Forsvarsdepartementet

Bjørn Arild Gram (Sp)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.
fmin og fsj

Ber forsvarssjefen om nytt fagmilitært råd

Forsvarsministeren ga i dag forsvarssjefen mandatet til et nytt fagmilitært råd. -Verden er dramatisk endret siden langtidsplanen for forsvarssektoren ble vedtatt for to år siden. Det er derfor nødvendig å styrke vårt eget forsvar, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Gram, Støre, Kristoffersen

Regjeringen styrker Forsvarets beredskap i Norge

Regjeringen har besluttet at Forsvaret hever sin beredskap, og går over til en ny fase i sitt planverk fra 1. november. Dette skjer etter faglig råd fra forsvarssjefen. Det betyr at Forsvarets aktivitet tilpasses den alvorlige sikkerhetssituasjonen Europa er i.