Johannes Steens første regjering

6. mars 1891–2. mai 1893

Venstre (V)

Antall regjeringsmedlemmer:

06.03.1891   9 
 02.05.1893 10

 

Statsministre
Steen, Johannes Wilhelm Christian, rektor. Statsminister og sjef for Finansdepartementet.

Blehr, Otto Albert, lagmann. Statsminister i Stockholm.


Statsråder
Qvam, Ole Anton, lagmann. Statsråd og sjef for Justisdepartementet.

Holst, Peter Theodor, rittmester. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Wexelsen, Vilhelm Andreas, sogneprest. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1892.

Berner, Carl Christian, direktør. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Kirkedepartementet juli 1892.

Lange, Jacob Otto, overførster. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Revisjonsdepartementet juli 1892.

Konow, Wollert (Hedemarken), gårdbruker. Statsråd og sjef for Indredepartementet.

Nysom, Hans Hein Theodor, ingeniør. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet og Revisjonsdepartementet. Sjef for Arbeidsdepartementet 28. november 1891.

Engelhart, Thomas von Westen, statsadvokat. Statsråd 28. november 1891, sjef for Revisjonsdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1892.


Statsrådsbevegelser i Steens første regjering 1891-1893:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1891      
28.11.1891 Revisjon Hans T. Nysom Thomas W. Engelhart
1892 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.07.1892 Stockholm Carl Chr. Berner Vilhelm A. Wexelsen
xx.07.1892 Stockholm Jacob O. Lange Thomas W. Engelhart
xx.07.1892 Kirke- og
undervisning
Vilhelm A. Wexelsen Carl Chr. Berner
xx.07.1892 Revisjon Thomas W. Engelhart Jacob O. Lange


Statssekretær
Lehmann, Halfdan
, statssekretær .


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
Schlytter, Hans
, ekspedisjonssekretær.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Blom, Edvard Kristoffer Storm
, fullmektig. Sekretær 7. mars 1891. Avskjed 2. mai 1893.

 

I statsråd 29. juni 1892 søkte Johannes Steens (første) regjering avskjed, etter at kong Oscar II hadde nektet å sanksjonere Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Etter enstemmig oppfordring fra Stortinget 26. juli 1892, trakk regjeringen sin avskjedssøknad tilbake i statsråd 27. juli 1892.

I statsråd 22. april 1893 søkte Johannes Steens (første) regjering avskjed, etter at kong Oscar II fortsatt nektet å sanksjonere Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i  statsråd 2. mai 1893, med virkning fra 2. mai 1893 kl. 15.00. Samtidig ble Emil Stangs andre regjering utnevnt, med virkning fra 2. mai 1893 kl. 15.00.

 

Til toppen