Tidligere regjeringer og historie

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.

Norges regjeringer

På disse sidene finner du en oversikt over Norges regjeringer siden 1814. Bildet av Regjeringen Solberg er tatt i statsråd på Slottet 5. mai 2018.

Norske departementer og embeter

Historisk oversikt over departementer i Norge.

Christian Fredriks edsavleggelse på Eidsvoll i 1814.

1814: Regjering og departementer blir til

Det var i 1814 Norge igjen ble selvstendig stat etter tiden som del av det dansk-norske rike siden 1536-1537. Regjering, regjeringssekretariat og departementer ble etablert i Christiania i mars, riksforsamlingen vedtok grunnlov og valgte konge på Eidsvolds Værk i mai.