Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

16. desember 1858–17. desember 1861

Stattholder
Embetet ikke besatt.

 

Antall regjeringsmedlemmer:

16.12.1858 10
17.12.1861   5

 

Statsminister
Sibbern, Georg Christian, tidligere statsråd. Statsminister 16. desember 1858, tiltrådte juni 1859. Norsk statsminister i interimsregjeringen 12.-25. august 1861. Avskjed 30. november 1861.

Bretteville, Christian Zetlitz, statsråd. Konstituert statsminister 16. desember 1858-juni 1859. Konstituert statsminister 30. november 1861.


Statsråder
Petersen, Hans Christian
, sjef for Justisdepartementet og førstestatsråd. Sjef også for Marinedepartementet 28. mai 1859, sjef for Marinedepartementet og Revisjonsdepartementet og førstestatsråd 29. juli 1859, sjef for Revisjonsdepartementet og førstestatsråd 25. juli 1860. Avskjed 12. desember 1861.

Riddervold, Hans, statsråd og sjef for Kirkedepartementet. Også sjef for Revisjonsdepartementet 12. desember 1861.

Bretteville, Christian Zetlitz, statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Konstituert statsminister 16. desember 1858, sjef for Indredepartementet juli 1859, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 12.-25. august 1861, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1861, konstituert statsminister 30. november 1861.

Bloch, Hans Glad, statsråd og sjef for Armédepartementet. Avskjed 28. september 1860.

Lange, Otto Vincent, statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Finansdepartementet oktober 1859, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 12.-25. august 1861 (tiltrådte ikke), medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1861.

Møinichen, Erik Røring, statsråd og sjef for Finansdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1859, sjef for Postdepartementet 6. november 1860, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 12.-25. august 1861, sjef for Postdepartementet 25. august 1861, også sjef for Finansdepartementet september 1861, sjef for Finansdepartementet 2. oktober 1861, også sjef for Justisdepartementet og fungerende førstestatsråd 12. desember 1861.

Hagerup, Henrik Steffens, statsråd og sjef for Marinedepartementet. I embetet til sin død 28. mai 1859.

Manthey, August Christian, statsråd og sjef for Indredepartementet. Sjef for Justisdepartementet juli 1859, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1860, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 12.-25. august 1861, sjef for Indredepartementet 25. august 1861, sjef også for Marinedepartementet 12.-17. desember 1861.

Birch-Reichenwald, Christian, amtmann. Statsråd, sjef for Revisjonsdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 29. juli 1859, sjef for Justisdepartementet 1. september 1860. Avskjed 12. desember 1861.

Skjelderup, Jacob Worm, statssekretær. Konstituert statsråd 25. juli-18. august 1860, sjef for Marinedepartementet.

Motzfeldt, Ketil Melsted Johnsen, generalpostdirektør. Statsråd 18. august 1860, sjef for Marinedepartementet og Postdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 6. november 1860, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 12.-25. august 1861, sjef for Marinedepartementet 2. oktober 1861. Avskjed 12. desember 1861.

Wergeland, Harald Nicolai Storm, tidligere statsråd. Statsråd 28. september 1860, sjef for Armédepartementet. Sjef også for Marinedepartementet november 1860-2. oktober 1861.

Arup, Jens Lauritz, tidligere statsråd. Statsråd 1. august 1861, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 12.-25. august 1861(tiltrådte ikke).

Diriks, Christian Ludvig, tidligere statsråd. Statsråd 1. august 1861, tilforordnet sjef for Postdepartementet 12.-25. august 1861.

Skjelderup, Jacob Worm, statssekretær. Statsråd 1. august 1861, tilforordnet regjeringen i Christiania 12.-25. august 1861 (tiltrådte ikke).

Konow, Thomas, kontreadmiral. Statsråd 1. august 1861, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 12.-25. august 1861.

Glad, Christian, generalmajor. Statsråd 1. august 1861, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 12.-25. august 1861.

Arntzen, Karelius August, stiftsamtmann. Statsråd 1. august 1861, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 12.-25. august 1861(tiltrådte ikke).

Collett, Johan Christian, amtmann. Statsråd 1. august 1861, tilforordnet sjef for Indredepartementet 12.-25. august 1861.


