Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Forsvarsdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.
Langtidsplanen for Forsaret

Regjeringen presenterte den nye samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanen for Forsvaret

Statsministeren, justis- og beredskapsministeren og forsvarsministeren la frem den nye samfunnssikkerhetsmeldingen og den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Illustrasjonsbilde statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

Regjeringa fortsett styrkinga av Forsvaret

Regjeringa foreslår ein auke på om lag 3,5 milliardar kroner som gir eit forsvarsbudsjett på om lag 64,5 milliardar kroner i 2021. Det er ein reell auke på 4,1 prosent frå budsjettet inneverande år og ein reell auke på 30 prosent sidan 2013. Forsvarsbudsjetta har auka kvart år under denne regjeringa, med ei kraftig årleg opptrapping kvart år frå 2017. Med forslaget følgjer regjeringa opp lovnadene i langtidsplanen for forsvarssektoren.

Dokumenter

Prop. 1 S (2020–2021):

Forsvarsbudsjettet 2021

Forslaget til statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober kl. 1000.

Prop. 80 L (2019–2020):

Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)

Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Loven vil avløse etterretningstjenesteloven av 1998. Formålet med loven vil være å bidra til å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet, demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser.

Aktuelt fra departementet

Regjeringen styrker Forsvaret

Regjeringen vil styrke Forsvaret i sin langtidsplan

Regjeringen vil i 2024 bruke 8,3 milliarder mer på forsvar enn i dag, med en jevn økning av forsvarsbudsjettet. Regjeringen legger i 2021 på over 3 milliarder kroner i varige økninger til forsvarssektoren, og følger dermed opp de flerårige forpliktelsene fra inneværende langtidsplan og nye satsinger som ligger i den kommende planen. Den nye langtidsplanen vil øke Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Rapport fra Svendsen-utvalget sendes på høring

– Vi har ønsket å bli utfordret utenfra og trekke på relevante lærdommer fra privat næringsliv og andre offentlige virksomheter. Når vi nå sender Svendsen-rapporten ut på høring, er det for å få innspill til vurderingen av rapporten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.