Kaleanddar

Ráddje

29.05.2017

 • Finansminister Siv Jensen til Florø

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (FrP) besøker Florø mandag 29. mai 2017.

  Program:

  • Kl. 10.00 - 11.45: Finansminister Siv Jensen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale åpner Eikefjord Tømmerkai
  • Kl. 12.15 – 14.00: Finansminister Siv Jensen besøker Aksello, Nekst, Saga Fjordbase og Maritim forening Sogn og Fjordane
  • Kl. 15.00 – 16.00: Finansminister Siv Jensen besøker skipsbyggerbedriften Multi Maritime

  Finansministeren er tilgjengelig for pressen.

  Pressekontakt for finansminister Siv Jensen (FrP):

  Politisk rådgiver Julia Brännström Nordtug
  Tlf. 464 28 102 / E-post: jbn@fin.dep.no

 • Utanriksministeren er i Berlin

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Báiki: Berlin, Tyskland

  Utanriksminister Børge Brende reiser til Berlin for politiske samtalar.

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

 • Deltar på lukket høring

  Per-Willy Amundsen| Justis- og beredskapsdepartementet

  Báiki: Stortinget

  Justis- og beredskapsministeren deltar i lukket høring om: Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring.

  Justis- og beredskapsministeren deltar i lukket høring om: Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring.

 • Etablerer eit nytt ungdomspanel

  Terje Søviknes| Olje- og energidepartementet

  Báiki: Parkveien 45

  Olje- og energiminister Terje Søviknes etablerer eit nytt ungdomspanel. Etter møtet med ungdomspanelet er Søviknes vert for eit innspelsmøte med representantar for olje- og gassnæringa. Begge møta finn stad i Parkveien 45. Søviknes er tilgjengeleg for pressa etter at innspelsmøtet er ferdig kl. 14.30. For meir informasjon, kontakt pressevakta på telefon +47 415 73 500.

 • PBLs Landsmøte

  Torbjørn Røe Isaksen| Kunnskapsdepartementet

  Báiki: Clarion Hotell og Congress Oslo Airport, Gardermoen

  Kunnskapsministeren holder innlegg på landsmøtet til PBL, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for private barnehager i Norge.

 • Åpning av Eikefjord tømmerkai

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Báiki: Eikefjord tømmerkai i Flora kommune

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og finansminister Siv Jensen er tilstede når nye Eikefjord tømmerkai i Flora kommune åpnes.

 • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpner senter for dyphavsforskning

  Vidar Helgesen| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Bergen

 • Stortingsbehandlinger

  Per-Willy Amundsen| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisministeren er til stede når Stortinget blant annet behandler justiskomiteens innstilling om samfunnssikkerhetsmeldingen.

  Justisministeren er til stede når Stortinget blant annet behandler justiskomiteens innstilling om samfunnssikkerhetsmeldingen.

 • Samferdselsministeren - møte med bransjeaktører om fossilfrie byggeplasser

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - møte med bransjeaktører om fossilfrie byggeplasser

 • Statssekretær Skogen deltek i ein debatt om utviklingspolitikk

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Báiki: Oslo kongressenter

  Statssekretær Tone Skogen deltek i paneldebatten «Ny amerikansk og norsk utviklingspolitikk – korleis når vi FNs berekraftsmål?» under opninga av FN-sambandet sitt landsmøte.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statssekretær Tronstad deltek på møte om EØS-midlane

  Elsbeth Tronstad| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Statssekretær Elsbeth Tronstad møter norske fagetatar som er involvert i gjennomføringa av EØS-midlane.

  Pressekontakt: Pressevakta 23 95 00 02

 • Besøker Svanøy

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Báiki: Svanøy, Flora kommune

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker Svanøy i Flora kommune, hvor han blant annet besøker Svanøy Havbruk og Stiftelsen Norsk Hjortesenter på Svanøy

 • Statssekretær Skogen deltek på ein lunsj i høve Havnestatsavtalen

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Báiki: Oslo

  Statssekretær Tone Skogen deltek på ein lunsj i høve statspartsmøtet under Havnestatsavtalen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Kunnskapsministeren til Tromsø

  Torbjørn Røe Isaksen| Kunnskapsdepartementet

  Måndag 29. mai kjem kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til UiT Noregs arktiske universitet for å få innspel til langtidsplanen for forsking og høgare utdanning. Han skal også halde innlegg på ein nasjonal konferanse om den nye lærarutdanninga.

