Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell støtter Forsvarsdepartementet og Forsvaret i planleggingen av fremtidige nyanskaffelser av våpensystemer og materiell.

Forsvarsmateriell (FMA) årsrapport

Tildelingsbrev – Iverksettingsbrev (IVB-LTP)

Nettside: Forsvarsmateriell.no

Nettside: https://forsvaret.no/forsvarsmateriell