Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Aktuelt nå

Nett-tv

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og den amerikanske forsvarsministeren James N. Mattis på pressemøtet i Forsvarsdepartementet 14. juli 2018.

James N. Mattis møtte Frank Bakke-Jensen og Ine Eriksen Søreide i Oslo:

USAs forsvarsminister besøkte Norge

USAs forsvarsminister James N. Mattis besøkte Oslo lørdag 14. juli, der han hadde møter med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. – USA er vår nærmeste allierte. Det var derfor veldig hyggelig å ønske den amerikanske forsvarsministeren velkommen til Norge, sier Bakke-Jensen. Se Nett-TV for pressemøtet i Forsvarsdepartementet.

Områdesoldater fra HV-16 under øvelse Bifrost i Nord-Troms.

Revidert nasjonalbudsjett:

Følger opp Stortingets vedtak om landmaktproposisjonen

Regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak om landmaktproposisjonen. Det legges frem en helhetlig plan som følger opp Stortingets vedtak, inkludert en plan for delt helikopterløsning. Heimevernet styrkes med 2 000 soldater, det investeres i moderne våpen og utstyr og øke øvingen i nord. Nasjonal sikkerhetsmyndighet får 10 millioner kroner for å forberede innføringen av nye sikkerhetstiltak slik at implementeringen av ny sikkerhetslov kan starte allerede i 2018.

Dokument

Statsbudsjettet Prop. 1S:

Forsvarsbudsjettet 2018

Regjeringen viderefører den betydelige satsingen på forsvarssektoren med en reell styrking av forsvarsbudsjettet på om lag tre milliarder kroner i 2018. Styrkingen er en klar og tydelig oppfølging av langtidsplanen for forsvarssektoren, som legger til rette for et sterkere og mer bærekraftig forsvar.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.

Finn dokument

Dei viktigaste dokumenta til Forsvarsdepartementet finn du her: Proposisjonar og høyringar .

Andre etterspurte dokument er Langtidsplanen for forsvarssektoren og Iverksettingsbrev (IVB) og årsrapporter frå forsvarssektoren.

Statsbudsjettet 2018