Forsvarsdepartementet

Bjørn Arild Gram (Sp)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.
Kronprins Haakon på 8. mai

Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai

Norges frigjøringsdag og nasjonale veterandagen vil bli markert fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør.

Illustrasjonsbilde: Soldater fra innsatsstyrke Ida & Lyra (HV-17) sikrer området rundt ubåten ‹‹Utsira›› under øvelse Joint Viking 2015.

Regjeringen varsler om utfordringer i gjennomføringen av langtidsplanen for forsvarssektoren

Status for Forsvaret er ikke der den burde være. Nytt materiell kommer senere enn planlagt, byggeprosjekter blir dyrere og vi har utfordringer med å beholde og rekruttere riktig kompetanse. Dette er bekymringsfullt i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i etter invasjonen av Ukraina.

Dokumenter

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Revidert nasjonalbudsjett:

– Styrket hjemlig beredskap

– Regjeringen har lagt vekt på å styrke hjemlig beredskap i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Justeringene vi nå foreslår i revidert nasjonalbudsjett er knyttet til nasjonal beredskap og kommer i tillegg til tiltakene i «Ukraina-proposisjonen», sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Tilskuddsordningen er ment for forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter med kompetanse på sikkerhets- og forsvarspolitiske temaområder. Denne utlysningen retter seg mot slike institusjoner i Norge.

Aktuelt fra departementet

Norske soldater trener opp irakiske styrker til kampen mot ISIL.

Norske militære bidrag internasjonalt i 2022

Her er en oversikt over hva Norge planlegger å bidra med i internasjonale operasjoner og internasjonal innsats i 2022.

Illustrasjonsbilde: Vernepliktige soldater fra HMKG

Vil styrke erstatningsvernet til vernepliktige i førstegangstjeneste

– Det er viktig at de som kalles inn til førstegangstjeneste ikke skal risikere å selv måtte bære eventuelle tap for skader de påføres under tjenesten. Regjeringen foreslår derfor å styrke erstatningsvernet til vernepliktige førstegangstjeneste, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.