Calendar

Filter

08/03/2021

 • Utanriksministeren deltek på ein 8. marsfrukost med kvinnelege reporterar

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på ein 8. marsfrukost med kvinnelege reporterar som har dekka krig og konflikt.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

   

 • Kultur- og likestillingsministeren innleder på likestillingspolitisk frokostseminar

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren deltar i panelsamtale om kvinner i teknologibransjen

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland deltar i en panelsamtale om i kvinner i teknologibransjen. Norges 50 fremste tech kvinner arrangeres av Abelia.

  Omtale og program

 • Kultur- og likestillingsministeren mottar innspill om gjennomføring av arrangementer

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

 • Utanriksministeren har eit møte med generaldirektøren i IAEA

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har eit møte (digitalt) med generaldirektøren i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Mariano Grossi.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit webinar om havforsking

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit høgnivå-webinar, Women empowerment in deep-sea research, skipa til av Den internasjonale havbotnmyndigheiten (ISA).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren deltar i en panelsamtale om kvinner i teknologibransjen

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland deltar i en panelsamtale om kvinner i teknologibransjen. Sopra Steria er arrangør.

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder om kvinner, teknologi og ledelse

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder om kvinner, teknologi og ledelse for Ada-nettverket ved NTNU.

  Jenteprosjektet Ada ved NTNU

09/03/2021

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren inviterer til innspillsmøte om strategier

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland inviterer aktører i Agder til innspillsmøte om strategier for småbyer og for fjell og innlandet.

  Strategier for småbyer, kyst, fjell og innland

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Stortinget

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er tilstede i Stortinget under behandlingen at et dok.8-forslag.

 • Til stede når Stortinget behandler samfunnssikkerhetsmeldingen

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren er til stede når blant annet stortingsmeldingen om «Samfunnssikkerhet i en usikker verden» behandles av Stortinget.

  Stortinget tirsdag 9. mars 2021

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Gjerdrum kommune

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter ordfører Anders Østensen, Gjerdrum kommune. Tema for møtet er kommuneøkonomi.

 • Utanriksministeren har eit møte med Barentshuset

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har eit møte (digitalt) med Barentshuset.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren har eit digitalt møte med FNs spesialrapportør for moderne former for slaveri

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med FNs spesialrapportør for moderne former for slaveri, Tomoya Obokata.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83.

 • Utanriksministeren har eit møte med Statkraft

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har eit møte (digitalt) med Statkraft.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren deltar på lanseringa av Grønt veikart for kunst- og kultursektoren

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Location: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) held innlegg under lanseringa av grønt vegkart for kunst- og kultursektoren.

  Arbeidet med vegkartet starta 22. januar 2020. Da deltok både kultur- og likestillingsminister og klima- og miljøminister.  Kunst- og kultursektoren skal markere at dei no har sitt eige vegkart og at arbeidet med det grøne skiftet i denne sektoren kan settast i gang.

 • Innspillsmøte: Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  I forbindelse med arbeidet med ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, gjennomfører justisministeren innspillsmøter med relevante aktører.

  I dag er det forebygging som er tema, og det søkes svar på hvordan vi bedre kan forebygge vold i nære reasjoner, forhindre at det gjentar seg og hva vi kan lære av partnerdrapsutvalgest utredning.

  Deltagere på innspillsmøte:

  • Politi
  • kriminalomsorgen
  • Alternativ til vold, ved forsker Henning Mohaupt
  • leder av partnerdrapsutvalget, professor Ragnhild Hennum 
  • forsker ved NOVA/OsloMet, Jane Dullum
  • Krisesenteret i Moss ved Arna Beate Hansen

   

 • Klima- og miljøministeren er til stades i Stortinget

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Location: Stortinget

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er til stades i Stortinget i samband med behandlinga av eit dok. 8 framlegg om meir effektiv skadefelling av store rovdyr.

  Tidspunktet kan bli endra.

10/03/2021

 • Utanriksministeren deltek på eit møte i Europautvalet

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på eit møte i Stortingets europautval.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Innspillsmøte:Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  I forbindelse med arbeidet med ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, gjennomfører justisministeren innspillsmøter med relevante aktører. I dag er temaet vold og overgrep i samiske samfunn.

  Deltagere:

  • Sametingspresident Aili Keskitalo
  • Politimester i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta
  • forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Solveig Bergman
  • forsker ved OsloMet og UiT, Astrid Eriksen

   

 • Klima- og miljøministeren deltar i nettsending i regi av Enova

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Location: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i nettsending om omstillinga til eit lågutsleppsamfunn.

  Webcasten blir arrangert av det statlege energifondet Enova og handlar om kva grep myndighetene tar i omstillinga til lågutsleppssamfunnet.
  Sendinga vil og handle om forvaltninga av pengane i Energifondet og om den nyleg framlagde Klimameldinga.

 • Svarer på ett spørsmål i ordinære spørretime

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisministeren svarer på spørsmål om politiets etterforskning av miljøkriminalitet.

