Calendar

Filter

25/09/2016

 • Utanriksministeren deltek på signeringsseremonien i Cartagena, Colombia

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: Cartagena (Colombia)

  Utanriksminister Børge Brende deltek på signeringsseremonien i samband med fredsavtalen mellom den colombianske regjeringa og FARC-geriljaen. Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

26/09/2016

 • Utanriksministeren deltek på signeringsseremonien i Cartagena, Colombia

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: Cartagena (Colombia)

  Utanriksminister Børge Brende deltek på signeringsseremonien i samband med fredsavtalen mellom den colombianske regjeringa og FARC-geriljaen. Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

 • Innleder for TWN og PuRE-Net

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Myntgata 3, Oslo

  Location: Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder på en konferanse for TWN og PurRE-Net. Konferansen er en del av markeringen av Statsbyggs 200-årsmarkering.

  Program og omtale av TWN og PurRE-Net

 • Kulturministeren held opningsinnlegg på KA Arbeidsgiverorganisasjon sin haustkonferanse

  Linda Cathrine Hofstad Helleland| Kulturdepartementet

  Location: Hotel Bristol

 • Møter lokallagene i Asker Høyre

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Asker i Akershus

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter lokallagene i Asker Høyre.

 • Lien på International Energy Forum

  Tord Lien| Olje- og energidepartementet

  Location: Algerie

  Olje- og energiminister Tord Lien er i Algerie for å delta på det femtande International Energy Forum (IEF15).

27/09/2016

 • Norsk-ukrainsk økonomisk kommisjon

  Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

  Monica Mæland deltar på møte i norsk-ukrainsk økonomisk kommisjon.

 • Fiskeriministeren til Iran

  Per Sandberg| Nærings- og fiskeridepartementet

 • Utanriksministeren deltek på signeringsseremonien i Cartagena, Colombia

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: Cartagena (Colombia)

  Utanriksminister Børge Brende deltek på signeringsseremonien i samband med fredsavtalen mellom den colombianske regjeringa og FARC-geriljaen. Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

 • Landbruks- og matminister Jon Georg Dale møter EU-kommissærer

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Brüssel

  Landbruks- og matminister Dale møter EUs landbrukskommissær Phil Hogan og EUs kommissær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis i Brüssel om antibiotikaresistens og tilpasninger til EUs økologiregelverk.

  Kontaktperson for landbruks- og matminister Jon George Dale: Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, mobil 481 40 477 

 • Besøk i Bergen og Os

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråd Solveig Horne (FrP) skal først besøke behandlingsinstitusjonen Betanien BUP V27 i Bergen. Bakgrunnen for besøket er statsrådens arbeid med ein opptrappingsplan som skal redusere vald i nære relasjonar og syte for betre hjelp til barn som er utsette for vald og overgrep. Planen skal lanserast i haust. Deretter skal statsråden besøke Os kommune for å høyre om deira arbeid med barnevern og barn og unge.

  Program, tysdag 27. september:

   

  10.00 - 11.30: Besøke Betanien BUP V27

  Tema: Behandling av unge overgriparar. V27s målgruppe er barn og ungdom som utøver problematisk eller skadeleg seksuell åtferd mot andre barn.
  Stad: Vestlundveien 23, 5145 Fyllingsdalen

   

  13.00 - 15.00: Besøke Os kommune

  Tema: Kommunens arbeid medbarn og unge og deira familiar, samt barneverntenesten.
  Stad: Kommunehuset i Os, Torggata 7 

  Spørsmål eller ønskje om meir informasjon? Ta kontakt med kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust i Barne- og likestillingsdepartementet på 99 50 19 17.

 • Pulpitkonferansen

  Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Mæland holder innlegg på Pulpitkonferansen i Stavanger.

 • Lien på International Energy Forum

  Tord Lien| Olje- og energidepartementet

  Location: Algerie

  Olje- og energiminister Tord Lien er i Algerie for å delta på det femtande International Energy Forum (IEF15).

28/09/2016

 • Innspillsmøte i Stavanger

  Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren inviterer til innspillsmøte til industrimeldingen.

 • Fiskeriministeren til Iran

  Per Sandberg| Nærings- og fiskeridepartementet

 • Innleder på arbeidslivskonferanse

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Øvre Slottsgate 3, Oslo

  Location: Sentralen

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder på en arbeidslivskonferanse om omstilling i kommunal sektor.

  Omtale og program

 • Finansminister Siv Jensen holder innlegg på Handelskonferansen 2016

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (FrP) holder innlegget "Fremtidens handel" på Handelskonferansen 2016. 

  Norsk handel er Norges største private sysselsetter og er en viktig bidragsyter til verdiskapingen i norsk økonomi. Samtidig er gullårene innen norsk økonomi over og konkurransen i norsk handel økende. Hva skal til for å løfte norsk handel fremover?Norsk handel opplever store endringer som følge av teknologiutviklingen og nye krav til kompetanse, innovasjon og omlegging til sirkulære verdikjeder. Hvilke utfordringer og muligheter står norsk næringsliv generelt, og norsk handel spesielt ovenfor?

