Calendar

Filter

14/08/2018

 • Rundreise i Buskerud

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er på rundreise i Buskerud. Han besøker en rekke produsenter og bedrifter i landbrukssektoren. Mandag kveld er det åpent folkemøte på Gol.

  Program

  Mandag 13. august

  Kl. 09:00-10:00

  Elstøen Gartneri AS - Hole kommune 
  En av landets største produsenter med helårsdrift. Har mye dyrking på friland, har også såfrøanlegg og pakkeri. Har import av varer i vinterhalvåret som renses og pakkes. Drives av Gjermund Kristoffersen.

  Kl. 11:45-13.00

  Hallingkost
  Informasjon om Hallingkost ved styreleder. 
  "Småmat" fra Herlig AS 
  Hagaled Gjestegård, Alfarveien 95, Nesbyen

  Kl. 13:30-14:15

  Skinnfellmaker Runar Foss Larsen - Gol
  Lokale på Pers Hotell.

  Kl. 14:45-15:45

  Kamben samdriftslag, Kamben, Gol
  4 bønder på Gol som har kyr på felles sommerbeite. Bygd fellesfjøs med 200 mål rundt fjøset. 60-70 melkekyr med total besetning på 110 dyr.

  Kl. 19:00-20:30 Folkemøte på Gol
  Pers Hotell i Bjørnehallen. 

  Tirsdag 14. august

  Kl. 10:15-11:15 Numehytta AS - visningshytta på Lauvhovdnuten (Veggli skisenter)
  Hvordan legge igjen verdiskapingen lokalt? Bruk av lokalt trevirke.          
  Kl. 11:15- 12:30 Lunsj ved "Matopplevelser i Numedal" på visningshytta til Numehytta AS
  Kl. 13:30-15:00

  Moelven Numedal AS - Flesberg
  Fokus på inverstering, effektivisering og infrastruktur/jernbane.   

  Kl. 16.00-17:00 

  Skogselskapet i Buskerud - Planteskolen på Hokksund
  Investering i vokseanlegg og fremtidsskogen.

  Kontaktperson for landbruks- og matministeren:
  Ottar Løvik. Tlf 48 14 04 77.

 • Deltar under Arendalsuka

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland deltar under Arendalsuka.

  Statsråd Mæland deltek under Arendalsuka (presseinvitasjon 13.08.2018)

 • Samferdselsministeren - deltar på ulike arrangementer under Arendalsuka

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på ulike arrangementer under Arendalsuka.

  For mer informasjon kontakt pressevakt: 919 14 777.

 • Utviklingsministeren deltek på paneldiskusjonen «Kan fornybar energi redde verda»

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Address: Arendal

  Location: DN-teltet ved Trefoldighetskirken

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

 • Utviklingsministeren deltek på Plan og Atlas-alliansen sitt seminar om inkludering i utdanningssamarbeidet med utviklingsland.

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Address: Arendal

  Location: Nr 9 Cafe og platebar

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

 • Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter Erik Solheim, leiaren for FNs miljøprogram UNEP

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Utenriksdepartementet

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek på «Den store utviklingsdebatten».

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Location: Arendal kino

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

 • Helseminister Bent Høie deltar på debatt om Overdoseforebygging: hvilke tiltak fungerer og hva bør vi endre på?

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: MS Sunnhordland

 • Utviklingsministeren deltek på ein paneldiskusjon om korleis teknologi kan endre verda.

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deltar på sykkeltur i regi av Livsglede for eldre

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Torvet

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deltar i samtale om ungdom og kosthold

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: UiA-teltet

 • Utviklingsministeren deltek på Nupi sitt seminar «Noreg i ei verd av mistillit»

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Location: Clarion Tyholmen Hotel, Arendal

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

 • Utviklingsministeren deltek på EAT og Caritas sitt seminar «Norsk bistand i møte med klimautfordringane og aukande sult».

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Location: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deltar i samtale om seksuell helse og forebygging - hva er de viktigste tiltakene?

