Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Økt humanitær satsing i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår å øke den humanitære innsatsen med 274 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett (RNB). - Økningen vil særlig gå til Jemen, Sør-Sudan, Somalia og det nordøstlige Nigeria som nå rammes av en sultkatastrofe som omtales som den verste i FNs historie, sier utenriksminister Børge Brende.

Avtalen ble signert av statssekretær Elsbeth Tronstad og Portugals minister for infrastruktur Pedro Marques i Lisboa 22. mai. Foto: Christian Grotnes Halvorsen, UD

Samarbeidsavtale om blå og grønn vekst med Portugal

Norge og Portugal har undertegnet en ny samarbeidsavtale gjennom EØS-midlene på over 900 millioner kroner. Av dette skal over 550 millioner (62 millioner euro) brukes på å styrke næringslivs-, forsknings- og klimasamarbeidet.

Dokumenter

Norge i Europa 2017

Arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2017

Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd 2017

Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd, i 2107. Les mer om det nordiske ministersamarbeidet og prioriteringer for 2017.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2017

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.