Forsvarsdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Tema og innsikt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Større militært alvor i våre nærområder

I dette innlegget som sto på trykk i Dagens Næringsliv 30. august skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at Russland er i stand til å direkte påvirke og redusere Norges og våre alliertes handlefrihet.

Illustrasjonsbilde rekruttering

Utvalg skal se på hvordan Forsvaret kan bli bedre på rekruttering og kompetanseutvikling

Et endret trusselbilde, med skjerpede klartider og høyere krav til reaksjonsevne, tilgjengelighet og utholdenhet, stiller nye krav til forsvarets personell. Regjeringen har derfor satt ned et utvalg som skal utrede hvordan Forsvaret kan videreutvikle evnen til å rekruttere de beste og utvikle, bruke og avvikle kompetanse.

Nett-tv

Regjeringen ber forsvarssjefen om fagmilitært råd,  forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overlevere et oppdrag til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Regjeringen ba forsvarssjefen om fagmilitært råd

5. april overleverte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen et oppdrag til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen om å utarbeide et fagmilitært råd (FMR) som innspill til regjeringens nye langtidsplan for forsvarssektoren. Det fagmilitære rådet forventes overlevert forsvarsministeren i oktober 2019.

Dokumenter

Revidert nasjonabudsjett

Dekker fregattutgiftene

Regjeringen foreslår å øke rammen på forsvarsbudsjettet med i overkant av 1,3 milliarder kroner i Revidert nasjonalbudsjett for 2019. Den største delen av denne økningen går til merutgifter knyttet til KNM Helge Ingstad.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.

Aktuelt fra departementet

Frank Bakke-Jensen

Frigjøringen i 1945 – et gigantisk alliert prosjekt

Frigjøringen av Øst-Finnmark er et godt eksempel på at forente krefter måtte til for å bekjempe fienden som hadde okkupert store deler av Europa i flere år.

Regjeringa foreslår ei auke på 4 milliardar kroner for forsvarsbudsjettet for 2019.

Forsvarsbudsjettet 2019:

Meir aktivitet i Forsvaret

– Regjeringa fortset arbeidet med å styrke Forsvaret og har foreslått å auke forsvarsbudsjettet for 2019 med 4 milliardar kroner nominelt. Det er ei auking på 7,3 prosent. Med ei bevisst satsing på Forsvaret ser vi no at mannskapane får meir trening og øving med meir tilgjengeleg materiell. Reaksjonsevna blir kortare, og evna til å halde ut i ein konfliktsituasjon aukar. Dette er heilt i tråd med målsettingane våre og viser at regjeringa er til å stole på i forsvarspolitikken, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Til toppen