Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Indredepartementet (Departementet for det indre) (1846–1903)

Indredepartementet ble opprettet 1. januar 1846. Det overtok en rekke saksområder, først og fremst fra Finans-, handels- og tolldepartementet: landbruk, industri, skog- og bergverksdrift, fiskeri, håndverk, handel og sjøfart, forsyningsvesenet, medisinalvesenet, post-, skyss, vei-, kanal-, bygnings- og brannvesen, mål og vekt, forsikring, kommunalvesenet, oppmåling, rikets grenser og verdslige inndeling, statistikk.

18. august 1860 ble post-, telegraf- og skyssakene overført til det nyopprettede Postdepartementet.

1. oktober 1878 ble endel saker overført fra Indredepartementet til andre departementer: Justis- og politidepartementet fikk medisinalvesenet, næringslovgivning og sivil- og politilovgivning. Finans- og tolldepartementet fikk skogbrukssakene. Kirke- og undervisningsdepartementet fikk tekniske skoler, husflidskoler, bidrag til tekniske tidsskirfter og den europeiske gradmåling. Armedepartementet (av 1846) fikk den geografiske oppmålingen.

1. september 1885 ble samferdsels- og forsikringssaker og de geologiske undersøkelser overført til det nyopprettede Arbeidsdepartementet (av 1885), og det kommunale skattevesen til Finans- og tolldepartementet. Samtidig overtok Indredepartementet skogbruket og statens grunneiendommer - unntatt embetsgårdene - fra Finans- og tolldepartementet, og postsakene fra det nedlagte Postdepartementet (av 1885).

7. juli 1890 ble det sivile veterinærvesenet overført fra Justis- og politidepartementet til Indredepartementet.

1. juli 1899 fikk Indredepartementet en avdeling for utenrikssaker.

1. april 1900 ble blant annet landbrukssaker, statens jordgods, statens jord i Finnmark, utskiftingsvesenet, skogbruk, jakt og ferskvannsfiske og ulike fond overført fra Indredepartementet til det nyopprettede Landbruksdepartementet.

1. januar 1903 ble Indredepartementets navn endret til Handelsdepartementet (av 1913) (Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri).

Regjeringspolitikere

Til toppen