Organisering og ledelse i Forsvarsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsministeren er Forsvarsdepartementets sjef og politiske leder. Forsvarsministeren har en statssekretær og en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets høyeste faste embetsmann. Departementsråden skal avlaste og være rådgiver for statsråden i arbeidet med ledelse og samordning av departementets arbeid.