Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Norges deltakelse på årets høynivåuke i FN

Åpningen av FNs 70. generalforsamling blir markert med høynivåmøter, fra fredag 25. til tirsdag 6. oktober. I løpet av denne uken vil statsledere, utenriksministere, politiske og faglige ledere samt eksperter samles til et hundretalls møter i New York.

60 millioner til flyktning-tiltak i Serbia og Makedonia

- Over 125.000 flyktninger og asylsøkere har kommet til Serbia det siste året, og antallet kommer trolig til å øke i tiden fremover. Norge vil nå bidra med 60 millioner kroner til nødhjelp og styrking av mottaksapparatet, sier utenriksminister Børge Brende.

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.