eDialog – Send post elektronisk til Forsvarsdepartementet

eDialog er en tjeneste som lar privatpersoner og virksomheter sende dokumenter og brev til Forsvarsdepartementet som inneholder personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet. Løsningen kan ikke brukes for sikkerhetsgraderte opplysninger.

For å bruke tjenesten logger du på med din personlige elektroniske ID, som MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Gå til eDialog og start innsending her.

Etter å ha logget på blir du ledet gjennom en veileder for å kunne skrive en melding og laste opp vedlegg. Har du i tidligere dialog med oss mottatt et saksnummer, bør dette legges til i tittelfeltet. Hvis du sender informasjon på vegne av en virksomhet vil du få anledning til å velge hvilken virksomhet du representerer ved å søke opp virksomhetens organisasjonsnummer.

Etter å ha sendt inn skjemaet sendes det kryptert til Forsvarsdepartementet.

Se andre måter å kontakte Forsvarsdepartement på her.