Thorbjørn Jaglands regjering

25. oktober 1996–17. oktober 1997

Det norske Arbeiderparti (Ap)

Thorbjørn Jaglands regjering ble utnevnt av kong Harald V i statsråd 25. oktober 1996, med virkning fra kl. 12.30 samme dag. Den overtok etter Gro Harlem Brundtlands tredje regjering, på grunn av at Brundtland ønsket at Arbeiderpartiets leder også burde være regjeringssjef. 

I statsråd 13. oktober 1997 søkte Thorbjørn Jaglands regjering avskjed, etter at valget 14. september 1997 ikke hadde styrket regjeringens grunnlag i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 17. oktober 1997, med virkning fra kl. 13.00 samme dag. Samtidig ble Kjell Magne Bondeviks første regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Antall regjeringsmedlemmer:

25.10.1996 19
17.10.1997 19


Antall statssekretærer og politiske rådgivere:

25.10.1996 10
29.11.1997 54
17.10.1997 52


Antall menn/kvinner i regjeringen:

25.10.1996 11 menn - 8 kvinner
17.10.1997 11 menn - 8 kvinner


Statsminister
Jagland, Thorbjørn, stortingsrepresentant. Statsminister.


Utenriksminister
Godal, Bjørn Tore, utenriksminister. Utenriksminister.


Statsråder
Berntsen, Thorbjørn, statsråd. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet.

Opseth, Kjell, statsråd. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Hernes, Gudmund, statsråd. Statsråd og sjef for helsesakene i Sosial- og helsedepartementet.

Faremo, Grete, statsråd. Statsråd og sjef for Nærings- og energidepartementet (energisaker). Avskjed 18. desember 1996.

Rønbeck, Sissel Marie, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet.

Knudsen, Grete, statsråd. Statsråd og sjef for næringssakene i Nærings- og energidepartementet, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. Sjef for Nærings- og handelsdepartementet 1. januar 1997.

Nordheim-Larsen, Kari, statsråd. Statsråd og sjef for bistandssakene i Utenriksdepartementet.

Kosmo, Jørgen Hårek, statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Sjef også for Justis- og politidepartementet 10. januar-4. februar 1997.

Stoltenberg, Jens, statsråd. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet.

Solberg, Hill-Marta, statsråd. Statsråd og sjef for Sosial- og helsedepartementet, med unntak av helsesakene.

Sandal, Reidar, statsråd. Statsråd og sjef for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Rød-Larsen, Terje, spesialkoordinator i FN. Statsråd og sjef for Planleggingssekretariatet og for planleggingsavdelingen i Finansdepartementet. Sjef for Administrasjonsdepartementet og for planleggingsavdelingen i Finansdepartementet 15. november 1996. Avskjed 29. november 1996.

Andersen, Dag Terje, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Holt, Anne, forfatter. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. Permittert 10. januar 1997. Avskjed 4. februar 1997.

Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet.

Birkeland, Turid, journalist. Statsråd og sjef for Kulturdepartementet.

Brustad, Sylvia Kristine, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet og for Administrasjonsdepartementet. Sjef for Barne- og familiedepartementet 15. november 1996.

Rugaas, Bendik, nasjonalbibliotekar. Statsråd 29. november 1996, sjef for Administrasjonsdepartementet og for planleggingsavdelingen i Finansdepartementet. Sjef for Planleggings- og samordningsdepartementet 1. januar 1997.

Frøiland, Ranveig H., stortingsrepresentant. Statsråd 18. desember 1996, sjef for Nærings- og energidepartementet (energisakene). Sjef for Olje- og energidepartementet 1. januar 1997.

Valla, Gerd-Liv, tidligere statssekretær. Statsråd 4. februar 1997, sjef for Justis- og politidepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Jaglands regjering 1996-1997:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1996      
15.11.1996 Planleggings-
sekretariat
Terje Rød-Larsen  
15.11.1996 Administrasjon Sylvia Brustad Terje Rød-Larsen
29.11.1996 Administrasjon Terje Rød-Larsen
- ut av regjering
Bendik Rugaas
- inn i regjering
18.12.1996 Næring- og energi Grete Faremo
- ut av regjering
Ranveig Frøiland
- inn i regjering
1997 Departement Ut av departement Inn i departement
10.01.1997 Justis Anne Holt
- permisjon
Jørgen Kosmo
- konstituert
04.02.1997 Justis Anne Holt
- ut av regjering
Gerd-Liv Valla
- inn i regjering

 


Statssekretærer
Mo, Norvald, statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Kannert, Frøy, informasjonssjef. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Egeland, Jan Laurits, statssekretær. Statssekretær, Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Bjerke, Siri, statssekretær. Statssekretær, Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Paulsrud, Kari, statssekretær. Statssekretær, Sosial- og helsedepartementet
(helsesaker).

