Kaleanddar

Ráddje

2021-01-23

 • Utanriksministeren deltek på Oslo Høgres årsmøte

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Oslo Høgres årsmøte. Møtet er digitalt.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Vetle Langedahl, mobil 47 66 42 88

2021-01-25

 • Utviklingsministeren deltek på det globale toppmøtet for klimatilpassing

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek (digitalt) på det globale toppmøtet for klimatilpassing. Ulstein leiar ein diskusjon om ambisiøse klimamål saman med utviklingsministeren i Indonesia.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren møter Raude Kross

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter (digitalt) kommunikasjons- og samfunnsavdelinga i Raude Krossen. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Statssekretær Jakobsen held eit foredrag for medisinstudentar

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen held foredrag om global helse for foreininga for medisinstudentar.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

2021-01-26

 • Finansministeren holder foredrag for Oslo Handelsstands forening

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner holder foredrag om rikets tilstand for Oslo Handelsstands forening.

  Se mer informasjon på OHFs nettsider.

 • Utviklingsministeren deltek på Norad-konferansen

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på Norad-konferansen. Utviklingsministeren held innlegg og deltek i paneldiskusjon. Tema er mellom anna respons på covid-19 og vaksinar.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter Sametinget

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter Sametinget sammen med finansminister Jan Tore Sanner. Tema for møtet er budsjettet for 2022.

 • Finansministeren møter Sametinget

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Finansminister Jan Tore Sanner møter Sametinget sammen med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland . Tema for møtet er budsjettet for 2022.

 • Statssekretær Jakobsen deltek på eit innspelsmøte om FNs kvinnekommisjon

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek på eit innspelsmøte (virtuelt) med sivilt samfunn om FNs kvinnekommisjon.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Finansministeren deltar på innspillsmøte om videre krisetiltak og økonomisk politikk

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Báiki: Digitalt møte /nett-TV

  Finansminister Jan Tore Sanner deltar på innspillsmøte om videre krisetiltak og økonomisk politikk

  Se mer informasjon om møtet på Finansdepartementets nettsider.

 • Utanriksministeren deltek i ein debatt i FNs sikkerheitsråd

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek i ein debatt (digitalt) i FNs sikkerheitsråd. Tema er fredsprosessen i Midtausten.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på ein givarkonferanse for FNs fredsbyggingsfond

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på ein givarkonferanse (digitalt) for FNs fredsbyggingsfond.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS og arbeidstakerorganisasjonene

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter KS og arbeidstakerorganisasjonene sammen med flere regjeringsmedlemmer.

 • Finansministeren deltar på møte med KS og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Finansminister Jan Tore Sanner deltar på møte med KS og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor

2021-01-27

 • Utanriksministeren deltek på eit webinar om Europas grønne giv

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit webinar skipa til av Nærings- og fiskeridepartementet og NHO. Tema er Europas grønne giv og moglegheiter for norsk næringsliv.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kommunal- og moderniseringsministeren lanserer kurs i mangfoldsrekruttering

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup lanserer e-læringskurs i mangfoldsrekruttering.

  Omtale og påmelding

 • Næringsministeren og fiskeri- og sjømatministeren til Indre markedkonferansen 2021

  Iselin Nybø, Odd Emil Ingebrigtsen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Báiki: Digitalt

  Næringsminister Iselin Nybø og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen deltar på indre markedskonferansen 2021 om EUs grønne giv. Konferansen arrangeres av NHO og Nærings- og fiskeridepartementet.

  Les presseinvitasjonen her

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren lanserer handlingsplan mot antisemittisme

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland lanserer regjeringens handlingsplan mot antisemittisme sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter utvalg

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup hilser på generalistkommuneutvalget når de har sitt første møte.

  Generalistkommuneutvalget

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter NORSUS

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning. Tema for møtet er forskning på bærekraftsmålene.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren innleder for eiendomsbransjen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om bærekraft for eiendomsbransjens toppledergruppe.

2021-01-28

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder om strategi for fjell og innland

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder for Fjellnettverket om strategi for næringsutvikling for fjell og innland .

  Omtale og program

  Om strategien for næringsutvikling i fjell og innland

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder om digitalisering

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder om digitalisering for bedriftsnettverket Digital Innlandet. Innlegget er innspilt på forhånd.

  Omtale og program

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder om digitalisering

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder om digitalisering for Nasjonal digital Digidel-samling, arrangert av Kompetanse Norge. Innlegget er innspilt på forhånd.

  Omtale og program

 • Utviklingsministeren møter direktøren i Norfund

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Tellef Thorleifsson (digitalt), administrerande direktør i Norfund. Tema er mellom anna Norfund sine utfordringar og moglegheiter i 2021.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter Tokke kommune

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter ordfører Jarand Felland, Tokke kommune. Tema for møtet er statlige arbeidsplasser.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren lanserer nettverk for plastsmarte kommuner

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup lanserer nettverk for plastsmarte kommuner, som WWF står bak.

  Om plastsmarte byer og kommuner

 • Utviklingsministeren møter den nye generalsekretæren i Care

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: Care, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Kaj-Martin Georgsen, ny generalsekretær i Care, ein hjelpeorganisasjon som arbeider for fattige kvinner sine rettar.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren møter Utviklingsfondet

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Utviklingsfondet (digitalt). Tema er mattryggleik og Ceres2030 (Sustainable solutions to end hunger).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder for Bygger'n

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder om distriktspolitikk for Bygger'n.

 • Utanriksministeren har ein samtale med Sør-Afrikas utanriksminister

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har ein samtale (digitalt) med Sør-Afrikas utanriksminister, Naledi Pandor. Tema er arbeidet i FNs sikkerheitsråd.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek på eit møte med kontaktgruppa for utviklingsministrar

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit møte (digitalt) med kontaktgruppa for utviklingsministrar. Tema er global helse og vaksinar mot covid-19.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter Statkraft

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter Statkrafts regionkontor i Gaupne, Luster. Tema for møtet er verdiskaping i distriktene.

 • Utanriksministeren deltek på lanseringa av Innovasjon Norge sin eksportstrategi

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: Deichman, Bjørvika (Oslo)

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på lanseringa av Innovasjon Norge sin eksportstrategi.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter organisasjonen The Human Aspect

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter organisasjonen The Human Aspect (digitalt). Tema er psykisk helse i utviklingsland.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

2021-01-29

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder om digital hverdag

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: God morgen, Norge, Tv2

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder om vår nye digitale hverdag på God morgen, Norge, Tv2.

 • Statssekretær Halvorsen deltek på eit webinar om Arktis

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek på eit norsk/svensk webinar. Tema er strategiar for Arktis.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren deltek på eit uformelt ministermøte i WTO

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit uformelt ministermøte i Verdas handelsorganisasjon (WTO). Møtet er digitalt.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

2021-02-03

 • Finansministeren holder foredrag på Valutaseminaret

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Finansminister Jan Tore Sanner holder foredrag på Samfunnsøkonomenes valutaseminar

Čájet eanet dáhpáhusaid