Calendar

Filter

22/10/2019

 • Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltar på middag ifm. Our Ocean

  Kjell-Børge Freiberg| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltar på statsministerens middag i anledning konferansen Our Ocean 2019.

 • Samferdselsministeren - deltar på ITS World Congress, Singapore

  Jon Georg Dale| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren deltar på ITS World Congress, Singapore.

  ITS World Congress - nettsider

  Se også presentasjon av konferansen på nettsidene til ITS Norway

 • Statssekretær Halvorsen er i USA

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Location: Washington D.C., USA 

  Statssekretær Audun Halvorsen reiser til Washington D.C. for møte med amerikanske styresmakter. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Utviklingsministeren er vertskap for eit havseminar

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Clarion Hotel The Hub, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Norad er vertskap for seminaret “Ocean management: opportunities, challenges and experiences”. Seminaret handlar om små øystatar og vert arrangert i samband med Our Ocean-konferansen. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Digitaliseringsministeren innleder på Forenklingskonferansen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Middelthuns gate 27, Oslo

  Location: NHO

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup innleder på Forenklingskonferansen. Tema for innlegget er regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.

  Program og omtale 

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Fitjar kommune

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mækand møter representanter for Fitjar kommune.

  På møtet deltar ordfører Harald Rydland, helse- og sosialsjef Anne Økland og rådmann Olaug Haugen. Tema for møtet er ressurskrevende tjenester.

 • Utanriksministeren deltek på møte i forkant av Our Ocean-konferansen

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på møte med ulike land i forkant av Our Ocean-konferansen.    

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mari Bangstad, mobil: 414 40 871

 • Eldre- og folkehelseministeren holder bilateralt konsultasjonsmøte med KS

  Sylvi Listhaug| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Fiskeri- og sjømatministeren møter turistfiskenæringa

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møter turistfiskenæringa og myndigheitene til eit møte for å drøfte korleis ein kan ta eit oppgjer med dei useriøse aktørane i næringa.

  Les meir her

 • Statssekretær Widar Skogan holder innlegg på konferansen Grønn varme i nord

  Widar Skogan| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Thon hotel, Harstad

  Statssekretær Widar Skogan holder innlegg på bioenergikonferansen "Grønn varme i nord"

 • Helseministeren holder bilateralt konsultasjonsmøte med KS

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Kultur- og likestillingsministeren til Granåsen skisenter

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Granåsen skisenter - Trondheim

 • Finansministeren besøker Sandven British Cars

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Address: Kokstadveien 15, Kokstad

  Location: Bergen

  Finansminister Siv Jensen besøker Sandven British Cars AS

 • Næringsministeren åpner konferansen Havets Hus

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Gamle Logen, Oslo

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner konferansen Havets Hus.

  Les mer på konferansens nettside

 • Kultur- og likestillingsministeren talar på årskonferansen i Kulturrådet

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Byscenen, Trondheim

 • Finansministeren holder foredrag for næringslivet i Bergen

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Address: Nedre Ole Bulls plass 1, Bergen

  Location: Grand selskapslokaler

  Finansminister Siv Jensen holder foredrag for næringslivet i Bergen

 • Finansministeren deltar i møte med representanter fra næringslivet i Bergen

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Address: Nedre Ole Bulls plass 1, Bergen

  Location: Grand selskapslokaler

  Finansminister Siv Jensen deltar i møte med representanter fra næringslivet i Bergen

 • Statssekretær Frølich Holte held innlegg på eit øyseminar

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: Clarion Hotel The Hub, Oslo

  Statssekretær Jens Frølich Holte held innlegg på eit seminar om «Small Island Development States» (Sids). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Finansministeren besøker Media City

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Address: Lars Hilles gate 30, Bergen

  Finansminister Siv Jensen besøker Media City Bergen

 • Næringsministeren til Teknologirådets jubileumsseminar

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 1

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar på Teknologirådets jubileumsseminar.

