Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Verdensledere samles for globalt utdanningsløft

Ledere fra hele verden møtes i Oslo 6.-7. juli for å mobilisere til felles innsats for utdanning i land rammet av krise, konflikt og fattigdom. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende åpner høynivåkonferansen sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Samarbeid mellom Mosambik og norske bedrifter har gitt tusenvis av arbeidsplasser i Mosambiks cashew-produksjon. Foto: Christian Birkely, UD

Brende: Regjeringen styrker satsing på næringsutvikling

Regjeringen la 19. juni fram en stortingsmelding om hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon. - Våre bistandsmidler skal ikke skape jobbene, men vi skal hjelpe utviklingsland til å bedre rammevilkårene for økonomisk vekst, sier utenriksminister Brende.

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.