Calendar

Filter

Person

Time

25/04/2015

 • Høgre sitt landsmøte

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Location: Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen

  Statsministeren deltek på Høgre sitt landsmøte.

  Pressekontakt er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886.

 • Deltar på Høyres landsmøte

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Hans Gaarders veg 15, Gardermoen i Akershus

  Location: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på Høyres landsmøte.

 • Statssekretær Brattskar deltek på Høgres landsmøte

  Hans Brattskar Utanriksdepartementet

  Location: Gardermoen (Clarion Hotel Oslo Airport)

  Statssekretær Hans Brattskar deltek på Høgres landsmøte.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen 468 11 754.

 • Utanriksministeren er på Høgres landsmøte

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Location: Gardermoen (Clarion Hotel Oslo Airport)

  Utanriksminister Børge Brende deltek på Høgres landsmøte.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift, 951 98 726. 

 • Statssekretær Pedersen er på Høgres landsmøte

  Bård Glad Pedersen Utanriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen deltek på Høgres landsmøte.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen 468 11 754.

26/04/2015

 • Høgre sitt landsmøte

  Erna Solberg Statsministerens kontor

  Location: Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen

  Statsministeren deltek på Høgre sitt landsmøte.

  Pressekontakt er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886.

 • Deltar på Høyres landsmøte

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Hans Gaarders veg 15, Gardermoen i Akershus

  Location: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på Høyres landsmøte.

 • Statssekretær Brattskar deltek på Høgres landsmøte

  Hans Brattskar Utanriksdepartementet

  Location: Gardermoen (Clarion Hotel Oslo Airport)

  Statssekretær Hans Brattskar deltek på Høgres landsmøte.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen 468 11 754.

 • Statssekretær Pedersen er på Høgres landsmøte

  Bård Glad Pedersen Utanriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen deltek på Høgres landsmøte.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen 468 11 754.

27/04/2015

 • Kulturminister Widvey til stades på Kildenkonferansen

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location: Kilden teater- og konserthus, Kristiansand

  Kulturminister Thorhild Widvey er til stades på Kildenkonferansen måndag og tirsdag.

   

   

 • Deltar på Nordisk ministerråd i København

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: København, Danmark

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på Nordisk ministerråd for Nærings-, energi- og regionalpolitikk.

  Drøfter bærekraftige byer i Norden (pressemelding 24.04.2015)

  Omtale av Nordisk ministerråd, Nærings-, energi- og regionalpolitikk

 • Mæland til Kristiansand

  Monica Mæland Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren skal møte Næringsforeningen i Kristiansandregionen, delta på Kildenkonferansen hvor hun holder åpningsapell.

 • Samferdselsministeren - kjører E10 fra Å i Lofoten til Riksgrensen

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren kjører E10 fra Å i Lofoten til Riksgrensen.

  Mer

 • Nordisk ministerråd København

  Torbjørn Røe Isaksen Kunnskapsdepartementet

  Location: København

  Statsråden deltar på Nordisk ministerråd i København.

  Statsråden deltar på Nordisk ministerråd i København

 • Klima- og miljøministeren deltar på Nordisk Miljøministermøte i København

  Tine Sundtoft Klima- og miljødepartementet

 • Statssekretær Høglund reiser til Mexico og USA

  Morten Høglund Utanriksdepartementet

  Location: Mexico og USA (California)

  Statssekretær Morten Høglund reiser til Mexico og USA (California) for bilaterale møte. Programmet vil også bestå av ei rekke næringslivsarrangement. Høglund vil mellom anna delta på Cesmi-konferansen om miljø og skipsfart i California. Eiga pressemelding følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren deltek på lanseringa av ein rapport om utdanning

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Location: Regjeringskvartalets plenumssal, R5

  Utanriksministeren deltek på lanseringa av Global Monitoring Report om utdanning for utvikling.

  Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752

 • Statssekretær Brattskar møter representantar frå kvinnegrupper om kvinner og utvikling

  Hans Brattskar Utanriksdepartementet

  Location: Oslo (UD)

  Statssekretær Hans Brattskar møter representantar frå kvinnegruppene til Høgre, KrF, Frp og Venstre om kvinner og utvikling.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Brattskar møter FNs spesialutsending for Sahel-regionen

  Hans Brattskar Utanriksdepartementet

  Location: Oslo (UD)

  Statssekretær Brattskar møter FNs spesialutsending for Sahel-regionen, Hiroute Guebre Sellassie.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren møter Romania sin utanriksminister

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende møter Romania sin utanriksminister, Bogdan Aurescu. Stad: Oslo

  Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536

 • tiltakspakke mot dyrevelferdskriminalitet

  Anders Anundsen Justis- og beredskapsdepartementet

  Location: Politihuset på Grønland

  Statsrådene Listhaug og Anundsen er til stede når Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Mattilsynet, Politidirektoratet og ØKOKRIM presenterer en tiltakspakke mot dyrevelferdskriminalitet.

  Statsrådene Listhaug og Anundsen er til stede når Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Mattilsynet, Politidirektoratet og ØKOKRIM presenterer en tiltakspakke mot dyrevelferdskriminalitet.

 • Tiltakspakke mot dyrevelferdskriminalitet

  Sylvi Listhaug Landbruks- og matdepartementet

  Location: Politihuset, Grønland i Oslo, Presserommet 1. etg

  Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Mattilsynet, Politidirektoratet og ØKOKRIM presenterer en tiltakspakke mot dyrevelferdskriminalitet. 

 • Utanriksministeren møter FN-utsending

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende møter FNs spesialutsending for Sahel-regionen, Hiroute Guebre Sellassie. Stad: Oslo (UD)

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren deltar på Ciceros 25-årsjubileum

  Tine Sundtoft Klima- og miljødepartementet

28/04/2015

 • Samferdselsministeren - kjører E10 fra Å i Lofoten til Riksgrensen

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren kjører E10 fra Å i Lofoten til Riksgrensen.

  Mer

 • Fiskeriministeren til Bodø

  Monica Mæland Nærings- og fiskeridepartementet

  Elisabeth Aspaker deltar på KS Nords felles fylkesmøte i Bodø. Hun skal blant annet holde innlegg om hvordan Norge og spesielt Nord-Norge skal utvikle Norges posisjon som sjømatnasjon.

 • Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet

  Anders Anundsen Justis- og beredskapsdepartementet

  Location: Tønsberg

  Justis- og beredskapsministeren innleder på Norsk Øko-Forum sin årskonferanse.

  Justis- og beredskapsministeren innleder på Norsk Øko-Forum sin årskonferanse.

 • Møte i Europautvalet i Stortinget

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Statsråd Helgesen deltek i møte i Europautvalet i Stortinget.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

 • Statssekretær Høglund reiser til Mexico og USA

  Morten Høglund Utanriksdepartementet

  Location: Mexico og USA (California)

  Statssekretær Morten Høglund reiser til Mexico og USA (California) for bilaterale møte. Programmet vil også bestå av ei rekke næringslivsarrangement. Høglund vil mellom anna delta på Cesmi-konferansen om miljø og skipsfart i California. Eiga pressemelding følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Rundbordsmøte med dei tre store paraplyorganisasjonane for personar med nedsett funksjonsevne (FFO, SAFO, Unge funksjonshemmede)

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Tema: den nye kommunereformen og tilbod til personar med nedsatt funksjonsevne.

 • Statssekretær Brattskar møter Mohamed Bihi Yonis

  Hans Brattskar Utanriksdepartementet

  Location: Oslo (UD)

  Statssekretær Hans Brattskar møter Mohamed Bihi Yonis frå Somaliland.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Brattskar held innlegg på årsmøtet til 'Initiativ for etisk handel'

  Hans Brattskar Utanriksdepartementet

  Location: Oslo (Håndverkeren)

  Statssekretær Hans Brattskar held eit innlegg på årsmøtet til 'Initiativ for etisk handel'.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Mottar besøk av Sveriges civilminister

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottar besøk av Sveriges civilminister i Finansdepartementet Ardalan Shekarabi. Tema for møtet er modernisering av offentlig sektor.

 • Samferdselsministeren - KS-møte i Bodø

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren deltar på KS-møte i Bodø.

