Jordbruksforhandlingenes saksgang

Forktortelser:

BFJ: Budsjettnemnda for jordbruket
SFU: Statens forhandlingsutvalg
LMD: Landbruks- og matdepartementet
FIN: Finandsdepartementet
KLD: Klima- og miljødepartementet

Det forhandles om:

  • Prisbestemmelser og målpriser, (grunnpriser for korn)
  • Nivå og fordeling av budsjettstøtten på ulike ordninger
  • Markedsordninger og markedsregulerende bestemmelser

Det forhandles ikke om:

  • Grensevern mot toll og importbestemmelser
  • Skatt og avgifter
  • Administrative og juridiske virkemidler (noen forskrifter vil være oppfølging av forhandlingstema)

 

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.