Christian Emil Haugen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Tybring-Gjedde, Ingvil Smines

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

21.11.2019–24.01.2020

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Freiberg, Kjell-Børge

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Erna Solbergs regjering

31.08.2018–10.10.2018

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Søviknes, Terje

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Erna Solbergs regjering

21.06.2017–31.08.2018