Calendar

Filter

Person

Time

06/03/2015

 • Deltar på fylkesårsmøte i Akershus Høyre

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på fylkesårsmøte i Akershus Høyre.

 • Samferdselsministeren - deltar på samferdselskonferanse i Fauske

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på samferdselskonferanse i Fauske, Fauske Hotell.

  Samferdselsministeren - deltar på samferdselskonferanse i Fauske, Fauske Hotell.

 • Statssekretær Høglund møter viseutanriksminister i Kasakhstan

  Morten Høglund Utenriksdepartementet

  Location:Oslo (UD)

  Statssekretær Morten Høglund, UD møter viseutanriksminister i Kasakhstan, Rapil Zhoshybayev.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Innleder om kommunereform i Trondheim

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Scandic Nidelven Hotel, Havnegaten 1-3, Trondheim

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om kommunereform på KLPs kommunekonferanse i Trondheim.

  Omtale og program

 • Møt framtidas kvinnestemmer

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Akersgata 13 Oslo

  Location:Innovasjon Norge

  Markering av den internasjonale kvinnedagen i regi av Innovasjon Norge, Nærings-, fiskeri- og handelsdepartementet og BLD.

  Mer om programmet.

 • Justis- og beredskapsministeren om politireforma

  Anders Anundsen Justis- og beredskapsdepartementet

  Gullhaug torg 4a

  Location:Justis- og beredskapsdepartementet

 • Seminar om studenters psykiske helse

  Torbjørn Røe Isaksen Kunnskapsdepartementet

  Location:Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar på seminar sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie om studenthelse.

  Hver femte student har psykiske plager. Omfanget er dobbelt så høyt blant studenter som i befolkningen ellers i samme aldersgruppe. Dette viser SHoT 2014, Norges største undersøkelse om studenters psykiske og fysiske helse.

  På seminaret i regi av Helsedirektoratet, vil kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og helse- og omsorgsminister Bent Høie få innspill fra studenter og andre til hvordan man kan forbedre studenters psykiske helse.

  Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) er gjort av TNS Gallup på oppdrag fra studentsamskipnadene i Bergen, Oslo og Trondheim.

 • Tord Lien deltek på eit arrangement på NTNU

  Tord Lien Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien deltek på eit arrangement på NTNU i forbindelse med Kvinnedagen 8. mars. Arrangementet er eit samarbeid mellom departementet, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO) og NTNU.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgjevar Lise Rist, tlf 918 01 119. 

 • Utanriksministeren deltek på fylkesårsmøtet i Buskerud Høgre

  Børge Brende Utenriksdepartementet

  Location:Sundvolden hotell

  Utanriksminister Børge Brende deltek på fylkesårsmøtet i Buskerud Høgre.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift 

 • Kulturminister Widvey besøkjer årsmøtet i Vestfold Høyre

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

 • Utanriksministeren deltek på fylkesårsmøtet i Akershus Høgre

  Børge Brende Utenriksdepartementet

  Location:Radisson Blu, Gardermoen

  Utanriksminister Børge Brende deltek på fylkesårsmøtet i Akershus Høgre.

   Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift, 95198726. 

07/03/2015

 • Årsmøte i Møre og Romsdal Høgre

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Location:Ålesund

  Statsråd Helgesen held innlegg på Møre og Romsdal Høgre sitt årsmøte.

  Pressekontakt er politisk rådgjevar Benedicte Staalesen, telefon 468 11 754. 

 • Kulturminister Widvey til stades på årsmøtet i Rogaland Høyre

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

 • Deltar på fylkesårsmøte i Akershus Høyre

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på fylkesårsmøte i Akershus Høyre.

 • Kunnskapsministeren besøker Sarpsborg

  Torbjørn Røe Isaksen Kunnskapsdepartementet

  Location:Nortura SA Sarpsborg,

  Østfold fylkeskommune har fattet vedtak om at alle skal få læreplass innen 2016. Lørdag 7. mars inviterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, fylkeskommunen og Nortura til signering av avtale om flere læreplasser.

  Nortura vil være en pådriver for at alle næringsmiddelindustribedrifter i Østfold går sammen om å skape flere og relevante læreplasser og gode tilbud til ungdommene.

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, lærlinger, representanter fra fylkeskommunen og Nortura er til stede under signering av intensjonsavtale mellom Østfold fylkeskommune og Nortura Østfold. Disse vil være tilgjengelig for intervju.

  Hvorfor et lærlingløft?

