Calendar

Filter

17/10/2018

 • Statsbesøk til Kina

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Kina

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ledsager kongeparet på statsbesøk til Kina. En rekordstor næringslivsdelegasjon med rundt 310 deltakere og aktører fra kultur, idrett, forskning og høyere utdanning deltar også under besøket.

  Her kan du lese mer om besøket  (presseinvitasjon 3. oktober 2018)

 • Kulturminister Skei Grande overrekjer gåve i samband med 150-årsjubileet for Den norske turistforening

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: DNT

 • Fiskeriforhandlinger med Russland

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Ålesund

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik møter sin russiske kollega Ilja Sjestakov i Ålesund i forbindelse med de årlige fiskeriforhandlingene med Russland.

 • Utanriksministeren er i Kina

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Dunhuang, Beijing og Shanghai

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på statsbesøk til Kina.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

 • Statssekretær Hagen held opningsinnlegget på ein konferanse i Fredrikstad

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: Litteraturhuset, Fredrikstad

  Statssekretær Marianne Hagen held opningsinnlegget på konferansen "Leve lokalt, konkurrere globalt" arrangert av Greåker vidaregåande skule.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Finansminister Siv Jensen i spontanspørretimen på Stortinget

  Siv Jensen| Finansdepartementet

 • A-Tech

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Colosseum kino

  Statsministeren taler på opninga av Aftenposten sin teknologikonferanse, A-Tech, på Colosseum kino i Oslo.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Marita I. Wangberg, telefon 905 12 319 og e-post miw@smk.dep.no.

 • Helseminister Bent Høie holder innlegg på regional konferanse om pakkeforløp rus og psykisk helse

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Stortingets spørretime

  Bård Hoksrud| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Stortinget

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud svarer i både muntlig og ordinær spørretime på Stortinget.

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen åpner høstmøtet til Norsk forening for Geriatri

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Statssekretær Hagen deltek under markeringa av verdserklæring om menneskerettar

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: Parkveien, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen deltek under markeringa av FNs verdserklæring om menneskerettar.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kvinners situasjon i krig og konflikt

  Tor Mikkel Wara| Justis- og beredskapsdepartementet

  Location: Regjeringens representasjonsbolig

  I anledning at menneskerettserklæringa er 70 år, inviterer regjeringa til eit arrangement om kvinners situasjon i krig og konflikt. Statsminister Erna Solberg deltar sammen med justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara og kulturminister Trine Skei Grande.

  Justisministerens pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Arild Strømmen, 450 30 240. 

  Taler og innlegg overføres direkte.

   

 • Kvinners situasjon i krig og konflikt

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Address: Parkveien 45

  Location: Regjeringa sitt representasjonsanlegg

  I anledning at menneskerettserklæringa er 70 år, inviterer regjeringa til eit arrangement om kvinners situasjon i krig og konflikt.

  Statsminister Erna Solberg deltek saman med justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara og kulturminister Trine Skei Grande, i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

  Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) vil mellom anna presentere si utgreiing om norske styresmakter si behandling av tre utvalde grupper etter den andre verdskrigen. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) og andre ekspertar på feltet vil også delta.

  Pressa kan vere til stades på heile arrangementet. Statsministeren og andre møtedeltakarar vil vere tilgjengelege for presse i pausen, om lag kl. 12.55, og etter møtet, om lag kl. 14.20. Ta med pressekort og gyldig ID. Oppmøte i Riddervoldsgate 2 seinast kl. 11.30.

  Pressekontaktar for statsministeren er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post tm@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948, e-post anne.nordskog@smk.dep.no.

 • Deler ut pris for beste byggepraksis

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Sognsveien 77C, Oslo

  Location: Meet ullevaal, Thon Hotel Ullevaal

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland deler ut Gullhammeren, en pris for beste byggepraksis på Det norske byggemøtet.

  Les mer om Gullhammeren

  Omtale og påmelding til Det norske byggemøtet

 • Utviklingsministeren held ei innleiing om bærekraftsmåla

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Location: Nydalen, Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup held innleiing om bærekraftsmåla på Handelshøgskulen BI.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Vibeke Hammer Madsen

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Address: Henrik Ibsensgt. 90, Oslo

  Location: Virke

  Statsministeren er til stades på ei mottaking for Vibeke Hammer Madsen, som snart går av som administrerande direktør i hovudorganisasjonen Virke.

