Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Barn på vei til skole i Aleppo, Syria 2017. Foto: Nadim Sherum, Syria Røde Halvmåne

Ny strategi for humanitær politikk lansert

13.08.2018: - Humanitær innsats er en viktig del av regjeringens internasjonale engasjement. Derfor har Norge økt det humanitære budsjettet med mer enn 50 prosent siden 2013. Vårt humanitære budsjett skal holde et høyt nivå også i årene fremover, men endringene i verden gjør at vi må tenke nytt om innretningen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utviklingsminister Nikolai Astrup på besøk i Malawi. Foto: Kristin Enstad, UD

Digital strategi for utviklingspolitikken

13.08.2018: - Verdensbanken slår fast at vi ikke vil nå bærekraftsmålene innen 2030 uten å ta i bruk ny teknologi i utviklingssamarbeidet. Dette er utgangspunktet for at regjeringen har utarbeidet en ny digital strategi for utviklingspolitikken, sier utviklingsminister Nikolai Astrup i forbindelse med at strategien ble lansert under Arendalsuka.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UD - Revidert nasjonalbudsjett 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.