Forsvarsdepartementet

Odd Roger Enoksen (Sp)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.
Secretary of Defense Lloyd J. Austin III og forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Enoksen møtte den amerikanske forsvarsministeren

-Det er viktig at USA er godt kjent med norske områder og våre utfordringer. Norge har en unik kunnskap om nordområdene som kan bidra til å skape stabilitet i våre nærområder, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Tirsdag ettermiddag møtte han den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin i Pentagon.

Illustrasjonsbilde - statsbudsjettet 2022

Regjeringen tar tak i dårlige boforhold

Regjeringen vil øremerke 50 millioner kroner til vedlikehold av Forsvarets bygningsmasse i sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. I tillegg foreslår regjeringen 40 millioner ekstra til Heimevernet.

Dokumenter

Illustrasjonsbilde - statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022

Regjeringen vil øremerke 50 millioner kroner til vedlikehold av Forsvarets bygningsmasse i sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. I tillegg foreslår regjeringen 40 millioner ekstra til Heimevernet.

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Tilskuddsordningen er ment for forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter med kompetanse på sikkerhets- og forsvarspolitiske temaområder. Denne utlysningen retter seg mot slike institusjoner i Norge.

Aktuelt fra departementet