Kontakt Forsvarsdepartementet

Besøksadresse:
Glacisgata 1 og Myntgata 1, Oslo

Postadresse:
Postboks 8126 Dep,
0032 Oslo

Telefon:
Sentralbord 23 09 80 00
Telefaks: 23 09 60 75
Pressevakt: 23 09 60 11

E-post til Forsvarsdepartementet


E-post til ansatte: fornavn.etternavn@fd.dep.no

Pressekontakter