Ledige stillinger i Forsvardepartementet

Du kan søke jobb i Forsvarsdepartementet (FD) via vår elektroniske jobbportal. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Her finner du vår jobbportal.

Underdirektør / NK

  Ved Avdeling for økonomi, styring og investeringer, Seksjon for eiendom, bygg og anlegg, er det fra 1. september 2018 ledig et tre års vikariat, som underdirektør med funksjon som nestleder ved seksjonen.   Seksjonen har ansvar for overordnet styring av forsvarssektorens eiendommer og ivaretar etatsstyringen av Forsvarsbygg. Oppgavene omfatter bl.a. ...

Søknadsfrist: 13. mai 2018

Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver

  Det er ledig en fast og en midlertidig stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver ved Forsvarsdepartementets seksjon for iverksetting og styring av personell- og kompetansepolitikk.   ...

Søknadsfrist: 3. mai 2018

Fagdirektør

  Den ledige stillingen som fagdirektør er tilknyttet Seksjon for forsvarsplanlegging. Seksjonen har helhetsansvaret for utredninger og analyser knyttet til forsvarssektorens langsiktige utvikling. Arbeidet innebærer blant annet å gjennomføre langsiktige analyser og utredninger av forsvarssektorens evnebehov, og skal bidra til å utforme ny politikk innenfor fagområdet. Avdelingen skal binde sammen ...

Søknadsfrist: 23. april 2018