Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Utenriksministeren under redegjørelsen i Stortinget. Foto: Fra stortinget.no

Redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker

22.05.2018: - Norges rolle i Europa engasjerer. Debatt er bra! Debatt tjener demokratiet. Ofte blir samarbeidet med EU framstilt som noe som vi må gjøre. Sannheten er at samarbeidet er noe vi ønsker. EØS-avtalen, og de nærmere 70 andre avtalene vi har med EU, gir Norge store fordeler. Samarbeidet har vært ønsket av alle regjeringer og stortingsflertall i snart tretti år. Slik innledet utenriksministeren sin redegjørelse om EU- og EØS-saker.

Malawiske barn fikk overrakt bærekraftsballen - som presidenten signerte på - under utviklingsministerens besøk i april. Hvordan kan bærekraftsmålene best nås? Foto: Kristin Enstad, UD

Slik jobber Norge for å nå bærekraftsmålene

22.05.2018: - Vi skal snakke om utviklingspolitikk og hvordan Norge og alle andre land skal jobbe sammen slik at vi når de 17 bærekraftsmålene innen 2030. Og vi kan jo begynne med konklusjonen, så dere ikke glemmer den: Utvikling er mye mer enn bistand, sa utviklingsminister Nikolai Astrup da han gjesteforeleste om norsk utviklingspolitikk ved NTNU i Trondheim.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UD - Revidert nasjonalbudsjett 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.