Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Aktuelt nå

Nett-tv

Usas forsvarsminister Ashton Carter og Ine Eriksen Søreide.

Den amerikanske forsvarsministeren besøker Norge

Den amerikanske forsvarsministeren Ashton Carter besøker Norge 8.-9. september. Det blir et pressemøte med Carter og Eriksen Søreide fredag ettermiddag på Gardermoen militære flyplass.

Nett-tv

"Kampkraft og bærekraft"

Ny langtidsplan for forsvarssektoren: «Kampkraft og bærekraft».

Regjeringen la 17. juni 2016 frem den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. – Vi forsterker den påbegynte kursendringen og foreslår en historisk satsing på Forsvaret. Vi skal fornye og forsterke vår forsvarsevne, sier statsminister Erna Solberg.

Dokument

Prop. 110 S (2015–2016)

Investeringar i Forsvaret

Regjeringen fremmer forslag om nye investeringer i kampflybasen på Ørland flystasjon.

Meld. St. 9 (2015–2016)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Meldingen omhandler forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Regjeringens hovedmål med meldingen er å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.