Ledige stillinger i Forsvardepartementet

Du kan søke jobb i Forsvarsdepartementet (FD) via vår elektroniske jobbportal. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Her finner du vår jobbportal.

Prosjektstilling / seniorrådgiver

Ved Forsvarsdepartementets Avdeling for utvikling, administrasjon og forbyggende sikkerhet, Seksjon for vakttjenester og intern beredskap (FD I 4), er det ledig en prosjektstilling (seniorrådgiver) av ett års varighet med mulighet for forlengelse.   Seksjon for vakttjenester og intern beredskap utøver helkontinuerlig operativ objektsikkerhet i og rundt Forsvarets ledelsesbygg (FLB). ...

Søknadsfrist: 2. januar 2019

Til toppen