  Spørsmål til Stortingets spørretime onsdag 10. mars 2021

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte om ytringsfridom

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit møte (digitalt) med Forum on information and democracy.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Jakobsen deltek på eit møte om Facti-panelets rapport

  Aksel Jakobsen, Jens Frølich Holte| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek på eit digitalt møte med sivilt samfunn om rapporten til FN sitt høgnivåpanel for økonomisk openheit, ansvarleggjering og integritet (Facti-panelet).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Klima- og miljøministeren har møte med Abelia

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Location: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har møte med Abelia - foreninga for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO.

  Tema for møtet er korleis diskusjonar og konkrete initiativ om bærekraft, næringspolitikk og næringsutvikling i distrikta kan få meir merksemd. 

11/03/2021

 • Utviklingsministeren har eit møte om pandemiens konsekvensar for Mali

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit møte (digitalt) med sivilt samfunn som arbeider i Mali saman med den norske ambassaden. Tema er covid-19-situasjonen og konsekvensane av pandemien.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Innspillsmøte: Barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  I forbindelse med arbeidet med stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet, gjennomfører justisministeren innspillsmøter. Først ute er møte med tjenester i Trondheim og Kristiansand kommuner.

  Deltagere:

  • Konfliktrådet i Trondheim
  • Politiet i Trondheim (om samarbeid med konfliktrådet)
  • Uteseksjonen i Trondheim
  • SLT-koordinator Kristiansand
  • Konfliktrådet i Kristiansand
  • Ungdomslos/bydelsvert – oppfølgende, utadrettet og oppsøkende ungdomsarbeid
  • Landsforeningen for barnevernsbarn – erfaringskonsulenter som er tidligere barnevernsbarn som kan dele sine opplevelser

   

   

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Mexicos ambassadør

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter Mexicos ambassadør til Norge Ulises Canchola. Tema for møtet er digitale helsetjenester, smarte byer og annen digitalisering.

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren inviterer til innspillsmøte om strategier

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland inviterer aktører i Nordland til innspillsmøte om strategier for småbyer og for kysten.

  Strategier for småbyer, kyst, fjell og innland

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Stortinget

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er tilstede i Stortinget under behandlingen av Prop. L81 L (2020-2021) Endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.).

  Prop. 81 L (2020–2021) Endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.)

 • Utviklingsministeren har eit møte om pandemiens konsekvensar for Mosambik

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med sivilt samfunn i Mosambik saman med den norske ambassaden. Tema er Covid-19-situasjonen og konsekvensane av pandemien.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Statssekretær Frølich Holte har eit møte med FN sin koordinator i Sør-Sudan

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte har eit møte (digitalt) med FN sin stedlege koordinator i Sør-Sudan.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter den britiske utanriksministeren Dominic Raab

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter den britiske utanriksministaren Dominic Raab. Tema er mellom anna mattryggleik, vaksinearbeid, utdanning og klima.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter Trysil og Øyer kommuner

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter Trysil og Øyer kommuner. Tema for møtet er kompensasjon til lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak

 • Klima- og miljøministeren deltar i Ung klimahøring

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Location: Digitalt mølte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i Ung klimahøring i regi av Unge Venstre.

  Unge som er opptekne av klimaspørsmål får møte statsråden i eit digitalt møte som blir sendt på Facebook.  Dei kan kome med innspel og stille spørmål om klimaplanen som er lagt fram for Stortinget og som skal behandlast denne våren.

 • Utviklingsministeren deltek på eit møte i FNs tryggingsråd

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit ope møte (digitalt) i FNs tryggingsråd om mattryggleik og konflikt.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

   

 • Utanriksministeren deltek på eit møte med utanriksministeren i Storbritannia

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) samen med dei andre nordiske utanriksministrane på eit møte med utanriksministeren i Storbritannia, Dominic Raab.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren held eit innlegg for studentlag

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held eit innlegg (digitalt) om utviklingssamarbeid for Ås kristelige studentlag.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

 • Utviklingsministeren held eit innlegg for studentar i Bergen

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held eit innlegg (digitalt) om utviklingssamarbeid og rettferdig fordeling av vaksiner mot covid-19 for Høgres studentar i Bergen.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

12/03/2021

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter byggenæringen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter representanter fra byggenæringen. EBA, Nelfo, Arkitektbedriftene og RIF deltar. Tema for møtet er status og prognoser for byggenæringen.

 • Kultur- og likestillingsministeren har møte med kringkastingssjefen

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

 • Utviklingsministeren har eit møte om pandemiens konsekvensar i Sør-Sudan

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med sivilt samfunn som arbeider i Sør-Sudan saman med den norske ambassaden. Tema er covid-19-situasjonen og konsekvensane av pandemien.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Utviklingsministeren deltek på eit møte i FNs kvinnekommisjon

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsministeren deltek på eit møte i FNs kvinnekommisjon om preferanse for søner.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83. 

Show more events