Forsvarsdepartementet

Bjørn Arild Gram (Sp)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.
Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Styrker Forsvaret og prioriterer daglig beredskap og operasjoner

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjettet for 2023 prioriterer nasjonens trygghet og beredskap, og viser samtidig solidaritet med Ukraina i en urolig tid. - Budsjettet bidrar til å holde egen befolkning trygg, både for dagens trusler og de som kan komme. Å sikre friheten vår er en av de viktigste oppgavene for enhver regjering, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og statsminister Jonas Gahr Støre går på dekket til USS Gerald R. Ford.

Statsministeren og forsvarsministeren besøkte den amerikanske marinen

Statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram hadde i september møte med den amerikanske marinen om bord på hangarskipet USS Gerald R. Ford.

Dokumenter

Prop. 142 S:

Regjeringen vil gi 3 milliarder kroner i militær støtte til Ukraina

I denne proposisjonen foreslår regjeringen å gi ytterligere 3 milliarder kroner i militær støtte til Ukraina i 2022. Mesteparten av midlene går til fond for militær støtte til Ukraina. Regjeringen foreslår også å anskaffe vinterbekledning og utrustning til de ukrainske styrkene for inntil 250 millioner kroner.

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Tilskuddsordningen er ment for forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter med kompetanse på sikkerhets- og forsvarspolitiske temaområder. Denne utlysningen retter seg mot slike institusjoner i Norge.

Aktuelt fra departementet