Forsvarsdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Tema og innsikt

Eirik Kristoffersen tar over som forsvarssjef i midten av august

Generalmajor Eirik Kristoffersen ny forsvarssjef

Generalmajor Eirik Kristoffersen (51) er i dag utnevnt til ny forsvarssjef. Han vil etterfølge admiral Haakon Bruun-Hanssen som går av med pensjon i august i år. – Eirik Kristoffersen er en forsvarssjef for vår tid. Han har de rette egenskapene for å lede Forsvaret fremover, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Nett-tv

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statsminister Erna Solberg ved fremleggelsen an ny langtidsplan for Forsvaret 17. april 2020.

Regjeringen vil styrke Forsvaret med 16,5 milliarder

I dag legger regjeringen frem den nye langtidsplanen for Forsvaret. Planen legger opp til at Forsvaret skal styrkes med 16,5 milliarder kroner over de neste åtte årene. - Norge er et fellesskap. Sammen møter vi de utfordringene vi blir stilt overfor. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bygge et forsvar med styrket forsvarsevne og høyere beredskap. Et bærekraftig forsvar som kan møte sammensatte utfordringer og støtte samfunnet gjennom ulike kriser, sier statsminister Erna Solberg.

Dokumenter

Revidert nasjonalbudjsett 2020:

Valuta gir økte utgifter til Forsvaret

En svak krone gir Forsvaret betydelige merutgifter til valuta. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett omdisponerer derfor regjeringen 206 mill. kroner internt på forsvarsbudsjettet for å dekke merutgift knyttet til drivstoff og valuta. Allerede før koronapandemien har en svak krone, spesielt målt opp mot euro og dollar, gitt Forsvaret betydelige merutgifter til valuta. Koronapandemien har ytterligere forsterket valutautfordringene og Forsvarsdepartementet jobber fortløpende med å avklare den økonomiske effekten epidemien har på forsvarsbudsjettet.

Prop. 1 S (2019–2020):

Forsvarsbudsjettet 2020

Forsvarsdepartementets budsjettforslag for 2020.

Aktuelt fra departementet

Soldater fra de tre forsvarsgrenene Hær, Sjø og Luft sammen på Akershus festning ifm innføringen av allmen verneplikt

Forsvaret tilpasser inntaket til de som skal inn i førstegangstjenesten etter påske

– Korona-pandemien er ikke over med det første. Samtidig må Forsvaret fortsatt kunne løse sine oppgaver i morgen, neste uke, neste måned og neste år. Dette inkluderer også støtte til sivilsamfunnet. Derfor gjennomføres inntaket til førstegangstjeneste og rekruttskole i april som planlagt, men med en rekke ekstratiltak, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

- Allierte land vil støtte hverandre også gjennom koronakrisen

- Det er sentralt at vi ikke lar koronakrisen gå ut over sikkerheten vår. NATO opprettholder derfor sin operative evne og beredskap selv i disse pandemiske krisetider. Vi står sammen i NATO, og hjelper hverandre der vi kan, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Til toppen