Departementene

Forsvarsdepartementet

Bjørn Arild Gram (Sp)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.
Illustrasjonsbilde: Ein F-35-pilot foran eit F-35 under øvinga Joint Viking 2023. Foto: Mariann Beausire / Forsvaret

Revidert nasjonalbudsjett

Vil styrkja forsvarsbudsjettet ytterlegare

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2023 vil regjeringa auke forsvarsbudsjettet med til saman 2,1 mrd. kroner. - Me er i eit tidsskilje. Noreg må byggja eit sterkare forsvar og ein betre beredskap i heile samfunnet, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Nett-tv

Knut Storberget gir Forsvarskommisjonens rapport til forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Forsvarskommisjonen har levert sin rapport

– Regjeringen har styrket Forsvaret med mer penger, mer personell og mer materiell. Det skal vi fortsette med. Det er helt nødvendig at vi nå bruker en større andel av samfunnets ressurser på forsvar. Vi har satt ned Forsvarskommisjonen for å få innspill til den videre utviklingen av Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Nett-tv

Se sendingen her

Regjeringen vil oppnå NATOs to-prosentmål i 2026

Å styrke forsvar og beredskap er en hovedprioritering for regjeringen i årene som kommer. – Å forplikte Norge til NATOs 2-prosentmål er svært viktig for vår nasjonale sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Siste fra Forsvarsdepartementet

Flere saker fra departementet