Calendar

Filter

21/05/2019

 • Næringsministeren til Trøndelag

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Trondheim

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar blant annet på Sivakonferansen og et frokostmøte i regi av Klassekampen når han besøker Trøndelag 21. mai.

  Les mer om Sivakonferansen her

 • Kultur- og likestillingsministeren til stede på oppstartsmøte med fylkeskommunene

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Oslo

  Location: Stortinget

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er tilstede i Stortinget under behandlingen av Dok. 3.7 Innsigelser i plansaker.

 • Digitaliseringsministeren åpner AI village

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Trondheim

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup åpner AI village i Trondheim.

 • Justisministeren besøker Finnmark

  Jøran Kallmyr| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og innvandringsministeren besøker Finnmark politidistrikt. Dagen etter er statsråden vert for møtet i Schengen grenseforum i Kirkenes.

  Presseinvitasjon: Justisministeren besøker Finnmark

 • Utanriksministeren har møte med utanriksministeren frå Tunisia

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Parkveien 45, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har møte med utanriksminister Khemaies Jhinaoui frå Tunisia. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Frølich Holte besøkjer Zambia og Mosambik

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: Lusaka og Maputo

  Statssekretær Jens Frølich Holte besøkjer Zambia og Mosambik.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Samferdselsministeren - befaring og møter i Trondheim og Stjørdal

  Jon Georg Dale| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - befaring og møter i Trondheim og Stjørdal

  Mer

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Prospera

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter stiftelsen Prospera. Tema for møtet er dugnad og kompetanse.

 • Utviklingsministeren besøkjer Bjerknes senter for klimaforsking

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Universitetet i Bergen

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein besøkjer Bjerknes senter for klimaforsking. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Holde innlegg på Home-Start Familiekontaktens årskonferanse

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Address: Grev Wedels Plass 2, 0151 Oslo

  Location: Gamle Logen

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad holder innlegg på Home-Start Familiekontakten sin årlige konferanse for frivillige kontakter.

 • Olje- og energiministeren holder innlegg på Energiforskningskonferansen 2019

  Kjell-Børge Freiberg| Olje- og energidepartementet

  Address: Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo

  Location: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg holder innlegg på Energiforskningskonferansen 2019 i regi av Norges forskningsråd.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Jan Magne Bae, tlf: 952 73 840 / e-post: Jan-Magne.Bae@oed.dep.no

 • Utanriksministeren held innlegg på landsmøtet til FN-sambandet

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: «Skatten», Tøyen torg, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held innlegg på landsmøtet til FN-sambandet. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Jakobsen har møte med John Major

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Aksel Jakobsen har møte med John Major, tidlegare britisk statsminister og ambassadør for organisasjonen Mercy Ships. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Lønnum deltar på innspillsmøte om vindkraft i Kristiansand

  Liv Lønnum| Olje- og energidepartementet

  Address: Clarion Hotel Ernst, Rådhusgata 2, 4611 Kristiansand

  Location: Kristiansand

  Statssekretær Liv Lønnum deltar på det andre regionale innspillsmøtet for NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft i Kristiansand.

  Det legges særlig vekt på de to områdene som er utpekt som mest egnet for vindkraft på Sørlandet. På møtet får lokale og regionale aktører mulighet til å høre mer om forslaget og komme med sine innspill.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen, e-post: mlh@oed.dep.no /tlf: 92 85 78 91.

  Les mer om dette i presseinvitasjonen

 • Besøke Oslo katolske bispedømme

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Address: Akersveien 5, 0177 Oslo

 • Statsministeren taler på opninga av årskonferansen til NHO reiseliv

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Address: Biskop Gunnerus' gate 3, Oslo

  Location: The Hub

  Statsminister Erna Solberg taler på opninga av årskonferansen til NHO reiseliv.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458, e-post asa@smk.dep.no.

 • Klima- og miljøministeren deltar på åpningen av Klemenskirken

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Address: Krambugata 2, Trondheim

  Location: Klemenskirken

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på åpningen av Klemenskirken i Trondheim.

