Kaleanddar

Ráddje

2021-04-14

 • Kultur- og likestillingsministeren er til stede i spørretimen i Stortinget

  Abid Raja| Kulturdepartementet

 • Olje- og energiministeren deltek på møte om datasenter

  Tina Bru| Olje- og energidepartementet

  Báiki: Digitalt

  Olje- og energiminister Tina Bru deltek på møte om datasenter på Time. For meir informasjon, kontakt pressevakta på info@oed.dep.no eller telefon: 415 73 500 (ikkje sms).

 • Samferdselsminister Knut Arild Hareide - åpner Trafikksikkerhetskonferansen (digitalt)

  Knut Arild Hareide| Samferdselsdepartementet

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren inviterer fylkesordførere til politisk dialogmøte

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland inviterer fylkesordførere til politisk dialogmøte sammen med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Tema for møtet er aktuelle problemstillinger.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren inviterer fylkesordførere til politisk dialogmøte

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer fylkesordførere til politisk dialogmøte sammen med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Tema for møtet er aktuelle problemstillinger.

 • Finansministeren holder innlegg på Finans Norges bærekraftskonferanse

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Finansminister Jan Tore Sanner holder innlegg på Finans Norges bærekraftskonferanse

 • Svarer på ett spørsmål i den ordinære spørretimen

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisministeren svarer på spørsmål om antall politiansatte i Røyken og Hurum kommune.

  Spørsmål til spørretimen onsdag 4. april 2021

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren deltar på KS eKommunekonferansen

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder og deltar i en samtale om nasjonale fellesløsninger og bærekraft på KS eKommunekonferansen.

  Omtale og program

 • Statssekretær Frølich Holte held ei innleiing for EU-diplomatar i Oslo

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte innleiar (digitalt) om digitalisering på eit rundebord for EU-diplomatar i Oslo.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS storbynettverk

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter KS storbynettverk. Tema for møtet er boligsosialt arbeid.

  Om KS storbynettverk

 • Statsministeren deltek i ein samtale om arbeidsinkludering

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek i ein samtale om arbeidsinkludering i samband med kampanjen #Semuligheter.

  Samtalen kan følgjast direkte på nett.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post asa@smk.dep.no.

 • Koronakommisjonen overleverer sluttrapport

  Erna Solberg, Bent Høie, Monica Mæland| Statsministerens kontor

  Báiki: Statsministerens kontor

  Koronakommisjonens leiar Stener Kvinnsland overleverer kommisjonens sluttrapport til statsminister Erna Solberg på ein pressekonferanse på Statsministerens kontor.

  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie vil òg vere til stades, saman med fleire av medlemmene i kommisjonen.

  Pressekonferansen går føre seg i Glacisgata 1. Påmelding til mo@smk.dep.no innan onsdag 14. april kl. 09.00.

  Me har avgrensa tal på plassar og ber kva redaksjon halde talet på deltakarar på eit minimum. Me kan ikkje garantere at alle får plass, og føreset at dei frammøtte følgjer helsestyresmaktene sine råd for smittevern. Ved stor pågang kan det bli aktuelt å be presse om å følgje pressekonferansen digitalt.

  Presse som ikkje har høve til å møte eller som ikkje ynskjer å kome på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmåla sine til smkinfo@smk.dep.no med teksten PK1404 i emnefeltet. Innsendingsfrist onsdag kl. 13.00. Avsendar-adressa må vere registrert hjå eit mediehus eller oppgi frilans-oppdrag. Vi kan ikkje garantere at alle spørsmåla blir stilt i pressekonferansen.

  Oppmøte for akkreditert presse seinast kl. 13.00. Ta med gyldig pressekort og ID. Munnbind er obligatorisk i Glacisgata. For å unngå kø i resepsjonen, må presse vente utanfor bygningen til det er ledig kapasitet for å registrere seg hos vaktene i resepsjonen. Berekn ekstra tid for sikkerheitskontroll av kamera og utstyr. Akkreditert presse vil bli vist til plassar/kameraposisjonar, og må halde seg på den posisjonen, med mindre anna blir avtalt.

  Sjå Folkehelseinstituttets nettsider for meir informasjon om smittevern.

  Sjå Koronakommisjonens nettside for meir informasjon om kommisjonens arbeid. Stener Kvinnslands presentasjon og anna relevant informasjon frå kommisjonen blir publisert her kort tid etter pressekonferansen.

  Statsministerens kontor legg til rette for deling av foto og video. Foto til fri bruk blir publisert på Flickr. Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følgjast direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til medier som vil sende pressebriefen direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

  Presse som ønskjer å byggje inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgjande embed-kode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

  Pressekontakt for Koronakommisjonen er kommisjonens leiar Stener Kvinnsland, telefon 95 89 05 14, e-post stener.kvinnsland@koronakommisjonen.no.

