Calendar

Published under: Stoltenberg's 2nd Government

Publisher regjeringen.no

Filter

24/02/2017

 • Statsråd Bakke-Jensen besøkjer Troms

  Frank Bakke-Jensen| Utanriksdepartementet

  Location: Tromsø og Lyngen

  EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen besøkjer verksemder i Tromsø og Lyngen, mellom anna foretak som vert støtta over EU-program som Horisont 2020.

  Pressekontakt: Siri Svendsen, 976 87 801

 • Fiskeriministeren til havbrukskonferanse på Finnsnes

  Per Sandberg| Nærings- og fiskeridepartementet

  Location: Kunnskapsparken Finnsnes

  Fiskeriminister Per Sandberg deltar på havbrukskonferansen «Myter eller fakta i havbruksnæringa». Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Lenvik kommune, Sjømatklyngen Senja, LeverandørUtvikling Troms og Blått kompetansesenter Nord.

  Mer informasjon om konferansen finner du på Lenvik kommune sine nettsider

 • Utanriksministeren deltek på internasjonal givarkonferansen i Oslo

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Location: Holmenkollen Park Hotel, Oslo

  Utanriksminister Børge Brende deltek på givarkonferansen for området rundt Tsjadsjøen.

  Sjå eigen presseinformasjon.  

  Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752

 • Møter Regionrådet for Hallingdal

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminiser Jan Tore Sanner møter Regionrådet for Hallingdal. Tema for møtet er regional utvikling i distriktsregioner.

 • Møter Andøy kommune

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminiser Jan Tore Sanner møter representanter for Andøy kommune. Tema for møtet er omstilling.

27/02/2017

 • Til Svalbard

  Terje Søviknes| Olje- og energidepartementet

  Location: Longyearbyen

  Olje- og energiminister Terje Søviknes vitjar Svalbard saman med justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen. Statsrådene vil sjå på skredområdet etter skredet den 21. februar og møte personar som vart råka av skredet.

 • Anniken Hauglie til Finnmark

  Anniken Hauglie| Arbeids- og sosialdepartementet

  Location: Finnmark

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie besøker Finnmark mandag 27. februar. Hauglie besøker bedriftene Finnmark Rein AS, Suolovuopmi Fjellstue og Furuly Sykehjem.

  Pressekontakt: Øyvinn Myge, 99291137 /omy@asd.dep.no 

 • Deler ut klarspråkpriser

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Munkedamsveien 14, Oslo

  Location: Oslo konserthus, Lille sal

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deler ut klarspråkprisene for 2016 til statsorganer.

  Omtale og program

 • Deltar i bisettelse

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Lommedalsveien 221, Bærum i Akershus

  Location: Lommedalen kirke

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar i Kaci Kullmann Fives bisettelse.

28/02/2017

 • Til Porsgrunn

  Terje Søviknes| Olje- og energidepartementet

  Location: Porsgrunn

  Olje- og energiminister Terje Søviknes vitjar Porsgrunn. Han vil der vitje verksemdene Elkem Solar og Inflow Control AS, før han har eit møte med Gassnova, statsføretaket for karbonfangst- og lagring.

01/03/2017

 • Besøker Kristiansund

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøker Kristiansund i Møre og Romsdal. Tema for turen er designdrevet innovasjon.

 • Toppmøte om forsking og høgare utdanning

  Terje Søviknes| Olje- og energidepartementet

  Address: Parkveien 45

  Location: Oslo

  Olje- og energiminister Terje Søviknes deltar på eit toppmøte om forsking og høgare utdanning i Regjeringa sin representasjonsbustad i Parkveien 45. Statsministeren og fleire andre statsrådar deltar.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta på telefon 415 73 500. 

 • Besøk i Trondheim og Stjørdal

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Kl. 10.15 - 10.35:
  Holder åpningstale under Barnevernkonferansen 2017 – arrangert av Sør-Trøndelag barnevernsamband. Scandic Hell Hotel, Sandfærhus 22, Stjørdal.

  Kl. 11.30 - 13.30:
  Besøker regionalt kunnskapssenter for barn og unge- psykisk hele og barnevern (RKBU i Midt-Norge) ved NTNU. Klostergata 46, Trondheim.

  Kl. 14.00 - 15.00: 
  Besøker Stjørdal Ungdomssenter, Kirkevegen 33, Stjørdal.

02/03/2017

 • Brussels International Conference «She decides»

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Address: Egmont Palace Brussels 8, Place du Petit Sablon , 1000 Brussels

  Location: Brussel, Belgia

  Tema for konferansen er likestilling og kvinnehelse.

  Les mer på: www.shedecides.eu

 • Åpner konferanse om områderettet arbeid

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Address: Tevlingveien 21, Oslo

  Location: Radisson Blu Hotel Alna

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpner erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder.

  Omtale, påmelding og program.

07/03/2017

 • Handlingsplan for bedre kosthold lanseres

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Clarion Hotel Energy, Stavanger

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale lanserer sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie, fiskeriminister Per Sandberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen regjeringens nye handlingsplan for et bedre kosthold på konferansen "Måltidsglede - sunt for alle.

09/03/2017

 • Ope møte om den nye jordbruksmeldinga

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Nord-Trøndelag. Nærare om tid/stad ikkje fastsett.

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale delta på møte der Melding til Stortinget nr. 11 Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon står på programmet.

21/04/2017

 • Ope møte om den nye jordbruksmeldinga

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Ørsta kulturhus, Ørsta kommune, Møre og Romsdal.

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale delta på møte der Melding til Stortinget nr. 11 Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon står på programmet.

27/04/2017

 • Nordisk konferanse om forebygging av matsvinn 2017

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Location: Gardermoen

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltar på Nordisk konferanse om forebygging av matsvinn 2017.

Show more events