Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Statssekretær Audun Halvorsen og Litauens finansminister Vilius Šapoka har nettopp signert den nye avtalen - under oppsyn av Litauens president Dalia Grybauskaité og kronprinsparet. Foto: Zygimantas Gedvila

Ny samarbeidsavtale om EØS-midler med Litauen

24.04.2018: Med kronprinsparet til stede signerte Norge nye samarbeidsavtaler med Litauen om fordeling av 117,6 millioner euro. Dette er EØS-midler for perioden 2014-2021. Sentrale satsingsområder blir justissektoren, næringsutvikling, forskning og helse. Å forsterke forbindelsene til Litauen og de andre 14 mottakerlandene er et ett av hovedmålene ved EØS-midlene.

Fra vårmøtet i Verdensbanken - utviklingsminister Astrup til venstre. Foto: Guri Solberg, UD

Verdensbanken avgjørende for å nå bærekraftsmålene

22.04.2018: - Verdensbankens arbeid og investeringer er avgjørende for at verden skal nå bærekraftsmålene. At Verdens-banken og giverne nå er enige om en kapitaløkning på totalt 13 milliarder USD, gjør banken enda bedre rustet i dette arbeidet, sier utviklingsminister Nikolai Astrup som nylig var på Verdensbankens vårmøte der forhandlingene om kapitaløkningen ble sluttført.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.