Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Aktuelt nå

I år hedrer vi spesielt de 50.000 norske soldatene fra Tysklandsbrigaden som for 70 år siden reiste ned til et utbombet land og krigstrøtt folk.

Den 8. mai feirer vi frigjøringen og hedrer våre veteraner

Norges frigjøringsdag er 8. mai. Det er også dagen hvor vi hedrer alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Etter andre verdenskrig har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler.

Prop. 123 S (2016–2017):

Investeringsproposisjon: Nye investeringar i kampflybasen på Ørland

Regjeringa fremma i dag eit forslag om nye investeringar i kampflybasen på Ørland flystasjon. Med desse forslaga legg regjeringa meir til rette for at Forsvaret kan ta i bruk dei nye kampflya som kommer til Noreg i løpet av 2017. Investeringsproposisjonen forslår og å skaffe fire nye ubåtar og om godkjenning av samarbeid om multirolle tank- og transportfly.

Dokument

Iverksettingsbrevet (IVB)

IVB LTP 2017–2020. Her er sist oppdaterte Iverksettingsbrev (IVB) - som er tildelingsbrevet til forsvarssektoren.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.