  Utdanningsdirektoratet oppfordrer bedrifter til å ta et samfunnsansvar
  med å ta inn en lærling fra høsten av. Norge trenger fagkompetansen.
  I fjor var det 27 000 ungdom som søkte lærlingplass på nasjonalt nivå. 8 400 av søkerne fikk ikke tilbud om læreplass sist år. Søknadsfristen for lærlinger var 1. mars for å få læreplass til høsten.

 • Fylkesårsmøtet i Hordaland Høgre

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Location:Clarion Hotell Bergen Airport

  Statsministeren taler til fylkesårsmøtet i Hordaland Høgre.

  Pressekontakt er politisk rådgivar Rolf Erik Tveten, telefon 920 49 543. 

 • Vietnamesisk foreining i Bergen

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Location:Grieghallen

  Statsministeren besøkjer Vietnamesisk foreining i Bergen i høve vietnamesisk nyttår.

  Pressekontakt er politisk rådgivar Rolf Erik Tveten, telefon 920 49 543.

 • 25-årsjubileet til Natteravnene

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Location:Tryg, Folke Bernadottesvei 50 i Bergen

  Statsministeren deltek i 25-årsjubileet til Natteravnene.

  Pressekontakt er politisk rådgivar Rolf Erik Tveten, telefon 920 49 543. 

08/03/2015

 • Statssekretær Stub besøkjer Bulgaria

  Ingvild Næss Stub Utenriksdepartementet

  Statssekretær Ingvild Næss Stub besøkjer Sofia i Bulgaria og deltek på markeringa av kvinnedagen saman med romkvinner frå ulike område i Bulgaria.

  I tillegg møter Stub viseutanriksminister Rumen Aleksandrov og representantar frå næringsliv, styresmakter, sivilsamfunn, tenketankar og FN.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Kvinnekonferansen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Location:Drammen teater

  Statsministeren opnar kvinnekonferansen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Drammen teater.

  Statsministeren er tilgjengeleg for presse om lag kl. 16.30.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948.

 • Den internasjonale kvinnedagen i Drammen

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Øvre Storgate 12 Drammen

  Location:Drammen teater

  Likestillingsministeren deltar sammen med blant andre statsminister Erna Solberg, filmprodusent og artist Deeyah Khan og popartisten Samsaya.

  Det flerkulturelle mangfoldet preger Drammen og er en positiv faktor i byens kulturliv og utvikling. 8.mars-feiringen i Drammen vil legge vekt på å motivere og inspirere kvinner til å bruke egne ressurser for å styrke sin posisjon på alle arenaer i samfunnet. Under slagordet ”Aktive kvinner” vil de vise gode forbilder og presentere historier fra kvinner som har brutt barrierer.

  Mer om programmet.

09/03/2015

 • Budsjettkonferanse

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Location:Hurdalsjøen hotell

  Måndag 9. til og med onsdag 11. mars er det budsjettkonferanse.

  Sjå eiga pressemelding for detaljar.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886 og kommunikasjonssjef Tor Borgersen, telefon 909 38 987.

 • Budsjettkonferanse

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Location:Hurdalsjøen hotell

  Statsråd Helgesen deltek på budsjettkonferansen til regjeringa.

  Sjå eiga pressemelding for detaljar.

 • Regjeringens budsjettkonferanse

  Anders Anundsen Justis- og beredskapsdepartementet

  Location:Hurdal

  Justis- og beredskapsministeren deltar på årets første budsjettdrøftelser.

 • Regjeringens budsjettkonferanse

  Sylvi Listhaug Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltar på årets første budsjettdrøftelser. 

 • Tord Lien deltek på Regjeringa sin budsjettkonferanse

  Tord Lien Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien deltek på Regjeringa sin budsjettkonferanse.

  For ytterligare informasjon, kontakt Olje- og energidepartementets pressevakt, tlf 415 73 500 / info@oed.dep.no

 • Utanriksministeren deltek i  budsjettkonferanse

  Børge Brende Utenriksdepartementet

  Location:Hurdalssjøen hotell og konferansesenter

  Utanriksminister Børge Brende deltek i regjeringa sin budsjettkonferanse.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Brattskar deltek i FNs kvinnekommisjon

  Hans Brattskar Utenriksdepartementet

  Location:New York

  Statssekretær Hans Brattskar deltek i den 59. kvinnekommisjonen i FN.

  Sjå eiga pressemelding.

  Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752.

