Jordbruksforhandlingenes saksgang

Figur saksgang jordbruksoppgjøret.

Forktortelser:

BFJ: Budsjettnemnda for jordbruket
SFU: Statens forhandlingsutvalg
LMD: Landbruks- og matdepartementet
FIN: Finandsdepartementet
KLD: Klima- og miljødepartementet
SMK: Statsministerens kontor

Det forhandles om:

  • Prisbestemmelser og målpriser, (grunnpriser for korn)
  • Nivå og fordeling av budsjettstøtten på ulike ordninger
  • Markedsordninger og markedsregulerende bestemmelser

Det forhandles ikke om:

  • Grensevern mot toll og importbestemmelser
  • Skatt og avgifter
  • Administrative og juridiske virkemidler (noen forskrifter vil være oppfølging av forhandlingstema)