Forsvarsdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Tema og innsikt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker NATO

Forsvarsministeren til NATO 12. - 13. februar

Situasjonen i Midtøsten blir et sentralt tema når forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møter sine NATO-kolleger i Brussel 12. og 13. februar, blant annet vil NATOs rolle i Irak bli diskutert.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Forsvarsministerens nyttårstale: Et forsvar for fremtiden

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt denne talen 6. januar 2020 i Oslo Militære Samfund (OMS). Tittelen på foredraget var "Et forsvar for fremtiden."

Dokumenter

Revidert nasjonabudsjett

Dekker fregattutgiftene

Regjeringen foreslår å øke rammen på forsvarsbudsjettet med i overkant av 1,3 milliarder kroner i Revidert nasjonalbudsjett for 2019. Den største delen av denne økningen går til merutgifter knyttet til KNM Helge Ingstad.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.

Aktuelt fra departementet

Illustasjonsbilde: MJK i Afghanistan.

Militære bidrag til internasjonale operasjoner i 2020

Her er en oversikt over de norske militære bidragene til internasjonale operasjoner i år. Oppdatert februar 2020.

Regjeringa foreslår ei auke på 4 milliardar kroner for forsvarsbudsjettet for 2019.

Utvalg skal se på hvordan Forsvaret kan bli bedre på rekruttering og kompetanseutvikling

Et endret trusselbilde, med skjerpede klartider og høyere krav til reaksjonsevne, tilgjengelighet og utholdenhet, stiller nye krav til forsvarets personell. Regjeringen har derfor satt ned et utvalg som skal utrede hvordan Forsvaret kan videreutvikle evnen til å rekruttere de beste og utvikle, bruke og avvikle kompetanse.

Til toppen