 • Statssekretær Frølich Holte held innlegg på «Ocean’s People Conference»

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: Miljøhuset, Oslo

  Statssekretær Jens Frølich Holte held innlegg på havkonferansen «Ocean’s People Conference».

  Sjå nettsida til konferansen for meir informasjon. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Helseministeren deltar på DM Arena. Tema: persontilpasset medisin

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Utanriksministeren held velkomsthelsing på ei mottaking i samband med Our Ocean-konferansen

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Astrup Fearnley-museet, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held velkomsthelsing på ei mottaking for frivillige organisasjonar i samband med Our Ocean-konferansen. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mari Bangstad, mobil: 414 40 871 

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Hordfast AS

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseingsminister Monica Mæland møter Øyvind Halleraker, daglig leder i Hordfast AS. Tema for møtet er status for Hordfast.

 • Statsminister Erna Solberg er vertskap for ein middag i samband med den internasjonale havkonferansen Our Ocean

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Address: Parkveien 45, Oslo

  Statsminister Erna Solberg er vertskap for ein middag i samband med den internasjonale havkonferansen Our Ocean.

  Konferansen vert arrangert i Oslo 23. og 24. oktober og har meir enn 500 deltakarar frå over 100 land, frå politikk, næringsliv og sivilsamfunn. Middagen går føre seg i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

  Det er mogleg å fotografere ved starten av middagen. Oppmøte for fotografar seinast kl. 18.30 ved inngangen i Riddervoldsgate 2. Ta med gyldig pressekort og id.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 90 97 32 66, e-post [email protected].

 • Utviklingsministeren deltek på statsministerens middag

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Parkveien 45, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på statsministerens middag i samband med Our Ocean-konferansen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

23/10/2019

 • Fiskeri- og sjømatministeren til Our Ocean

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Oslo

  Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik deltar på Our Ocean-konferansen.

 • Noreg er vertskap for den internasjonale havkonferansen Our Ocean

  Erna Solberg, Ine Eriksen Søreide| Statsministerens kontor

  Address: Biskop Gunnerus´ gate 3, Oslo

  Location: The Hub

  Noreg er vertskap for den internasjonale havkonferansen Our Ocean, på The Hub i Oslo.

  Sjå fleire detaljar på konferansens nettside.

  Kl. 08.15: Statsminister Erna Solberg og utanriksminister Ine Eriksen Søreide inviterer til pressekonferanse ved starten av konferansen. Stad: The Hub, Biskop Gunnerus´ gate 3.

  Kl. 09.00: Statsministeren taler på den offisielle opninga av Our Ocean, saman med utanriksminister Ine Eriksen Søreide. Etter opninga deltek statsministeren i samtale på scenen.

  Kl. 10.15: Statsministeren deltek på eit havarrangement for ungdom på Our Ocean-konferansen på The Hub.

  Kl. 17.00: Statsministeren deltek på ei mottaking for næringslivet i samband med havkonferansen Our Ocean på The Hub i Oslo.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post [email protected].

 • Samferdselsministeren - deltar på ITS World Congress, Singapore

  Jon Georg Dale| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren deltar på ITS World Congress, Singapore.

  ITS World Congress - nettsider

  Se også presentasjon av konferansen på nettsidene til ITS Norway

 • Utviklingsministeren held opningsinnlegg på ungdomskonferansen til Our Ocean

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Clarion Hotel The Hub, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held opningsinnlegg på ungdomskonferansen til Our Ocean 2019. Ungdomskonferansen vert arrangert av Universitetet i Tromsø og Sustainable Ocean Alliance (SOA). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Finansministeren holder åpningsinnlegg på seminar om morgendagens arbeidsliv

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Address: Youngs gate 6

  Location: Kulturhuset i Oslo

 • Utviklingsministeren deltek på møte i samband med Our Ocean

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Clarion Hotel The Hub, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på møte med høgnivådeltakarane på Our Ocean-konferansen.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Kommunal- og moderniseringsministeren åpner fremtidslaboratorium

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Hausmanns gate 16, Oslo

  Location: DOGA

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland åpner fremtidslaboratorium med fire scenarier for Norge 2040. Utstillingen er en del av arbeidet med en stortingsmelding om innovasjon i statlig sektor.

