Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Sikkerhetsrådssalen - der Norge ønsker å ta sete i 2021. Foto: FN

Norges kampanje for sete i FNs sikkerhetsråd

22.06.18: Norge er kandidat til FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Valget finner sted i FNs generalforsamling i juni 2020, og Norges kampanje for medlemskapet ble lansert i New York 22. juni 2018.

Utviklingsminister Nikolai Astrup besøker skoleprosjektet One UN Joint Program Girls Education i Malawi. Foto: UD

Ny stortingsmelding:

Utvikling er mer enn bistand

15.06.2018: – Norsk bistand er over tid blitt spredt for tynt, både geografisk og tematisk. Skal vi nå bærekraftsmålene og bruke bistandspengene best mulig, må vi konsentrere innsatsen, sier utviklingsminister Nikolai Astrup i forbindelse med at stortingsmeldingen «Partnerland i utviklingspolitikken» ble lagt fram.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UD - Revidert nasjonalbudsjett 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.