Eanandoallošiehtadallamiid áššejohtu

Eanandoallošiehtadallamiid áššejohtu
Eanandoallošiehtadallamiid áššejohtu Govva: Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

EAB: Eanadoalu bušeahttalávdegoddi 
SŠL: Stáhta šiehtadallanlávdegoddi
EABD: Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta
RUD: Ruhtadandepartemeanta
DBD: Dálkkádat- ja birasdepartemeanta 

Šiehtadallojuvvojit:

  • Haddemearrádusat ja mihttohattit (gortniid vuođđohattit)
  • Ortnegiid ruhtadoarjagiid sturrodat ja juogadeapmi
  • Gálvomárkanortnegat ja márkanmuddenortnegat

Eai šiehtadallojuvvo:

  • Tuollo- ja importanjuolggadusat rádjesuodjalusa ektui
  • Vearut ja divvagat
  • Hálddahuslaš ja juridihkalaš váikkuhangaskaoamit (muhtun njuolggadusaid lea vejolaš šiehtadallat)