 • Kulturminister Widvey til stades på UD sitt kulturutsendingsmøte

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location: Akershus Slott

29/04/2015

 • Fullskalaøvinga «HarbourEx 15»

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Statsråd Helgesen deltek under fullskalaøvinga «HarbourEx 15» i regi av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

  Øvinga er delvis finansiert ved hjelp av EU-midlar, og statsråden deltek for å sjå resultatet av dette samarbeidet. Helgesen møter óg kommissær Christos Stylianides frå Europakommisjonen, kommissær for humanitær bistand og krisehandtering, som er i Oslo i samband med øvinga.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

 • Statssekretær Pedersen deltek på konferanse om ikkje-spreiing av atomvåpen

  Bård Glad Pedersen Utanriksdepartementet

  Location: New York, USA

  Statssekretær Bård Glad Pedersen deltek på Tilsynkonferansen for Avtalen om ikkje-spreiing av atomvåpen (Non-Proliferation Treaty, NPT) i FN.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren innleier om flyktningsituasjonen i Middelhavet

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Location: Rederiforbundet, Rådhusgt. 25, Oslo

  Utanriksminister Børge Brende innleier på eit frukostseminar om flyktningsituasjonen i Middelhavet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Høglund reiser til Mexico og USA

  Morten Høglund Utanriksdepartementet

  Location: Mexico og USA (California)

  Statssekretær Morten Høglund reiser til Mexico og USA (California) for bilaterale møte. Programmet vil også bestå av ei rekke næringslivsarrangement. Høglund vil mellom anna delta på Cesmi-konferansen om miljø og skipsfart i California. Eiga pressemelding følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren møter EU sin kommissær for humanitære spørsmål

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende møter EU sin kommissær for humanitære spørsmål, Christos Stylianides. Stad: Oslo (Parkveien)

  Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752

30/04/2015

 • Møter i Brussel

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Statsråd Helgesen er i Brussel for å møte visepresident Kristalina Georgieva i Europakommisjonen.

  Georgieva er kommissær med ansvar for budsjett og personalressursar. Statsråden deltek óg på eit regionalmøte for dei norske ambassadørane i Europa.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

 • Klima- og miljøministeren besøker Stavanger

  Tine Sundtoft Klima- og miljødepartementet

  Statsråden starter med frokostmøte om bymiljø i Stavanger Konserthus. Deretter besøker hun blant annet kulturlandskapet Store Marøy, hun åpner fabrikk for organisk fullgjødsel, og får presentasjon av prosjektet Smart City.

 • Dugnad for norsk reiseliv

  Monica Mæland Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren starter dugnad for norsk reiseliv. Hun reiser på turne for å få innspill til hvordan vi kan få flere turister til Norge. Den landsdekkende turneen starter på Beitostølen 30. april. 

 • Samferdselsministeren - deltar på Transport- og logistikkforum

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på Transport- og logistikkforum.

 • Statssekretær Høglund reiser til Mexico og USA

  Morten Høglund Utanriksdepartementet

  Location: Mexico og USA (California)

  Statssekretær Morten Høglund reiser til Mexico og USA (California) for bilaterale møte. Programmet vil også bestå av ei rekke næringslivsarrangement. Høglund vil mellom anna delta på Cesmi-konferansen om miljø og skipsfart i California. Eiga pressemelding følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Møte i EØS-komiteen

  Utenriksdepartementet

  Location: Brussel

  EØS-komiteen har møte i Brussel onsdag 30. april 2015.

  Informasjon i forkant av møtet legges ut på denne siden.

 • Innleder om kommunereform for Fylkesmannen i Møre og Romsdal

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Storgaten 1-7, Molde

  Location: Quality hotel Alexandra

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om kommunereformen på Tenketanken hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

  Omtale og program

 • Til stede under stortingsbehandling

  Anders Anundsen Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren er til stede når Stortinget behandler to innstillinger fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

  Innstilling vedrørende lengeværende asylbarn og innstilling vedrørende praksis for afghanske barnefamilier som henvises til internflukt.

 • Kulturminister Widvey besøkjer Ramme Gaard

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location: Hvitsten

 • Samferdselsministeren - kontaktforum for universell utforming

  Ketil Solvik-Olsen Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - kontaktforum for universell utforming.

Show more events