Calendar

Filter

Person

Time

02/08/2015

03/08/2015

 • Kulturminister Widvey besøker Baroniet Rosendal med den danske kulturministeren, Bertel Haarder

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location: Rosendal

 • Utanriksministeren til Asean-møte i Kuala Lumpur

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Location: Kuala Lumpur, Malaysia

  Utanriksminister Børge Brende deltek på Asean sitt årlege utanriksministermøte i Kuala Lumpur.

  Utanriksministeren ønskjer å stadfeste Noregs intensjonar om utvida samarbeid med organisasjonen. Sjå eiga pressemelding.

  Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen (med på reisa) 995 68 584

04/08/2015

 • Kulturminister Widvey besøker Baroniet Rosendal med den danske kulturministeren, Bertel Haarder

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location: Rosendal

 • EØS/EU-minister Vidar Helgesen til Hellas 4. og 5. august

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Location: Hellas

  EØS/EU-minister Vidar Helgesen reiser til Hellas 4. og 5. august. I Aten skal han ha politiske samtalar med fleire regjeringsmedlemar og den greske sentralbanksjefen.

  Hovudtema er migrasjon og EØS-midlane, samt den økonomiske situasjonen i Hellas. Statsråden skal også besøke Lesvos, der det norsk-finansierte mottakssenteret er planlagt. Han besøker redningsskøyta «Peter Henry von Koss» som deltar i «Operasjon Poseidon» og skal ha samtalar med den norske styrkesjefen.

  Tysdag 4. august - Aten
  Kl. 13 Arbeidslunsj med Tasia Christodoulopoulou, minister for migrasjon.

  Kl. 15 Møte med finansminister Eucleid Tsakalotos, i finansdepartementet, Nikis 5-7.

  Kl. 16 Møte med økonomiminister George Stathakis, i økonomidepartementet, Nikis 5-7.

  Kl. 17 Møte med sentralbanksjef Yiannis Stournaras, i Bank of Greece, 21 E. Venizelos Avenue.

  Onsdag 5. august - Lesvos
  Helgesen skal besøke staden der mottakssenteret er planlagt og ha møter med lokale greske styresmakter. Han skal også besøke det norske fartøyet «RS Peter Henry von Koss», som deltar i Poseidon-operasjonen, og møte styrkesjef Terje Klevengen frå Kripos.

  Bakgrunn om asylsenteret og dei norske EØS-midlane
  Hellas og Noreg vart i vår samde om å bruke EØS-midlar for å drive eit mottakssenter på øya Lesvos, som ledd i den forsterka innsatsen i Middelhavet og for å bidra til å auke den greske kapasiteten til å ta imot migrantar. Det er sett av om lag 13,5 millionar kroner (1,6 millioner euro) til å finansiere den daglege drifta av senteret på Lesvos i eitt år framover. Senteret skal etter planen opne seinare i år. Noreg forlenga samstundes støtta til eit tilsvarande mottakssenter nordaust i Hellas (Fylakio, nær grensa til Tyrkia) med eitt år, fram til 2017. Pengane kjem frå det eksisterende asylprogrammet Noreg finansierer i Hellas. Med ei ramme på 20,9 millionar euro i denne finansieringsperioden støttar vi mellom anna drifta av fleire mottakssenter, samt oppbygging og drift av den nye asylforvaltingstenesta i Hellas. Det er UDI og greske styresmakter som samarbeider om gjennomføringa av asylprogrammet i Hellas.

  Fakta om «Operasjon Poseidon»
  Regjeringa bestemte i juni å tilby ytterlegare bidrag til Frontex etter at Redningsselskapet stilte redningsskøyta «Peter Henry von Koss» til rådvelde. Den 25. juni 2015 underteikna Justisdepartementet ein avtale med Redningsselskapet om deltaking fram til 20. desember 2015. Fartøyet vil vere med i Poseidon-operasjon i Hellas, der tilsaman 14 europeiske land bidrar med personell og utstyr. Fleire internasjonale organisasjonar er også involvert. Operasjon Poseidon blir leia av Hellas og er ein Frontex EU-/Schengen yttergrenseoperasjon. Noreg bistår også i Frontex Operasjon Triton i Italia, med skipet «Siem Pilot».

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, 9578 5536.

 • Utanriksministeren til Asean-møte i Kuala Lumpur

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Location: Kuala Lumpur, Malaysia

  Utanriksminister Børge Brende deltek på Asean sitt årlege utanriksministermøte i Kuala Lumpur.

  Utanriksministeren ønskjer å stadfeste Noregs intensjonar om utvida samarbeid med organisasjonen. Sjå eiga pressemelding.

  Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen (med på reisa) 995 68 584

 • Statsråden besøker feriekolonien Camp Hudøy

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Address: Budal, 3145 Tjøme

  Location: Hudøy, i Tønsbergsfjorden

  Statsråden besøker ferieleiren Camp Hudøy, utenfor Tønsberg. Camp Hudøy er en sommerferieleir for barn fra 2.-7. klasse i Osloskolen.

  Tilbudet drives av Stiftelsen Hudøy, som er et samarbeid mellom Oslo kommune og Kirkens Bymisjon. Stiftelsen har i flere år mottatt støtte gjennom tilskuddsordninger fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

05/08/2015

 • EØS/EU-minister Vidar Helgesen til Hellas 4. og 5. august

  Vidar Helgesen Statsministerens kontor

  Location: Hellas

  EØS/EU-minister Vidar Helgesen reiser til Hellas 4. og 5. august. I Aten skal han ha politiske samtalar med fleire regjeringsmedlemar og den greske sentralbanksjefen.

