Calendar

Filter

15/09/2019

 • Klima- og miljøministeren deltar på fredningsmarkering av kvenske kulturminner

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Address: Hovedveien 2, 9151 Storslett, Nord-Troms

  Location: Tørfoss kvengård

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på fredningsmarkering av Gammelskolen i Sappen, Sapen vanhakoulu og Tørfoss kvengård, Kuivakoski, den 15. september 2019.

  Gammelskolen i Sappen, Sapen vanhakoulu og Tørfoss kvengård, Kuivakoski, er begge kulturminner om kvenenes historie i Reisadalen. Kuivakoski, Tøfoss kvengård gir oss et bilde av hvordan kvenene bodde, hvilke næringer de levde av og hvordan deres kultur formidles i dag. Gammelskolen i Sappen, Sapen vanhakoulu, er en av de mange internatskolene som fantes for kvenske barn i dalen. Den er et vitnesbyrd om den fornorskingen som det kvenske folket var utsatt for.

  Pressekontakt for statsrådens besøk til Reisadalen:
  Martin Lerberg Fossum - 46 81 98 12
  https://ntrm.no/museumsanlegg/torfoss/

 • Statsministeren deltek på gudstjeneste

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Address: Fjøsangerveien 28, Bergen

  Statsministeren deltek på ein gudsteneste i Salt Bergenskirken.

16/09/2019

 • Kultur- og likestillingsministeren deltek på møte i Nordisk Ministerråd

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Reykjavik

  Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande deltek på ministerrådsmøte om likestilling

 • Statssekretær Halvorsen deltek på generalkonferansen til IAEA

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Location: Wien, Austerrike

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek på generalkonferansen til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren er i Bulgaria

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Sofia, Bulgaria

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide reiser til Bulgaria for møte med bulgarske styresmakter. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Marte Lerberg Kopstad (med på reisa), marte.kopstad@mfa.no, mobil 995 22 026.

   

 • Samferdselsministeren - møte med elsparkesykkelbransjen

  Jon Georg Dale| Samferdselsdepartementet

  Mandag 16. september vil samferdselsminister Jon Georg Dale ha et møte med aktørene som leier ut elsparkesykler i Norge. Bakgrunnen for møtet er diskusjonene som har vært rundt elsparkesykler i sommer, og et ønske om å finne ut hvordan man best mulig kan legge til rette for mikromobilitet i byene.

  Mer

 • Statssekretær Hagen møter spesialrapportør frå FN

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen møter David Boyd, FN sin spesialrapportør for menneskerettar og miljø.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Utviklingsministeren møter spesialrapportør frå FN

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter David Boyd, FN sin spesialrapportør for miljø og menneskerettar. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren åpner Kulturminnekonferansen

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Address: Dronningens gate 4

  Location: Gamle Museet, Oslo

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen åpner Kulturminnekonferansen i Oslo.

 • Utviklingsministeren møter World Federation of the Deafblind

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Geir Jensen frå World Federation of the Deafblind (WFDB). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Helseministeren møter Abloom

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Statssekretær Hagen deltek på møte i WTO

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: Genève, Sveits

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på møte i WTO.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Helseministeren møter Kreftforeningen

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Helseministeren møter Norsk Sykepleierforbund

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

17/09/2019

 • Kultur- og likestillingsministeren deltek på møte i Nordisk Ministerråd

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Reykjavik

  Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande deltek på ministerrådsmøte om likestilling

 • Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltar på høynivåkonferanse om havvind

  Kjell-Børge Freiberg| Olje- og energidepartementet

  Location: Bergen

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltarpå Regjeringens høynivåkonferanse om havvind.

  For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen på Hakon-Smith-Isaksen.Holdhus@oed.dep.no eller tlf 906 83 887.

 • Statssekretær Halvorsen deltek på generalkonferansen til IAEA

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Location: Wien, Austerrike

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek på generalkonferansen til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Fiskeri- og sjømatministeren deltar på årsmøtet til den internasjonale dykkerskoleforeningen IDSA

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Thon Hotel Opera, Oslo

  Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik deltar på årsmøtet til den internasjonale dykkerskoleforeningen IDSA

 • Eldre- og folkehelseministeren møter Diakonissehuset Lovisenberg

  Sylvi Listhaug| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Helseministeren holder innlegg på Helsesykepleierkongressen 2019

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Bodø

 • Eldre- og folkehelseministeren møter LHL Hjerneslag

  Sylvi Listhaug| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Utviklingsministeren møter konserndirektør i Equinor

