Utenriksdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Statssekretær Marit Berger Røsland møtte syriske flyktningbarn som har engelsktime under ettermiddagsskiftet på Maalaka-skolen i Bekaa-dalen. Med norsk humanitær støtte bistår Unicef libanesiske utdanningsmyndigheter med å drive skolen. Foto: Iselin Hebbert Haukaas, UD

Norge bistår flyktninger fra Syria med utdanning

Norge har bidratt til at 360.000 syriske flyktningbarn mellom fem og 17 år har fått utdanning i Libanon og Jordan. - Det er viktig å støtte Syrias naboland i å bistå det store antall flyktninger, sier statssekretær Marit Berger Røsland. Hun besøkte nylig Jordan og Libanon for å se resultatene av støtten Norge gir til Syria-krisen.

Nett-tv

I området rundt Tsjadsjøen pågår en stor humanitær katastrofe. 24. februar er en giverkonferanse i Oslo. Kart: wikipedia.org/FN

Oslo: Giverkonferanse for humanitær krise

24. februar arrangeres en internasjonal giverkonferanse for området rundt Tsjad-sjøen i Oslo. - Det utspiller seg en stor, humanitær krise i Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen, som i stor grad blir oversett. Vi ønsker derfor å mobilisere mer internasjonalt engasjement og humanitær innsats for å hindre at situasjonen forverres ytterligere, sier utenriksminister Børge Brende.

Dokumenter

Norge i Europa 2017

Arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2017

Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd 2017

Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd, i 2107. Les mer om det nordiske ministersamarbeidet og prioriteringer for 2017.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2017

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.