Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Fra kreftforskningsprosjektet mellom Universitetet i Wroclaw og Oslo Universitetssykehus. Foto: Christophe Vander Eecken

EØS-midlene: Årsrapport for 2014-2015

– Europa har sakket akterut. EØS-midlene er vårt bidrag for å stimulere til nyskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, forskning og utdanning. Slik involveres også norske forskere og bedrifter, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen i forbindelse med at årsrapporten for midlene nå er lagt fram.

Norge vil bidra med erfaringer som kan øke lønnsomheten for småskalafisket.

Nytt bistandsprogram: Fisk for utvikling

- Norsk fiskeriforvaltning er en suksess. I en tid der verden trenger mer mat og presset mot naturressursene øker, har vi et ansvar for å dele våre erfaringer. Derfor lanserer vi bistandsprogrammet Fisk for utvikling, sier utenriksminister Børge Brende.

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.