Kaleanddar

Ráddje

19.02.2019

 • Fiskeriministeren er gjesteforeleser i Kristiansund

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Báiki: Kristiansund

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik holder gjesteforelesning på Høgskolesenteret i Kristiansund.

 • Kultur- og likestillingsminister Skei Grande besøkjer Kristiansand

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Kulturminister Trine Skei Grande besøkjer Aanesland fabrikker i Birkeland og besøkjer redaksjonen i Fædrelandsvennen.

 • Norsk-russisk miljømøte i Moskva

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Moskva

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på ministermøte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen i Moskva 19. februar. Han møter sin russiske kollega Dmitrij Kobylkin.

  Tema for møtet er blant annet forurensningen fra smelteverket i Nikel på Kola-halvøya, samarbeid om helhetlig forvaltning av Barentshavet, felles sårbare og truede arter, miljøvernsamarbeid i grenseområdene og et nytt samarbeid om bekjempelse av marin forsøpling.

  Journalister som ønsker å dekke møtet eller få en kommentar fra Ola Elvestuen, kan kontakte kommunikasjonsrådgiver Tone Hertzberg, mobil 91 19 13 13, mail the@kld.dep.no

 • Deltar på Vestlandskonferansen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Čujuhus: Edvard Griegs plass 1, Bergen

  Báiki: Grieghallen

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup deltar på Vestlandskonferansen: En større dag. Verden rundt for verdiskaping.

  Omtale og program

 • Statssekretær Frølich Holte vitjar Mellom-Amerika

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Báiki: Guatemala by og Tegucigalpa

  Statssekretær Jens Frølich Holte vitjar Mellom-Amerika for møte med styresmakter, frivillige organisasjonar og norsk næringsliv. Frølich Holte vil mellom anna lansere neste fase i ambassaden i Mexico sitt samarbeidsprosjekt Mayaprogrammet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren er på besøk i Bergen

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: Bergen

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit ope møte på Universitetet i Bergen. Tema er meldinga til Stortinget om internasjonalt samarbeid under press.

  Sjå Universitetet i Bergen sin nettstad for ytterlegare informasjon. Utanriksministeren har mellom anna og møte med rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, og vil besøkje Sjøkrigsskulen.

  Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835 (med på reisa) 

 • Svarer på interpellasjon om uttransportering av barnefamilier

  Tor Mikkel Wara| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis og innvandringsministeren svarer på Petter Eides interpellasjon om politiets maktbruk og bruk av våpen under uttransportering av barnefamilier.

  Interpellasjon fra Petter Eide til justis- og innvandringsministeren om politiets maktbruk og våpenbruk ved uttransportering av barnefamilier.

 • Utviklingsministeren møter fleire organisasjonar

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter organisasjonane Atlas-alliansen, Fouks og Digni.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Besøk Skullerudstua

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og likestillingsdepartementet

  Čujuhus: Olaf Helsets vei 2, 0692 Oslo

  Báiki: Skullerudstua

  Barne- og familieministeren går på ski sammen med barn og unge som deltar på Skiforeningens skiskole i vinterferien.

  Barne- og familieminsteren besøker Skiforeningens skiskole på Skullerud som er en del av deres Aktiv fritid for alle. Skiforeningen tilbyr gratis utlån av skiutstyr og skilek for store og små. 

 • Møter KS-styreleder

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup møter Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

20.02.2019

 • Kultur- og likestillingsminister Skei Grande møter Kulturnettverket

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

 • Kultur- og likestillingsminister Skei Grande møter representantar frå Antirasistisk Senter, Organisasjon mot offentlig diskriminering, Minotek og Samarbeidsrådet for tros- og livssyn

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

 • Statssekretær Frølich Holte vitjar Mellom-Amerika

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Báiki: Guatemala by og Tegucigalpa

  Statssekretær Jens Frølich Holte vitjar Mellom-Amerika for møte med styresmakter, frivillige organisasjonar og norsk næringsliv. Frølich Holte vil mellom anna lansere neste fase i ambassaden i Mexico sitt samarbeidsprosjekt Mayaprogrammet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Finansministeren til Berlin

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen i Berlin. I løpet av dagen vil hun blant annet møte finansminister Olaf Scholz, den tyske finanskomiteen og ha rundebordskonferanse med analytikere fra tankesmier og Bundesbank.

  Kontakt: Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, tlf.: 940 50 886.

 • Svarer på spørsmål om fengsel

  Tor Mikkel Wara| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisministeren svarer på spørsmål om det ferdigstilte Arendal fengsel, avdeling Evje.

  Spørsmål til besvarelse i spørretimen om Arendal fengsel, avdeling Evje.

   

 • Stortingets spørretime

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Báiki: Stortinget

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad er til stede under muntlig spørretime, og svarer på spørsmål fra representanten Geir Pollestad (Sp) om Veterinærinstituttet i ordinære spørretime, på Stortinget.

21.02.2019

 • Statssekretær Frølich Holte vitjar Mellom-Amerika

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Báiki: Guatemala by og Tegucigalpa

  Statssekretær Jens Frølich Holte vitjar Mellom-Amerika for møte med styresmakter, frivillige organisasjonar og norsk næringsliv. Frølich Holte vil mellom anna lansere neste fase i ambassaden i Mexico sitt samarbeidsprosjekt Mayaprogrammet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Møter ordføreren i Hjelmeland

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter ordfører Bjørn Laugaland, Hjelmeland kommune.

  Rådmann Wictor Juul deltar også. Tema for møtet er grensejustering.

 • Møte om grønn byutvikling

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Čujuhus: Kongensgt. 18-20

  Báiki: Klima- og miljødepartementet

  Møte med byer om grønn byutvikling sammen med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Møter grønne byer

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Čujuhus: Kongensgt. 18-20 , Oslo

  Báiki: Klima- og miljødepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter representanter for byer med grønn utvikling sammen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 • Utviklingsministeren møter Benins finansminister

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter finansminister Romuald Wadagni frå Benin.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek i ein middag for Benins finansminister

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: Parkveien 45, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i ein middag for finansminister Romuald Wadagni frå Benin.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

22.02.2019

 • Utanriksministeren møter ungarske styresmakter

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: Budapest

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide reiser til Ungarn for møte med ungarske styresmakter.

  Pressekontakt: Marte Lerberg Kopstad, 995 22 206 (med på reisa) 

 • Statssekretær Frølich Holte vitjar Mellom-Amerika

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Báiki: Guatemala by og Tegucigalpa

  Statssekretær Jens Frølich Holte vitjar Mellom-Amerika for møte med styresmakter, frivillige organisasjonar og norsk næringsliv. Frølich Holte vil mellom anna lansere neste fase i ambassaden i Mexico sitt samarbeidsprosjekt Mayaprogrammet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter leiinga i Norfund

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter leiar i Norfund, Tellef Thorleifsson og styreleiar Kristin Clemet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Åpne ny kraftfôrfabrikk hos Felleskjøpet Rogaland Agder

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Báiki: Stavanger

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad åpner ny kraftfôrfabrikk hos Felleskjøpet Rogaland Agder.

24.02.2019

25.02.2019

26.02.2019

27.02.2019

28.02.2019

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás