Utenriksdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

I området rundt Tsjadsjøen pågår en stor humanitær katastrofe. 24. februar er en giverkonferanse i Oslo. Kart: wikipedia.org/FN

Humanitær krise i Nigeria - giverkonferanse i Oslo

Norge, sammen med Tyskland og Nigeria, er vertskap for en internasjonal giverkonferanse i Oslo 24. februar. - Det utspiller seg en stor, humanitær krise i Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen, som i stor grad blir oversett. Vi ønsker derfor å mobilisere mer internasjonalt engasjement og humanitær innsats, for å hindre at situasjonen forverres ytterligere, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende holder sin redegjørelse for Stortinget om Norges innsats i Afghanistan. Foto: Fra stortinget.no

Redegjørelse om Afghanistan i Stortinget

- Det er min ambisjon å sikre fortsatt bred støtte i Stortinget til norsk Afghanistan-politikk. Jeg håper at denne redegjørelsen, Afghanistan-utvalgets rapport samt debatten i Stortinget kan legge grunnlaget for en slik enighet, sa utenriksminister Børge Brende blant annet i sin redegjørelse.

Dokumenter

Norge i Europa 2016

Arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2016

Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd 2017

Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd, i 2107. Les mer om det nordiske ministersamarbeidet og prioriteringer for 2017.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2017

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.