Kaleanddar

Ráddje

2021-06-14

 • Statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren til NATO-toppmøte

  Erna Solberg, Frank Bakke-Jensen, Ine Eriksen Søreide| Statsministerens kontor

  Báiki: Brussel

  Statsminister Erna Solberg leier den norske delegasjonen til NATO-toppmøtet i Brussel 14. juni. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil òg delta.

  Informasjon om akkreditering finn du på nettsidene til NATO. Merk at akkrediteringsfristen går ut 6. juni.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post: ahj@smk.dep.no.

 • Reisedag Rogaland

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad besøker Sandnes og Stavanger.

 • Finansministeren besøker Vestfold og Telemark

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner besøker Vestfold og Telemark

 • Næringsminister besøker Lund og Egersund

  Iselin Nybø| Nærings- og fiskeridepartementet

  Báiki: Lund og Egersund

  Måadag 14. juni besøker næringsminister Iselin Nybø (V) bedrifter i Lund og Egersund.

 • Landbruks- og matministeren deltar på FAOs generalkonferanse

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Landbruks- og matministeren Olaug Vervik Bollestad deltar (digitalt) på FAOs generalkonferanse.

 • Samferdselsminsteren - generalforsamling Entur (digitalt)

  Knut Arild Hareide| Samferdselsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsministeren deltar på kommunekonferanse for Oslo og Viken

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om bærekraft på en kommunekonferanse som Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer.

  Omtale og program

 • Kultur- og likestillingsministeren taler til Sametinget

  Abid Raja| Kulturdepartementet

  Báiki: Karasjok

  Kultur- og likestillingsminister Abid Raja taler til Sametingets plenumsmøte og besøker de samiske samlinger/RiddoDuottarMuseat

 • Klima- og miljøministeren vitjar Stord

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Stord

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vitjar Stord.

  Statsråden skal mellom anna få ei framsyning av biogassanlegget til Renovo. Han skal også ha møter med Sustainable Energy Katapultsenter og NCE Maritime Cleantech.

 • Utviklingsministeren er på Vestlandet

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vitjar Sveio, Etne, Kvinnherad og Fitjar. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63 

 • Utanriksministeren deltek på Nato-toppmøtet

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: Brussel

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Natos toppmøte.

  Eigen presseinformasjon følgjer. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, mobil 95 72 65 10

 • Arbeids- og sosialministeren besøker Vestfold og Telemark

  Torbjørn Røe Isaksen| Arbeids- og sosialdepartementet

  Báiki: Vestfold og Telemark

  Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen besøker blant annet MatBørsen Stokke, «VI», Bjertnæs og Hoel og møter arrangørene bak «Idéutviklingskurset – fra idé til egen arbeidsplass med NAVs bistand!»

 • Kommunal- og moderniseringsministeren besøker Gjerdrum kommune

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter ordfører Anders Østensen, Gjerdrum kommune. Tema for møtet er skredulykken.

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte i WTO-utvalet

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit møte i WTO-utvalet.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen deltek på ein UNDP-konferanse

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) ved opninga av UNDP Oslo Governance Centre (OGC) sin tredje Oslo-konferanse om forebyggjing av valdeleg ekstremisme (PVE).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Halvorsen deltek på ein konferanse om forebyggjing av valdeleg ekstremisme

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) ved opninga av UNDP Oslo Governance Centre (OGC) sin tredje Oslo-konferanse om forebyggjing av valdeleg ekstremisme (PVE).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

2021-06-15

 • Landbruks- og matministeren deltar på FAOs generalkonferanse

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Landbruks- og matministeren Olaug Vervik Bollestad deltar (digitalt) på FAOs generalkonferanse.

 • Reisedag Bergen

  Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

 • Forsvarsministeren deltar på nasjonal veterankonferanse 2021

  Frank Bakke-Jensen| Forsvarsdepartementet

  Báiki: Oslo

 • Samferdselsministeren - generalforsamling Nye Veier AS (digitalt)

  Knut Arild Hareide| Samferdselsdepartementet

 • Utviklingsministeren vitjar ein skule på Sotra

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vitjar Danielsen barne- og ungdomsskule på Sotra.

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

 • Samferdselsministeren - generalforsamling Vy (digitalt)

  Knut Arild Hareide| Samferdselsdepartementet

 • Klima- og miljøministeren møter Frans Timmermans

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Oslo

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) møter Frans Timmermans som leiar EU-kommisjonen sitt arbeide med grøn omstilling.

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Stortinget

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er tilstede i Stortinget under behandlingen av Prop. 179 S (2020–2021) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Programmet for et digitalt Europa (2021–2027) (UD).

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Stortinget

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er tilstede i Stortinget under behandlingen av kommuneproposisjonen for 2022 og Prop. 209 S Endringar i statsbudsjettet 2021 under FIN og KMD (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2021 m.m.).

 • Finansministeren besøker Nordland

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Finansminister Jan Tore Sanner besøker Nordland

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter ordføreren i Eid

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter ordfører Alfred Bjørlo, Eid kommune.

 • Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltar i ein konferanse om Europas grønne giv (European Green Deal).

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og EU-kommisjonen sin visepresident Frans Timmermans og norsk næringsliv møtest til ein konferanse om korleis Noreg kan bidra i Europas grønne giv (European Green Deal).

  Les meir om konferansen her.

 • Utanriksministeren held opningsinnlegget (digitalt) på klimakonferansen Den grøne given

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held opningsinnlegget (digitalt) på klimakonferansen Den grøne given. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Jakobsen deltek på eit møte med presidenten i Den afrikanske utviklingsbanken

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek på eit digitalt møte med president Akinwumi Adesina i Den afrikanske utviklingsbanken.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte med viseutanriksministeren frå El Salvador

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på eit møte med viseutanriksminister Adriana Mira frå El Salvador.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

2021-06-16

2021-06-17

 • Utviklingsministeren deltek på eit webinar i regi av Norad og Utdanningsforbundet

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit webinar i regi av Norad og Utdanningsforbundet om Norwegian Teacher Initiative (NTI).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utanriksministeren deltek i ein nordområdedialog med Stortinget

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Báiki: Stortinget, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek i ein nordområdedialog med Stortingets arktiske delegasjon. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministern held opningsinnlegg på bymiljøkonferansen i Kristiansand

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) held opningsinnlegg på bymiljøkonferansen i Kristiansang.

  Innlegget er ei videohelsing innspelt på førehand.

 • Statssekretær Jakobsen deltek på styremøtet til Det globale sentret for klimatilpassing

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek digitalt på styremøtet til Det globale sentret for klimatilpassing (GCA)

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter råd for aldersvennlig Norge

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter råd for aldersvennlig Norge, Helsedirektoratet. Tema for møtet er digitalisering.

 • Statssekretær Halvorsen deltek på eit rundebord med forskingsmiljøa

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) på eit rundebord med forskingsmiljøa om klima og tryggleik.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit rundebord om klima og tryggleik

  Jens Frølich Holte, Audun Halvorsen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på eit rundebord med forskingsmiljøa om klima og tryggleik.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på ein gjevarkonferanse for Venezuela

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på ein gjevarkonferanse for Venezuela.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Čájet eanet dáhpáhusaid