Calendar

Filter

21/09/2017

 • Kulturministeren til stades i mottaking for det kinesiske antidopingbyrået Chinada

  Linda Hofstad Helleland| Kulturdepartementet

 • Statssekretær Skogen deltek på høgnivåveka i FN

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Location: New York (USA)

  Statssekretær Tone Skogen reiser til New York for å delta på høgnivåveka i FN. Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, telefon 917 22 022.

 • Statsråd Bakke-Jensen deltek på næringslivskonferansen Pulpit 2017

  Frank Bakke-Jensen| Utanriksdepartementet

  Location: Stavanger

  EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen deltek på næringslivskonferansen Pulpit 2017. Sjå eiga pressemelding.

  Pressekontakt: Siri R. Svendsen, 976 87 801

 • Utanriksministeren deltek på FNs høgnivåveke

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: New York, USA

  Utanriksminister Børge Brende reiser til New York for å delta på høgnivåveka i FN.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

 • Statssekretær Berger Røsland deltek på regionalt nordområdeforum i Tromsø

  Marit Berger Røsland| Utanriksdepartementet

  Location: Tromsø

  Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på regionalt nordområdeforum i Tromsø. Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statssekretær Skogen deltek på FN si høgnivåveke

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Location: New York, USA

  Statssekretær Tone Skogen er i New York for å delta på FN si høgnivåveke.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

 • Kunnskapsministeren til Bærum

  Henrik Asheim| Kunnskapsdepartementet

  Address: Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga

  Location: Vøyenenga skole i Bærum

  Kunnskapsminister Henrik Asheim gjestar torsdag 21. september Vøyenenga skole i Bærum. Skolen er med på eit forsøksprosjekt for meir fysisk aktivitet i skolane.

  Vøyenenga skole er ein av 30 skolar som frå hausten 2017 deltar i eit forskingsprosjekt som ser på samanhengen mellom auka fysisk aktivitetsnivå og læring i skolen. I tillegg er målet å auke trivselen til elevane på skolen, betre konsentrasjonen gjennom skoledagen og betre læringsmiljøet.

  Det har vore eit dramatisk fall i fysisk aktivitet hos norske barna og ungen, og norske 15-åringar er blant dei minst treningsaktive i heile OECD-området. Forsking viser at fysisk aktivitet har positiv effekt på elevane si helse, læring og trivsel. Derfor er regjeringa oppteken av å leggje til rette for at skolane sikrar dagleg fysisk aktivitet for elevane. 

  12.30: Kunnskapsministeren blir teken imot av rektor og får informasjon om skolen sitt arbeid med fysisk aktivitet.

  12.35-13.15: Statsråden til stades under ein time med fysisk aktivitet ved skolen.

  Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgjevar Dino Prohic, e-post dpr@kd.dep.no,telefon: 92225224

22/09/2017

 • Statssekretær Skogen deltek på høgnivåveka i FN

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Location: New York (USA)

  Statssekretær Tone Skogen reiser til New York for å delta på høgnivåveka i FN. Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, telefon 917 22 022.

 • Utanriksministeren deltek på FNs høgnivåveke

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: New York, USA

  Utanriksminister Børge Brende reiser til New York for å delta på høgnivåveka i FN.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

 • Statssekretær Skogen deltek på FN si høgnivåveke

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Location: New York, USA

  Statssekretær Tone Skogen er i New York for å delta på FN si høgnivåveke.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

 • Matstreif 2017

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Rådhusplassen, Oslo

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale foretar den offisielle åpningen av Matstreif 2017.

23/09/2017

 • Kulturministeren deltek på møte i One Voice Project

  Linda Hofstad Helleland| Kulturdepartementet

  Location: Paris

  Kulturminister Linda Hofstad Helleland deltek på møte i One Voice (myndigheitssamarbeid i samband med WADA)

 • Statssekretær Skogen deltek på høgnivåveka i FN

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Location: New York (USA)

  Statssekretær Tone Skogen reiser til New York for å delta på høgnivåveka i FN. Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, telefon 917 22 022.

24/09/2017

26/09/2017

27/09/2017

 • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltar på transportseminar i Brussel

  Vidar Helgesen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Brussel

 • Samferdselsministeren - foredrag på konferansen Smarte veger og baner, Oslo

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - foredrag på konferansen Smarte veger og baner, Oslo.

  Mer om konferansen hos TU

 • Innleder på regjeringens nasjonale integreringskonferanse

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Karl Johans gate 31,, Oslo

  Location: Grand hotell

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om levekår og segregering på regjeringens nasjonale integreringskonferanse.

  Omtale og program.

28/09/2017

 • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltar på ministermøte om konvensjon mot kvikksølv

  Vidar Helgesen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Geneve

29/09/2017

 • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltar på ministermøte om konvensjon mot kvikksølv

  Vidar Helgesen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Geneve

 • Samferdselsministeren - vegåpning nye E105 i Sør-Varanger

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - vegåpning nye E105 i Sør-Varanger, sammen med russlands samferdselsminister Maksim Sokolov.

  Mer hos Vegvesenet

Show more events