Forsvarsdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Tema og innsikt

Bildet er fra april da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte Garnisonen i Porsangermoen for å besøke og snakke med Finnmark Landforsvar.

Regjeringen styrker forsvarssektoren med 2 milliarder kroner

- Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret. Derfor har regjeringen økt forsvarsbudsjettene hvert eneste år siden vi overtok, og vi vil fortsette å styrke Forsvaret i årene fremover, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen serverer lunsj til marineinfanterister på en militærbase i USA.

Statsministeren og forsvarsministeren besøkte amerikanske militærbaser

- USA er vår viktigste allierte. Vi har et langvarig og nært forhold som vi ønsker å utvikle videre, sier statsminister Erna Solberg. 26. september besøkte statsministeren to amerikanske militærbaser sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Dokumenter

Revidert nasjonabudsjett

Dekker fregattutgiftene

Regjeringen foreslår å øke rammen på forsvarsbudsjettet med i overkant av 1,3 milliarder kroner i Revidert nasjonalbudsjett for 2019. Den største delen av denne økningen går til merutgifter knyttet til KNM Helge Ingstad.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.

Aktuelt fra departementet

Frank Bakke-Jensen

Frigjøringen i 1945 – et gigantisk alliert prosjekt

Frigjøringen av Øst-Finnmark er et godt eksempel på at forente krefter måtte til for å bekjempe fienden som hadde okkupert store deler av Europa i flere år.

Regjeringa foreslår ei auke på 4 milliardar kroner for forsvarsbudsjettet for 2019.

Utvalg skal se på hvordan Forsvaret kan bli bedre på rekruttering og kompetanseutvikling

Et endret trusselbilde, med skjerpede klartider og høyere krav til reaksjonsevne, tilgjengelighet og utholdenhet, stiller nye krav til forsvarets personell. Regjeringen har derfor satt ned et utvalg som skal utrede hvordan Forsvaret kan videreutvikle evnen til å rekruttere de beste og utvikle, bruke og avvikle kompetanse.

Til toppen