Om Forsvarsdepartementet

Forsvarsministeren er Forsvarsdepartementets sjef og politiske leder. Forsvarsministeren har en statssekretær og en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets øverste faste embetsmann. Departementsråden skal avlaste og være rådgiver for statsråden i arbeidet med ledelse og samordning av departementets arbeid.