Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Protokollene for nye EØS-midler til Slovenia er klare til signering. Foto: Emma Kwesiga Lydersen, UD

Ny samarbeidsavtale om EØS-midler med Slovenia

17.04.2018: Norge og Slovenia har signert nye samarbeidsavtaler om EØS-midler for til sammen 37,7 millioner euro. Avtalene har klima og utdanning som hovedinn-satsområder. - Norge har mye å bidra med når det gjelder klimatilpasning og utdanning. Derfor er det viktig og riktig at vi bistår Slovenia i å takle utfordringer som er sentrale for bærekraft og konkurransekraft i hele Europa, sier utenriksministeren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forstår angrepene mot mål i Syria. Foto: stortinget.no

Aksjonen mot syriske, kjemiske våpen

14.04.2018: Verden har stått samlet i fordømmelsen av kjemiske våpen siden grusomhetene under første verdenskrig. Frankrike, Storbritannia og USA sin aksjon mot Syria natt til 14. april er et klart signal om at bruken av slike våpen har konsekvenser. Fra norsk side forstår vi bakgrunnen for nattens aksjon. Enhver bruk av kjemiske stridsmidler er forbudt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.