Andreassen, Marianne van den Houten, statssekretær. Statssekretær, Finansdepartementet. Permsjon 30. mai 1997.

Grønseth, Finn, statssekretær. Statssekretær, Sosial- og helsedepartementet
(sosialsaker).

Befring, Ottar, statssekretær. Statssekretær, Landbruksdepartementet.

Yssen, Ingunn, statssekretær. Statssekretær, Barne- og familiedepartementet.
Justis- og politidepartementet 4. april 1997.

Fossum, Stig Erik, statssekretær. Statssekretær,
Kulturdepartementet.

Schultz, Britt, kontorsjef. Statssekretær 1. november 1996, Statsministerens kontor.

Helland, Sten, sekretariatsleder. Statssekretær 1. november 1996,
Statsministerens kontor. Avskjed 22. august 1997.

Bull, Bernt Øgrim, tidligere statssekretær. Statssekretær 1. november 1996,
Miljøverndepartementet. Avskjed 6. juni 1997.

Rasmussen, Jan Petter, tidligere statssekretær. Statssekretær 1. november
1996, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 1. oktober 1997.

Lunde, May Britt, prosjektleder. Statssekretær 1. november 1996, Kommunal-
og arbeidsdepartementet.

Wetland, Morten, tidligere statssekretær. Statssekretær 1. november 1996,
Nærings- og energidepartementet (energisaker). Avskjed 18. desember 1996.

Rudihagen, Torstein, tidligere statssekretær. Statssekretær 1. november 1996,
Samferdselsdepartementet. Avskjed 1. oktober 1997.

Røhne, Nils Amund, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 1. november 1996,
Nærings- og energidepartementet (næringssaker). Nærings- og handelsdepartementet 1. januar 1997.

Nerheim, Inger Karin, administrerende direktør. Statssekretær 1. november 1996, Nærings- og energidepartementet (næringssaker). Nærings- og handelsdepartementet 1. januar 1997.

Forfang, Frode, internasjonal sekretær. Statssekretær 1. november 1996,
Utenriksdepartementet (bistandssaker).

Kolberg, Martin, tidligere statssekretær. Statssekretær 1. november 1996,
Forsvarsdepartementet.

Kvidal, Mary, tidligere statsråd. Statssekretær 1. november 1996, Finans- og tolldepartementet.

Søgnen, Astrid, tidligere statssekretær. Statssekretær 1. november 1996, Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet.

Midtbø, Magnus, tidligere statssekretær. Statssekretær 1. november 1996,
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Avskjed 7. februar 1997.

Helland, Haktor, ekspedisjonssjef. Statssekretær 1. november 1996,
Planleggingssekretariatet og planleggingsavdelingen i Finansdepartementet. Administrasjonsdepartementet og Finansdepartementets planleggingsavdeling 15. november 1996. Avskjed 29. november 1996.

Mæland, Øystein, tidligere statssekretær. Statssekretær 1. november 1996,
Justis- og politidepartementet. Avskjed 27. juni 1997.

Rasch, Asbjørn, tidligere statssekretær. Statssekretær 1. november 1996,
Fiskeridepartementet.

Reiss-Andersen, Berit, advokat. Statssekretær 7. november 1996, Justis- og
politidepartementet. Avskjed 4. april 1997.

Bakke, Arve, distriktssekretær. Statssekretær 29. november 1996, Administrasjonsdepartementet. Planleggings- og samordningsdepartementet 1. januar 1997.

Undheim, Liv, LO-sekretær. Statssekretær 18. desember 1996, Nærings- og
energidepartementet (energisaker). Olje- og energidepartementet 1. januar 1997.

Wøien, Per, organisasjonskonsulent. Statssekretær 7. februar 1997, Kirke-,
utdannings- og forskningsdepartementet.

Lomheim, Sylfest, førsteamanuensis. Statssekretær 4. april 1997, Barne- og
familiedepartementet.

Therkildsen, Tom, politisk rådgiver. Konstituert statssekretær 30. mai 1997,
Finans- og tolldepartementet.

Orskaug, Erik, tidligere statssekretær. Statssekretær 6. juni 1997, Miljøverndepartementet.

Gustavsen, Terje Moe, kartelleder. Statssekretær 27. juni 1997, Statsministerens kontor.