2021-04-15

 • Samferdselsminister Knut Arild Hareide - deltar på digitalt seminar i regi av Ruter AS

  Knut Arild Hareide| Samferdselsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Næringsforeningen i kristiansandsregionen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter Næringsforeningen i kristiansandsregionen. Tema for møtet er rekkefølgekrav for utbygging i Kommune-Norge.

  Omtale av møtet

 • Næringsministeren møter partssammensatt maritimt utvalg

  Iselin Nybø| Nærings- og fiskeridepartementet

  Báiki: digitalt

  Næringsminister Iselin Nybø møter det partssammensatte maritime utvalget som leverte sin rapport 19. mars.

 • Landbruks- og matministeren holde innlegg på Forest Europe - Ministerial Conference

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad holder digitalt innlegg på Forest Europe - Ministerial Roundtables.

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter Merkur

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter Merkur.

  Om Merkur-programmet

 • Kommunal- og moderniseringsministeren mottar rapport fra Elektroforeningen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mottar en rapport om EUs renovasjonsbølge fra Elektroforeningen.

  Omtale og program

 • Utviklingsministeren har eit møte med leiar av Verdsbankens internasjonale finansieringsinstitutt

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med leiar av Verdsbankens internasjonale finansieringsinstitutt, Makhtar Diop, i samband med Verdsbankens vårmøte.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren har eit møte med Verdsbankens visepresident Voegele

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Verdsbankens visepresident Joergen Voegele i samband med Verdsbankens vårmøte.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

2021-04-16

 • Samferdselsminister Knut Arild Hareide - digitalt møte med Vestlandsrådet

  Knut Arild Hareide| Samferdselsdepartementet

 • Samferdselsminister Knut Arild Hareide - digitalt møte med Flytoget

  Knut Arild Hareide| Samferdselsdepartementet

 • Utviklingsministeren har eit møte om situasjonen i Myanmar

  Dag-Inge Ulstein, Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med sivilt samfunn om situasjonen i Myanmar.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren har eit møte med Verdsbankens visepresident Ghanem

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Verdsbankens visepresident for østlege og sørlege Afrika, Hafez Ghanem, i samband med Verdsbankens vårmøte.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren har eit møte med utviklingsministrane i Sverige og Danmark

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med utviklingsministrane i Sverige og Danmark om berekraftig vekst og grøn jobbskaping i samband med Verdsbankens vårmøte. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

2021-04-17

 • Utanriksministeren held ei innleiing på årsmøtet til Troms og Finnmark Høgre

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held ei innleiing (digitalt) på årsmøtet til Troms og Finnmark Høgre.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Marte Ziolkowski, mobil 41 40 26 31

2021-04-22

 • Klima- og miljøministeren åpner Sjøfartsdirektoratets fritidsbåtkonferanse

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) holder åpningsinnlegget på Sjøfartsdirektoratets fritidsbåtkonferanse.

  Sjøfartsdirektoratet arrangerer årlig en fritidsfartøykonferanse. I år går den digitalt over to dager, hvor første dag har et tradisjonelt fokus på regelverk, fartsgrenser og ulykkesstatistikk, med innslag fra sjøfartsdirektoratet.

  Andre dag er temaet ny teknologi, sikkerhet og miljø. 

  Statsrådens tale er forhåndsinnspilt på video.

2021-04-23

 • Klima- og miljøministeren taler til Norges Naturvernforbund

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) holder hilsningstale til landsmøtet i Norges Naturvernforbund. Talen er en videohilsen som er forhåndsinnspilt.

2021-04-27

 • Klima- og miljøministeren åpner webinar i Barentsrådet

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) holder åpningstale under et webinar i Barentsrådet.

  Norge har formannskapet i Barentsrådet 2019-2021 og som ledd i dette arrangerer Klima- og miljødepartementet 27. april 2021 webinaret " Policies for infrastructure and land-use in a climate smart Barents region". Departementet samarbeider med UD, Cicero og Västerbotten om arrangementet.

  Hovedformålet med webinaret er å få fram kunnskap om hvilke type investeringer som bør gjøres i Barentsregionen innen energi, transport og industri for å kunne nå viktige klimamål, og samtidig ivareta hensynet til natur og tradisjonell arealbruk.

  Deltakere i webinaret vil være sentrale og regionale myndigheter fra Barentslandene (Norge, Sverige, Finland og Russland), og representanter for forskning, næringsliv, urfolk og sivilsamfunn.

  Statsrådens tale er forhåndsinnspilt på video.

2021-05-05

 • Klima- og miljøministeren deler ut "Gullklypa"

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deler ut Gullklypa for Hold Norge Rent.

  Gullklypa er en utmerkelse som gis til noen som som har gjort en stor innsats for å rydde søppel og marint avfall og generelt arbeid mot forsøpling.  Utdelingen skjer digitalt på årskonferansen for Hold Norge rent.

Čájet eanet dáhpáhusaid