Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Aktuelt nå

Bildet viser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i forbindelse med rollouten av det første norske F-35 jagerflyet på Lockheed Martin-fabrikken i Texas.

Statsbudsjettet 2016:

Betydelig og reell styrking av forsvarsbudsjettet

I regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2016 satses det spesielt på økt situasjonsforståelse og økt operativitet i nord. Etterretningstjenesten, Orion-fly og ubåtvåpenet er områder som er høyt prioritert, men hoveddelen av økningen av budsjettøkningen går til kampflyet F-35 som blir Forsvarets viktigste kjernekapasitet. Totalt er det en økning i forsvarsbudsjettet på 9,8 prosent.

Nett-tv Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen overrakte sitt fagmilitære råd til Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under en pressekonferanse 1 oktober 2015.

Mottok fagmilitært råd

1. oktober mottok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sitt fagmilitære råd, et råd som blir helt sentralt i arbeidet med den neste langtidsplanen for forsvarssektoren.

Dokument

Prop. 111 LS (2014-2015)

Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen)

Regjeringen foreslår en ny ordning for militært tilsatte.

Høringsdokument

Høring - Forslag til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven)

I den nye loven foreslår vi å slå sammen fire lover: vernepliktsloven, heimevernloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven. Formålet med lovarbeidet har vært å gjøre regelverket om verneplikt og tjeneste i Forsvaret mer tilgjengelig, oppdatert og tidsmessig relevant. Høringsfrist: 01.10.2015