Kaleanddar

Ráddje

27.10.2020

 • Statsministeren deltek på Nordisk råds 72. sesjon og nordisk statsministermøte

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Báiki: Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek digitalt på Nordisk råds 72. sesjon og nordisk statsministermøte.

  Ho møter dei nordiske statsministerkollegaene sine til diskusjonar om blant anna grøn omstilling og Covid-19.

 • Kultur- og likestillingsministeren på strategisamling i Venstre

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

 • Justis- og beredskapsministeren til Bodø

  Monica Mæland| Justis- og beredskapsdepartementet

  I Bodø skal Monica Mæland til Nordland politidistrikt og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS).

  Presseinvitasjon Justis- og beredskapsministeren til Bodø.

 • Helse- og omsorgsministeren besøker Agder

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Báiki: Agder

  Besøk til Agder:

  Besøke primærhelsetema på Sandens Medisinske Senter og Bystranda Legesenter

  Åpning av Strømmehaven - omsorgsboliger for personer med demens

  Besøke Menn i helse

 • Kommunal- og moderniseringsministeren innleder på LEAN-dagen i Stavanger

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Čujuhus: Stavanger i Rogaland

  Báiki: Clarion Hotel (Olavskleivå)

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om kvalitet og forbedring i offentlig sektor på LEAN-dagen Embracing Change i Stavanger.

  Omtale og program

 • Næringsministeren deltar på EFTAs ministermøte

  Iselin Nybø| Nærings- og fiskeridepartementet

  Báiki: Videokonferanse

  Næringsminister Iselin Nybø deltar på EFTAs digitale ministermøte.

 • Utanriksministeren deltek på eit mini-ministermøte i WTO

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på eit mini-ministermøte i WTO (digitalt). 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Fiskeri- og sjømatministeren besøker Salten fiskeindustri

  Odd Emil Ingebrigtsen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Čujuhus: Trålveien 6

  Báiki: Bodø

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker Salten fiskeindustri.

 • Finansministeren deltar i møte med de nordiske samarbeidsministrene

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner deltar i møte med de nordiske samarbeidsministrene (digitalt)

 • Utviklingsministeren møter Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Báiki: Storgata, Oslo 

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (Fokus). Tema er utfordringar knytt til kvinners rettar og likestilling internasjonalt som følje av covid-19. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren deltek på klimamøtet under årsmøtet i Verdsbanken

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek digitalt på klimamøtet under årsmøtet i Verdsbanken. Tema er utviklingsbankane sitt arbeid med klimatiltak.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

28.10.2020

 • Kultur- og likestillingsministeren deltar på digitalt møte i Ministerrådet for kultur

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

 • Statsministeren deltek på Nordisk råds 72. sesjon og nordisk statsministermøte

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Báiki: Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek digitalt på Nordisk råds 72. sesjon og nordisk statsministermøte.

  Ho møter dei nordiske statsministerkollegaene sine til diskusjonar om blant anna grøn omstilling og Covid-19.

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren besøker Frosta

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mottar NOU i Frosta kommune i Trøndelag.

  Statsrådane Helleland og Nybø mottar NOU i Trøndelag (presseinvitasjon 26.10.2020)

 • Kommunal- og moderniseringsministeren besøker Bodø

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøker Bodø. Tema for besøket er bærekraft.

  Statsråd Astrup besøker Bodø (presseinvitasjon 26.10.2020)

 • Næringsministeren mottar NOU om næringslivets betydning for distriktene

  Iselin Nybø| Nærings- og fiskeridepartementet

  Báiki: Frosta, Trøndelag

  Næringsminister Iselin Nybø og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mottar en utredning om næringslivets betydning for distriktene.

  Les mer i presseinvitasjonen

 • Helse- og omsorgsministeren møter 11 kommuner på Helgeland. Tema: Helgelandssykehuset 2025

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Báiki: Oslo

 • Utanriksministeren deltek på eit møte i Nordisk råd

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på utanriksministrenes digitale møte med presidiet (Nordisk råds sesjon).  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Ziolkowski møter den norske avdelinga av International Commission of Jurists

  Marte Ziolkowski, Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marte Ziolkowski møter (digitalt) den norske avdelinga av International Commission of Jurists.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Klima- og miljøministeren deltar i Nordisk Ministerrådsmøte - miljø og klima

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i Nordisk Ministerrådsmøte - miljø og klima.

  Tema for møtet er blant annet nordisk cruiseturisme, anbefalinger til en grønnere luftfart i Norden og et nordisk initiativ for å få til en global avtale om marin forsøpling.

 • Utanriksministeren held eit innlegg på Arena Trøndelag sitt møte

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held eit innlegg (digitalt) på Arena Trøndelag sitt møte om samfunstryggleik og innovasjon.

  Sjå meir på arrangementet sin nettstad 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Hagen deltek på eit rådsmøte i OECD

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på eit rådsmøte i OECD (digitalt).  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek på eit nordisk utviklingsministermøte

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek digitalt på nordisk utviklingsministermøte i samband med Nordisk råd. Siktemål med møtet er å rette merksemda mot aukande forskjellar globalt som følje av covid-19.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Landbruks- og matministeren mottar besøk av Ungarns Ambassadør til Norge

  Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

  Báiki: R6

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mottar Ungarns Ambassadør til Norge i en høflighetsvisitt.

 • Finansministeren deltar i OECD-møte

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner deltar i OECD-møte (digitalt)

 • Klima- og miljøministeren møter nordiske parlamentarikere og miljøministre

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i samrådsmøte mellom Utvalget for et Bærekraftig Norden og Ministerrådet for Miljø og Kima.

