Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Aktuelt nå

EfP-illustrasjon

Klare for NATO-oppdrag i Litauen

Forsvarsministeren besøkte 24. mai soldatene som er klare for NATO-oppdraget i Litauen. Soldatene reiser til Litauen for å være en del av NATOs tiltak for kollektivt forsvar og avskrekking – Enhanced Forward Presence (EfP). Under NATO-toppmøtet i Warszawa i fjor ble det beslutte at NATO skal stille med en bataljonstridsgruppe i hver av landene i Polen, Latvia. Estland og Litauen. Til sammen vil alliansen stille med en styrke på rundt tusen personer i hvert land. Norge stiller med en mekanisert kompanistridsgruppe på om lag 200 personer, som vil være i Litauen i seks måneder.

F-35

Prop. 123 S (2016–2017):

Investeringsproposisjon: Nye investeringar i kampflybasen på Ørland

Regjeringa fremma i dag eit forslag om nye investeringar i kampflybasen på Ørland flystasjon. Med desse forslaga legg regjeringa meir til rette for at Forsvaret kan ta i bruk dei nye kampflya som kommer til Noreg i løpet av 2017. Investeringsproposisjonen forslår og å skaffe fire nye ubåtar og om godkjenning av samarbeid om multirolle tank- og transportfly.

Dokument

Iverksettingsbrevet (IVB)

IVB LTP 2017–2020. Her er sist oppdaterte Iverksettingsbrev (IVB) - som er tildelingsbrevet til forsvarssektoren.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.