Utenriksdepartementet

Anniken Huitfeldt (Ap)

Utenriksminister

Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.
Inngangen til den danske og norske ambassaden i Kabul, Afghanistan, - som nå er stengt. Foto: Forsvaret

Informasjon til norske borgere i Afghanistan

Norge har bistått med utreise for over 1100 personer fra Kabul. Operasjonen på flyplassen i Kabul er nå avsluttet. Det er dessverre noen vi ikke klarte å hjelpe i denne omgang. Det er ikke lenger norske diplomater i Kabul. Den norske ambassaden i Kabul er midlertidig stengt og driftes fra Oslo.

UN SC logo.

Norsk sete i FNs sikkerhetsråd 2021-2022

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Valget fant sted i FNs generalforsamling 17. juni 2020. Norges kampanje for medlemskap i Sikkerhetsrådet ble lansert i New York 22. juni 2018. Norge har vært en sterk støttespiller til FN både politisk og økonomisk helt siden FN ble dannet etter 2. verdenskrig. Det er 20 år siden Norge sist satt i FNs sikkerhetsråd.

Det blir ekstraflygninger for nordmenn fra Spania.

Konsulær bistand til norske borgere i utlandet

Tjenestene norske utestasjoner kan tilby norske borgere i utlandet kalles konsulær bistand. Tilsammen cirka 100 ambassader og generalkonsulater, og cirka 400 honorære konsulater kan hjelpe norske reisende i utlandet. All konsulær bistand forutsetter at den enkelte ber om det, og er ikke noe norske borgere rettslig har krav på.

Dokumenter

Hurdalsplattformen om utenrikspolitikk

Hurdalsplattformen er den politiske plattformen for regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen tiltrådte 14. oktober 2021. Den utenrikspolitiske plattformen har tittelen "En tryggere, mer rettferdig og grønnere verden".

Melding om eksport av forsvarsmateriell i 2020

Med denne meldingen til Stortinget la regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2020, og er den tjuesjette meldingen som legges frem på rad.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde til Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Regjeringen Støres tilleggs-nummer til statsbudsjettet

08.11.2021: 8. november la regjeringen Støre fram sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022. I sitt forslag går regjeringen inn for et bistandsbudsjett på over 41 milliarder kroner i 2022. For å møte klimatrusselen foreslås en betydelig økning i bevilgninger til fornybar energi, matsikkerhet og klimatilpasning. En egen solidaritetspott foreslås opprettet for å styrke innsatsen for flyktninger og fordrevne.

Provisorisk klasserom i Syria. Nå skal utdanning i konfliktsoner beskyttes. Foto: Delil Souleiman, Unicef

Sikkerhetsrådet vil styrke beskyttelsen av utdanning

29.10.2021: FNs sikkerhetsråd har vedtatt en resolusjon om beskyttelse av utdanning i konfliktsoner. Resolusjonen er initiert og fremforhandlet av Niger og Norge. Dette er den første enkeltstående resolusjon om beskyttelse av utdanning og utdanningsinstitusjoner i konfliktsoner som Sikkerhetsrådet vedtar.