Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Aktuelt nå

Nett-tv

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mottok Fokus 2018 av sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.

Se Nett-TV fra pressekonferansen:

Etterretningstjenesten la frem sin åpne vurdering

Etterretningstjenesten la 5. mars frem sin åpne vurdering, Fokus 2018. Fokusrapporten er Etterretnings-tjenestens ugraderte trusselvurdering.

Nett-tv

Fredag 3. november landet 3 F-35.kampfly på norsk jord for første gang.

Mottaksseremoni 10. november på Kampflybase Ørland:

—Nye kampfly gjør hele Forsvaret bedre

Kampflyet F-35 er avgjørende for å sikre og håndheve norsk suverenitet, og er et svært viktig bidrag til norsk forsvarsevne og NATOs kollektive forsvarsevne. Regjeringen markerte anskaffelsen med en seremoni på Ørland i Trøndelag 10. november, hvor Kongen og statsministeren deltok. – Dette er en viktig milepæl for norsk forsvarsevne og gjør Norge tryggere, sier statsminister Erna Solberg. Se seremonien på Nett-TV.

Dokument

Statsbudsjettet Prop. 1S:

Forsvarsbudsjettet 2018

Regjeringen viderefører den betydelige satsingen på forsvarssektoren med en reell styrking av forsvarsbudsjettet på om lag tre milliarder kroner i 2018. Styrkingen er en klar og tydelig oppfølging av langtidsplanen for forsvarssektoren, som legger til rette for et sterkere og mer bærekraftig forsvar.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.

Finn dokument

Dei viktigaste dokumenta til Forsvarsdepartementet finn du her: Proposisjonar og høyringar .

Andre etterspurte dokument er Langtidsplanen for forsvarssektoren og Iverksettingsbrev (IVB) og årsrapporter frå forsvarssektoren.

Statsbudsjettet 2018