Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Utenriksministeren redegjør for Stortinget 8. november. Foto: Fra Stortingets nettsider

På Stortinget

Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål

08.11.2018: - Fra regjeringens side vurderer vi at det fortsatt er sannsynlig at en avtale kommer på plass, men samtidig er hindrene høyst reelle. Vi har derfor en løpende dialog med EU og Storbritannia om mulige tiltak i tilfelle det ikke blir en avtale, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide blant annet da hun innledet om viktige EU- og EØS-spørsmål for Stortinget 8. november.

Nett-tv

Konferansen i Oslo håper på økte investeringer i barne- og mødrehelse i fattige land. Illustrasjon: Verdensbanken

Internasjonale helsekonferanse i Oslo

Norge gir tre milliarder til helse i utviklingsland

04.11.2018: Representanter for nærmere 20 land var samlet i Oslo 6. november for å delta på en påfyllingskonferanse for den globale finansieringsfasiliteten, GFF. Målet var å bidra til økte investeringer i barne- og mødrehelse i fattige land. Stats-ministeren og utviklingsministeren var vertskap for konferansen som var et samarbeid mellom Norge, Burkina Faso, Verdensbanken og Bill & Melinda Gates Foundation.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UD - Revidert nasjonalbudsjett 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Til toppen