Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Aktuelt nå

Illustrasjon

Arbeidet med ny langtidsplan er i gang

Den nye langtidsplanen for Forsvaret skal etter planen legges frem for Stortinget våren 2020. - Målsettingen er å få et enda bedre forsvar. For å få til dette rådfører vi oss både med forskningsmiljøene, fagmilitær ekspertise og annen ekspertise. Forsvarssjefen er min nærmeste fagmilitære rådgiver og har en sentral rolle i arbeidet med langtidsplanen. Han vil få et konkret oppdrag i løpet av våren. Vi jobber nå med mandatet for dette oppdraget, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringa foreslår ei auke på 4 milliardar kroner for forsvarsbudsjettet for 2019.

Forsvarsbudsjettet 2019:

Meir aktivitet i Forsvaret

– Regjeringa fortset arbeidet med å styrke Forsvaret og har foreslått å auke forsvarsbudsjettet for 2019 med 4 milliardar kroner nominelt. Det er ei auking på 7,3 prosent. Med ei bevisst satsing på Forsvaret ser vi no at mannskapane får meir trening og øving med meir tilgjengeleg materiell. Reaksjonsevna blir kortare, og evna til å halde ut i ein konfliktsituasjon aukar. Dette er heilt i tråd med målsettingane våre og viser at regjeringa er til å stole på i forsvarspolitikken, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Dokument

Statsbudsjettet Prop. 1S:

Forsvarsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2019 bekrefter den forsvarspolitiske satsingen som ligger til grunn for inneværende langtidsplan. Forsvarsbudsjettene økte betydelig i 2017 og 2018. Regjeringen står ved sin flerårige forpliktelse til å styrke forsvarsevnen, herunder en vesentlig styrking av beredskapen, og foreslår derfor en betydelig bevilgningsøkning også i 2019. Ved å gjennomføre langtidsplanen forblir Norge en forutsigbar, trygg og troverdig alliert.

Prop. 151 S (2015–2016):

Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november 2016 den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Her kan du lese proposisjonen eller andre relevante saker på temasiden til langtidsplanen.

Finn dokument

Dei viktigaste dokumenta til Forsvarsdepartementet finn du her: Proposisjonar og høyringar .

Andre etterspurte dokument er Langtidsplanen for forsvarssektoren og Iverksettingsbrev (IVB) og årsrapporter frå forsvarssektoren.

Forslaget til statsbudsjett for 2019: Prop. 1 S (2018–2019)

Til toppen