Tidligere regjeringer og historie

Dette er en side med historisk materiale om Norges regjeringer, statsministre, regjeringsmedlemmer, departementer, og politiske medarbeidere siden 1814.

Skjermbilde fra regjeringen.no

Søk i regjeringer siden 1814

På denne siden kan du søke i Norges regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814. Bildet av Regjeringen Solberg er tatt i statsråd på Slottet 5. mai 2018.

Einar Gerhardsen

Norges statsministre

På denne tidslinjen får du en oversikt over statsministre fra 1814 og fram til i dag. Du kan også lese den enkelte statsminister sin biografi.

Christian Fredriks edsavleggelse på Eidsvoll i 1814.

1814: Regjering og departementer blir til

Det var i 1814 Norge igjen ble selvstendig stat etter tiden som del av det dansk-norske rike siden 1536-1537. Regjering, regjeringssekretariat og departementer ble etablert i Christiania i mars, riksforsamlingen vedtok grunnlov og valgte konge på Eidsvolds Værk i mai.