  Program:

  13.35-14.00: UiT Noregs arktiske universitet, Campus Breivika

  Kunnskapsministeren møter studentane Anna Dranovska og Johan Ravn. Dei har fått ein million kroner av Forskingsrådet til å lage ein app som seier ifrå om ulyd i lungene.

  Stad: UiT, Campus Breivika. Realfagsbygget. Hansine Hansens veg 18, Tromsø.

   

  14.10-15.30: UiT Noregs arktiske universitet, Campus Breivika

  UiT og Kunnskapsdepartementet inviterer til ein konferanse for å markere at heile landet no startar opp med den nye masterutdanninga for lærarar i barne- og ungdomsskolen.

  Stad: UiT, Campus Breivika, Auditorium 2 i Teorifagbygget.

   

  15.45-17.45: UiT Noregs arktiske universitet, Campus Breivika

  Helseforskingsmiljøet ved UiT gir kunnskapsministeren forskingspolitiske innspel til arbeidet med å revidere langtidsplanen for forsking og høgare utdanning. Dette er del av ein turné der statsråden gjestar både offentlege og private forskingsmiljø over heile landet.

  Stad: UiT, Campus Breivika, plan 8, Lysgården i MH-bygget.

 • Statssekretær Bokhari møter leiaren for Cepi

  Laila Bokhari| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Statssekretær Laila Bokhari møter Dr. Richard Hatchett, leiar for Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

30.05.2017

 • Finansminister Siv Jensen besøker Rogaland

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (FrP) besøker Rogaland tirsdag 30. mai 2017.

  Finansministeren er tilgjengelig for pressen.

  Program:

  Kl. 10.00 - 14.00: Finansminister Siv Jensen (FrP) deltar på dialogmøtet «Leve hele livet» sammen med helse- omsorgsminister Bent Høie (H)

  Kl. 14.15 - 15.15: Finansminister Siv Jensen besøker IT-konsulentselskapet Bouvet

  Kl. 15.15 – 16.15: Finansminister Siv Jensen besøker løfteutstyrsselskapet Kolos

   

  Pressekontakt for finansminister Siv Jensen (FrP):

  Politisk rådgiver Julia Brännström Nordtug
  Tlf. 464 28 102 / E-post: jbn@fin.dep.no

   

 • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltar på møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen

  Vidar Helgesen| Klima- og miljødepartementet

 • Reiser på #teknotur17 til Hordaland og Rogaland

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner reiser på #teknotur17 til Hordaland og Rogaland.

 • Kunnskapsministeren til Trondheim

  Torbjørn Røe Isaksen| Kunnskapsdepartementet

  Tysdag 30. mai kjem kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Trondheim for å få innspel til langtidsplanen for forsking og høgare utdanning. Han skal også halde innlegg på ein barnehagekonferanse.

  Program:

  08.00-09.30: Medisinsk-teknisk forskingssenter, Kavliinstituttet

  Kunnskapsministeren møter nobelprisvinnarane May-Britt Moser og Edvard Moser for å få innspel til langtidsplanen for forsking og høgare utdanning. Statsråden besøker også laben deira, for å få kjennskap til dei aller nyaste resultata frå Kavliinstituttet.

  Stad: Kavliinstituttet, Olav Kyrres gate 9, Trondheim 

  10.00-11.00: Clarion Hotel, Trondheim

  Kunnskapsministeren held innlegg på barnehagekonferansen til Dronning Mauds Minnes Høgskole.

  Stad: Clarion Hotel og Congress Trondheim, Brattørkaia 11. 

