Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Fra Fredskorps-prosjekt med engelsklærer fra Malawi. Foto: Fredskorpset

Fredskorpset skal flyttes fra Oslo til Førde

- Regjeringen har besluttet at Fredskorpset skal flyttes til Førde. Det er viktig for regjeringen å sikre sterke internasjonalt rettede fagmiljøer også utenfor Oslo, sier utenriksminister Børge Brende. Fredskorpset er direkte underlagt Utenriksdepartementet og har om lag 40 ansatte.

grafisk fremstilling av enkelte oppnådde resultater

Årsrapport for bruk av EØS-midlene 2016-17 lagt fram

Resultater fra over 6000 prosjekter er i ferd med å komme inn. Millioner av mennesker i 16 samarbeidsland har vært omfattet, viser årsrapporten for 2016-17. Vi er med på å skape positive endringer og bidrar til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Dokumenter

Norge i Europa 2017

Arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2017

Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd 2017

Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd, i 2107. Les mer om det nordiske ministersamarbeidet og prioriteringer for 2017.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2017

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.