Kaleanddar

Ráddje

17.06.2019

18.06.2019

 • Statsministeren besøkjer Alta og Hammerfest

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Báiki: Alta og Hammerfest

  Statsminister Erna Solberg besøkjer Alta og Hammerfest.

  Kl. 13.00: Statsministeren besøkjer Sandfallet ungdomsskole i Alta. Tema for besøket er skulebidragindikatorordninga og status for realfagsatsinga. Adresse: Sandfallveien 30, Alta.

  Kl. 14.10: Statsministeren besøkjer Alta Laksefiskere Interessentskap.

  Kl. 17.00: Statsministeren besøkjer Polarbase industriområde i Rypefjord. Adresse: Havneveien 50, Rypefjord.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987, e-post tab@smk.dep.no.

 • Kunnskaps- og integreringsministeren er på Island

  Jan Tore Sanner| Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er på Island i forbindelse med møte i nordisk ministerråd.

 • Kultur- og likestillingsministeren møter Rådet for Norsk kulturfond

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Báiki: Kulturrådet

 • Digitaliseringsministeren besøker Mimiro

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup besøker Mimiro sammen med landbruks- og matministeren.

 • Eldre- og folkehelseministeren besøker Hedmark

  Sylvi Listhaug| Helse- og omsorgsdepartementet

  Báiki: Hedmark

 • Landbruks- og matministeren besøker Mimiro

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Báiki: Ski

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Mimiro sammen med Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Tema for besøket er digitalisering av landbruket.

 • Utanriksministeren deltek på opningssesjonen av Oslo Forum

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: Losby gods

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på opningssesjonen av Oslo Forum.

  Sjå eigen presseinformasjon

  Pressekontakt: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no , mob 922 84 752

 • Utviklingsministeren mottek to rapportar om moderne slaveri

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein mottek to rapportar om moderne slaveri.   

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Næringsministeren til Rjukan

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar på åpningsseremoni for datasenter på Rjukan.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er tilstede i Stortinget under behandlingen av kommuneproposisjonen, proposisjon om lønnsregulering for arbeidstakere i staten, stortingsmelding om nytt regjeringskvartal og representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale.

 • Digitaliseringsministeren besøker Datatilsynet

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup besøker Datatilsynet.

 • Utviklingsministeren deltek på Norfunds generalforsamling

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: Fridtjof Nansens plass 4, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på Norfunds generalforsamling. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter Kristin Clemet

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter avtroppande styreleiar i Norfund, Kristin Clemet. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Digitaliseringsministeren deltar på innspillsmøte

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup deltar på innspillsmøte med gründer-Norge om strategi for kunstig intelligens.

  Møtet arrangeres i samarbeid med Abelia og IKT-Norge.

 • Helseministeren deltar på Delta på rundebordskonferanse med paraplyorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Báiki: Oslo

 • Statssekretær Halvorsen møter islandsk utval

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Statssekretær Audun Halvorsen møter det islandske utvalet som lagar ei utgreiing om EØS-avtala. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Besøk til Sommerbonanza i Stavanger

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Čujuhus: Nytorget 1, 4012 Stavanger

  Báiki: Metropolis

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad besøker ferietilbudet Sommerbonanza. Dette er et tre ukers ferieklubbtilbud for cirka 200 ungdommer i alderen 13–19 år bosatt i Stavanger.

 • Fiskeriministeren møter oppdrettere

  Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

  Báiki: Kongens gate 8

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik møter berørte oppdrettere etter algeoppblomstringen.

  Lenke til presseinvitasjon

 • Til stede under behandling av forslag om rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere i Irak/SYria

  Jøran Kallmyr| Justis- og beredskapsdepartementet

 • Innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap

  Ingvil Smines Tybring‐Gjedde| Justis- og beredskapsdepartementet

  Samfunnssikkerhetsministeren er til stede når Stortinget behandler innstillingen fra justiskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap.

  Innstillingen fra justiskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap

19.06.2019

 • Kunnskaps- og integreringsministeren er på Island

  Jan Tore Sanner| Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er på Island i forbindelse med møte i nordisk ministerråd.

 • Kultur- og likestillingsministeren er vertinne for Pride-mottakelse

  Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

  Báiki: Parkveien 45

 • Næringsministeren til Nordland

  Torbjørn Røe Isaksen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Bodø og Fauske onsdag 19. juni. Her skal han møte næringslivet til et frokostmøte i Fauske for å få innspill til og diskutere veien videre for mineralnæringen. I Bodø besøker han beredskapslaben ved Nord Universitetet.

  Lenke til presseinvitasjon

 • Statssekretær Hagen deltek på eit møte om maritim tryggleik

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Báiki: Port Louis, Mauritius

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på eit ministermøte om maritim tryggleik.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter Olaug Svarva

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter den nye styreleiaren i Norfund, Olaug Svarva. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Jakobsen deltek på ein workshop om marin forsøpling

  Aksel Jakobsen| Utenriksdepartementet

  Báiki: Norad, Oslo

  Statssekretær Aksel Jakobsen opnar og held innleiing på ein workshop om marin forsøpling for norske partnerar under bistandsprogrammet. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Kinn kommune

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har møte med Kinn kommune.

 • Digitaliseringsministeren besøker Nordre Follo

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup besøker Nordre Follo.

 • Eldre- og folkehelseministeren møter Spekter

  Sylvi Listhaug| Helse- og omsorgsdepartementet

  Báiki: Oslo

 • Utviklingsministeren møter WFP-leiar

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter David Beasley, administrerande direktør i Verdas matvareprogram (WFP).  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 0

 • Utviklingsministeren deltek på ei mottaking for Oslo Pride

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: Parkveien 45, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på ei mottaking i samband med Oslo Pride. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statsministeren taler på regjeringa si Pride-mottaking

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Báiki: Parkveien 45

  Statsministeren held tale på regjeringa si mottaking i samband med Pride.

  Mottakinga går føre seg i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45. Oppmøte for pressefolk seinast klokka 16.30 i Riddervoldsgate 2. Ta med pressekort og gyldig ID. Sjå fleire detaljar i eiga pressemelding.

  Pressekontaktar er statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77 153, e-post sis@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948, e-post ano@smk.dep.no.

 • Deltar på mottakelse for Oslo Pride

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Čujuhus: Parkveien 45, Oslo

  Báiki: Regjeringens representasjonsbolig

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deltar på regjeringens mottakelse for Oslo Pride.

 • Utviklingsministeren møter kinesisk utviklingsdirektør

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er vert for ein arbeidsmiddag med direktøren for Kinas utviklingsdirektorat (CIDCA), Mr. Wang Xiaotao. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

20.06.2019

 • Kunnskaps- og integreringsministeren er på Island

  Jan Tore Sanner| Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er på Island i forbindelse med møte i nordisk ministerråd.

 • Statssekretær Hagen deltek på eit møte om maritim tryggleik

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Báiki: Port Louis, Mauritius

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på eit ministermøte om maritim tryggleik.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen deltek på møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Báiki: Tromsø

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek på møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen.

  Sjå eigen presseinformasjon

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Eldre- og folkehelseministeren møter Pensjonistforbundet

  Sylvi Listhaug| Helse- og omsorgsdepartementet

  Báiki: Oslo

 • Utviklingsministeren har ungdomsmøte om utviklingspolitikk

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har møte med ungdomsorganisasjonane med interesse for utviklingspolitikk om regjeringas politikk på feltet. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás