Forsvarsdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Tema og innsikt

Norsk F-35 klar til avgang mot Norge.

Kampfly til Forsvaret

Anskaffelsen av våpensystemet F-35 er avgjørende for å sikre og håndheve norsk og alliert suverenitet. F-35 når sin innledende operative evne ved årsskiftet, og fra 2022 tar kampflyene gradvis over for dagens F-16. Full operativ evne nås i 2025.

Illustrasjonsbilde LTP

Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Regjeringen har startet arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. Den nye langtidsplanen for Forsvaret skal etter planen legges frem for Stortinget våren 2020 og gjelder for perioden 2021-2024.

Sjef E-tjenesten Generalløytnant Morten Haga Lunde under fremmleggelsen av E-tjenestens rapport, FOKUS 2019

Etterretningstjenestens årlige sikkerhetsvurdering

Rapporten, Fokus 2019, er en åpen og ugradert vurdering av utviklingstrekk som er viktige for Norges sikkerhet. Etterretningstrusselen fra fremmede statsmakter er den mest omfattende og pågående sikkerhetsutfordringen for Norge og norske interesser.

Dokumenter

Statsbudsjettet Prop. 1S:

Forsvarsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2019 bekrefter den forsvarspolitiske satsingen som ligger til grunn for inneværende langtidsplan. Forsvarsbudsjettene økte betydelig i 2017 og 2018. Regjeringen står ved sin flerårige forpliktelse til å styrke forsvarsevnen, herunder en vesentlig styrking av beredskapen, og foreslår derfor en betydelig bevilgningsøkning også i 2019.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.

Aktuelt fra departementet

Norsk og svensk forsvarsminister på besøk til øvelse Trident Juncture i 2018.

Derfor øver Norge og Sverige sammen under øvelsen Northern Wind

Denne kronikken fra forsvarsministrene Frank Bakke-Jensen (Norge) og Peter Hultqvist (Sverige) sto på trykk i Nordlys 20. mars 2019. I øvelsen Northern Wind deltar Brigade Nord, forsterket av NATO-allierte britiske og amerikanske enheter. Totalt deltar nærmere 10 000 soldater på øvelsen fra Norge, Finland, Sverige, USA og Storbritannia.

Regjeringa foreslår ei auke på 4 milliardar kroner for forsvarsbudsjettet for 2019.

Forsvarsbudsjettet 2019:

Meir aktivitet i Forsvaret

– Regjeringa fortset arbeidet med å styrke Forsvaret og har foreslått å auke forsvarsbudsjettet for 2019 med 4 milliardar kroner nominelt. Det er ei auking på 7,3 prosent. Med ei bevisst satsing på Forsvaret ser vi no at mannskapane får meir trening og øving med meir tilgjengeleg materiell. Reaksjonsevna blir kortare, og evna til å halde ut i ein konfliktsituasjon aukar. Dette er heilt i tråd med målsettingane våre og viser at regjeringa er til å stole på i forsvarspolitikken, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Til toppen