Forsvarsdepartementet

Bjørn Arild Gram (Sp)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Nett-tv

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og Justis- og beredskapsdepartementet Emilie Enger Mehl under fremleggelsen av Nasjonal trusselvurdering 2024.

Felles framlegging av trussel- og risikovurderingar

Måndag 12. februar 2024 kl. 11:30 legg Etterretningstenesta (E-tenesta), Politiets tryggingsteneste (PST) og Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) fram sine opne trussel- og risikovurderingar. Sjølve dokumenta blir lagt ut på nettsteda til Forsvaret, PST og NSM.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarsjef Eirik Kristoffersen.

Arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren

Arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren pågår nå i Forsvarsdepartementet. Planen skal fremmes for Stortinget i 2024. Langtidsplanen angir og forankrer hovedlinjer for forsvarssektorens utvikling, inkludert forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå, samt tilhørende økonomiske og strukturelle rammer.

Siste fra Forsvarsdepartementet

Flere saker fra departementet