Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell støtter Forsvarsdepartementet og Forsvaret i planleggingen av fremtidige nyanskaffelser av våpensystemer og materiell.

Tildelingsbrev for Forsvarsmateriell 2021.PDF

Instruks for Forsvarsmateriell - 1. januar 2021.pdf

Forsvarsmateriell (FMA) årsrapport 2019

Nettside: Forsvarsmateriell.no

Nettside: https://forsvaret.no/forsvarsmateriell