Geir Indrefjord

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Vedum, Trygve Slagsvold

FinansdepartementetJonas Gahr Støres regjering

13.10.2023–

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Mehl, Emilie Enger

Justis- og beredskapsdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

11.11.2022–13.10.2023

Konstituert statssekretær

for statsråd Vedum, Trygve Slagsvold

Finansdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

21.02.2022–04.11.2022