 • Utanriksministeren deltek på eit møte i Polen

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Báiki: Sopot, Polen

  Utanriksminister Børge Brende deltek på møte for utanriksministrane i dei nordiske og baltiske landa og Visegrad-landa.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

 • Det internasjonale energibyrået (IEA) presenterer evaluering av norsk energipolitikk

  Terje Søviknes| Olje- og energidepartementet

  Čujuhus: Akersgaten 59

  Báiki: Presserom R5

  Det internasjonale energibyrået, IEA, ved Paul Simons, presenterer si evaluering av norsk energipolitikk i Olje- og energidepartementet. Olje- og energiminister Terje Søviknes er til stades. 

  Påmelding for pressa til info@oed.dep.no

  Når: kl. 08.30 - 09:00. Stad: Akersgaten 59, Presserom i R5. Dørene åpner 08.00

  Pressekontakt: Ella Bye Mørland tlf. +47 932 68 350

 • Finnmark politidistrikt

  Per-Willy Amundsen| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren besøker Finnmark politidistrikt. Han vil ha samtaler med representanter for politidistriktet i Kirkenes. Amundsen besøker også Storskog grensekontrollsted. Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad, 470 38 968.

 • Statssekretær Skogen møter kvinneforum

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Statssekretær Tone Skogen møter Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statsråd Bakke-Jensen held ei utgreiing om nordiske grensehindre

  Frank Bakke-Jensen| Utanriksdepartementet

  Báiki: Stortinget

  EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen held utgreiing om arbeidet med nordiske grensehindre.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

 • Statssekretær Skogen deltek på lanseringa av ein ernæringsstudie

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Báiki: Kulturhuset, Oslo

  Statssekretær Tone Skogen deltek på lanseringa av ein ernæringsstudie i regi av Redd Barna.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statssekretær Tronstad deltek på eit seminar om ressursar på havbotnen

  Elsbeth Tronstad| Utanriksdepartementet

  Báiki: DNV, Oslo

  Statssekretær Elsbeth Tronstad held innlegg på eit seminar om utvikling av ressursar på havbotnen i regi av DNV og Utanriksdepartementet.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250.

 • Innleder om digitalisering for NHH

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Čujuhus: Helleveien 30, Bergen i Hordaland

  Báiki: Norges handelshøyskole

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om digitalisering og omstilling på Norges handelshøyskoles Vårkonferanse.

  Program og omtale.

 • Statsråd Bakke-Jensen møter Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

  Frank Bakke-Jensen| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen møter administrerande direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

31.05.2017

 • Reiser på #teknotur17 til Hordaland og Rogaland

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner reiser på #teknotur17 til Hordaland og Rogaland.

 • Samferdselsministeren - deltar på Fjordkonferansen i Drammen

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på Fjordkonferansen i Drammen

  Mer

 • Utanriksministeren held opningsinnlegg på ein konferanse for havindustri

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Báiki: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

  Utanriksminister Børge Brende held opningsinnlegget på Agenda Ocean-konferansen i samband med Nor-Shipping 2017.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statsråd Bakke-Jensen deltek på ein konferanse om EØS

  Frank Bakke-Jensen| Utanriksdepartementet

  Báiki: Det norske teatret, Oslo

  EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen held innlegg og deltek i paneldebatt under EØS-konferansen for tilsette i statsforvaltinga.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250.

 • Fellesforbundets olje- og gasskonferanse

  Terje Søviknes| Olje- og energidepartementet

  Báiki: Thon Hotel Oslo Airport

  Olje- og energiminister Terje Søviknes held innlegg på Fellesforbundets olje- og gasskonferanse. Pressekontakt: Ella Bye Mørland tlf. +47 932 68 350

 • Statssekretær Bokhari deltek på litteraturfestival

  Laila Bokhari| Utanriksdepartementet

  Báiki: Lillehammer

  Statssekretær Laila Bokhari deltek på Litteraturfestivalen på Lillehammer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statssekretær Skogen deltek på eit møte om Havnestatsavtalen

  Tone Skogen| Utanriksdepartementet

  Báiki: Høgres Hus, Oslo

  Statssekretær Tone Skogen deltek på eit møte i høve statspartsmøtet under Havnestatsavtalen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

01.06.2017

 • Innleder om lokaldemokrati på frokostseminar

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Čujuhus: Munthesgate 31, Oslo

  Báiki: Institutt for samfunnsforskning

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om lokaldemokrati og -valg på et frokostseminar. Seminaret arrangeres av Institutt for samfunnsforskning.

