Kaleanddar

Ráddje

02.06.2020

03.06.2020

04.06.2020

 • Landbruks- og matministeren på Stortinget

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Báiki: Stortinget

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er til stede på Stortinget under behandlingen av: Dokument 8:84 S (2019-2020) - Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iversen, Pollestad, Myhrvold, Knutsdatter og Strand om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026.

 • Arbeids og sosialministeren i ALPR-møte

  Torbjørn Røe Isaksen| Arbeids- og sosialdepartementet

  Báiki: Oslo

  Arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen i møte med Arbeidslivs- og pensjonpolitisk råd.

05.06.2020

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás