Norske regjeringers varighet 1814 -

Oversikten omfatter både de til dels langvarige ministeriene 1814-1884, og de stortingsavhengige regjeringene siden 1884 – året da innføringen av parlamentarismen startet.

  Regjering år mnd dg
 1 Det første Wedel-ministeriet 1814-1836 21 10   8
 2 Frederik Stangs ministerium 1861-1880 18   9 24
 3 Løvenskiold/Vogt-ministeriet 1844-1856 12   3   9
 4 Johan Nygaardsvolds regjering 1935-1945 10   3   5
 5 Einar Gerhardsens tredje regjering 1955-1963   8   6   6
 6 Jens Stoltenbergs andre regjering 2005-2013   8   0   0
 7 Erna Solbergs regjering 2013- 2021   7  11 29
 8 Det andre Wedel-ministeriet og dets fortsettelse 1836-1844   7   5 18
 9 Gunnar Knudsens andre regjering 1913-1920   7   4 21
10 Einar Gerhardsens andre regjering 1945-1951   6   0 14
11 Gro Harlem Brundtlands tredje regjering 1990-1996   5 11 22
12 Per Bortens regjering 1965-1971   5   5   5
13 Odvar Nordlis regjering 1976-1981   5   0 20
14 Johan Sverdrups regjering 1884-1889   5   0 17
15 Kåre Willochs regjering 1981-1986   4   6 25
16 Johannes Steens andre regjering 1898-1902   4   2   4
17 Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001-2005   3 11 28
18 Christian Selmers ministerium 1880-1884   3   5 23
19 Gro Harlem Brundtlands andre regjering 1986-1989   3   5   7
20 Johan L. Mowinckels andre regjering 1928-1931   3   2 27
21 Oscar Torps regjering 1951-1955   3   2   3
22 Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet 1858-1861   3   0   1
23 Christian Michelsens regjering 1905-1907   2   7 12
24 Vogt-ministeriet 1856-1858   2   5 29
25 Emil Stangs andre regjering 1893-1895   2   5 12
26 Kjell Magne Bondeviks første regjering 1997-2000   2   5   0
27 Francis Hagerups første regjering 1895-1898   2   4   3
28 Trygve Brattelis andre regjering 1973-1976   2   2 30
29 Johannes Steens første regjering 1891-1893   2   1 26
30 Einar Gerhardsens fjerde regjering 1963-1965   2   0 20
31 Wollert Konows regjering 1910-1912   2   0 18
32 Johan L. Mowinckels tredje regjering 1933-1935   2   0 17
33 Ivar Lykkes regjering 1926-1928   1 10 23
34 Gunnar Knudsens første regjering 1908-1910   1 10 14
35 Otto Blehrs andre regjering 1921-1923   1   8 12
36 Emil Stangs første regjering 1889-1891   1   7 21
37 Johan L. Mowinckels første regjering 1924-1926   1   7   8
38 Jens Stoltenbergs første regjering 2000-2001   1   7   2
39 Trygve Brattelis første regjering 1971-1972   1   7   1
40 Otto Blehrs første regjering 1902-1903   1   6   1
41 Francis Hagerups andre regjering 1903-1905   1   4 19
42 Abraham Berges regjering 1923-1924   1   1 25
43 Jan P. Syses regjering 1989-1990   1   0 18
44 Otto B. Halvorsens første regjering 1920-1921   1   0   1
45 Lars Korvalds regjering 1972-1973   0 11 28
46 Thorbjørn Jaglands regjering 1996-1997   0 11 22
47 Jens Hundseids regjering 1932-1933   0 11 17
48 Jens Bratlies regjering 1912-1913   0 11 11
49 Peder Kolstads regjering 1931-1932   0 10   2
50 Jonas Gahr Støres regjering - 2021 - nåværende   0   8 15
51 Regjeringsrådet/Statsrådet mars-november 1814   0   8 10
52 Gro Harlem Brundtlands første regjering 1981   0   8 10
53 Jørgen Løvlands regjering 1907-1908   0   4 25
54 Einar Gerhardsens første regjering 1945   0   4 11
55 Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet 1884   0   2 23
56 Otto B. Halvorsens andre regjering 1923   0   2 17
57 John Lyngs regjering 1963   0   0 28
58 Christopher Hornsruds regjering 1928   0   0 18