Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Ut å reise i sommer? Se UDs reiseinformasjon

Det viktigste du har med deg på reisen er gyldig reiseforsikring. Husk også å kontrollere at du har et pass som er gyldig i minst tre måneder, enkelte land krever lengre gyldighet. På UDs sider kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilken type bistand du som norsk borger kan forvente av utenrikstjenesten.

Oversikt over EØS-prosjekter i Spania.

EØS-midlene til Spania avsluttet etter 20 år

Spania er det første landet som er faset ut som mottaker av EØS-midlene. Siden 1994 har landet mottatt om lag 375 millioner kroner i støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Det har resultert i 460 ulike prosjekter. Her kan du lese om prosjektene og betydningen de har hatt for mange hundre tusen mennesker.

Dokumenter

Norge i Europa 2016

Arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2016

Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017.

Ny rapport

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

18.-20. juli vil statsminister Erna Solberg presentere hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene på FNs høynivåforum i New York.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.