  Tema for møtet er EUs "green deal" og FN-konvensjonen om biodiversitet.

 • Kultur- og likestillingsministeren deltar på EL-innebandytrening

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

  Báiki: Rykkinnhallen

  Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll deltar på EL-innebandytrening

 • Utviklingsministeren held appell under eit fakkeltog

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Báiki: Ålesund

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held appell under det årlege fakkeltoget Åpne Dører til støtte for forfylgde kristne, i samarbeid med Stefanusalliansen. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sonder Olsen 92 60 51 63 

29.10.2020

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren besøker Trøndelag og Innlandet

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøker Trøndelag og Innlandet.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren åpner leverandørkonferanse om ombruk av byggematerialer

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup åpner leverandørkonferanse om ombruk av byggematerialer

  Omtale og program

 • Klima- og miljøministeren åpner Klimajournalistikkens dag

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Čujuhus: KRONPRINSENS GATE 17, , 0251 OSLO

  Báiki: Ingeniørenes hus møtesenter

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) holder åpningsinnlegg under Klimajournalistikkens dag.

  Arrangementet er i regi av Medier 24 og tar opp medienes dekning av klimaendringer og klimaforskning. Representanter for pressen, forkningsmiljøer og miljøorganisasjoner deltar.

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder om distriktspolitikk på Arena Trøndelag

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Čujuhus: Sandfærhus 22, Stjørdal i Trøndelag

  Báiki: Scandic Hell

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder om distriktspolitikk på Arena Trøndelag.

  Program og omtale

 • Statssekretær Hagen deltek på eit møte i regjeringas eksportpanel

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Báiki: Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på eit møte i regjeringas eksportpanel.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Halvorsen deltek i ein paneldebatt om sårbare statar

  Audun Halvorsen| Utenriksdepartementet

  Báiki: Norad

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek i ein paneldebatt om "Korleis handtere risiko i sårbare statar". 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statsministeren deltek i markering av dei første elektriske tippbilane

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Čujuhus: Landskaugveien 27, Ytre Enebakk.

  Statsminister Erna Solberg er med på ei markering av at entreprenør- og transportfirmaet Tom Wilhelmsen AS tek i bruk dei første elektriske tippbilane i Europa.

  Presse som ønskjer å delta på markeringa kan akkreditere seg til Benedicte Grevstad, telefon 901 07 699, e-post [email protected] innan onsdag 28. oktober kl. 10.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post [email protected].

 • Klima- og miljøministeren besøker Horten

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Báiki: Horten

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) besøker Horten for å markere oppryddingen av sjøbunnen i indre havn.

  Horten kommune har samarbeidet med Forsvarsbygg, Horten Industripark og Miljødirektoratet om prosjektet Ren Indre Havn - en plan for opprydding av sjøbunnen som har vært sterkt forurenset etter 150 år med skipbygging, verksteder og annen aktivitet.

 • Kultur- og likestillingsministeren besøker Toppidrettssenteret/Olympiatoppen

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

  Báiki: Sognsvann

 • Kultur- og likestillingsministeren besøker Arkivverket

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

  Báiki: Sognsvann

 • Statssekretærane Jakobsen og Ziolkowski har videomøte med FN sin assisterande generalsekretær

  Aksel Jakobsen, Marte Ziolkowski| Utenriksdepartementet

  Statssekretærane Aksel Jakobsen og Marte Ziolkowski har videomøte med FN sin assisterande generalsekretær Robert Piper. Piper er ansvarleg for koordinering av FNs utviklingsinnsats.

  Blant problemstillingane som vil bli diskutert er mellom anna covid-19, FN-reform og finansielle spørsmål.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utanriksministeren deltek på OECD sitt ministerrådsmøte

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på OECD sitt ministerrådsmøte. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter Indias ambassadør

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter dr. B. Bala Bhaskar, Indias ambassadør til Norge.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter byråd om Botsen

  Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Báiki: Digitalt

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter byråd for byutvikling Arild Hermstad, Oslo kommune. Tema for møtet er framtidig bruk av Botsen.

 • Finansministeren møter de nordiske finansministrene

  Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner møter de nordiske finansministrene (digitalt)

 • Statssekretær Hagen deltek på OECD sitt ministerrådsmøte

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på OECD sitt ministerrådsmøte (digitalt).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Utviklingsministeren held innlegg på eit webinar om psykisk helse og foreldreskap i eit utviklingsperspektiv

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held innlegg på eit webinar om psykisk helse og foreldreskap i eit utviklingsperspektiv i regi av International Child Development Programme (ICDP) Norge. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

30.10.2020

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren besøker Trøndelag og Innlandet

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøker Trøndelag og Innlandet.

 • Utanriksministeren har ein samtale med generaldirektøren i IMO

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Eriksen Søreide har ein samtale (digitalt) med generaldirektør Antonio Vitorino (International Organization for Migration, IMO) i forkant av bilaterale konsultasjoner med organisasjonen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren har videomøte med leiaren i Ifad

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har videomøte med Gilbert Huongbo, leiar av det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (Ifad).

  Siktemål med møtet er mattryggleik og berekraftig jordbruksutvikling.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Kultur- og likestillingsministeren deler ut pris Årets nynorskkommune

  Abid Q. Raja| Kulturdepartementet

  Báiki: Nasjonalbiblioteket

 • Statssekretær Hagen møter Amnesty Norge

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen møter Amnesty Norge (digitalt).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Čájet eanet dáhpáhusaid