Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Prioriteringer på statsbudsjettet 2019:

Sårbare stater, nød og menneskerettigheter

08.10.2018: - Internasjonale fellesløsninger og institusjoner er under press. Samtidig blir de globale sikkerhetsutfordringene mer komplekse. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til sårbare stater og mennesker i nød, og trappe opp innsatsen for menneskerettigheter i budsjettet for 2019, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Hvordan skal den norske tilskuddsforvaltningen organiseres? Utviklingsminister Nikolai Astrup (bildet) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide har nå fått et forslag til omorganisering på sitt bord. Foto: Kristin Enstad, UD

Rapport om tilskudds-forvaltningen levert

03.10.2018: Prosjektgruppen som skulle utrede ulike gjennomføringsmodeller for tilskuddsforvaltningen har lagt fram sin rapport. - Prosjektgruppen har gjort en god jobb med å utvikle to modeller som i tråd med mandatet svarer godt på de fem hovedintensjonene, skriver utenriks- og utviklingsministeren. Gruppen har også slått fast at det er et stort behov for reform, og dermed ikke noen løsning å videreføre dagens modell uten endringer.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UD - Revidert nasjonalbudsjett 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Til toppen