Forsvarsdepartementet

Bjørn Arild Gram (Sp)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Et historisk toppmøte

Tyrkia støtter at Finland og Sverige kan bli medlemmer i Nato, og det er duket for et historisk Nato-toppmøte i Madrid. Nytt strategisk konsept, støtte til Ukraina, og Sverige og Finlands søknader om NATO-medlemskap var hovedsakene da Natos stats- og regjeringssjefer var i Madrid 28.-30. juni.

Vemork

Tungtvannskjelleren på Vemork offisielt åpnet av forsvarsministeren

18. juni ble museumsbygget Tungtvannskjelleren på Vemork i Rjukan offisielt åpnet av forsvarsminister Bjørn Arild Gram. - Takket være innsats av mange gode krefter blir historien tatt vare på, sa forsvarsministeren i sin tale ved åpningen.

Dokumenter

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Revidert nasjonalbudsjett:

– Styrket hjemlig beredskap

– Regjeringen har lagt vekt på å styrke hjemlig beredskap i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Justeringene vi nå foreslår i revidert nasjonalbudsjett er knyttet til nasjonal beredskap og kommer i tillegg til tiltakene i «Ukraina-proposisjonen», sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Tilskuddsordningen er ment for forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter med kompetanse på sikkerhets- og forsvarspolitiske temaområder. Denne utlysningen retter seg mot slike institusjoner i Norge.

Aktuelt fra departementet

Norske soldater trener opp irakiske styrker til kampen mot ISIL.

Norske militære bidrag internasjonalt i 2022

Her er en oversikt over hva Norge planlegger å bidra med i internasjonale operasjoner og internasjonal innsats i 2022.

Illustrasjonsbilde: Vernepliktige soldater fra HMKG

Ny erstatningsordning for vernepliktige vedtatt av Stortinget

- De som kalles inn til førstegangstjeneste skal ikke risikere å selv måtte bære eventuelle tap for skader de påføres under tjenesten. Erstatningsordningen som i dag er vedtatt av Stortinget vil styrke erstatningsvernet for vernepliktige inne til førstegangstjeneste, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.