Ledige stillinger i Forsvardepartementet

Du kan søke jobb i Forsvarsdepartementet (FD) via vår elektroniske jobbportal. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Her finner du vår jobbportal.

Seniorrådgiver - IKT Virtualisering FD nr. 45/17

  IKT-seksjonen som har ansvar for intern IKT samt drift og utvikling av nasjonale graderte IKT-plattformer søker etter en medarbeider i fast stilling som seniorrådgiver innenfor fagområdet virtualisering og datalagring.   ...

Søknadsfrist: 20. november 2017