Olje- og energidepartementet (av 1997) (1997–2023)

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Olje- og energidepartementet ble opprettet 1. januar 1997. Det er oppført her som Olje- og energidepartementet (av 1997). Energisakene ble overført fra Nærings- og energidepartementet, som nå fikk navnet endret til Nærings- og handelsdepartementet.

Regjeringspolitikere