Forsvarsdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Tema og innsikt

Dugnaden mot spredning av korona-virus forandrer frigjørings- og veterandagen 8. mai

Dugnaden mot spredning av korona-virus forandrer frigjørings- og veterandagen 8. mai

På grunn av korona-pandemien vil årets markering av frigjørings- og veterandagen på Akershus festning kun bestå av bekransning, flaggheis og salutt. For å begrense smittespredning vil vi ikke invitere gjester eller publikum. Overrekkelse av medaljer vil skje ved neste års markering.

Illustasjonsbilde: MJK i Afghanistan.

Militære bidrag til internasjonale operasjoner i 2020

Her er en oversikt over de norske militære bidragene til internasjonale operasjoner i år. Oppdatert februar 2020.

Dokumenter

Prop. 1 S (2019–2020):

Forsvarsbudsjettet 2020

Forsvarsdepartementets budsjettforslag for 2020.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.

Aktuelt fra departementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker NATO

NATO øker sitt engasjement i Irak

- NATO vil overta deler av den treningen som koallisjonen mot ISIL gjør i dag, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen etter forsvarsministermøtet i Brussel.

Regjeringa foreslår ei auke på 4 milliardar kroner for forsvarsbudsjettet for 2019.

Utvalg skal se på hvordan Forsvaret kan bli bedre på rekruttering og kompetanseutvikling

Et endret trusselbilde, med skjerpede klartider og høyere krav til reaksjonsevne, tilgjengelighet og utholdenhet, stiller nye krav til forsvarets personell. Regjeringen har derfor satt ned et utvalg som skal utrede hvordan Forsvaret kan videreutvikle evnen til å rekruttere de beste og utvikle, bruke og avvikle kompetanse.

Til toppen