Forsvarsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Aktuelt nå

Øvelse Joint Viking

6. - 8. mars besøkte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide årets vinterøvelse i Finnmark. – Joint Viking er en nasjonal øvelse der alle forsvarsgrenene og sentrale allierte øver sammen. Forsvaret trenger å øve på en realistisk måte i ulik geografi og under varierende lokale forhold, og det får de gjort under denne øvelsen, sier forsvarsministeren.

Illustration - German submarine.

Tyskland valgt som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter

Etter en helhetlig vurdering har regjeringen besluttet at Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for Norge innenfor ubåtområdet. Samarbeidet tar utgangspunkt i samkjøp av, og omfattende samarbeid rundt, identiske ubåter.

Dokument

Iverksettingsbrevet (IVB)

IVB LTP 2017–2020. Her er sist oppdaterte Iverksettingsbrev (IVB) - som er tildelingsbrevet til forsvarssektoren.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.