Kommunikasjonseininga (KE)

Her finn du informasjon om kven du kontaktar i Forsvarsdepartementet for ulike medieførespurnader. Sjå lenger ned på sida for andre kontaktpersonar i forsvarssektoren.

Spørsmål om innsyn:

Kommunikasjonseininga tek ikkje imot krav om innsyn. Innsynsførespurnader sendast til postmottak@fd.dep.no

Overordna, prinsipielle spørsmål og spørsmål av politisk karakter:

Pressevakt: 23 09 60 11 E-post: FDinfo@fd.dep.no

Fagmilitære spørsmål, uttalar frå forsvarssjefen m.m.:

Pressevakt: 91 66 99 55. Ikkje SMS. E-post: milinfo@fd.dep.no

 

Pressebilete finn du i høg oppløysing på flickr :

Du kan abonnere på pressemeldinger/nyheiter frå Forsvarsdepartementet her (registrer e-post, aktiver, velg kanal (Forsvarsdep.).