Forsvarsdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Tema og innsikt

Nett-tv

Fremleggelsen av Forsvarets årsrapport 2015 i Forsvarsdepartementets lokaler i Oslo.

Forsvarets årsrapport for 2018

Forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, vil tirsdag 23. april legge fram Forsvarets årsrapport for 2018. Forsvarssjefen vil overrekke årsrapporten til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Nett-tv

Regjeringen ber forsvarssjefen om fagmilitært råd,  forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overlevere et oppdrag til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Regjeringen ber forsvarssjefen om fagmilitært råd

5. april overleverte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen et oppdrag til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen om å utarbeide et fagmilitært råd som innspill til regjeringens nye langtidsplan for forsvarssektoren. Regjeringen planlegger å fremme en ny langtidsplan for Stortinget våren 2020. Du kan se pressemøtet i opptak og lese brevet til forsvarssjefen som nærmere beskriver oppdraget.

KNM Maud

29. mars kom Forsvarets nye logistikkfartøy KNM Maud til Norge

Fredag 29. mars ankom KNM Maud, Forsvarets nye logistikkfartøy, Haakonsvern i Bergen. Maud er en ny og viktig logistikk- og støtteressurs i Sjøforsvaret. Med sin store lastekapasitet kan fartøyet forsyne egne og allierte styrker slik at de operative enhetene kan operere lenger ute i operasjonsområdet.

Dokumenter

Statsbudsjettet Prop. 1S:

Forsvarsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2019 bekrefter den forsvarspolitiske satsingen som ligger til grunn for inneværende langtidsplan. Forsvarsbudsjettene økte betydelig i 2017 og 2018. Regjeringen står ved sin flerårige forpliktelse til å styrke forsvarsevnen, herunder en vesentlig styrking av beredskapen, og foreslår derfor en betydelig bevilgningsøkning også i 2019.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.

Aktuelt fra departementet

Norsk og svensk forsvarsminister på besøk til øvelse Trident Juncture i 2018.

Derfor øver Norge og Sverige sammen under øvelsen Northern Wind

Denne kronikken fra forsvarsministrene Frank Bakke-Jensen (Norge) og Peter Hultqvist (Sverige) sto på trykk i Nordlys 20. mars 2019. I øvelsen Northern Wind deltar Brigade Nord, forsterket av NATO-allierte britiske og amerikanske enheter. Totalt deltar nærmere 10 000 soldater på øvelsen fra Norge, Finland, Sverige, USA og Storbritannia.

Regjeringa foreslår ei auke på 4 milliardar kroner for forsvarsbudsjettet for 2019.

Forsvarsbudsjettet 2019:

Meir aktivitet i Forsvaret

– Regjeringa fortset arbeidet med å styrke Forsvaret og har foreslått å auke forsvarsbudsjettet for 2019 med 4 milliardar kroner nominelt. Det er ei auking på 7,3 prosent. Med ei bevisst satsing på Forsvaret ser vi no at mannskapane får meir trening og øving med meir tilgjengeleg materiell. Reaksjonsevna blir kortare, og evna til å halde ut i ein konfliktsituasjon aukar. Dette er heilt i tråd med målsettingane våre og viser at regjeringa er til å stole på i forsvarspolitikken, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Til toppen