Forsvarsdepartementet

Bjørn Arild Gram (Sp)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.
Illustrasjonsbilde veteraner.

Regjeringen skal lage ny tiltaksplan for veteraner

Regjeringen skal lage en ny og styrket tverrsektoriell tiltaksplan for oppfølging, ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner og deres familier, før, under og etter tjenesten i internasjonale operasjoner.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Et historisk toppmøte

Tyrkia støtter at Finland og Sverige kan bli medlemmer i Nato, og det er duket for et historisk Nato-toppmøte i Madrid. Nytt strategisk konsept, støtte til Ukraina, og Sverige og Finlands søknader om NATO-medlemskap var hovedsakene da Natos stats- og regjeringssjefer var i Madrid 28.-30. juni.

Norge også tidligere har trent ukrainske soldater i bruk av artilleriskytset M109 som Norge donerte. Treningen fant sted i Tyskland.

Norge vil bidra til opplæring av ukrainske soldater

Norge vil bidra til opplæring av ukrainske soldater i Storbritannia. Norge er også positive til et islandsk iniativ om å sette opp et trenings- og kapasitetsbyggingsprosjekt for eksplosivrydding for Ukraina.

Dokumenter

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Revidert nasjonalbudsjett:

– Styrket hjemlig beredskap

– Regjeringen har lagt vekt på å styrke hjemlig beredskap i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Justeringene vi nå foreslår i revidert nasjonalbudsjett er knyttet til nasjonal beredskap og kommer i tillegg til tiltakene i «Ukraina-proposisjonen», sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Tilskuddsordningen er ment for forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter med kompetanse på sikkerhets- og forsvarspolitiske temaområder. Denne utlysningen retter seg mot slike institusjoner i Norge.

Aktuelt fra departementet

Norske soldater trener opp irakiske styrker til kampen mot ISIL.

Norske militære bidrag internasjonalt i 2022

Her er en oversikt over hva Norge planlegger å bidra med i internasjonale operasjoner og internasjonal innsats i 2022.

Illustrasjonsbilde: Vernepliktige soldater fra HMKG

Ny erstatningsordning for vernepliktige vedtatt av Stortinget

- De som kalles inn til førstegangstjeneste skal ikke risikere å selv måtte bære eventuelle tap for skader de påføres under tjenesten. Erstatningsordningen som i dag er vedtatt av Stortinget vil styrke erstatningsvernet for vernepliktige inne til førstegangstjeneste, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.