Groseth, Torolv, lagmann. Statssekretær 27. juni 1997, Justis- og politidepartementet.


Politiske rådgivere
Gundersen, Tore
Magnus
, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Hernæs, Jostein, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 28. oktober 1996,
Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Therkildsen, Tom, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 28. oktober 1996,
Finans- og tolldepartementet. Konstituert statssekretær samme sted 30. mai 1997.

Flatø, Lars Erik, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 30. oktober 1996,
Sosial- og helsedepartementet (helsesaker).

Rostad, Trond, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 30. oktober 1996,
Nærings- og energidepartementet (energisaker). Avskjed 18. desember 1996.

Bekkelund, Anne Marie, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 30. oktober 1996, Utenriksdepartementet (bistandssaker).

Ingebrigtsen, Guri Helene, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 30. oktober 1996,
Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker).

Solheim, Roger Remme, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 30. oktober 1996, Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker).

Pettersen, Morten, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 30. oktober 1996,
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Hovengen, Inger Johanne, tidligere statssekretær. Politisk rådgiver 1. november 1996, Nærings- og energidepartementet (næringssaker). Nærings- og handelsdepartementet 1. januar 1997.

Alfheim, Frode, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 1. november 1996,
Nærings- og energidepartementet (næringssaker). Nærings- og handelsdepartementet 1. januar 1997.

Myrli, Sverre, student. Politisk rådgiver 1. november 1996, Samferdselsdepartementet.

Klemetrud, Synnøve, fylkespartisekretær. Politisk rådgiver 1. november 1996,
Landbruksdepartementet.

Kapoor, Nita, prosjektleder. Politisk rådgiver 1. november 1996, Kulturdepartementet.

Pedersen, Wenche, informasjonskonsulent. Politisk rådgiver 4. november 1996,
Samferdselsdepartementet.

Grannes, Susanne Bratli, butikkmedarbeider. Politisk rådgiver 4. november 1996, Forsvarsdepartementet.

Slåke, Øyvind, fylkespartisekretær. Politisk rådgiver 4. november 1996, Justis- og
politidepartementet. Avskjed 27. juni 1997.

Berge, Frode, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 6. november 1996, Barne- og familiedepartementet og Administrasjonsdepartementet. Barne- og familiedepartementet 15. november 1996.

Bråten, Beret, utredningssekretær. Politisk rådgiver 11. november 1996,
Statsministerens kontor.

Ottervik, Rita, tidligere sekretær i AUF. Politisk rådgiver 11. november 1996,
Statsministerens kontor.

Hætta, Barbro-Lill, student. Politisk rådgiver 11. november 1996, Kommunal- og
arbeidsdepartementet.

Morvik, Kari, førstekonsulent. Politisk rådgiver 11. november 1996, Fiskeridepartementet.

Sund, Eirin Kristin, varaordfører. Politisk rådgiver 13. november 1996,
Miljøverndepartementet.

Flaa, Jardar E., gruppesekretær. Politisk rådgiver 14. november 1996,
Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Singsaas, Hilde, cand. mag. Politisk rådgiver 28. november 1996, Barne- og
familiedepartementet.

Rudi, Heidi Merete, lege. Politisk rådgiver 2. desember 1996,
Administrasjonsdepartementet. Planleggings- og samordningsdepartementet 1. januar 1997.

Næsheim, Arne, politisk rådgiver. Politisk rådgiver Nærings- og energidepartementet (energisaker) 18. desember 1996. Olje- og energidepartementet 1. januar 1997.

Rostad, Trond, tidligere politiske rådgiver. Politisk rådgiver 26. februar 1997,
Finans- og tolldepartementet. Avskjed 23. mars 1997.

Jacobsen, Frode, journalist. Politisk rådgiver 6. juni 1997, Finans- og tolldepartementet.

Hontvedt, Nils Henning, studieleder. Politisk rådgiver 27. juni 1997, Justis- og
politidepartementet.


Statsrådsekretær
(departementsråd ved Statsministerens kontor)
Grydeland, Bjørn Trygve, departementsråd og statsrådsekretær.

 

I statsråd 13. oktober 1997 søkte Thorbjørn Jaglands regjering avskjed, etter at valget 14. september 1997 ikke hadde styrket regjeringens grunnlag i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 17. oktober 1997, med virkning fra 17. oktober 1997 kl. 13.00. Samtidig ble Kjell Magne Bondeviks (første) regjering utnevnt, med virkning fra 17. oktober 1997 kl. 13.00.