Corona-dilli

Mii čohkket buot dehálaš dieđuid doaibmabijuid ja rávvagiid birra maid ráđđehus ja departemeanttat addet álbmogii.

Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Eanadoallo- ja biebmoministtar

Eanadoallopolitihkka fátmmasta eananhálddašeami, eanan- ja meahccedoalu, elliiddoalu, boazodoalu ja ođđa ealáhusaid ovdánahttima, main lea vuođđun eanandoallu.

Departemeanttas áigeguovdil

Bohccobierggu.

Norgga geavaheaddjit háliidit borrat eanet bohccobierggu

19.10.2020: Márkaniskkademiin leat gávnnahan, ahte Norgga geavaheaddjit háliidit borrat eanet bohccobierggu. Erenoamážit geavaheaddjijoavku, geain lea nana borramušberoštupmi, ja geat beroštit elliid buresbirgejumis, geat háliidit borrat eanet bohccobierggu. Dán jovkui lea mihtilmas maid ahte sii sávvet Norggas ja báikkálaččat buvttaduvvon biepmu ja ahte sii háliidit málestit borramuša vuođu rájes.

Boazodoallu.

Boazodoallu ja koronavirus (Covid-19)

17.03.2020: Koronavirus dahje njoammu geahpesdávda ii galgga hehttet Norgga beale boazodolliid guođoheamis bohccuid Ruoŧa bealde ja Norgga-Ruoŧa rádjaguovllus. Norgga beale boazodolliin, geat guođohit bohccuid Ruoŧa bealde lea lohpi rasttildit  Ruoŧa riikkarájá ja sii eai šatta ruovttukarantenii go bohtet Norgii. Ráddjemat ja dieđut njoammudávdda birra ođasmahttojuvvojit ja heivehuvvojit dađis, ja jos ođđa doaibmabijuide šaddá dárbu eastadit njoammudávdda leavvama.