  Kontakt: Politisk rådgiver Julia Sanna Maria Brännström Nordtug tlf. 464 28 102 

 • Statsråd Vik Aspaker er i Bodø

  Elisabeth Vik Aspaker| Utanriksdepartementet

  Location: Handelshøgskulen Nord, Bodø

  Statsråd Elisbaeth Vik Aspaker held innlegg på septemberseminaret i regi av Handelshøgskulen Nord. Tema for seminaret er internasjonal handel og marknadsadgang.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250.

 • Innleder på eiendomskonferanse

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Widerøeveien 1, Bærum i Akershus

  Location: Telenor Arena

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder på eiendomsmessen 2016.

  Omtale og program

 • Dale besøker reinbeite i Lakselv

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Lakselv

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale får et innblikk i den samiske reindriften. Svein Jæger Hansen, tidligere kjøkkensjef på Meyergården Hotell i Mo i Rana, er med på besøket og skal tilberede retter av reinkjøtt.

  Kontaktpersoner for landbruks- og matminister Dale:
  Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, mobil 481 40 477
  Fagdirektør i seksjon reindrift Morten Floor, mobil 908 72 486

 • Boklansering (CORE) Ulik likestilling i arbeidslivet

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  CORE – kjernemiljø for likestillingsforskning har publisert en ny bok på Gyldendal Akademisk med tittel Ulik likestilling i arbeidslivet. Statsråd Solveig Horne åpner arrangementet.

 • Statsråd Vik Aspaker deltek på møte i Bodø næringsforum

  Elisabeth Vik Aspaker| Utanriksdepartementet

  Location: Sentrum Atrium, Dronningens gate 18, Bodø

  Statsråd Elisabeth Vik Aspaker held innlegg og deltek på møte i Bodø næringsforum. Tema er brexit.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250.

 • Lien på International Energy Forum

  Tord Lien| Olje- og energidepartementet

  Location: Algerie

  Olje- og energiminister Tord Lien er i Algerie for å delta på det femtande International Energy Forum (IEF15).

 • Kulturministeren opnar fagkonferansen Nordiske seriedager

  Linda Cathrine Hofstad Helleland| Kulturdepartementet

  Location: Sentralen

29/09/2016

 • Kunnskapsministeren er i Berlin

  Torbjørn Røe Isaksen| Kunnskapsdepartementet

  Deltar på konferanse om forskning.

 • Manifestasjon

  Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Mæland er hovedinnleder på næringslivskonferansen Manifestasjon i Trondheim.

 • Fiskeriministeren til Iran

  Per Sandberg| Nærings- og fiskeridepartementet

 • Dale deltar på Sametingets plenumssamling

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Karasjok

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale hilser til Sametingets plenumssamling og er tilstede under behandlingen av Sametingets melding om reindrift. Kl 14.30 besøker han Nortura Karasjok.

  Kontaktpersoner for landbruks- og matminister Dale:
  Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, mobil 481 40 477
  Fagdirektør i seksjon reindrift Morten Floor, mobil 908 72 486

 • Pressekonferanse: Mottar forslag til ny barnevernlov

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottar torsdag 29. september en offentlig utredning om barnevernsloven. Utvalget har vurdert hvordan loven kan forenkles og bli mer tidsriktig.

  Utvalget ble satt ned i november 2014, les mer om utvalget og mandatet.

  Tid: Torsdag 29. september kl. 10.00.
  Sted: Auditoriet, R5, Akersgata 59. 

  Presse må møte i god tid og ha med legitimasjon. 

  Pressekonferansen blir overført på nett-TV på regjeringen.no, og utredningen publiseres også på nett.  

30/09/2016

 • Fiskeriministeren til Iran

  Per Sandberg| Nærings- og fiskeridepartementet

 • Statsråd Vik Aspaker vitjar Universitetet i Tromsø

  Elisabeth Vik Aspaker| Utanriksdepartementet

  Location: Universitetet i Tromsø

  Statsråd Elisabeth Vik Aspaker vitjar Universitetet i Tromsø for å lære meir om dei europeiske samarbeidsprosjekta deira.

  Pressekontakt: Siri R. Svendsen, 976 87 801

 • Statsråd Vik Aspaker vitjar Kongsberg Satellite Services

  Elisabeth Vik Aspaker| Utanriksdepartementet

  Location: Prestvannveien 38, Tromsø

  Statsråd Elisabeth Vik Aspaker vitjar Ksat (Kongsberg Satellite Services) for å høyre om Ksat si verksemd og dei europeiske samarbeidsprosjekta deira.

  Pressekontakt: Siri R. Svendsen, 976 87 801.

01/10/2016

03/10/2016

 • Kunnskapsministeren deltar på åpningen av Stortinget

  Torbjørn Røe Isaksen| Kunnskapsdepartementet

  Den høytidelige åpning av det 161. storting.

04/10/2016

05/10/2016

Show more events