Departementene

Forsvarsdepartementet

Bjørn Arild Gram (Sp)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.
Illustrasjonsbilde: Ein F-35-pilot foran eit F-35 under øvinga Joint Viking 2023. Foto: Mariann Beausire / Forsvaret

Revidert nasjonalbudsjett

Vil styrkja forsvarsbudsjettet ytterlegare

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2023 vil regjeringa auke forsvarsbudsjettet med til saman 2,1 mrd. kroner. - Me er i eit tidsskilje. Noreg må byggja eit sterkare forsvar og ein betre beredskap i heile samfunnet, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Nett-tv

Se sendingen her

Regjeringen vil oppnå NATOs to-prosentmål i 2026

Å styrke forsvar og beredskap er en hovedprioritering for regjeringen i årene som kommer. – Å forplikte Norge til NATOs 2-prosentmål er svært viktig for vår nasjonale sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Siste fra Forsvarsdepartementet

Flere saker fra departementet