Utenriksdepartementet

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksminister

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Tema og innsikt

Bilde fra rapporten.

Ekspertråd for en bærekraftig havøkonomi

Hvordan kan vi løse havets miljøutfordringer og samtidig skape en bærekraftig havøkonomi som gir oss mat og jobber? Dette var tema for konferansen Science for Ocean Actions i Bergen i november i fjor, arrangert av Havforskningsinstituttet. Nå er rapporten fra konferansen klar.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Norske forberedelser til brexit - en oversikt

Storbritannia har besluttet å trekke seg ut av EU. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit, uansett om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale dem imellom. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side, for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit. Her følger en oversikt over tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på skolebesøk i Tigray, Etiopia. Foto: Kari Eken Wollebæk, UD

Regjeringen prioriterer global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor. Likevel får ikke 64 millioner barn i barneskolealder og 61 millioner ungdommer skolegang. Utdanning er en hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk, og regjeringens mål er at Norge skal delta i et internasjonalt løft for å sikre kvalitetsutdanning for alle i tråd med bærekraftsagendaen.

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2019

Arbeidsprogrammet er en konkretisering og oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018–2021. Det beskriver hvordan vi følger utviklingen i Europa, hvordan vi bidrar til felleseuropeiske løsninger og hvordan vi på best mulig måte ivaretar Norges interesser i vårt samarbeid med EU.

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

- Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, skriver fem ministre i forordet til handlingsplanen.

Aktuelt fra departementet

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på feltbesøk i DR Kongo - sammen med bl.a generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten. Foto: Gjermund Øystese, UD

Norges utviklingspolitiske prioriteringer

23.05.2019: - Jeg har i denne redegjørelsen valgt å vektlegge regjeringens nye initiativer. Sentralt for oss er kampen mot fattigdom og arbeidet med bærekraftsmålene der ingen skal utelates. Med det plasserer vi menneskeverd i sentrum for utviklingspolitikken, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein blant annet i sin redegjørelse.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide under redegjørelsen i Stortinget.

- EØS-avtalen reisverket i Norges tilknytning til EU

09.05.2019: - Norge skal bidra til et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa. Og vi gjør det ikke fordi vi må, men fordi det er det beste for norske interesser, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun holdt sin redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker - og understreket at reisverket i Norges tilknytning til EU er EØS-avtalen.

Til toppen