Utenriksdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Nett-tv

Regjeringens nye nord-områdestrategi lansert

- Veksten i Nord-Norge er høyere enn i resten av landet, og kommer hele Norge til gode. Regjeringen styrker den samlede innsatsen i nord for at Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner, sa statsminister Erna Solberg ved lanseringen av den nye nordområdestrategien i Bodø 21. april.

Statsråd Frank Bakke-Jensen under redegjørelsen for Stortinget 18. april. Foto: stortinget.no

Halvårlig redegjørelse om viktige EØS- og EU-saker

- Samarbeidet i Europa handler om verdiene vi tror på - og den verdiskapingen vi lever av. Det kan vi ikke sette i spill, sa statsråd Frank Bakke-Jensen da han holdt sin halvårlige redegjørelse for Stortinget 18. april.

Dokumenter

Norge i Europa 2017

Arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2017

Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd 2017

Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd, i 2107. Les mer om det nordiske ministersamarbeidet og prioriteringer for 2017.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2017

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.