Taleskriver Kåre Helland-Olsen

Kommunikasjonsenheten i FD

E-post: kho@fd.dep.no
Mobil: +47 909 47 071