Calendar

Filter

19/10/2018

 • Statsbesøk til Kina

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Kina

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ledsager kongeparet på statsbesøk til Kina. En rekordstor næringslivsdelegasjon med rundt 310 deltakere og aktører fra kultur, idrett, forskning og høyere utdanning deltar også under besøket.

  Her kan du lese mer om besøket  (presseinvitasjon 3. oktober 2018)

 • ASEM

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Brussel

  Statsminister Erna Solberg deltek på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (ASEM) i Brussel.

  Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.

  Pressekontakt er Marita I. Wangberg, telefon 905 123 19, e-post miw@smk.dep.no.

 • Utanriksministeren er i Kina

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Dunhuang, Beijing og Shanghai

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på statsbesøk til Kina.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

 • Frokostseminar om likelønn

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Youngs gate 6, 0181 Oslo

  Location: Kulturhuset

  Statsråden holder innlegg på Unio sitt frokostseminar, i anledning likelønnsdagen.

 • Helseminister Bent Høie møter Esben Esther Pirelli Benestad

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Statssekretær Hagen held eit innlegg på Oktoberdans

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen held eit innlegg på dansefestivalen Oktoberdans i Bergen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Finansminister Siv Jensen møter Tysklands ambassadør

  Siv Jensen| Finansdepartementet

 • Inviterer til pressekonferanse om oppgaver til fylkeskommunene

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Akersgata 59, Oslo

  Location: Møterom 1129 i R5

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviterer til pressekonferanse om stortingsmeldingen om nye oppgaver til fylkeskommunene.

  Statsråd Mæland presenterer den nye oppgåvemeldinga (presseinvitasjon 18.10.2018)

 • Møter New Zealands energi- og ressursminister

  Kjell-Børge Freiberg| Olje- og energidepartementet

  Address: Oslo

  Location: Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møter New Zealands energi- og ressursminister, Dr Megan Woods.

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deler ut Marieprisen 2018

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Lillestrøm

21/10/2018

 • Likestillingskonferanse

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Høgres Hus

  Statsministeren taler på likestillingskonferansen til Unge Høgre, Kristelig Folkepartis Ungdom, Fremskrittspartiets Ungdom og Unge Venstre på Høgres Hus i Oslo.

  Pressekontakt er statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77153, e-post sis@smk.dep.no.

 • Stabæk - Brann

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Nadderud stadion

  Statsministeren er til stades på fotballkampen mellom Stabæk og Brann på Nadderud stadion i Bærum.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 66, e-post maria.korkunc@smk.dep.no

22/10/2018

 • Klimaforhandlinger i Krakow

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Polen

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på ministermøte om klima i Krakow 22.- 24. oktober. Dette er et viktig forberedende møte til klimaforhandlingene i Katowice i desember.

  Elvestuen skal lede to sesjoner i Krakow, det ene er et seminar om byer og klima, og det er andre dreier seg om hvordan verden skal tilpasse seg global oppvarming.

  Begge temaene er en del av diskusjonen om hvordan Paris-avtalen nå skal følges opp. Det dreier seg om regelverk om landenes rapportering om sine klimamål, og hvordan verdens land skal øke sine ambisjoner for å nå Parisavtalens mål.

  - Vi skal nå i høst få på plass regler for hvordan Paris-avtalen skal etterleves. Dette er et helt avgjørende punkt for hvordan verden skal få ned klimagassutslippene. Landene må ha klare retningslinjer for hvordan de skal rapportere om sine egne klimamål, ellers blir det håpløst å vite om vi faktisk klarer å redusere utslippene. Klare regler og retningslinjer er også en forutsetning for at verdens innsats mot global oppvarming skal forsterkes.

  - I Krakow skal vi også diskutere kravet om hvordan landene kan øke sine ambisjoner. FN-rapporten om 1,5 graders målet som nylig ble lagt fram, viser at innsatsen for å kutte utslipp må skjerpes betydelig i årene som kommer, sier Ola Elvestuen.

  Til media: 

  Pressekontakt for Elvestuens reise til klimaforhandlingene i Krakow er Jon Berg: Jon.Berg@kld.dep.no, tlf: 905 69 495

 • Lukket høring om objektsikring

  Tor Mikkel Wara| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren stiller i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om objektsikring.

  Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren stiller i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om objektsikring

 • Møte med adopsjonsorganisasjoner

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Akersgata 59, 0180 Oslo

  Location: BLD

 • Møter KS

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Tema for møtet er oppfølging av Tolga-saken.

 • Møte med rekrutteringsbransjen om likestilling i arbeidslivet

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Location: R5, Akersgata 59

  Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) inviterer rekrutteringsbransjen til møte om kjønnsbalanse i toppen av norsk næringsliv.

  Målet med møtet er å få mer kunnskap om hvordan bransjen tilrettelegger for å få kvalifiserte kvinner inn i søkermassen til topplederstillinger.

  Les mer om kjønnsbalanse på toppen av norsk næringsliv.

  Tid:     Mandag 22. oktober kl 13.30-14.30

  Sted: Statsråd Linda Hofstad Hellelands møterom, Akersgata 59

  Presse bes registrere seg i resepsjonen senest kl 13.15.

  Pressekontakt for likestillingsminister Linda Hofstad Helleland:

  kommunikasjonsrådgiver Ida Wullum-Lindberg 98046671

   

  Pressekontakt for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen:

  kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug  975 26 759

   

  Følgende byrå er invitert:

  Hammer og Hanborg

  Egon Zehnder

  Reinertsen Consulting

  Esholdt Executive Search

  Korn Ferry

  Amrop Delphi

  Experis

  Russel Reynolds Associate

  Hopland & co

  BackerSkeie

  Visindi

  KinderStiff Consulting

  Panamera IMD

   

 • Møter Norges kommunerevisorforbund

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Tema for møtet er oppfølging av Tolga-saken.

  På møtet deltar Per Olav Nilsen, styreleder i NKRF, Unn Helen Aarvold, leder av NKRFs revisjonskomite og Rune Tokle, daglig leder i NKRF.

   

 • Seminar om barnevern

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

  Location: Litteraturhuset

  Seminar om norsk barnevern i et internasjonalt perspektiv.

 • Samferdselsministeren - deltar i debatt på konferansen Transport og logistikk

  Jon Georg Dale| Samferdselsdepartementet

  Mer

23/10/2018

 • Klimaforhandlinger i Krakow

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Polen

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på ministermøte om klima i Krakow 22.- 24. oktober. Dette er et viktig forberedende møte til klimaforhandlingene i Katowice i desember.

  Elvestuen skal lede to sesjoner i Krakow, det ene er et seminar om byer og klima, og det er andre dreier seg om hvordan verden skal tilpasse seg global oppvarming.

  Begge temaene er en del av diskusjonen om hvordan Paris-avtalen nå skal følges opp. Det dreier seg om regelverk om landenes rapportering om sine klimamål, og hvordan verdens land skal øke sine ambisjoner for å nå Parisavtalens mål.

  - Vi skal nå i høst få på plass regler for hvordan Paris-avtalen skal etterleves. Dette er et helt avgjørende punkt for hvordan verden skal få ned klimagassutslippene. Landene må ha klare retningslinjer for hvordan de skal rapportere om sine egne klimamål, ellers blir det håpløst å vite om vi faktisk klarer å redusere utslippene. Klare regler og retningslinjer er også en forutsetning for at verdens innsats mot global oppvarming skal forsterkes.

  - I Krakow skal vi også diskutere kravet om hvordan landene kan øke sine ambisjoner. FN-rapporten om 1,5 graders målet som nylig ble lagt fram, viser at innsatsen for å kutte utslipp må skjerpes betydelig i årene som kommer, sier Ola Elvestuen.

  Til media: 

  Pressekontakt for Elvestuens reise til klimaforhandlingene i Krakow er Jon Berg: Jon.Berg@kld.dep.no, tlf: 905 69 495

 • Samferdselsministeren - møte med Postkom

  Jon Georg Dale| Samferdselsdepartementet

 • Deltar på toppmøte om kompetanse i arbeidslivet

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Haugeveien 28, Bergen

  Location: Fagskolen i Hordaland

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland deltar på regjeringens toppmøte om kompetanse i arbeidslivet sammen med statsminister Erna Solberg og tre andre statsråder.

  De andre statsrådene som deltar er kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

24/10/2018

 • Overrekkelse av CERD-rapport

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Mariboes gate 13, 0183 Oslo

  Location: Likestillings- og diskrimineringsombudet

  Statsråden mottar Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) supplerende CERD-rapport (om myndighetenes overholdelse av FNs konvensjon mot rasediskriminering).

 • Nasjonal konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  Justis- og beredskapsdepartementet

  Location: Universitetsaulaen, Bergen

  Statssekretær Knut Morten Johansen åpner konferansen, som i år arrangeres av Vest Politidistrikt, i samarbeid med Politidirektoratet og Bergen kommune, på vegne av Justis-og beredskapsdepartementet

  Årets tema er samarbeid mellom politi og kommune i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

  Her kan du melde deg på pluss lese mer om konferansen

 • Deltar på Askerkonferansen

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Knud Askers vei 25, Asker i Akershus

  Location: Asker rådhus

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innleder på Askerkonferansen.

  Program og omtale

 • Klimaforhandlinger i Krakow

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Polen

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på ministermøte om klima i Krakow 22.- 24. oktober. Dette er et viktig forberedende møte til klimaforhandlingene i Katowice i desember.

  Elvestuen skal lede to sesjoner i Krakow, det ene er et seminar om byer og klima, og det er andre dreier seg om hvordan verden skal tilpasse seg global oppvarming.

  Begge temaene er en del av diskusjonen om hvordan Paris-avtalen nå skal følges opp. Det dreier seg om regelverk om landenes rapportering om sine klimamål, og hvordan verdens land skal øke sine ambisjoner for å nå Parisavtalens mål.

  - Vi skal nå i høst få på plass regler for hvordan Paris-avtalen skal etterleves. Dette er et helt avgjørende punkt for hvordan verden skal få ned klimagassutslippene. Landene må ha klare retningslinjer for hvordan de skal rapportere om sine egne klimamål, ellers blir det håpløst å vite om vi faktisk klarer å redusere utslippene. Klare regler og retningslinjer er også en forutsetning for at verdens innsats mot global oppvarming skal forsterkes.

  - I Krakow skal vi også diskutere kravet om hvordan landene kan øke sine ambisjoner. FN-rapporten om 1,5 graders målet som nylig ble lagt fram, viser at innsatsen for å kutte utslipp må skjerpes betydelig i årene som kommer, sier Ola Elvestuen.

  Til media: 

  Pressekontakt for Elvestuens reise til klimaforhandlingene i Krakow er Jon Berg: Jon.Berg@kld.dep.no, tlf: 905 69 495

 • Askerkonferansen 2018

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden deltar på Askerkonferansen. Tema er FNs bærekraftsmål.

 • NRK FBI

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden deltar i NRK FBIs (Forbrukerinspektørene) siste sending.

25/10/2018

 • Samferdselsministeren - leder møte i Mobilitets- og teknologirådet

  Jon Georg Dale| Samferdselsdepartementet

 • Bufdir enhetslederkonferanse

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Storgata 25, 2001 Lillestrøm

  Location: Thon Hotel Lillestrøm

  Statsråden åpner Bufdir sin konferanse for enhetsledere.

 • Åpner boligsosial lederkonferanse

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Ruseløkkveien 14 (ved Oslo Konserthus), Oslo

  Location: Vika kino

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland åpner boligsosial lederkonferanse.

  Omtale og program

 • Samferdselsministeren - møter ESAs president

  Jon Georg Dale| Samferdselsdepartementet

 • Statsråden deltar på slottsmiddag

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Location: Det kongelige slott

26/10/2018

29/10/2018

30/10/2018

01/11/2018

 • Ett år med Istanbulkonvensjonen

  Torkil Åmland| Justis- og beredskapsdepartementet

  Location: Thon Hotel Opera, Oslo

  1. november 2017 trådte Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, Istanbulkonvensjonen, i kraft i Norge.

  På ettårsdagen arrangerer KUN, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, en konferanse hvor myndigheter og sivilt samfunn snakker om hvordan konvensjonen kan styrke samarbeid og sikre høy prioritet til arbeidet mot vold i nære relasjoner fremover.

  Konferansen åpnes av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Torkil Åmland.

  Program og påmelding til konferansen

Show more events
Go to the top