Forsvarsdepartementet

Odd Roger Enoksen (Sp)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Forsvarsministeren til sitt første NATO-møte

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen vil 21.-22. oktober møte sine kolleger under NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

Regjeringen Støre på Slottsplassen

Jonas Gahr Støres regjering utnevnt

Etter å ha mottatt avskjedssøknad fra Erna Solbergs regjering tirsdag 12. oktober, innvilget Kongen søknaden i et statsråd på Slottet i dag kl. 10.00, med virkning fra i dag kl. 12.00. Samtidig ble Jonas Gahr Støres regjering utnevnt, med virkning fra i dag kl. 12.00.

Dokumenter

Forsvarsbudsjettet 2022

Prop. 1 S (2021–2022):

Forslaget til statsbudsjett for 2022

Regjeringen Solberg la 12. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om regjeringen Solbergs forslag til budsjett.

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Tilskuddsordningen er ment for forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter med kompetanse på sikkerhets- og forsvarspolitiske temaområder. Denne utlysningen retter seg mot slike institusjoner i Norge.

Aktuelt fra departementet

Norske soldater trener opp irakiske styrker til kampen mot ISIL.

Norske militære bidrag internasjonalt i 2022

Her er en oversikt over hva Norge planlegger å bidra med i internasjonale operasjoner og internasjonal innsats i 2022.

Illustasjonsbilde: MJK i Afghanistan.

Kronologisk utvikling av det norske styrkebidraget i Afghanistan

Her er en kronologisk oversikt over de norske styrkene som har vært i Afghanistan.