Utenriksdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Utenriksminister Børge Brende forbereder dåpen av det nye forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen. Foto: Marta B. Haga, UD

Forskningsskip døpt og ny havmelding lansert

Fredag 24. mars ble det nye havforskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen døpt. Statsministeren var gudmor for skipet, og utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen var også tilstede. De tre lanserte samme dag regjeringens første melding til Stortinget om havets rolle i utenriks- og utviklingspolitikken.

Lanserer innovative lærings-spill for barn i krig og krise

Fredag 20. mars lanserte Norge et nytt bistandstiltak som gjør det mulig for barn å lære å lese, der skoler er bombet, lærere og familier drevet på flukt. Med hjelp fra verdens beste spillaktører har Norge utviklet to pedagogiske mobilspill som kan brukes uansett hvor barn befinner seg.

Dokumenter

Norge i Europa 2017

Arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2017

Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd 2017

Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd, i 2107. Les mer om det nordiske ministersamarbeidet og prioriteringer for 2017.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2017

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.