Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Aktuelt nå

Forsvarsmininster Frank Bakke-Jensen

Investeringar i Forsvaret og andre saker:

Stortinget har fått investeringsproposisjonen

Regjeringa har bede om Stortingets godkjenning til å starte opp fleire investeringsprosjekt. Investeringsprosjekta er òg omtalt i budsjettproposisjonen og i langtidsplanen for Forsvaret.

Nett-tv

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legger fram Forsvarets årsrapport 3. april.

Forsvarets årsrapport for 2017 lagt fram

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen la 3. april fra Forsvarets årsrapport for 2017. Du kan se opptak av Nett-TV fra pressekonferansen her.

Dokument

Statsbudsjettet Prop. 1S:

Forsvarsbudsjettet 2018

Regjeringen viderefører den betydelige satsingen på forsvarssektoren med en reell styrking av forsvarsbudsjettet på om lag tre milliarder kroner i 2018. Styrkingen er en klar og tydelig oppfølging av langtidsplanen for forsvarssektoren, som legger til rette for et sterkere og mer bærekraftig forsvar.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.

Finn dokument

Dei viktigaste dokumenta til Forsvarsdepartementet finn du her: Proposisjonar og høyringar .

Andre etterspurte dokument er Langtidsplanen for forsvarssektoren og Iverksettingsbrev (IVB) og årsrapporter frå forsvarssektoren.

Statsbudsjettet 2018