Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret. Etaten skal også på vegne av departementet ivareta industrisamarbeid og internasjonalt materiellsamarbeid.

Tildelingsbrev og årsrapporter finnes på denne siden.

Nettside: https://www.fma.no/