Justis- og beredskapsdepartementet (2012–)

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

1. januar 2012 fikk Justis- og politidepartementet navnet endret til Justis- og beredskapsdepartementet.

16. desember 2015 ble ansvaret for innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet og for integreringssaker i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, lagt til en egen statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet. 1. april 2016 ble integreringssakene overført til Justis- og beredskapsdepartementet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fikk nå navnet endret til Barne- og likestillingsdepartementet, oppført her som Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016).

20. mars 2018 ble ordningen med en egen statsråd for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet, avskaffet.

21. januar 2019 ble ansvaret for samfunnssikkerhets-, beredskaps- og polarsaker lagt til en egen statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet. Samtidig ble ansvaret for integreringssakene i Justis- og beredskapsdepartementet lagt til sjefen for Kunnskapsdepartementet. 3. mai 2019 ble integreringssakene overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kunnskapsdepartementet.

Regjeringspolitikere