Calendar

Filter

07/12/2021

 • Næringsministeren er i USA

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: USA

  Næringsminister Jan Christian Vestre deltar på en USA-reise sammen med kronprins Haakon, utenriksminister Anniken Huitfeldt og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

  Mer informasjon om besøket her 

 • Finansministeren vitjar Kristiansand

  Trygve Slagsvold Vedum| Finansdepartementet

  Location: Kristiandsand

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vitjar Kristiansand. På programmet står besøk hos Skatteetaten, Tolletaten, ordførar Jan Oddvar Skisland (Ap), Elkem Solar, Sparebanken Sør og Element Sør i Søgne. Besøket hos Tolletaten er ope for pressa. Stad: Havnegata 47, Kristiansand. Tid: måndag 6. desember kl. 10:10-11:10.

  Pressekontakt: Kristofer Olai Ravn Stavseng på kris@dep.fin.no eller (+47) 916 25 586.

 • Olje- og energiministeren er i USA

  Marte Mjøs Persen| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiministeren deltek på ei USA-reise saman med kronprins Haakon, utanriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre. Klima- og energispørsmål vil vere eit sentralt tema for besøket.

  Presse som ønskjer å dekkje besøket kan ta kontakt med Utanriksdepartementet på media@mfa.no innan 26. november. Meir informasjon om besøket finn du her

  Pressekontakt for olje- og energiministeren er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no

 • Samferdselsministeren har digitalt møte med ordfører i Voss kommune

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

 • Kultur- og likestillingsministeren deltar på frokostseminar om likestilling i idretten

  Anette Trettebergstuen| Kulturdepartementet

  Location: Ullevaal stadion

 • Utanriksministeren er på reise i USA

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Location: New York og Washington DC

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt er med kronprins Haakon på reise i USA. Her skal ho mellom anna ha møte i FN og delta på arrangement i samband med norsk næringsliv sine engasjement i USA.

  Sjå eigen presseinformasjon.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide (med på reisa), mobil 95 72 65 10

 • Samferdselsministeren deltar digitalt på møte hos Jernbaneforbundet

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

 • Kultur- og likestillingsministeren møter leder for UN Women Sima Sami Bahous

  Anette Trettebergstuen| Kulturdepartementet

  Location: Kulturdepartementet

 • Kultur- og likestillingsministeren har møte med LO Kultur

  Anette Trettebergstuen| Kulturdepartementet

  Location: Folkets Hus

 • Statssekretær Petersson har eit møte med eksekutivsekretæren i CTBTO

  Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo 

  Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit møte med Robert Floyd, eksekutivsekretær i Organisasjonen for prøvestansavtalen (CTBTO).  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren har eit møte med Redd Barnas generalsekretær

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange om felles prioriteringar i utviklingspolitikken. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

   

 • Utviklingsministeren har eit møte med UN Womens nye direktør

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har møte med UN Womens nye direktør Sima Sami Bahous.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Møte med Norges Rederiforbund

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Location: Digitalt

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide møter Norges Rederiforbund om reduksjon av utslipp av klimagasser fra internasjonal skipsfart og klimaforhandlingene i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO).

 • Statssekretær Petersson held opningsinnlegget på eit arrangement for arbeidet med prøvestansavtalen

  Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Location: Munch-museet, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson held opningsinnlegget på eit jubileumsarrangement for arbeidet med prøvestansavtalen. Arrangementet er skipa til av Norsar.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Petersson deltek på eit jubileumsarrangement om Willy Brandt

  Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Location: Universitetets aula, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit jubileumsarrangement i samband med at det er 50 år sidan Willy Brandt fekk Nobels fredspris. Arrangementet er skipa til av Willy Brandt-stiftinga.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Arbeids- og inkluderingsministeren deltar på den nordiske integreringskonferansen

  Hadia Tajik| Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik deltar på den årlige nordiske integreringskonferansen.

 • Utviklingsministeren deltek i ein paneldebatt om transnasjonal korrupsjon

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek digitalt i ein paneldebatt om transnasjonal korrupsjon under demokratimøtet i regi av Usaid.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Pressekonferanse om koronasituasjonen

  Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum, Ingvild Kjerkol| Statsministerens kontor

  Location: Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen tysdag 7. desember kl. 19.00.

  Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar og nett-tv

08/12/2021

 • Næringsministeren er i USA

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: USA

  Næringsminister Jan Christian Vestre deltar på en USA-reise sammen med kronprins Haakon, utenriksminister Anniken Huitfeldt og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

  Mer informasjon om besøket her 

 • Olje- og energiministeren er i USA

  Marte Mjøs Persen| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiministeren deltek på ei USA-reise saman med kronprins Haakon, utanriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre. Klima- og energispørsmål vil vere eit sentralt tema for besøket.

  Presse som ønskjer å dekkje besøket kan ta kontakt med Utanriksdepartementet på media@mfa.no innan 26. november. Meir informasjon om besøket finn du her

  Pressekontakt for olje- og energiministeren er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no

 • Samferdselsministeren deltar på møte med nordiske transportministre

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

 • Frokostmøte med Norges idrettsforbund

  Anette Trettebergstuen| Kulturdepartementet

  Location: Olympiatoppen

 • Landbruks- og matministeren deltar på Matsvinn-konferanse

  Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Digitalt

  Landbruks- og matminister Sandra Borch, klima- og miljøminister Espen Barth Eide, barne- og familieminister Kjersti Toppe og hele matbransjen legger fram de første resultatene fra bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn onsdag 8. desember.

 • Utanriksministeren er på reise i USA

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Location: New York og Washington DC

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt er med kronprins Haakon på reise i USA. Her skal ho mellom anna ha møte i FN og delta på arrangement i samband med norsk næringsliv sine engasjement i USA.

