Forsvarsdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Tema og innsikt

Illustasjonsbilde: MJK i Afghanistan.

Militære bidrag til internasjonale operasjoner i 2020

Her er en oversikt over de norske militære bidragene til internasjonale operasjoner i år. Oppdatert februar 2020.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Forsvarsministerens nyttårstale: Et forsvar for fremtiden

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt denne talen 6. januar 2020 i Oslo Militære Samfund (OMS). Tittelen på foredraget var "Et forsvar for fremtiden."

Dokumenter

Prop. 1 S (2019–2020):

Forsvarsbudsjettet 2020

Forsvarsdepartementets budsjettforslag for 2020.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.

Aktuelt fra departementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker NATO

NATO øker sitt engasjement i Irak

- NATO vil overta deler av den treningen som koallisjonen mot ISIL gjør i dag, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen etter forsvarsministermøtet i Brussel.

Regjeringa foreslår ei auke på 4 milliardar kroner for forsvarsbudsjettet for 2019.

Utvalg skal se på hvordan Forsvaret kan bli bedre på rekruttering og kompetanseutvikling

Et endret trusselbilde, med skjerpede klartider og høyere krav til reaksjonsevne, tilgjengelighet og utholdenhet, stiller nye krav til forsvarets personell. Regjeringen har derfor satt ned et utvalg som skal utrede hvordan Forsvaret kan videreutvikle evnen til å rekruttere de beste og utvikle, bruke og avvikle kompetanse.

Til toppen