Calendar

Filter

26/10/2020

 • Kultur- og likestillingsministeren på strategisamling i Venstre

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

 • Finansministeren holder innlegg for Polyteknisk forening og Samfunnsøkonomene

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Address: Oslo

  Location: Håndverkeren

  Finansminister Jan Tore Sanner holder innlegg på frokostmøte for Polyteknisk forening og Samfunnsøkonomene

  Tema: Norges vei ut av krisen: Statsbudsjettet 2021

  Se program på Polyteknisk forenings nettsider

 • Utanriksministeren deltek på eit møte i barentsformannskapet

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Location: Parkveien 45, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit digitalt møte i barentsformannskapet. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

   

 • Utanriksministeren deltek på lanseringa av ein rapport om næringsliv og klima

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Location: Litteraturhuset, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på den norske lanseringa av rapporten "The Business Case for a UN Treaty on Plastic Pollution" i regi av WWF Verdas naturfond og Skift – Næringslivets klimaleiarar (webinar). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek på eit møte i kontaktgruppa for covid-19

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek digitalt på møte i kontaktgruppa for covid-19. På agendaen er mellom anna mattryggleik, likestilling og covid-19.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Fiskeri- og sjømatministeren møter Norsk Villfisk

  Odd Emil Ingebrigtsen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Videokonferanse

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har digitalt møte med Norsk Villfisk.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren besøker AHO

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Maridalsveien 29, Oslo

  Location: Arkitekturhøgskolen i Oslo

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøker Arkitekturhøgskolen i Oslo.

 • Utviklingsministeren er på ei virtuell reise til Colombia

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  UtviklingsministerDag-Inge Ulstein er på ei virtuell reise til Colombia. Siktemål med reisa er å sjå korleis norske bistandsmiddel til Colombia bidrar til utvikling og meir berekraftig fred.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Helse- og omsorgsministeren holder dialogmøte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene i de regionale helseforetakene

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Statssekretær Halvorsen deltek på ei markering for FN sin resolusjon  om kvinner, fred og tryggleik

  Audun Halvorsen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek på ei markering for FN sin resolusjon -  SR 1325 - om kvinner, fred og tryggleik (digitalt).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02    

27/10/2020

 • Kultur- og likestillingsministeren på strategisamling i Venstre

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

 • Justis- og beredskapsministeren til Bodø

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  I Bodø skal Monica Mæland til Nordland politidistrikt og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS).

  Presseinvitasjon Justis- og beredskapsministeren til Bodø.

 • Helse- og omsorgsministeren besøker Agder

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Agder

  Besøk til Agder:

  Besøke primærhelsetema på Sandens Medisinske Senter og Bystranda Legesenter

  Åpning av Strømmehaven - omsorgsboliger for personer med demens

  Besøke Menn i helse

 • Kommunal- og moderniseringsministeren innleder på LEAN-dagen i Stavanger

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Stavanger i Rogaland

  Location: Clarion Hotel (Olavskleivå)

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om kvalitet og forbedring i offentlig sektor på LEAN-dagen Embracing Change i Stavanger.

  Omtale og program

 • Landbruks- og matministeren besøker Kvinesdal

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Kvinesdal

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Kvinesdal kommune. Temaet for reisen er landbruket i Kvinesdal og Agder, grøntproduksjon, lokalmat og fremtidens bønder og landbruk.

 • Næringsministeren deltar på EFTAs ministermøte

  Iselin Nybø| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Videokonferanse

  Næringsminister Iselin Nybø deltar på EFTAs digitale ministermøte.

 • Utanriksministeren deltek på eit mini-ministermøte i WTO

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på eit mini-ministermøte i WTO (digitalt). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Fiskeri- og sjømatministeren besøker Salten fiskeindustri

  Odd Emil Ingebrigtsen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Address: Trålveien 6

  Location: Bodø

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker Salten fiskeindustri.

 • Finansministeren deltar i møte med de nordiske samarbeidsministrene

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner deltar i møte med de nordiske samarbeidsministrene (digitalt)

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren besøker Entra

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøker Entra. Tema for møtet er digitalisering og innovasjon.

 • Utviklingsministeren møter Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Location: Storgata, Oslo 

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (Fokus). Tema er utfordringar knytt til kvinners rettar og likestilling internasjonalt som følje av covid-19. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren deltek på klimamøtet under årsmøtet i Verdsbanken

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek digitalt på klimamøtet under årsmøtet i Verdsbanken. Tema er utviklingsbankane sitt arbeid med klimatiltak.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

28/10/2020

 • Kultur- og likestillingsministeren deltar på digitalt møte i Ministerrådet for kultur

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren besøker Frosta

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mottar NOU i Frosta kommune i Trøndelag.

  Statsrådane Helleland og Nybø mottar NOU i Trøndelag (presseinvitasjon 26.10.2020)

 • Kommunal- og moderniseringsministeren besøker Bodø

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøker Bodø. Tema for besøket er bærekraft.

  Statsråd Astrup besøker Bodø (presseinvitasjon 26.10.2020)

 • Næringsministeren mottar NOU om næringslivets betydning for distriktene

  Iselin Nybø| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Frosta, Trøndelag

  Næringsminister Iselin Nybø og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mottar en utredning om næringslivets betydning for distriktene.