  Les om arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i statlig sektor

  Les om utstillingen på DOGA

 • Utanriksministeren er vertskap for Our Ocean-konferansen

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Clarion Hotel The Hub, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er vertskap for Our Ocean-konferansen.

  Sjå eigen presseinformasjon og nettsida til konferansen.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mari Bangstad, mobil: 414 40 871 

 • Statssekretær Hagen er til stades på Our Ocean-konferansen

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: Clarion Hotel The Hub, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen er til stades på Our Ocean-konferansen.

  Sjå nettsida til konferansen for meir informasjon. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mari Bangstad, mobil: 414 40 871 

 • Digitaliseringsministeren diskuterer digitalt samarbeid i Berlin

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Tyskland

  Location: Berlin

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup diskuterer digitalt samarbeid. Utgangspunktet for diskusjonen er en rapport fra Secretary-General's High-Level Panel on Digital Cooperation.

 • Svarer på tre spørsmål

  Jøran Kallmyr| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren svarer på tre spørsmål i Stortingets ordinære spørretime.

  Spørsmål til spørretimen 23. oktober 2019

 • Statssekretær Jakobsen reiser til Svalbard

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Location: Svalbard

  Statssekretær Aksel Jakobsen reiser til Svalbard. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 0

 • Kultur- og likestillingsministeren opnar bibliotekleiarsamling

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Holmen Fjordhotell

 • Landbruks- og matministeren til GARTNER 2019

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad holder innlegg på GARTNER 2019. Arr: Norsk Gartnerforbund - Tema: Grøntnæringen er satsingsområde.

24/10/2019

 • Fiskeri- og sjømatministeren til Our Ocean

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Oslo

  Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik deltar på Our Ocean-konferansen.

 • Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltar på NATOs forsvarsministermøte i Brussel

  Frank Bakke-Jensen| Forsvarsdepartementet

 • Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg besøker Ekofisk

  Kjell-Børge Freiberg| Olje- og energidepartementet

  Location: Ekofisk

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg besøker Ekofisk i regi av ConocoPhillips i anledning at det er 50 år siden selskapet påviste oljefunnet i Nordsjøen.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen, e-post: [email protected] eller tlf 928 57 891.

 • Helseministeren møter kommunene på Helgeland og Nordland fylke om fremtidig sykehustruktur på Helgeland.

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Mosjøen

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på møte med Esa

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på møte med presidentskapet i Eftas tilsynsorgan (Esa).   

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kultur- og likestillingsministeren til stades ved lansering av merkjeordninga mot trakassering i kulturlivet

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Litteraturhuset

  Balansekunst er eit samarbeid mellom over 70 norske kunst- og kulturorganisasjonar som jobbar for eit likestilt og mangfaldig kulturliv.

 • Digitaliseringsministeren åpner Cutting Edge Festival

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Gaustadaleen 21, Oslo

  Location: Forskningsparken

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup åpner Cutting Edge Festival og deltar i debatt.

  Omtale og program

 • Utanriksministeren er vertskap for Our Ocean-konferansen

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Clarion Hotel The Hub, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er vertskap for Our Ocean-konferansen.

  Sjå eigen presseinformasjon og nettsida til konferansen.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mari Bangstad, mobil: 414 40 871 

 • Utanriksministeren held europapolitisk utgreiing

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Stortinget, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held europapolitisk utgreiing.   

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Per Bardal Wiggen, mobil: 915 58 486 

 • Helseministeren møter Renate Larsen, styreleder Helse Nord RHF

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Mosjøen

Show more events
Go to the top