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Lille Andevinge

15/08/2018

 • Utanriksministeren besøker Island.

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Reykjavik, Island

  Separat presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Siri Svendsen, 976 87 801 (med på reisa)

 • Kulturministeren sitt program 15. august under Arendalsveka

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Arendal

  - Korleis får vi alle med i fritidsaktivitet? Arrangør: NDFD. - Mediepolitikk på vent? Arrangør: Norsk redaktørforening m.fl. - Kyrkja – i krise? Arrangør: Den norske kirke.

 • Forsvarsministeren besøker Tromsø

  Frank Bakke-Jensen| Forsvarsdepartementet

  Frank Bakke-Jensen skal blant annet på bedriftsbesøk og holde et foredrag.

  Kontakt spesialrådgiver Birgitte Frisch om spørsmål vedr. besøket på Birgitte.Frisch@fd.dep.no

 • Deltar under Arendalsuka

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland deltar under Arendalsuka.

  Statsråd Mæland deltek under Arendalsuka (presseinvitasjon 13.08.2018)

 • Utviklingsministeren deltek på Equinor sitt møte arrangement om Noreg sitt bidrag innan utvikling og energi.

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Location: Clarion Tyholmen Hotel, Arendal

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

 • Samferdselsministeren - deltar på ulike arrangementer under Arendalsuka

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på ulike arrangementer under Arendalsuka.

  For mer informasjon kontakt pressevakt: 919 14 777.

 • Utviklingsministeren held hovudinnlegg på eit seminar og Noreg sin innsats for å bekjempe marin forsøpling.

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Location: Arendal kino

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen innleder i forkant av fagdebatt om vold mot eldre

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Arendal kultur- og rådhus

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deltar i debatt - leve hele livet, hva betyr det?

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Madam Reiersen

 • Utviklingsministeren deltek på Katapult sitt arrangement om korleis entrepenørskap og ny teknologi kan bidra til å løyse utfordringar med marin forsøpling.

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Location: Statsråd Lehmkul, Arendal

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på UNDP og IOM sitt arrangement om forholdet mellom migrasjon og utvikling.

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: Arendal bibliotek


  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Samferdselsministeren - presseseminar med etater/selskaper om ny teknologi, Arendal

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - presseseminar med etater/selskaper om ny teknologi, Arendal, Thon Hotel

  Mer

 • Utviklingsministeren deltek på Noregs Rederiforbund, WWF og Sjømat Norge sitt arrangement om berekraft i den blå økonomien.

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Location: Statsråd Lehmkul, Arendal

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deltar i debatt - ideell sektor utfordrer det politiske Norge - hvordan forebygge bedre?

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: St. Fransiskus skole

 • Statssekretær Halvorsen deltek på ein paneldebatt om Nordområda.

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Location: Teltscenen, Arendal

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek på Partnership for Change sitt møte om endringsvilje i utviklingsbransjen.

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Location: Tyholmen Clarion Hotel, Arendal

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

 • Utviklingsministeren deltek på Universitetet i Oslo sitt seminar om bistand i endring.

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Location: MS Sunnhordaland, Arendal

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

 • Statssekretær Halvorsen deltek på ein debatt om utviklinga i Europa.

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Location: Arendal kulturhus

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deltar i debatt om inkludering og digitalisering

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Castelle

 • Helseminister Bent Høie deltar i samtale om Portugal - en modell for norsk narkotikapoltikk?

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Prana Kafé

16/08/2018

17/08/2018

 • Kulturminister Skei Grande sitt program 17. august under Arendalsveka

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Arendal

  Kulturminister Trine Skei Grande er i Arendal og deltar i debattane / arrangementa: - Kulturen i en ny tid: Politikk, verktøy og resultater. Arrangør: Balansekunst. - Kulturskolen – inkluderende arena eller en talentfabrikk? Arrangør: Arendalsuka og Kulturskolerådet. - Kulturtalen:

  Kulturminister Trine Skei Grande er i Arendal og deltar på desse  debattane / arrangementa:

   

Show more events