  Les mer i presseinvitasjonen

 • Helse- og omsorgsministeren møter 11 kommuner på Helgeland. Tema: Helgelandssykehuset 2025

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Utanriksministeren deltek på eit møte i Nordisk råd

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på utanriksministrenes digitale møte med presidiet (Nordisk råds sesjon).  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Ziolkowski møter den norske avdelinga av International Commission of Jurists

  Marte Ziolkowski, Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marte Ziolkowski møter (digitalt) den norske avdelinga av International Commission of Jurists.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Klima- og miljøministeren deltar i Nordisk Ministerrådsmøte - miljø og klima

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Location: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i Nordisk Ministerrådsmøte - miljø og klima.

  Tema for møtet er blant annet nordisk cruiseturisme, anbefalinger til en grønnere luftfart i Norden og et nordisk initiativ for å få til en global avtale om marin forsøpling.

 • Utanriksministeren held eit innlegg på Arena Trøndelag sitt møte

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held eit innlegg (digitalt) på Arena Trøndelag sitt møte om samfunstryggleik og innovasjon.

  Sjå meir på arrangementet sin nettstad 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Hagen deltek på eit rådsmøte i OECD

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på eit rådsmøte i OECD (digitalt).  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek på eit nordisk utviklingsministermøte

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek digitalt på nordisk utviklingsministermøte i samband med Nordisk råd. Siktemål med møtet er å rette merksemda mot aukande forskjellar globalt som følje av covid-19.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Landbruks- og matministeren mottar besøk av Ungarns Ambassadør til Norge

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Location: R6

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mottar Ungarns Ambassadør til Norge i en høflighetsvisitt.

 • Finansministeren deltar i OECD-møte

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner deltar i OECD-møte (digitalt)

 • Klima- og miljøministeren møter nordiske parlamentarikere og miljøministre

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Location: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i samrådsmøte mellom Utvalget for et Bærekraftig Norden og Ministerrådet for Miljø og Kima.

  Tema for møtet er EUs "green deal" og FN-konvensjonen om biodiversitet.

 • Kultur- og likestillingsministeren deltar på EL-innebandytrening

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

  Location: Rykkinnhallen

  Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll deltar på EL-innebandytrening

 • Utviklingsministeren held appell under eit fakkeltog

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Location: Ålesund

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held appell under det årlege fakkeltoget Åpne Dører til støtte for forfylgde kristne, i samarbeid med Stefanusalliansen. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sonder Olsen 92 60 51 63 

29/10/2020

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren besøker Trøndelag og Innlandet

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøker Trøndelag og Innlandet.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren åpner leverandørkonferanse om ombruk av byggematerialer

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup åpner leverandørkonferanse om ombruk av byggematerialer

  Omtale og program

 • Klima- og miljøministeren åpner Klimajournalistikkens dag

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Address: KRONPRINSENS GATE 17, , 0251 OSLO

  Location: Ingeniørenes hus møtesenter

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) holder åpningsinnlegg under Klimajournalistikkens dag.

  Arrangementet er i regi av Medier 24 og tar opp medienes dekning av klimaendringer og klimaforskning. Representanter for pressen, forkningsmiljøer og miljøorganisasjoner deltar.

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder om distriktspolitikk på Arena Trøndelag

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Sandfærhus 22, Stjørdal i Trøndelag

  Location: Scandic Hell

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder om distriktspolitikk på Arena Trøndelag.

  Program og omtale

 • Statssekretær Hagen deltek på eit møte i regjeringas eksportpanel

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Location: Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på eit møte i regjeringas eksportpanel.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Halvorsen deltek i ein paneldebatt om sårbare statar

  Audun Halvorsen| Utenriksdepartementet

  Location: Norad

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek i ein paneldebatt om "Korleis handtere risiko i sårbare statar". 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministeren besøker Horten

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Location: Horten

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) besøker Horten for å markere oppryddingen av sjøbunnen i indre havn.

  Horten kommune har samarbeidet med Forsvarsbygg, Horten Industripark og Miljødirektoratet om prosjektet Ren Indre Havn - en plan for opprydding av sjøbunnen som har vært sterkt forurenset etter 150 år med skipbygging, verksteder og annen aktivitet.

 • Kultur- og likestillingsministeren besøker Toppidrettssenteret/Olympiatoppen

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

  Location: Sognsvann

 • Kultur- og likestillingsministeren besøker Arkivverket

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

  Location: Sognsvann

 • Statssekretærane Jakobsen og Ziolkowski har videomøte med FN sin assisterande generalsekretær

  Aksel Jakobsen, Marte Ziolkowski| Utenriksdepartementet

  Statssekretærane Aksel Jakobsen og Marte Ziolkowski har videomøte med FN sin assisterande generalsekretær Robert Piper. Piper er ansvarleg for koordinering av FNs utviklingsinnsats.

  Blant problemstillingane som vil bli diskutert er mellom anna covid-19, FN-reform og finansielle spørsmål.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utanriksministeren deltek på OECD sitt ministerrådsmøte

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på OECD sitt ministerrådsmøte. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter Indias ambassadør

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter dr. B. Bala Bhaskar, Indias ambassadør til Norge.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Show more events