Utenriksdepartementet

Anniken Huitfeldt (Ap)

Utenriksminister

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.
Inngangen til den danske og norske ambassaden i Kabul, Afghanistan, - som nå er stengt. Foto: Forsvaret

Informasjon til norske borgere i Afghanistan

Norge har bistått med utreise for over 1100 personer fra Kabul. Operasjonen på flyplassen i Kabul er nå avsluttet. Det er dessverre noen vi ikke klarte å hjelpe i denne omgang. Det er ikke lenger norske diplomater i Kabul. Den norske ambassaden i Kabul er midlertidig stengt og driftes fra Oslo.

UN SC logo.

Norsk sete i FNs sikkerhetsråd 2021-2022

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Valget fant sted i FNs generalforsamling 17. juni 2020. Norges kampanje for medlemskap i Sikkerhetsrådet ble lansert i New York 22. juni 2018. Norge har vært en sterk støttespiller til FN både politisk og økonomisk helt siden FN ble dannet etter 2. verdenskrig. Det er 20 år siden Norge sist satt i FNs sikkerhetsråd.

Det blir ekstraflygninger for nordmenn fra Spania.

Konsulær bistand til norske borgere i utlandet

Tjenestene norske utestasjoner kan tilby norske borgere i utlandet kalles konsulær bistand. Tilsammen cirka 100 ambassader og generalkonsulater, og cirka 400 honorære konsulater kan hjelpe norske reisende i utlandet. All konsulær bistand forutsetter at den enkelte ber om det, og er ikke noe norske borgere rettslig har krav på.

Dokumenter

Hurdalsplattformen om utenrikspolitikk

Hurdalsplattformen er den politiske plattformen for regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen tiltrådte 14. oktober 2021. Den utenrikspolitiske plattformen har tittelen "En tryggere, mer rettferdig og grønnere verden".

Melding om eksport av forsvarsmateriell i 2020

Med denne meldingen til Stortinget la regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2020, og er den tjuesjette meldingen som legges frem på rad.

Aktuelt fra departementet

Regjeringen Støre på Slottsplassen

Ansvarsfordelingen i Jonas Gahr Støres nye regjering

14.10.2021: Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i statsråd torsdag 14. oktober kl. 10.00, møtte Jonas Gahr Støres regjering til sitt første statsråd samme dag kl. 12.00. Den nye regjeringen er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Her er en oversikt over ansvarsfordelingen i den nye regjeringen.

""

Økt humanitær innsats og rekordstort bistandsbudsjett

12.10.2021: Statsbudsjettet: Regjeringen øker innsatsen for humanitære behov og menneskerettigheter og foreslår derfor en økning på 400 millioner kroner til nødhjelp og humanitær bistand i 2022, til 5,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår også et rekordstort bistandsbudsjett for neste år på 41,9 milliarder kroner, tilsvarende 1,01 prosent av brutto nasjonalinntekt.