  Omtale og program.

 • Statsråd Bakke-Jensen møter direktøren i Noregs forskingsråd

  Frank Bakke-Jensen| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen møter administrerande direktør John-Arne Røttingen i Noregs forskingsråd.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250.

 • Statssekretær Bokhari deltek på litteraturfestival

  Laila Bokhari| Utanriksdepartementet

  Báiki: Lillehammer

  Statssekretær Laila Bokhari deltek på Litteraturfestivalen på Lillehammer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statssekretær Tronstad held innlegg på seminar for valobservatørar

  Elsbeth Tronstad| Utanriksdepartementet

  Báiki: Flyktninghjelpa, Oslo

  Statssekretær Elsbeth Tronstad held innlegg på seminaret EU focal point for valobservatørar, i regi av Nordem.

  Pressekontakt: Pressevakta 23 95 00 02

 • Samferdselsministeren - markerer åpning ny stasjon Sandvika

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren deltar på offisiell åpning av "nye" Sandvika stasjon.

 • Statssekretær Berger Røsland møter ein indisk delegasjon

  Marit Berger Røsland| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Statssekretær Marit Berger Røsland møter ein indisk parlamentarikerdelegasjon.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Utanriksministeren er i Stortinget

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Báiki: Stortinget

  Utanriksminister Brende er i Stortinget i samband med handsaminga av melding til Stortinget om hav i utanriks- og utviklingspolitikken og årsrapportar frå Stortinget sine faste delegasjonar til internasjonale parlamentariske forsamlingar i 2016.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Hilser deltakere på Abelia Open 2017

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner hilser deltakerne på Abelia Open 2017.

  Omtale og program.

02.06.2017

 • Skog og Tre 2017

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Báiki: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale holder innlegg på konferansen Skog og Tre 2017. Arr.: Norges Skogeierforbund.

 • Søviknes vitjar oljeselskapet Lundin Norway

  Terje Søviknes| Olje- og energidepartementet

  Čujuhus: Strandveien 4

  Báiki: Lysaker

  Olje- og energiminister Terje Søviknes vitjar oljeselskapet Lundin Norway på Lysaker. Når: Kl. 08.30 – 10.30 Hvor: Strandveien 4, 1366 Lysaker Pressekontakt: Ella Bye Mørland tlf. +47 932 68 350

 • Samferdselsministeren - deltar på konferansen Skog og tre, Gardermoen

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på konferansen Skog og tre, Gardermoen

  Mer

 • Statssekretær Bokhari deltek på litteraturfestival

  Laila Bokhari| Utanriksdepartementet

  Báiki: Lillehammer

  Statssekretær Laila Bokhari deltek på Litteraturfestivalen på Lillehammer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Utanriksministeren deltek i ein samfunnsfagtime

  Børge Brende| Utanriksdepartementet

  Báiki: Moss

  Utanriksminister Børge Brende deltek i ein samfunnsfagtime ved Kirkeparken vidaregåande skule.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Bård L. Thorheim, 975 45 181

 • Statssekretær Berger Røsland møter ein overlevande etter atombomben over Nagasaki

  Marit Berger Røsland| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Statssekretær Marit Berger Røsland møter Seiichiro Mise (overlevande etter atombomben over Nagasaki) og Norske legar mot atomvåpen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

03.06.2017

 • Statssekretær Bokhari deltek på litteraturfestival

  Laila Bokhari| Utanriksdepartementet

  Báiki: Lillehammer

  Statssekretær Laila Bokhari deltek på Litteraturfestivalen på Lillehammer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Čájet eanet dáhpáhusaid