Thorbjørn Jaglands regjering

25. oktober 1996–17. oktober 1997

Arbeiderpartiet (A)

Thorbjørn Jaglands regjering ble utnevnt av kong Harald V i statsråd 25. oktober 1996, med virkning fra kl. 12.30 samme dag. Den overtok etter Gro Harlem Brundtlands tredje regjering, på grunn av at Brundtland ønsket at Arbeiderpartiets leder også burde være regjeringssjef. 

I statsråd 13. oktober 1997 søkte Thorbjørn Jaglands regjering avskjed, etter at valget 14. september 1997 ikke hadde styrket regjeringens grunnlag i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 17. oktober 1997, med virkning fra kl. 13.00 samme dag. Samtidig ble Kjell Magne Bondeviks første regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Departementsråd Bjørn T. Grydeland

Om regjeringen

Statsminister:
Thorbjørn Jagland (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A)

Regjeringspolitikere