Landbruksdepartementet (1900–2004)

Landbruksdepartementet ble opprettet 1. april 1900. Saker som gjaldt landbruk, statens jordgods, statens jord i Finnmark, utskiftningsvesenet, skogbruk, jakt og ferskvannsfiske og ulike fond ble overført fra Indredepartementet.

1. januar 1903 ble samiske saker overført til Landbruksdepartementet fra Indredepartementet.

1. juli 1913 ble endel arbeidssaker overført fra Landbruksdepartementet til Sosialdepartementet (av 1913).

26. august 1916 ble forsynings- og rasjoneringssaker overført fra Landbruksdepartementet til det nyopprettede Provianteringsdepartementet.

1. november 1922 ble de fleste sakene fra det nedlagte Provianteringsdepartementet overført til Landbruksdepartementet.

1. oktober 1939 ble forsyningsnevndene overført fra Landbruksdepartementet til det nyopprettede Forsyningsdepartementet.

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under Nazi-Tysklands okkupasjonsmakt i Oslo (merket NS). Landbruksdepartementet NS ble ikke organisatorisk endret i Oslo i krigsårene.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940.

1. oktober 2004 fikk Landbruksdepartementet navnet endret til Landbruks- og matdepartementet.

Regjeringspolitikere