Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene til befolkningen.

Forsvarsdepartementet

Odd Roger Enoksen (Sp)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen og leder av den nye forsvarskommisjonen Knut Storberget.

Ny forsvarskommisjon

Regjeringen har satt ned en ny forsvarskommisjon som skal vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Kommisjonen skal ledes av Knut Storberget.

Secretary of Defense Lloyd J. Austin III og forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Enoksen møtte den amerikanske forsvarsministeren

-Det er viktig at USA er godt kjent med norske områder og våre utfordringer. Norge har en unik kunnskap om nordområdene som kan bidra til å skape stabilitet i våre nærområder, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Tirsdag ettermiddag møtte han den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin i Pentagon.

Illustrasjonsbilde - statsbudsjettet 2022

Regjeringen tar tak i dårlige boforhold

Regjeringen vil øremerke 50 millioner kroner til vedlikehold av Forsvarets bygningsmasse i sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. I tillegg foreslår regjeringen 40 millioner ekstra til Heimevernet.

Dokumenter

Illustrasjonsbilde - statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022

Regjeringen vil øremerke 50 millioner kroner til vedlikehold av Forsvarets bygningsmasse i sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. I tillegg foreslår regjeringen 40 millioner ekstra til Heimevernet.

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Tilskuddsordningen er ment for forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter med kompetanse på sikkerhets- og forsvarspolitiske temaområder. Denne utlysningen retter seg mot slike institusjoner i Norge.

Aktuelt fra departementet