Kommunikasjonseininga (KE)

Her finn du informasjon om kven du kontaktar i Forsvarsdepartementet for ulike medieførespurnader.

Spørsmål om innsyn: Kommunikasjonsenheten tek ikkje imot innsynsforespørsler. Innsynsforespørsler sendast til postmottak@fd.dep.no

Overordna, prinsipielle spørsmål og spørsmål av politisk karakter: Pressevakt: 23 09 60 11 E-post: FDinfo@fd.dep.no

Fagmilitære spørsmål, uttalelser fra forsvarssjefen, Forsvaret m.m.: Pressevakt: 91 66 99 55. Ikkje SMS. E-post: milinfo@fd.dep.no 

Forsvarsdepartementet behandlar personopplysninger til alle journalistar som tek kontakt med departementet. Du har rett til å be om at dine personopplysninger ikkje skal behandles av Forsvarsdepartementet. Dette kan du presisere ved din neste henvending til departementet eller ved å sende ein e-post til FDinfo@fd.dep.no.

Les meir om personvern og innsyn her.