Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Antonio Guterres, generalsekretær i FN, kjem til Oslo Forum 2018. Foto: FN

FNs generalsekretær til Noreg og Oslo Forum

11.06.2018: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er vertskap når leiarar frå heile verda er samla til det årlege Oslo Forum på Losby gods 19. og 20. juni. FNs generalsekretær António Guterres deltek på forumet i år. Etter deltakinga på Oslo Forum har Guterres audiens på Slottet og eige program med statsminister Erna Solberg. Temaet i år er «The End of the Big Peace? Opportunities for Mediation».

Utviklingsminister Nikolai Astrup besøker skoleprosjektet One UN Joint Program Girls Education i Malawi. Foto: UD

Ny stortingsmelding:

Utvikling er mer enn bistand

15.06.2018: – Norsk bistand er over tid blitt spredt for tynt, både geografisk og tematisk. Skal vi nå bærekraftsmålene og bruke bistandspengene best mulig, må vi konsentrere innsatsen, sier utviklingsminister Nikolai Astrup i forbindelse med at stortingsmeldingen «Partnerland i utviklingspolitikken» ble lagt fram.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UD - Revidert nasjonalbudsjett 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.