  Ruinene etter Klemenskirken ˗ byens eldste kirke og Olav den helliges første hvilested – ble oppdaget av arkeologer i Trondheim høsten 2016. Nå har ruinene fått et eget utstillingsrom i næringsbygget som er tilgjengelig for alle.


  H.K.H. Kronprins Haakon skal åpne Klemenskirkeutstillingen, under et arrangement der blant andre klima- og miljøminister Ola Elvestuen og riksantikvar Hanna Geiran vil være til stede.


  I utstillingslokalene i Krambugata kan man blant annet se grunnmurene til stavkirken og alteret der Olav Haraldssons kiste ble plassert da han ble helgenkåret i år 1031. Funnet av Olav Haraldssons første gravkirke er en av de viktigste arkeologiske oppdagelsene i Norge og har vakt nasjonal og internasjonal oppsikt.

  Pressekontakt for statsråd Elvestuen: Jon Berg - 905 69 495

 • Panelsamtale med Norges Handikapforbund Ungdom

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Litteraturhuset

 • Statsministeren møter Tunisias utanriksminister

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møter Tunisias utanriksminister Khemaies Jhinaoui på Statsministerens kontor.

 • Utanriksministeren svarer på ein interpellasjon i Stortinget

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Stortinget, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide svarer på ein interpellasjon frå representanten Stefan Heggelund (H) om religiøse minoritetar. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statsministeren taler på opninga av den nordiske cyberkonferansen Paranoia 2019

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Oslo Spektrum

  Statsminister Erna Solberg taler på opninga av den nordiske cyberkonferansen Paranoia 2019

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987, e-post tab@smk.dep.no.

 • Statsministeren deltek på Xynteo Exchange

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Address: Drammensveien 131

  Location: Yara

  Statsminister Erna Solberg deltek på Xynteo Exchange.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987, e-post tab@smk.dep.no.

 • Klima- og miljøministeren deltar på møte om Østmarka nasjonalpark

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Bibilioteket i Ski sentrum

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på et åpent folkemøte om Østmarka nasjonalpark.

22/05/2019

 • Finansministeren deltar på ministerrådsmøte i OECD

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Location: Paris, Frankrike

  Finansminister Siv Jensen deltar på ministerrådsmøte i OECD.

  Kontaktperson: Kristina T. Storeng, tlf.: 959 31 004 eller e-post: ksto@fin.dep.no.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren deltar ved festspillene i Bergen

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Bergen

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland deltar ved åpningen av festspillene i Bergen. Statsråden deltar også på en festspillunsj.

 • Utviklingsministeren deltek på eit seminar om utviklingspolitikk

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Nobels Fredssenter, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit seminar i regi av Tankesmia Agenda om «Bistand i ei ny tid – kva bør Noreg prioritere i utviklingspolitikken?».

  Sjå nettsida til Agenda for meir informasjon. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Digitaliseringsministeren åpner en konferanse om kunstig intelligens

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Stortingsgata 24/26, Oslo

  Location: Hotel Continental

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup åpner konferansen Kunstig intelligens i praksis.

  Omtale og program.

 • Utanriksministeren deltek på eit ministerrådsmøte i OECD

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Paris, Frankrike

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på ministerrådsmøte i OECD.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Frølich Holte besøkjer Zambia og Mosambik

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: Lusaka og Maputo

  Statssekretær Jens Frølich Holte besøkjer Zambia og Mosambik.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Er til stede under muntlig spørretime

  Ingvil Smines Tybring‐Gjedde| Justis- og beredskapsdepartementet

  Samfunnssikkerhetsministeren stiller i Stortingets muntlig spørretime.

  Stortingets spørretime 22. mai 2019 

 • Besøke NLA

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Address: Linstows gate 3, Oslo

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad NLA Høgskolen.

