Ledige stillinger i Forsvardepartementet

Du kan søke jobb i Forsvarsdepartementet (FD) via vår elektroniske jobbportal. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Her finner du vår jobbportal.

Assisterende departementsråd

Stillingen som assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet er ledig fra 1. oktober 2017. Forsvarsdepartementet er faglig sekretariat for politisk ledelse. Departementsråden er den øverste administrative leder. Assisterende departementsråd skal utfylle og avlaste departementsråden i den daglige ledelsen av departementet og vil være hans faste stedfortreder. Oppgaver og ansvar avtales nærmere etter tiltredelse. Forsvarssektoren står overfor pågående reform- og ...

Søknadsfrist: 18. august 2017

Kommunikasjonssjef

Stillingen som kommunikasjonssjef blir ledig i september 2017. Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet ivaretar både departementets og forsvarssjefens kommunikasjonsansvar og gir faglige føringer for kommunikasjonsvirksomheten internt og eksternt.   Kommunikasjonsenheten består av 12 sivile og militære ...

Søknadsfrist: 20. august 2017