  Hovudtema er migrasjon og EØS-midlane, samt den økonomiske situasjonen i Hellas. Statsråden skal også besøke Lesvos, der det norsk-finansierte mottakssenteret er planlagt. Han besøker redningsskøyta «Peter Henry von Koss» som deltar i «Operasjon Poseidon» og skal ha samtalar med den norske styrkesjefen.

  Tysdag 4. august - Aten
  Kl. 13 Arbeidslunsj med Tasia Christodoulopoulou, minister for migrasjon.

  Kl. 15 Møte med finansminister Eucleid Tsakalotos, i finansdepartementet, Nikis 5-7.

  Kl. 16 Møte med økonomiminister George Stathakis, i økonomidepartementet, Nikis 5-7.

  Kl. 17 Møte med sentralbanksjef Yiannis Stournaras, i Bank of Greece, 21 E. Venizelos Avenue.

  Onsdag 5. august - Lesvos
  Helgesen skal besøke staden der mottakssenteret er planlagt og ha møter med lokale greske styresmakter. Han skal også besøke det norske fartøyet «RS Peter Henry von Koss», som deltar i Poseidon-operasjonen, og møte styrkesjef Terje Klevengen frå Kripos.

  Bakgrunn om asylsenteret og dei norske EØS-midlane
  Hellas og Noreg vart i vår samde om å bruke EØS-midlar for å drive eit mottakssenter på øya Lesvos, som ledd i den forsterka innsatsen i Middelhavet og for å bidra til å auke den greske kapasiteten til å ta imot migrantar. Det er sett av om lag 13,5 millionar kroner (1,6 millioner euro) til å finansiere den daglege drifta av senteret på Lesvos i eitt år framover. Senteret skal etter planen opne seinare i år. Noreg forlenga samstundes støtta til eit tilsvarande mottakssenter nordaust i Hellas (Fylakio, nær grensa til Tyrkia) med eitt år, fram til 2017. Pengane kjem frå det eksisterende asylprogrammet Noreg finansierer i Hellas. Med ei ramme på 20,9 millionar euro i denne finansieringsperioden støttar vi mellom anna drifta av fleire mottakssenter, samt oppbygging og drift av den nye asylforvaltingstenesta i Hellas. Det er UDI og greske styresmakter som samarbeider om gjennomføringa av asylprogrammet i Hellas.

  Fakta om «Operasjon Poseidon»
  Regjeringa bestemte i juni å tilby ytterlegare bidrag til Frontex etter at Redningsselskapet stilte redningsskøyta «Peter Henry von Koss» til rådvelde. Den 25. juni 2015 underteikna Justisdepartementet ein avtale med Redningsselskapet om deltaking fram til 20. desember 2015. Fartøyet vil vere med i Poseidon-operasjon i Hellas, der tilsaman 14 europeiske land bidrar med personell og utstyr. Fleire internasjonale organisasjonar er også involvert. Operasjon Poseidon blir leia av Hellas og er ein Frontex EU-/Schengen yttergrenseoperasjon. Noreg bistår også i Frontex Operasjon Triton i Italia, med skipet «Siem Pilot».

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, 9578 5536.

 • Utanriksministeren til Asean-møte i Kuala Lumpur

  Børge Brende Utanriksdepartementet

  Location: Kuala Lumpur, Malaysia

  Utanriksminister Børge Brende deltek på Asean sitt årlege utanriksministermøte i Kuala Lumpur.

  Utanriksministeren ønskjer å stadfeste Noregs intensjonar om utvida samarbeid med organisasjonen. Sjå eiga pressemelding.

  Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen (med på reisa) 995 68 584

 • Kulturminister Widvey åpner Ibsen- og Hamsundagene i Grimstad

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location: Grimstad

06/08/2015

 • Besøker Aust-Agder

  Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøker Aust-Agder. Han besøker blant annet Unge Høyres sommerleir i Færvik.

 • Dialogseminar i Bergen

  Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Address: Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen

  Location: Hotell Scandic Ørnen

  Statsråden holder dialogseminar om bosetting og integrering av flyktninger med kommuner i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

 • Kulturminister Widvey åpner Risør Trebåtfestival

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location: Risør, torget

10/08/2015

 • Kulturminister Widvey åpner den internasjonale kammermusikkfestivalen i Stavanger

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location: Stavanger domkirke

13/08/2015

 • Kulturminister Widvey deltar på kulturpolitisk debatt under Arendalsuka

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location: Arendal

  "Den store kulturdebatten", arrangert av Kulturrådet.

 • Kulturminister Widvey deltar på debatt om frivillighet under Arendalsuka

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location: Arendal

  "Ildsjelene utfordrer! Den store frivillighetsdebatten" arrangert av: Den Norske Turistforening, Røde Kors og Norges idrettsforbund i samarbeid med Frivillighet Norge.

15/08/2015

16/08/2015

 • Kulturminister Widvey tilstede under den offisielle åpningen av Den norske filmfestivalen i Haugesund

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location: Haugesund

17/08/2015

 • Kulturminister Widvey deltar på filmpolitisk seminar under Filmfestivalen i Haugesund

  Thorhild Widvey Kulturdepartementet

  Location: Haugesund

Show more events