  Pressekontaktar er statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77153, e-post sis@smk.dep.no og politisk rådgivar Odd Hoen-Sevje, telefon 971 85 003, e-post: odd.hoen-sevje@smk.dep.no.

18/10/2018

 • Kunnskapsministeren besøker Tromsø

  Jan Tore Sanner| Kunnskapsdepartementet

 • «Leder for en dag»

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Ungt ledertalent følger statsråden gjennom arbeidsdagen.

 • Statsbesøk til Kina

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Kina

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ledsager kongeparet på statsbesøk til Kina. En rekordstor næringslivsdelegasjon med rundt 310 deltakere og aktører fra kultur, idrett, forskning og høyere utdanning deltar også under besøket.

  Her kan du lese mer om besøket  (presseinvitasjon 3. oktober 2018)

 • ASEM

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Brussel

  Statsminister Erna Solberg deltek på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (ASEM) i Brussel.

  Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.

  Pressekontakt er Marita I. Wangberg, telefon 905 123 19, e-post miw@smk.dep.no.

 • Konferanse om torskefiske

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Tromsø

  Fiskeriministeren deltar på Torskefiskkonferansen 2018 i Tromsø.

 • Følges av student

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland føles av en student fra Ungt entreprenørskap som er leder for en dag.

  Les om Ungt entreprenørskap og leder for en dag

 • Helseminister Bent Høie besøker Stavanger

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Stavanger

 • Utanriksministeren er i Kina

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Dunhuang, Beijing og Shanghai

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på statsbesøk til Kina.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

 • Elvestuen til Brevik

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Elvestuen besøker Holmestrand og Brevik.

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøker Holmestrand og Brevik torsdag 18. oktober. Journalister som ønsker å dekke besøker, må melde seg på til jbe@kld.dep.no senest tirsdag kl 1600.

  09:30

   

  Besøk til deponiet for farlig avfall på Langøya

  13:15

  Besøk til Herøya Industripark

  Delta på åpningen av selskapet OiWs pilotanlegg for rensing av flyveaske, etterfulgt av møte med ordfører Robin Kåss

  16.00 – 17.00

  Lyttemøte i Brevik gamle rådhus med ordfører og lokale aktører.  

   

   

   

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen holder innlegg på Fylkesmannen i Telemarks høstkonferanse, tema: Leve Hele Livet

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Vrådal

 • Statsråd Nybø åpner Norsk Sykepleierforbunds konferanse "Læring for livet - i akademia og praksis"

  Iselin Nybø| Kunnskapsdepartementet

 • Utviklingsministeren møter SN Power

  Nikolai Astrup| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter SN Power.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen held opningsinnlegg på ein FFI-konferanse

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Location: Scandic Hotell Solli, Oslo.

  Statssekretær Audun Halvorsen held opningsinnlegg på Forsvarets Forskingsinstitutt (FFI) sin internasjonale anti-terrorkonferanse.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

 • Statssekretær Hagen held innlegg på eit seminar om menneskerettar

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Location: Colosseum kino, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen held innlegg og deltek i paneldebatten på eit seminar retta mot leiarar i privat og offentleg sektor om kvifor menneskerettar og sosiale verknader er vesentleg for verksemdene.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Forbrukerrådets landssamling

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

  Location: Radisson Blu Fornebu

  Statsråden åpner Forbrukerrådets landssamling.

 • Åpning av Strømsvika tømmerkai

  Bård Hoksrud| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Mandal

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud forestår den offisielle åpningen av Strømsvika tømmerkai i Mandal.

 • Innleder på Ringerikskonferansen

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Hønefoss Bru 3, Hønefoss i Buskerud

  Location: Ringerike kultursenter

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innleder om Ringeriksbanen på Ringerikskonferansen.

  Program og omtale

 • Kulturminister Skei Grande opnar TekstLabs jubileumsfestival "Glokale stemmer"

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Location: Sentralen

19/10/2018

 • Statsbesøk til Kina

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Kina

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ledsager kongeparet på statsbesøk til Kina. En rekordstor næringslivsdelegasjon med rundt 310 deltakere og aktører fra kultur, idrett, forskning og høyere utdanning deltar også under besøket.