 • Kultur- og likestillingsministeren til stede ved åpningen av Festspillene i Bergen

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Bergen

  Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande har også møte med Bergen filharmoniske orkester og er til stede på åpningsforestillingen "Venter"

 • Kommunal- og moderniseringsministeren innleder på KBLs konferanse

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Håkonsgaten 2-7, Bergen

  Location: Scandic Bergen City

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innleder om regjeringens boligsosiale arbeid på KBLs boligkonferanse i Bergen.

  Omtale og program.

 • Utviklingsministeren er til stades når Norad og Redd Barna signerer ei avtale

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Redd Barna, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er til stades når Norad signerer ei avtale med Redd Barna. 

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

 • Statsministeren deltek på Bergen kommune sitt toppmøte Bergen International Summit

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Address: Bergen

  Location: Grieghallen

  Statsminister Erna Solberg deltek på Bergen kommune sitt toppmøte Bergen International Summit.

  Kreativitet og endring er hovudtema for møtet.

 • Digitaliseringsministeren innleder på konferansen IT i praksis

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup innleder på konferansen IT i praksis, Norges digitale tilstand.

  Program og omtale.

 • Statsministeren taler ved opninga av festspela i Bergen

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Address: Edvard Griegsplass 1, Bergen

  Location: Utanfor Grieghallen

  Statsminister Erna Solberg taler ved opninga av festspela i Bergen i Grieghallen.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post tm@smk.dep.no.

 • Statsministeren deltek på Bergen kommune sin lunsj i samband med festspela i Bergen

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Håkonshallen

  Statsminister Erna Solberg deltek på Bergen kommune sin lunsj i samband med festspela i Bergen.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post tm@smk.dep.no.

23/05/2019

 • Kultur- og likestillingsministeren møter Østerrikes likestillingsminister

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande møter Østerrikes likestillingsminister Juliane Bogner-Strauss

 • Statssekretær Frølich Holte besøkjer Zambia og Mosambik

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: Lusaka og Maputo

  Statssekretær Jens Frølich Holte besøkjer Zambia og Mosambik.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren deltek på eit ministerrådsmøte i OECD

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Paris, Frankrike

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på ministerrådsmøte i OECD.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Samferdselsministeren - møte i Mobilitets- og teknologirådet

  Jon Georg Dale| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - møte i Mobilitets- og teknologirådet.

 • Utviklingsministeren held ei utviklingspolitisk utgreiing

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Stortinget

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held utviklingspolitisk utgreiing for Stortinget. 

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

 • Landbruks- og matministeren til Konferansen Skog og Tre

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Quality Hotel Gardermoen

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad holder åpningsinnelgg på Konferansen Skog og Tre.

 • Statssekretær Lønnum deltar på innspillsmøte om vindkraft i Bergen

  Liv Lønnum| Olje- og energidepartementet

  Address: Scandic Hotel Flesland, Lønningsveien 9, 5258 Bergen

  Location: Bergen

  Statssekretær Liv Lønnum deltar på det tredje regionale innspillsmøtet for NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft i Bergen.

  Det legges særlig vekt på de fire områdene som er utpekt som mest egnet for vindkraft på Vestlandet. På møtet får lokale og regionale aktører mulighet til å høre mer om forslaget og komme med sine innspill.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel, e-post: Henrik.Hoel@oed.dep.no / tlf: 481 36 194.

  Les mer om dette i presseinvitasjonen.

 • Klima- og miljøministeren deltar på jubileum for Hold Norge Rents første ryddeaksjon

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Address: Nedre vollgate 9

  Location: Oslo

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen holder en velkomsthilsen for Hold Norge Rent 50 års jubileum for første ryddeaksjon.

24/05/2019

 • Kultur- og likestillingsministeren er til stede på Idrettstinget

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Lillehammer

 • Utviklingsministeren har fleire møte i samband med SGBV-konferansen

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har fleire møte i samband den internasjonal konferansen mot seksuell og kjønnsbasert vald (SGBV-konferansen).

  Sjå nettsida til konferansen for meir informasjon.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte besøkjer Zambia og Mosambik

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: Lusaka og Maputo

  Statssekretær Jens Frølich Holte besøkjer Zambia og Mosambik.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Show more events
Go to the top