  Sjå eigen presseinformasjon.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide (med på reisa), mobil 95 72 65 10

 • Statssekretær Thune har eit møte med FNs spesialrapportør for menneskerettsforsvararar

  Henrik Thune| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Henrik Thune har eit møte med FNs spesialrapportør for menneskerettsforsvararar, Mary Lawlor. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Landbruks- og matministeren til Stortingets spørretime

  Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Stortinget

  Landbruks- og matminister Sandra Borch svarer på spørsmål nr. 24 fra Kari-Anne Jønnes (H) om stormen som medførte ødeleggelser av store skogområder.

 • Statssekretær Petersson deltek på presentasjonen av rapporten ‘’Protecting Defenders’’

  Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek, digitalt, på presentasjonen av Human Rights House Foundation sin rapport ‘’Protecting Defenders’’.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kommunal- og distriktsministeren møter SKATE

  Bjørn Arild Gram| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Digitalt

  Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram møter SKATE, et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og digitaliseringsministeren.

 • Statsministeren deltek i spørjetimen

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Location: Stortinget

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltek i den munnlege spørjetimen i Stortinget.

 • Svarer på spørsmål i spørretimen

  Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren svarer på to spørsmål i den ordinære spørretimen.

  Spørsmål til spørretimen onsdag 8. desember 2021 (stortinget.no)

 • Kultur- og likestillingsministeren har møte med Kulturrådet, Statens kunstnerstipend og Fond for Lyd og bilde

  Anette Trettebergstuen| Kulturdepartementet

  Location: Kulturdepartementet

 • Byråmøte i FNs miljøforsamling

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Location: Digitalt

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er president for FNs femte miljøforsamling (UNEA). Han leder siste etappe av forberedelsene fram til miljøtoppmøtet i Nairobi i Kenya i mars 2022.

 • Kultur- og likestillingsministeren foretar offisiell avduking av Fredsbenken

  Anette Trettebergstuen| Kulturdepartementet

  Location: Nobels Fredssenter

 • Statsministeren deltek på den offisielle opninga av Pressens hus

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Address: Skippergata 24, Oslo

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på den offisielle opninga av Pressens hus.

  Pressekontakt er fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

 • Møte med Energi Norge

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Location: NHO i Oslo

  Statsråden besøker Energi Norge for å diskutere hvordan redusere utslipp av klimagasser og energiomstilling.

 • Utviklingsministeren deltek på ein middagfor leiaren i WFP

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: Parkveien 45, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på ein middag med Verdas matvareprograms (WFP) leiar David Beasley i regjeringas representasjonsanlegg.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

09/12/2021

 • Næringsministeren er i USA

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: USA

  Næringsminister Jan Christian Vestre deltar på en USA-reise sammen med kronprins Haakon, utenriksminister Anniken Huitfeldt og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

  Mer informasjon om besøket her 

 • Olje- og energiministeren er i USA

  Marte Mjøs Persen| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiministeren deltek på ei USA-reise saman med kronprins Haakon, utanriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre. Klima- og energispørsmål vil vere eit sentralt tema for besøket.

  Presse som ønskjer å dekkje besøket kan ta kontakt med Utanriksdepartementet på media@mfa.no innan 26. november. Meir informasjon om besøket finn du her

  Pressekontakt for olje- og energiministeren er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no

 • Utanriksministeren er på reise i USA

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Location: New York og Washington DC

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt er med kronprins Haakon på reise i USA. Her skal ho mellom anna ha møte i FN og delta på arrangement i samband med norsk næringsliv sine engasjement i USA.

  Sjå eigen presseinformasjon.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide (med på reisa), mobil 95 72 65 10

 • Utviklingsministeren har eit møte med Caritas sin internasjonale generalsekretær

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Caritas sin internasjonale generalsekretær Aloysius John. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren har eit møte med leiaren i WFP

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med David Beasley, leiaren i Verdas matvareprogram (WFP) . 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Kultur- og likestillingsministeren åpner Balansekunst

  Anette Trettebergstuen| Kulturdepartementet

  Location: Sentralen

 • Utviklingsministeren har eit møte med ein professor i utviklingsøkonomi

  Anne Beathe Tvinnereim, Bjørg Sandkjær| Utenriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Rema Hanna, professor i utviklingsøkonomi ved Harvard-universitetet.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Statssekretær Petersson deltek på eit møte med LO og turistnæringa

  Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Location: Helse- og omsorgsdepartementet,, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte med representantar frå LO og turistnæringa om norsk reiseliv, sjøfart og industri. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

10/12/2021

 • Møte med Caritas

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Location: Klima- og miljødepartementet

  Statsråden møter generalsekretær Aloysius John i Caritas Internationalis for å diskutere matsikkerhet og klimaendringer i verden.

 • Kommunal- og distriktsministeren deltar på regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene

  Bjørn Arild Gram| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Location: Digitalt

  Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram deltar på regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene.

 • Samferdselsministeren deltar på kontaktkonferanse med fylkene

  Jon-Ivar Nygård| Samferdselsdepartementet

 • Statsministeren møter Litauens president

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Location: Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre har digitalt møte med Litauens president, Gitanas Nausėda.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Marte Lerberg Kopstad, telefon 99 52 20 26, e-post mlk@smk.dep.no.

 • Utviklingsministeren har eit møte med FNs spesialrepresentant for toppmøtet om matsystem

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Agnes Kalibata, spesialrepresentant for FNs toppmøte om matsystem.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren deltek i ein rundebordssamtale om matsystem

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek i ein rundebordssamtale med Agnes Kalibata, spesialrepresentant for FNs toppmøte om matsystem. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Show more events