Ledige stillinger i Forsvardepartementet

Du kan søke jobb i Forsvarsdepartementet (FD) via vår elektroniske jobbportal. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Her finner du vår jobbportal.

Seniorrådgiver

Forsvarssektorens samfunnsmål er å verne om norsk suverenitet, territoriell integritet, vårt demokratiske styresett og vår handlefrihet mot politisk, militært og annet press. Forsvarsdepartementet utformer og implementerer forsvarspolitikk – vi vil bidra til å skape best mulig forsvarsevne innenfor rammen av akseptert risiko og tildelte ressurser. FD har de senere årene endret styringen av forsvarssektoren for at styringssystemet skal legge bedre til rette for oppnåelse av samfunnsmålet, og for ...

Søknadsfrist: 22. august 2022

Er du vår nye seksjonsleder for systemsikkerhet og IKT-enhetens CISO?

Vil du lede seksjonen for systemsikkerhet i en innovativ IKT-organisasjon i sterk vekst med et viktig samfunnsoppdrag? Vi i Forsvarsdepartementets IKT-enhet har ansvar for kritiske graderte nasjonale informasjonssystemer, og vi trenger flere ledere på laget. Våre tjenester leveres til et stort antall kunder i offentlig og privat sektor, og i tillegg leveres tjenestene globalt. Pr i dag har vi ansvar for ca. 8000 brukere, og det er stor etterspørsel etter våre tjenester. Du vil få ca. 55 ...

Søknadsfrist: 9. august 2022

Er du vår nye leder av seksjon operativ IKT-sikkerhet (SOC)?

Vil du lede arbeidet med å etablere seksjon for operativ sikkerhet (SOC) i en organisasjon med et kritisk samfunnsoppdrag? Vi i Forsvarsdepartementets IKT-enhet har ansvar for kritiske graderte nasjonale informasjonssystemer, og vi trenger flere ledere på laget. Våre tjenester leveres til et stort antall kunder i offentlig og privat sektor, og i tillegg leveres tjenestene globalt. Pr i dag har vi ansvar for ca. 8000 brukere, og det er stor etterspørsel etter våre tjenester. Du vil få ca. 55 ...

Søknadsfrist: 9. august 2022

Er du vår nye IT-arkitekt?

Vil du jobbe i et innovativt teknisk miljø med stort fokus på sikkerhet? Begynn hos oss i Forsvarsdepartementets IKT-enhet. Vi har ansvaret for kritiske graderte nasjonale informasjonssystemer, og vi trenger flere eksperter på laget. Våre tjenester leveres til et stort antall kunder i offentlig og privat sektor, og i tillegg leveres tjenestene globalt. Pr i dag har vi ansvar for ca. 8000 brukere, og det er stor etterspørsel etter våre tjenester. Du vil få ca. 55 hyggelige og dedikerte kollegaer ...

Søknadsfrist: 9. august 2022