 • Regjeringens budsjettkonferanse

  Robert Eriksson Arbeids- og sosialdepartementet

  Location:Hurdalsjøen hotell

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson deltar på årets første budsjettdrøftelser. 

  Lenke til presseinvitasjon.

 • Statssekretær Pedersen opnar ein rundebordskonferanse om internasjonal cyberpolitikk

  Bård Glad Pedersen Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen opnar ein rundebordskonferanse om internasjonal cyberpolitikk. Dei nordiske og baltiske landa samt Polen og Storbritannia deltek.

  Stad: Oslo (Grand hotell).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

10/03/2015

11/03/2015

 • Regjeringens budsjettkonferanse

  Sylvi Listhaug Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltar på årets første budsjettdrøftelser. 

 • Regjeringens budsjettkonferanse

  Anders Anundsen Justis- og beredskapsdepartementet

  Location:Hurdal

  Justis- og beredskapsministeren deltar på årets første budsjettdrøftelser.

 • Statssekretær Høglund vitjar Brunei og Singapore

  Morten Høglund Utenriksdepartementet

  Statssekretær Morten Høglund vitjar Brunei Darussalam og Singapore for politiske samtaler.

  Formålet med reisa er mellom anna å styrke partnerskapet mellom Noreg og Asean og å fremje norske næringsinteresser i regionen. Høglund vil mellom anna møte representantar for den norske næringsklynga i Singapore. Sjå eiga pressemelding.

  Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584.

 • Statssekretær Pedersen møter barneombodet

  Bård Glad Pedersen Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen møter barneombod Anne Lindboe.

  Stad: Oslo (UD).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

12/03/2015

 • FNs kvinnekommisjon i New York (CSW)

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Location:New York, USA

 • Utanriksministeren held innlegg på Arctic Summit

  Børge Brende Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende held innlegg på arrangementet Arctic Summit, i regi av The Economist.

  Stad: Oslo (Hotel Bristol)

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren deltek i debatt i Stortinget

  Børge Brende Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende deltek i debatt i Stortinget om den utanrikspolitiske utgreiinga.

  Stad: Oslo (Stortinget)

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Behandling av Dokument 8:5

  Sylvi Listhaug Landbruks- og matdepartementet

  Location:Stortinget

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltar under behandlingen av Dokument 8:5, representantforslag fra Geir Pollestad (Sp) og Liv Signe Navarsete (Sp) om handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr.

 • Utanriksministeren deltek på utanriksministermøte for dei nordiske og baltiske landa

  Børge Brende Utenriksdepartementet

  Location:Poprad, Slovakia

  Utanriksminister Børge Brende deltek på utanriksministermøte for dei nordiske og baltiske landa, landa i Visegradgruppa og Ukraina.

  Sjå eiga pressemelding.

  Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

 • Samferdselsministeren - innlegg på Fiberdagen 2015

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - innlegg på Fiberdagen 2015, Oslo.

  Samferdselsministeren - innlegg på Fiberdagen 2015, Oslo.

  Mer

 • Vinterkonferansen til Energi Norge

  Tord Lien Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien deltek på Vinterkonferansen til Energi Norge i Stockholm. Fredag held statsråden innlegg på konferansen.

  Sjå programmet for Vinterkonferansen her.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgjevar Håkon Smith-Isaksen, tlf 906 83 887. 

 • Europautvalet i Stortinget

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Statsråd Helgesen møter i Europautvalet i Stortinget, der temaet mellom anna er arbeidsprogrammet for EØS.

  I møtet deltek óg næringsminister Monica Mæland, som mellom anna skal snakke om Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP).

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

 • Kulturminister Widvey opnar vinterfestspel i Bergstaden Røros

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location:Røros kirke

13/03/2015

 • FNs kvinnekommisjon i New York (CSW)

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Location:New York, USA

 • Statssekretær Stub møter den nye utanriksråden på Island

  Ingvild Næss Stub Utenriksdepartementet

  Statssekretær Ingvild Næss Stub møter den nye utanriksråden på Island, Stefan Haukur Johannesson.

  Stad: Oslo (UD).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statssekretær Pedersen møter Mark Lagon

  Bård Glad Pedersen Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen møter Mark Lagon, leiar av Freedom House.

  Stad: Oslo (UD)

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

14/03/2015

 • Kulturminister Widvey til stades på Ridderrennet

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location:Beitostølen

  Kulturminister Thorhild Widvey er til stades på opninga av Ridderrennet på Helsesportsenteret. Kulturministeren følgjer ein deltakar gjennom løypa og er til stades på premieutdelinga.

Show more events