Ledige stillinger i Forsvardepartementet

Du kan søke jobb i Forsvarsdepartementet (FD) via vår elektroniske jobbportal. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Her finner du vår jobbportal.

Rådgjever / seniorrådgjevar

Ved Avdeling for økonomi, styring og investeringar, Seksjon for styring, budsjett og resultatanalyse, er det ledig ein fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar. Seksjon for styring, budsjett og resultatanalyse har hovudansvaret for å utarbeide forsvarsbudsjettet og grunnlagsmaterialet for budsjettet. Seksjonen skal gjennom budsjett, styringsdokument og resultatoppfølging sørgje for at verksemda i Forsvaret ...

Søknadsfrist: 30. august 2018

Seniorrådgiver - vikariat

    Det ledige vikariatet som seniorrådgiver er tilknyttet Seksjon for forsvarsplanlegging. Seksjonen har helhetsansvaret for utredninger og analyser knyttet til forsvarssektorens langsiktige utvikling. Arbeidet innebærer blant annet å gjennomføre langsiktige analyser og utredninger av forsvarssektorens evnebehov, og skal ...

Søknadsfrist: 22. august 2018

Avdelingsdirektør - Forsvarsdepartementets internrevisjon FD nr. 18/30

  Det er ledig en fast stilling som avdelingsdirektør ved Forsvarsdepartementets internrevisjon. Forsvarsdepartementets internrevisjon (FD Led IR) er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjonen som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre driften i hele forsvarssektoren. Sektoren omfatter Forsvarsdepartementet og de underliggende etatene Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. FD Led ...

Søknadsfrist: 24. august 2018