipp, og det er viktig at dette blir et hovedtema for klimamøtet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

  Under klimaforhandlingene i Madrid, COP 25, er det også et mål å ferdigstille regelverket for hvordan land kan samarbeide for å nå sine klimamål. Denne delen av regelboka for Parisavtalen ble ikke fullført under klimaforhandlingene i Katowice i Polen i fjor.

  Du kan leses Norges  strategi til møtet her

 • Statsministeren er til stades på cupfinalen i fotball for menn

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Address: Oslo

  Location: Ullevaal Stadion

  Statsministeren er til stades på cupfinalen i fotball for menn mellom Haugesund og Viking på Ullevaal Stadion i Oslo.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 97 53 09 48, e-post: [email protected].

 • Statsministeren deltek på årsmøtet til Hole Høyre

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Hole

  Statsminister Erna Solberg deltek på årsmøtet til Hole Høyre.

  Pressekontakt er politisk rådgivar Peder Weidemann Egseth, telefon 90 70 66 96, e-post [email protected].

09/12/2019

 • Klima- og miljøministeren deltar på COP 25 i Madrid

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Madrid

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på FNs klimakonferanse i Madrid. Norge vil melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020. Et sentralt tema på FNs klimaforhandlinger i Madrid er at landene øker sine ambisjoner under Parisavtalen.

  Pressekontakt for Ola Elvestuen og den norske delegasjonen i Madrid under COP25: 

  Kommunikasjonsjef Jo Randen - [email protected] 
  Tlf: 911 69 463

  - Verden er langt unna å nå Parisavtalens mål. Det haster med å kutte utslipp, og det er viktig at dette blir et hovedtema for klimamøtet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

  Under klimaforhandlingene i Madrid, COP 25, er det også et mål å ferdigstille regelverket for hvordan land kan samarbeide for å nå sine klimamål. Denne delen av regelboka for Parisavtalen ble ikke fullført under klimaforhandlingene i Katowice i Polen i fjor.

  Du kan leses Norges  strategi til møtet her

 • Møte med Hope for Justice

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Address: Akersgata 59, 0180 Oslo

  Location: Statsrådens møterom

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad møter organisasjonen Hope for Justice for å snakke om Etikkinformasjonsutvalgets arbeid mot menneskehandel.

 • Kultur- og likestillingsministeren til stede på "Kunst som protest og samtale"

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Litteraturhuset

10/12/2019

 • Klima- og miljøministeren deltar på COP 25 i Madrid

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Madrid

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på FNs klimakonferanse i Madrid. Norge vil melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020. Et sentralt tema på FNs klimaforhandlinger i Madrid er at landene øker sine ambisjoner under Parisavtalen.

  Pressekontakt for Ola Elvestuen og den norske delegasjonen i Madrid under COP25: 

  Kommunikasjonsjef Jo Randen - [email protected] 
  Tlf: 911 69 463

  - Verden er langt unna å nå Parisavtalens mål. Det haster med å kutte utslipp, og det er viktig at dette blir et hovedtema for klimamøtet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

  Under klimaforhandlingene i Madrid, COP 25, er det også et mål å ferdigstille regelverket for hvordan land kan samarbeide for å nå sine klimamål. Denne delen av regelboka for Parisavtalen ble ikke fullført under klimaforhandlingene i Katowice i Polen i fjor.

  Du kan leses Norges  strategi til møtet her

 • Kultur- og likestillingsministeren til stede under Nobels fredsprisutdeling

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Oslo rådhus

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Oslo

  Location: Stortinget

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er tilstede i Stortinget under behandling av Prop. 134 L (2018–2019) Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker).

11/12/2019

 • Klima- og miljøministeren deltar på COP 25 i Madrid

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Madrid

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på FNs klimakonferanse i Madrid. Norge vil melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020. Et sentralt tema på FNs klimaforhandlinger i Madrid er at landene øker sine ambisjoner under Parisavtalen.

  Pressekontakt for Ola Elvestuen og den norske delegasjonen i Madrid under COP25: 

  Kommunikasjonsjef Jo Randen - [email protected] 
  Tlf: 911 69 463

  - Verden er langt unna å nå Parisavtalens mål. Det haster med å kutte utslipp, og det er viktig at dette blir et hovedtema for klimamøtet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

  Under klimaforhandlingene i Madrid, COP 25, er det også et mål å ferdigstille regelverket for hvordan land kan samarbeide for å nå sine klimamål. Denne delen av regelboka for Parisavtalen ble ikke fullført under klimaforhandlingene i Katowice i Polen i fjor.

  Du kan leses Norges  strategi til møtet her

 • Delta på lansering av handlingsplan mot rasisme

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Address: Karen Platous Vei 31, 0988 Oslo

  Location: Rommen Scene

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deltar på lansering av handlingsplan mot rasisme.

 • Kultur- og likestillingsministeren lanserer handlingsplan mot rasisme og diskriminering

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Rommen scene

  Statsministeren, kultur- og likestillingsministeren, justisministeren og barne- og familieministeren lanserer regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion på Rommen Scene den 11. desember.

  Handlingsplanen tar utgangspunkt i at Granavollplattformen stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

  Handlingsplanen har en bred tilnærming og inneholder både nye initiativer og bygger videre på tiltak og innsats i allerede igangsatte handlingsplaner og strategier. Planen redegjør for lovgrunnlag og presenterer utdrag av eksisterende kunnskap.

12/12/2019

 • Klima- og miljøministeren deltar på COP 25 i Madrid

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Madrid

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på FNs klimakonferanse i Madrid. Norge vil melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020. Et sentralt tema på FNs klimaforhandlinger i Madrid er at landene øker sine ambisjoner under Parisavtalen.

  Pressekontakt for Ola Elvestuen og den norske delegasjonen i Madrid under COP25: 

  Kommunikasjonsjef Jo Randen - [email protected] 
  Tlf: 911 69 463

  - Verden er langt unna å nå Parisavtalens mål. Det haster med å kutte utslipp, og det er viktig at dette blir et hovedtema for klimamøtet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

  Under klimaforhandlingene i Madrid, COP 25, er det også et mål å ferdigstille regelverket for hvordan land kan samarbeide for å nå sine klimamål. Denne delen av regelboka for Parisavtalen ble ikke fullført under klimaforhandlingene i Katowice i Polen i fjor.

  Du kan leses Norges  strategi til møtet her

 • Fiskeri- og sjømatministeren til Brussel

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatministeren Harald T. Nesvik møter EUs nye fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius torsdag 12. desember 2019.

  Se presseinvitasjon

 • Delta på møte om regjeringens nye lavinntektsstrategi

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Address: Grønland 60, 3045 Drammen

  Location: Union Scene

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deltar på kick-off for regjeringens nye lavinntektsstrategi.

  Regjeringen setter nå i gang arbeidet med en ny samarbeidsstrategi som skal øke mulighetene til barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi.

  Strategien skal legge vekt på positiv deltakelse og reduksjon av barrierer som kan hindre at barna lykkes med utdanning, arbeid og sosialt liv.

  Statsråden vil innlede arrangementet ved å presentere regjeringens visjoner for arbeidet. Deretter får vi presentert ungdoms egne erfaringer med å vokse opp i lavinntekt, i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

  Christer Hyggen (OsloMet) vil gjennomgå hva forskningen sier om muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier. Drammen presenterer til slutt gode lokale prosjekter mot lavinntekt, og sesjonen avsluttes ved Drammens nye ordfører Monica Myrvold Berg.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS og hovedsammenslutningene

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter KS og hovedsammenslutningene. Tema for møtet er partssamarbeid for kommunereform og for digital kompetanse.

13/12/2019

 • Klima- og miljøministeren deltar på COP 25 i Madrid

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Madrid

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på FNs klimakonferanse i Madrid. Norge vil melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020. Et sentralt tema på FNs klimaforhandlinger i Madrid er at landene øker sine ambisjoner under Parisavtalen.

  Pressekontakt for Ola Elvestuen og den norske delegasjonen i Madrid under COP25: 

  Kommunikasjonsjef Jo Randen - [email protected] 
  Tlf: 911 69 463

  - Verden er langt unna å nå Parisavtalens mål. Det haster med å kutte utslipp, og det er viktig at dette blir et hovedtema for klimamøtet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

  Under klimaforhandlingene i Madrid, COP 25, er det også et mål å ferdigstille regelverket for hvordan land kan samarbeide for å nå sine klimamål. Denne delen av regelboka for Parisavtalen ble ikke fullført under klimaforhandlingene i Katowice i Polen i fjor.

  Du kan leses Norges  strategi til møtet her

14/12/2019

 • Klima- og miljøministeren deltar på COP 25 i Madrid

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Madrid

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på FNs klimakonferanse i Madrid. Norge vil melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020. Et sentralt tema på FNs klimaforhandlinger i Madrid er at landene øker sine ambisjoner under Parisavtalen.

  Pressekontakt for Ola Elvestuen og den norske delegasjonen i Madrid under COP25: 

  Kommunikasjonsjef Jo Randen - [email protected] 
  Tlf: 911 69 463

  - Verden er langt unna å nå Parisavtalens mål. Det haster med å kutte utslipp, og det er viktig at dette blir et hovedtema for klimamøtet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

  Under klimaforhandlingene i Madrid, COP 25, er det også et mål å ferdigstille regelverket for hvordan land kan samarbeide for å nå sine klimamål. Denne delen av regelboka for Parisavtalen ble ikke fullført under klimaforhandlingene i Katowice i Polen i fjor.

  Du kan leses Norges  strategi til møtet her

15/12/2019

 • Klima- og miljøministeren deltar på COP 25 i Madrid

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Madrid

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på FNs klimakonferanse i Madrid. Norge vil melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020. Et sentralt tema på FNs klimaforhandlinger i Madrid er at landene øker sine ambisjoner under Parisavtalen.

  Pressekontakt for Ola Elvestuen og den norske delegasjonen i Madrid under COP25: 

  Kommunikasjonsjef Jo Randen - [email protected] 
  Tlf: 911 69 463

  - Verden er langt unna å nå Parisavtalens mål. Det haster med å kutte utslipp, og det er viktig at dette blir et hovedtema for klimamøtet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

  Under klimaforhandlingene i Madrid, COP 25, er det også et mål å ferdigstille regelverket for hvordan land kan samarbeide for å nå sine klimamål. Denne delen av regelboka for Parisavtalen ble ikke fullført under klimaforhandlingene i Katowice i Polen i fjor.

  Du kan leses Norges  strategi til møtet her

26/12/2019

 • Digitaliseringsministeren intervjues av Tv2

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup intervjues av Tv2. Tema for intervjuet er dimensjonering av studieplasser for IKT-studier.

Go to the top