Kommunikasjonseininga i Forsvarsdepartementet

Kommunikasjonseininga i Forsvarsdepartementet er organisert som eige stabselement under departementsråden. Eininga har ansvaret for fagleg koordinering i høve til det øvrige kommunikasjonsarbeidet i Forsvaret.

Spørsmål om innsyn:

Kommunikasjonsenheten tek ikkje imot innsynsforespørsler. Innsynsforespørsler sendast til postmottak@fd.dep.no

Overordna, prinsipielle spørsmål og spørsmål av politisk karakter:

Pressevakt: 994 06 011  E-post: FDinfo@fd.dep.no

Fagmilitære spørsmål, uttalelser fra forsvarssjefen m.m.:

Pressevakt: 91 66 99 55. Ikkje SMS. E-post: milinfo@fd.dep.no

Trykk her for å få en oversikt over alle pressekontaktane.

Forsvarsdepartementet behandlar personopplysninger til alle journalistar som tek kontakt med departementet. Du har rett til å be om at dine personopplysninger ikke skal behandles av Forsvarsdepartementet. Dette kan du presisere ved din neste henvendelse til departementet eller ved å sende en e-post til FDinfo@fd.dep.no.

Les meir om personvern og innsyn her.