  Her kan du lese mer om besøket  (presseinvitasjon 3. oktober 2018)

 • ASEM

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Brussel

  Statsminister Erna Solberg deltek på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (ASEM) i Brussel.

  Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.

  Pressekontakt er Marita I. Wangberg, telefon 905 123 19, e-post miw@smk.dep.no.

 • Utanriksministeren er i Kina

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Location: Dunhuang, Beijing og Shanghai

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på statsbesøk til Kina.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

 • Frokostseminar om likelønn

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Youngs gate 6, 0181 Oslo

  Location: Kulturhuset

  Statsråden holder innlegg på Unio sitt frokostseminar, i anledning likelønnsdagen.

 • Helseminister Bent Høie møter Esben Esther Pirelli Benestad

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Oslo

 • Statssekretær Hagen held eit innlegg på Oktoberdans

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen held eit innlegg på dansefestivalen Oktoberdans i Bergen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Finansminister Siv Jensen møter Tysklands ambassadør

  Siv Jensen| Finansdepartementet

 • Møter New Zealands energi- og ressursminister

  Kjell-Børge Freiberg| Olje- og energidepartementet

  Address: Oslo

  Location: Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møter New Zealands energi- og ressursminister, Dr Megan Woods.

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deler ut Marieprisen 2018

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Location: Lillestrøm

21/10/2018

 • Likestillingskonferanse

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Høgres Hus

  Statsministeren taler på likestillingskonferansen til Unge Høgre, Kristelig Folkepartis Ungdom, Fremskrittspartiets Ungdom og Unge Venstre på Høgres Hus i Oslo.

  Pressekontakt er statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77153, e-post sis@smk.dep.no.

 • Stabæk - Brann

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Location: Nadderud stadion

  Statsministeren er til stades på fotballkampen mellom Stabæk og Brann på Nadderud stadion i Bærum.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 66, e-post maria.korkunc@smk.dep.no

22/10/2018

 • Klimaforhandlinger i Krakow

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Location: Polen

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på ministermøte om klima i Krakow 22.- 24. oktober. Dette er et viktig forberedende møte til klimaforhandlingene i Katowice i desember.

  Elvestuen skal lede to sesjoner i Krakow, det ene er et seminar om byer og klima, og det er andre dreier seg om hvordan verden skal tilpasse seg global oppvarming.

  Begge temaene er en del av diskusjonen om hvordan Paris-avtalen nå skal følges opp. Det dreier seg om regelverk om landenes rapportering om sine klimamål, og hvordan verdens land skal øke sine ambisjoner for å nå Parisavtalens mål.

  - Vi skal nå i høst få på plass regler for hvordan Paris-avtalen skal etterleves. Dette er et helt avgjørende punkt for hvordan verden skal få ned klimagassutslippene. Landene må ha klare retningslinjer for hvordan de skal rapportere om sine egne klimamål, ellers blir det håpløst å vite om vi faktisk klarer å redusere utslippene. Klare regler og retningslinjer er også en forutsetning for at verdens innsats mot global oppvarming skal forsterkes.

  - I Krakow skal vi også diskutere kravet om hvordan landene kan øke sine ambisjoner. FN-rapporten om 1,5 graders målet som nylig ble lagt fram, viser at innsatsen for å kutte utslipp må skjerpes betydelig i årene som kommer, sier Ola Elvestuen.

  Til media: 

  Pressekontakt for Elvestuens reise til klimaforhandlingene i Krakow er Jon Berg: Jon.Berg@kld.dep.no, tlf: 905 69 495

 • Lukket høring om objektsikring

  Tor Mikkel Wara| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren stiller i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om objektsikring.

  Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren stiller i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om objektsikring

 • Møte med adopsjonsorganisasjoner

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Akersgata 59, 0180 Oslo

  Location: BLD

 • Møte med rekrutteringsbransjen om likestilling

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Akersgata 59, 0180 Oslo

  Location: Departementet (R5)

 • Seminar om barnevern

  Linda Hofstad Helleland| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

  Location: Litteraturhuset

  Seminar om norsk barnevern i et internasjonalt perspektiv.

Show more events
Go to the top