Statsrådsbevegelser i Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet 1858-1861:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1859      
28.05.1859 Marine Henrik s. Hagerup
- død
Hans Chr. Petersen
xx.06.1859 Statsminister Christian Z. Bretteville
- konstituert
Georg Chr. Sibbern
- inn i regjering,
utnevnt 16.12.1858
29.07.1859 Revisjon Christian B-Reichenwald Hans Chr. Petersen
xx.07.1859 Stockholm Christian Z. Bretteville Christian B-Reichenwald
xx.07.1859 Justis Hans Chr. Petersen August Chr. Manthey
xx.07.1859 Indre August Chr. Manthey Christian Z. Bretteville
xx.10.1859 Stockholm Otto V. Lange Erik R. Møinichen
xx.10.1859 Finans Erik R. Møinichen Otto V. Lange
1860 Departement Ut av departement Inn i departement
25.07.1860 Marine Hans Chr. Petersen Jacob W. Skjelderup
- inn i regjering,
konstituert
18.08.1860 Marine Jakob W. Skjelderup
- konstituert,
ut av regjering
Ketil Motzfeldt
18.08.1860 Post   Ketil Motzfeldt
xx.08.1860 Stockholm Christian B-Reichenwald  
01.09.1860 Justis August Chr. Manthey Christian B-Reichenwald
28.09.1860 Armé Hans G. Bloch
- ut av regjering
Harald S. Wergeland
- inn i regjering
xx.09.1860 Stockholm   August Chr. Manthey
18.10.1860 Stockholm Erik R. Møinichen  
06.11.1860 Stockholm   Ketil Motzfeldt
xx.11.1860 Marine Ketil Motzfeldt Harald S. Wergeland
xx.11.1860 Post Ketil Motzfeldt Erik R. Møinichen
1861 Departement Ut av departement Inn i departement
12.08.1861 Stockholm   Christian Z. Bretteville
12.08.1861 Stockholm   Erik R. Møinichen
12.08.1861 Stockholm   Thomas Konow
- inn i regjering,
konstituert
12.08.1861 Stockholm   Christian Glad
- inn i regjering,
konstituert
12.08.1861 Indre Christian Z. Bretteville Johan Chr. Collett
- inn i regjering,
konstituert
12.08.1861 Post Erik R. Møinichen Christian L. Diriks
- inn i regjering,
konstituert
25.08.1861 Stockholm Erik R. Møinichen  
25.08.1861 Stockholm Thomas Konow
- konstituert,
ut av regjering
 
25.08.1861 Stockholm Christian Glad
- konstituert,
ut av regjering
 
25.08.1861 Indre Johan Chr. Collett
- konstituert,
ut av regjering
August Chr. Manthey
25.08.1861 Post Christian L. Diriks
- konstituert,
ut av regjering
Erik R. Møinichen
xx.08.1861 Stockholm August Chr. Manthey Christian Z. Bretteville
xx.09.1861 Stockholm Ketil Motzfeldt Otto V. Lange
xx.09.1861 Finans Otto V. Lange Erik R. Møinichen
02.10.1861 Marine Harald S. Wergeland Ketil Motzfeldt
02.10.1861 Post Erik R. Møinichen  
30.11.1861 Statsminister Georg Sibbern
- ut av regjering
Christian Z. Bretteville
- konstituert
12.12.1861 Førstestatsråd Hans Chr. Petersen
- ut av regjering
Erik R. Møinichen
- fungerende
12.12.1861 Revisjon Hans Chr. Petersen
- ut av regjering
Hans Riddervold
12.12.1861 Justis Christian B-Reichenwald
- ut av regjering
Erik R. Møinichen
12.12.1861 Marine
og post
Ketil Motzfeldt August Chr. Manthey


Statssekretær
Schouboe, Ulrik Frederik Anton de
, statssekretær. Avskjed 31. august 1859.

Skjelderup, Jacob Worm, konstituert regjeringsadvokat. Statssekretær 7. oktober 1859. Konstituert statsråd 25.juli-18. august 1860, sjef for Marinedepartementet. Konstituert statsråd 1. august 1861, tilforordnet regjeringen i Christiania 12.-25. august 1861 (tiltrådte ikke).


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
Monrad, Johan Frederik
, ekspedisjonssekretær.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Holst, Christian
, kammerherre og sekretær. Overintendant ved Hoffet og sekretær 1860.

 

Skiftet mellom Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet og Frederik Stangs ministerium, fant sted ved utnevnelsen av statsråd Frederik Stang som førstestatsråd, i statsråd 17. desember 1861.

 

Til toppen