Johannes Steens første regjering

6. mars 1891–2. mai 1893

Venstre (V)

Johannes Steens første regjering ble utnevnt av kong Oscar II i statsråd 6. mars 1891, med virkning fra samme dag. Den overtok etter Emil Stangs første regjering, etter at flertallet i Stortinget hadde krevd at den svensk-norske unionsloven måtte åpne for at den felles utenriksministeren kunne være norsk borger.

I statsråd 29. juni 1892 søkte Johannes Steens første regjering avskjed, etter at kong Oscar II hadde nektet å sanksjonere Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Etter enstemmig oppfordring fra Stortinget 26. juli 1892, trakk regjeringen sin avskjedssøknad tilbake i statsråd 27. juli 1892.

I statsråd 22. april 1893 søkte Johannes Steens første regjering avskjed igjen, etter at kong Oscar II fortsatt nektet å sanksjonere Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i  statsråd 2. mai 1893, med virkning fra kl. 15.00 samme dag. Samtidig ble Emil Stangs andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Statsrådssekretær i denne perioden:

I Kristiania
Statssekretær Halfdan Lehmann

I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Hans Schlytter

Om regjeringen

Statsminister:
Johannes Wilhelm Christian Steen (V)
Parlamentarisk grunnlag:
Ettpartiregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Venstre (V)

Regjeringspolitikere