Kommunikasjonseininga i Forsvarsdepartementet

Sjå lenger ned for pressekontaktar i forsvarssektoren.

Kommunikasjonseininga i Forsvarsdepartementet

Spørsmål om innsyn:

Kommunikasjonsenheten tek ikkje imot innsynsforespørsler. Innsynsforespørsler sendast til postmottak@fd.dep.no

Overordna, prinsipielle spørsmål og spørsmål av politisk karakter:

Pressevakt: 23 09 60 11 E-post: FDinfo@fd.dep.no

Fagmilitære spørsmål, uttalelser fra forsvarssjefen m.m.:

Pressevakt: 91 66 99 55. Ikkje SMS. E-post: milinfo@fd.dep.no

 

Trykk her for å få en oversikt over alle pressekontaktane.