Forsvarsdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Tema og innsikt

F.v. Per Åge Nymoen, Eivind Hovin, Truls Wennberg, Forsvarsminister Frank Bakke Jensen, Statsminister Erna Solberg, Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, Terje Bruøygard og John Gunnar Refsnes i forbindelse med Frigjørings- og Veterandagen 2019

Markerte Frigjørings- og veterandagen 8. mai

Norges Frigjøringsdag ble markert 8. mai. Dette var også dagen hvor vi hedret alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. På bildet ser vi flere av medaljemottakerne i 2019. F.v. Per Åge Nymoen, Eivind Hovin, Truls Wennberg, forsvarsminister Frank Bakke Jensen, statsminister Erna Solberg, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, Terje Bruøygard og John Gunnar Refsnes.

Nett-tv

Fremleggelsen av Forsvarets årsrapport 2015 i Forsvarsdepartementets lokaler i Oslo.

Forsvarets årsrapport for 2018

Forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, la tirsdag 23. april fram Forsvarets årsrapport for 2018. Forsvarssjefen overrakk årsrapporten til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Nett-tv

Regjeringen ber forsvarssjefen om fagmilitært råd,  forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overlevere et oppdrag til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Regjeringen ber forsvarssjefen om fagmilitært råd

5. april overleverte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen et oppdrag til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen om å utarbeide et fagmilitært råd som innspill til regjeringens nye langtidsplan for forsvarssektoren. Regjeringen planlegger å fremme en ny langtidsplan for Stortinget våren 2020. Du kan se pressemøtet i opptak og lese brevet til forsvarssjefen som nærmere beskriver oppdraget.

Dokumenter

Revidert nasjonabudsjett

Dekker fregattutgiftene

Regjeringen foreslår å øke rammen på forsvarsbudsjettet med i overkant av 1,3 milliarder kroner i Revidert nasjonalbudsjett for 2019. Den største delen av denne økningen går til merutgifter knyttet til KNM Helge Ingstad.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.

Aktuelt fra departementet

Norsk og svensk forsvarsminister på besøk til øvelse Trident Juncture i 2018.

Derfor øver Norge og Sverige sammen under øvelsen Northern Wind

Denne kronikken fra forsvarsministrene Frank Bakke-Jensen (Norge) og Peter Hultqvist (Sverige) sto på trykk i Nordlys 20. mars 2019. I øvelsen Northern Wind deltar Brigade Nord, forsterket av NATO-allierte britiske og amerikanske enheter. Totalt deltar nærmere 10 000 soldater på øvelsen fra Norge, Finland, Sverige, USA og Storbritannia.

Regjeringa foreslår ei auke på 4 milliardar kroner for forsvarsbudsjettet for 2019.

Forsvarsbudsjettet 2019:

Meir aktivitet i Forsvaret

– Regjeringa fortset arbeidet med å styrke Forsvaret og har foreslått å auke forsvarsbudsjettet for 2019 med 4 milliardar kroner nominelt. Det er ei auking på 7,3 prosent. Med ei bevisst satsing på Forsvaret ser vi no at mannskapane får meir trening og øving med meir tilgjengeleg materiell. Reaksjonsevna blir kortare, og evna til å halde ut i ein konfliktsituasjon aukar. Dette er heilt i tråd med målsettingane våre og viser at regjeringa er til å stole på i forsvarspolitikken, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Til toppen