Kommunikasjonseininga (KE)

Her finn du informasjon om kven du kontaktar i Forsvarsdepartementet for ulike medieførespurnader.

Pressevakt i Forsvarsdepartementet:
Overordna, prinsipielle spørsmål og spørsmål av politisk karakter:
Pressevakt: +47 994 06 011. Ikkje SMS. E-post: FDinfo@fd.dep.no

Pressevakt i Forsvaret:
Fagmilitære spørsmål, uttalelser fra forsvarssjefen, Forsvaret med meir: 
Pressevakt: +47 91 66 99 55. Ikkje SMS. E-post: milinfo@fd.dep.no 

Bilder:
Bilder fra Forsvarsdepartementet: Forsvarsdepartementet | Flickr
Forsvarets mediebank: Forsvarets mediebank - Forsvaret

Spørsmål om innsyn sendast til postmottak@fd.dep.no
Kommunikasjonseininga tek ikkje imot innsynsforespørsler.

Personopplysninger:
Forsvarsdepartementet behandlar personopplysninger til alle journalistar som tek kontakt med departementet. Du har rett til å be om at dine personopplysninger ikkje skal behandles av Forsvarsdepartementet. Dette kan du presisere ved din neste henvending til departementet eller ved å sende ein e-post til FDinfo@fd.dep.no.

Les meir om personvern og innsyn her.

Pressekontakter: