Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Forsvarsdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Nett-tv

Fremleggelsen av FOKUS 2021. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på pressekonferansen.

Felles fremlegging av trusselvurderinger

Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har lagt frem sine åpne trussel- og risikovurderinger for 2021. Se pressekonferansen her.

Langtidsplanen for Forsaret

Regjeringen presenterte samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanen for Forsvaret

Statsministeren, justis- og beredskapsministeren og forsvarsministeren la frem den nye samfunnssikkerhetsmeldingen og den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Illustrasjonsbilde statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

Regjeringa fortsett styrkinga av Forsvaret

Regjeringa foreslår ein auke på om lag 3,5 milliardar kroner som gir eit forsvarsbudsjett på om lag 64,5 milliardar kroner i 2021. Det er ein reell auke på 4,1 prosent frå budsjettet inneverande år og ein reell auke på 30 prosent sidan 2013. Forsvarsbudsjetta har auka kvart år under denne regjeringa, med ei kraftig årleg opptrapping kvart år frå 2017. Med forslaget følgjer regjeringa opp lovnadene i langtidsplanen for forsvarssektoren.

Dokumenter

Prop. 1 S (2020–2021):

Forsvarsbudsjettet 2021

Forslaget til statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober kl. 1000.

Prop. 80 L (2019–2020):

Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)

Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Loven vil avløse etterretningstjenesteloven av 1998. Formålet med loven vil være å bidra til å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet, demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser.

Aktuelt fra departementet

Soldat i Irak

Styrker veteraners erstatningsrettslige vern

Forsvarsloven endres slik at det blir lettere for veteraner med psykiske belastningsskader å søke om erstatning i tide.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarssektoren har vurdert egen korona-håndtering

Forsvarssektoren har vurdert egen håndtering av koronapandemien fra utbruddet og fram til november i fjor. Det har resultert i rapporten «Evaluering av forsvarssektorens håndtering av koronapandemien».