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Torgrim Reitan, konserndirektør i Equinor for utvikling og produksjon internasjonalt. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Eldre- og folkehelseministeren møter KS-Menn i helse

  Sylvi Listhaug| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Utviklingsministeren møter Norsk institutt for bioøkonomi

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: Landbruks- og matdepartementet, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) saman med landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Hagen deltek på møte i WTO

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: Genève, Sveits

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på møte i WTO.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Finansministeren holder innlegg på Børsens jubileumskonferanse

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Address: Oslo

  Location: Grand Hotel

  Finansminister Siv Jensen holder innlegg på Børsens jubileumskonferanse, i anledning Oslo Børs’ 200-årsjubileum.

18/09/2019

 • Kultur- og likestillingsministeren til stades ved opninga av det nye museumsbygget "The Twist"

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Kistefos

 • Kultuir- og likestillingsministeren møter Netflix

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

 • Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltar på Achilles Live

  Kjell-Børge Freiberg| Olje- og energidepartementet

  Location: The Qube, Gardermoen

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltar på og holder innlegg på Achilles Live på Gardermoen

  For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen på mlh@oed.dep.no eller tlf 928 57 891.

 • Statssekretær Hagen møter leiaren av Abloom

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen møter Faridah Nabaggala, leiar av den frivillige organisasjonen Abloom. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter bistandsorganisasjonen Noracta

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Øystein de Presno frå bistandsorganisasjonen Noracta.   

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Helseministeren holder oppfølgingsmøte med brukerorganisasjonene om selvmord i psykisk helsevern

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Helseministeren møter LMI og Apotekforeningen om legemiddelmangel

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Statssekretær Halvorsen held innleiing for arbeidsgruppe frå EU

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Audun Halvorsen held ei innleiing for Rådet (EU) si Efta-arbeidsgruppe. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren er vert for ei mottaking

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Parkveien 45, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er vert for ei mottaking i samband med norsk presidentskap i Minekonvensjonen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren møter Palestina sin president

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Parkveien 45, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er vert for ein middag for Palestina sin president Mahmoud Abbas. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

   

19/09/2019

 • Utviklingsministeren har møte om ungdom og FN

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter ungdomsorganisasjonar for å snakke om korleis ein kan styrkje arbeidet med ungdom i FN. 

  Utviklingsminister Ulstein møter ungdomsorganisasjonar for å snakke om korleis ein kan styrkje arbeidet med ungdom i FN. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Helseministeren møter Bergen kommune om fastlegeordningen

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Statssekretær Frølich Holte held innlegg på eit idrettsseminar

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Location: Scandic Hotel Fornebu

  Statssekretær Jens Frølich Holte held innlegg på eit internasjonalt seminar i regi av Noregs idrettsforbund. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen held ei innleiing om tryggingspolitikk i nord

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Location: Forsvarets høgskule, Oslo

  Statssekretær Audun Halvorsen held ei innleiing om tryggingspolitikk i nord for tidlegare deltakarar på Forsvarets høgskule. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Kultur- og likestillingsministeren opnar Kampenfestivalen

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Kampen kirke

20/09/2019

 • Utanriksministeren møter ILO-leiaren

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter Guy Ryder, leiar av International Labour Organization (ILO). Ryder er i Oslo i samband med markeringa av at ILO er 100 år. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter ILO-leiaren

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Guy Ryder, leiar av International Labour Organization (ILO). Ryder er i Oslo i samband med markeringa av at ILO er 100 år. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Jakobsen held innlegg på eit Norad-seminar

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Location: Norad, Oslo

  Statssekretær Aksel Jakobsen held innlegg på Norad sitt seminar om evalueringa av trustfundportefølja i Verdsbanken og FNs utviklingsprogram (UNDP). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren er på møte i Europautvalet

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Stortinget

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er på møte i Stortingets europautval. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Helseministeren holder innlegg på Nordic Reform Conference om rusreformen

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Statssekretær Hagen møter ein indisk forfattar

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen møter Rina Sunder, forfattar av boka ''Det moderne India''. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter Grete Faremo

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Grete Faremo, leiar for FN sitt kontor for prosjekttenester (UNOPS). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Helseministeren møter Svein Roger Johansen

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

21/09/2019

 • Utanriksministeren deltek på FN si generalforsamling

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: New York, USA

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på FN si generalforsamling i New York.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Kjetil Elsebutangen (med på reisa), e-post: kjetil.elsebutangen@mfa.no, mobil: +47 957 32 701

Show more events
Go to the top