Departementene

Forsvarsdepartementet

Bjørn Arild Gram (Sp)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram gratulerer Romanias ambassadør Cristian Bădescu foran ett av tre F-16 som ble overlevert til Romania på Rygge flystasjon i dag.

Norge har levert første F-16 jagerfly til Romania

– Salget av F-16 vil styrke og modernisere forsvaret til Romania, en alliert nasjon langs NATOs østflanke som også er naboland til Ukraina. Det er en viktig milepæl vi markerer i dag når de første av disse flyene leveres til Romania, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarsjef Eirik Kristoffersen.

Arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren

Arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren pågår nå i Forsvarsdepartementet. Planen skal fremmes for Stortinget i 2024. Langtidsplanen angir og forankrer hovedlinjer for forsvarssektorens utvikling, inkludert forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå, samt tilhørende økonomiske og strukturelle rammer.

HV øver i hovedstaden under en øvelse i september 2023

Et styrket forsvarsbudsjett i en krevende tid

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjettet for 2024 bygger opp den nasjonale forsvarsevnen og styrker beredskapen i en tid med krig i Europa. Samtidig følger det opp Norges forpliktelser til NATO og viser solidaritet med Ukraina.

Siste fra Forsvarsdepartementet

Flere saker fra departementet