Wollert Konow (Hedemarken)

Tidligere roller:

Landbruksminister og konstituert revisjonsminister - permisjon (V)

Landbruksdepartementet - Otto Blehrs første regjering

30.03.1903–09.06.1903

Landbruksminister og konstituert revisjonsminister (V)

Landbruksdepartementet - Otto Blehrs første regjering

21.04.1902–09.06.1903

Landbruksminister og konstituert revisjonsminister (V)

Landbruksdepartementet - Johannes Steens andre regjering

06.11.1900–21.04.1902

Indreminister (V)

Indredepartementet - Johannes Steens første regjering

06.03.1891–02.05.1893