Ledige stillinger i Forsvardepartementet

Du kan søke jobb i Forsvarsdepartementet (FD) via vår elektroniske jobbportal. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Her finner du vår jobbportal.

Seniorrådgiver - vikariat

    Det ledige vikariatet som seniorrådgiver er tilknyttet Seksjon for forsvarsplanlegging. Seksjonen har helhetsansvaret for utredninger og analyser knyttet til forsvarssektorens langsiktige utvikling. Arbeidet innebærer blant annet å gjennomføre langsiktige analyser og utredninger av forsvarssektorens evnebehov, og skal ...

Søknadsfrist: 22. august 2018

Avdelingsdirektør - Forsvarsdepartementets internrevisjon FD nr. 18/30

  Det er ledig en fast stilling som avdelingsdirektør ved Forsvarsdepartementets internrevisjon. Forsvarsdepartementets internrevisjon (FD Led IR) er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjonen som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre driften i hele forsvarssektoren. Sektoren omfatter Forsvarsdepartementet og de underliggende etatene Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. FD Led ...

Søknadsfrist: 24. august 2018

Administrerende direktør Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

FFI er forsvarets sentrale forskningsinstitusjon og har til formål å drive forskning og utvikling med utgangspunkt i forsvarets behov. FFI skal gjennom forskning bidra til at Forsvaret blir mer effektivt og samfunnet tryggere, samt bidra til å utvikle norsk industri. FFI har et særlig ansvar for å følge vitenskapelig og militærteknologisk utvikling som kan påvirke forutsetningene for sikkerhetspolitikken eller ...

Søknadsfrist: 14. august 2018