Kaleanddar

Ráddje

24.11.2017

 • Utanriksministeren deltek på evaluering av Noregs støtte til utdanning i konflikt og kriser

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: Norad, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på ei evaluering av Noregs støtte til utdanning i konflikt og kriser.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Innleder på "Hvor åpent er Norge"

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Sentralen

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om åpenhet i forvaltningen på IKT Norges seminar om åpenhet.

 • Samferdselsministeren - deltar på seminar om elektriske fly, Sola

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på seminar på Sola om elektriske fly i regi av Avinor og Stavangerregionens næringsforening.

 • Norsk Lektorlags Landsmøte og 20-årsjubileum

  Henrik Asheim| Kunnskapsdepartementet

  Báiki: Thon Hotel Opera, Oslo

  Henrik Asheim hilser Norsk Lektorlags landsmøte i jubileumsåret.

25.11.2017

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsministeren taler på kongressen til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987, e-post tab@smk.dep.no.

26.11.2017

 • 75-årsmarkeringa for deportasjonen av norske jødar

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsministeren taler på 75-årsmarkeringa for deportasjonen av norske jødar i Universitetets Aula i Oslo.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987, e-post tab@smk.dep.no.

27.11.2017

 • Utanriksministeren deltek på ein kvinnekonferanse

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på konferansen om kvinners økonomiske deltaking og leiarskap i regi av Care Norge og Norfund.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Lansering av kampanje mot hatefulle ytringer

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Báiki: Ny Krohnborg skole, Bergen

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lanserer kampanje mot hatefulle ytringer.

 • Åpner offeromsorgskontor

  Per-Willy Amundsen| Justis- og beredskapsdepartementet

  Báiki: Ski

  Justis- og beredskapsministeren åpner Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Øst politidistrikt.

  Det skal etableres støttesenter for kriminalitetsutsatte i alle landets 12 politidistrikter.

 • Utanriksministeren møter direktøren i IEA

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter Dr. Fatih Birol, administrerande direktør i International Energy Agency (IEA).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

28.11.2017

 • Haustkonferansen

  Terje Søviknes| Terje Søviknes| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Søviknes held innlegg på haustkonferansen, som blir arrangert av Olje- og energidepartementet i samarbeid med Statoil og Det internasjonale energibyrået, IEA.

  Stad: Det norske teatret, Oslo.

  Pressekontakt: kommunikasjonsrådgjevar Ella Bye Mørland, tlf. 932 68 350.

 • Årskonferansen til Likestillings- og diskrimineringsombodet

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Čujuhus: Øvre Slottsgate 3, Oslo

  Statsminister Erna Solberg opnar årskonferansen til Likestillings- og diskrimineringsombodet på Sentralen i Oslo.

  Tema for konferansen er hatefulle ytringar.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post mak@smk.dep.no.

 • Utanriksministeren held innlegg ved lanseringa av rapporten «State of Global Democracy»

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: Litteraturhuset, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held innlegg på lanseringa av The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) sin rapport «State of Global Democracy».

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kulturministeren innvier den første teaterbilen i Noreg

  Linda Hofstad Helleland| Kulturdepartementet

  Báiki: Kjeller barnehage

  Kulturminister Linda Hofstad Helleland er til stades under innviinga av den nye mobile utandørsscena for barn i regi av Akershus Teater.

 • Utanriksministeren deltek på lanseringa av Kvinner, fred og tryggleik-indeksen

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: Prio, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på lanseringa av Kvinner, fred og tryggleik-indeksen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Interpellasjon om sosial kontroll og æresrelatert vold i Norge

  Sylvi Listhaug| Justis- og beredskapsdepartementet

  Innvandrings- og integreringsministeren svarer på Jan Bøhlers interpellasjon.

  Innvandrings- og integreringsministeren svarer på Jan Bøhlers interpellasjon.

 • Statsråd Røsland innleiar på møte i Koordineringsutvalet for EØS-saker

  Marit Berger Røsland| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland innleiar på møte i Koordineringsutvalet for EØS-saker.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

 • Statsråd Røsland møter styreleiaren i KS

  Marit Berger Røsland| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland møter Gunn Marit Helgesen, styreleiar i KS.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

 • Statssekretær Hagen held opningsinnlegg på Fairtrade-jubileum

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Báiki: Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA), Hausmannsgt 16, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen held opningsinnlegg på Fairtrade sitt 20-årsjubileum.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Deltar på LDOs årskonferanse

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Čujuhus: Oslo

  Báiki: Sentralen

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne deltar på paneldiskusjon under LDOs årskonferanse om hatefulle ytringer.

 • Haustkonserten til Statoil

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsministeren er til stades på haustkonserten til Statoil i Det norske teateret i Oslo.

29.11.2017

 • Møte med elevar som deltok på ein innovasjonscamp

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Báiki: Statsministerens kontor, Glacisgata 1

  Statsministeren møter elevar som deltok på ein innovasjonscamp om FNs berekraftsmål på FN-dagen. Elevane presenterer vinnarbidraga sine for statsministeren.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eil@smk.dep.no.

 • Samferdselsministeren - deltar på møte i samarbeidsforum om ledningsforskriften

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på møte i samarbeidsforum om ledningsforskriften. NVE, Oslo.

 • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltar på Barents miljøministermøte

  Vidar Helgesen| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Vadsø

 • Samferdselsministeren - besøker fotoutstillingen "Asfalt"

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - besøker fotoutstillingen "Asfalt". Fotograf Åse-Marie Faldalen. Gartnerkvartalet, Oslo.

30.11.2017

 • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltar på Barents miljøministermøte

  Vidar Helgesen| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Vadsø

 • Statsråd Røsland er i Stortinget

  Marit Berger Røsland| Utanriksdepartementet

  Báiki: Stortinget, Oslo

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland er i Stortinget når EØS- og EU-utgreiinga vert diskutert.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

01.12.2017

 • Redd Barnas rapportlansering

  Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

  Čujuhus: Storgata 38, Oslo

  Báiki: Redd Barnas lokaler

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne holder innlegg på Redd Barnas rapportlansering "Skånsom henting av barn ved akuttvedtak i barnevernet".

 • Statsråd Røsland innleiar på konferansen «Rebooting Europe»

  Marit Berger Røsland| Utanriksdepartementet

  Báiki: Forskingsrådet, Lysaker

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland innleiar på konferansen «Rebooting Europe» som vert arrangert av Forskingsrådet.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

 • Utanriksministeren møter presidenten i Arktisk råd

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter Fred Kempe, president i Arktisk råd.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren deltek på møte i WTO-utvalet

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på møte i WTO-utvalet.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Samferdselsministeren - innleder på informasjonsmøte om konkurransen Smartere transport i Norge

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - innleder på informasjonsmøte om konkurransen Smartere transport i Norge.

 • Samferdselsministeren - møte med aktører og organisasjoner om modulvogntog

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - møte med aktører og organisasjoner om modulvogntog.

 • Statsråd Røsland møter konsernsjefen i Statkraft

  Marit Berger Røsland| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland møter Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

  Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

03.12.2017

 • Cupfinalen i fotball for herrar

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsministeren er til stades under cupfinalen i fotball for herrar på Ullevaal Stadion i Oslo.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eil@smk.dep.no.

Čájet eanet dáhpáhusaid