Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene til befolkningen.

Utenriksdepartementet

Anniken Huitfeldt (Ap)

Utenriksminister

Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.
The Ministry of Foreign Affairs changes European travel advice from 15 July.

Informasjon om utenlands-reiser og koronavirus

Utenriksdepartementets globale reiseråd i forbindelse med pandemien ble opphevet 1. oktober 2021. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan imidlertid endre seg raskt. Det kan derfor bli aktuelt å utstede reiseråd til land dersom pandemien igjen skaper store utfordringer. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

UN SC logo.

Norsk sete i FNs sikkerhetsråd 2021-2022

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Valget fant sted i FNs generalforsamling 17. juni 2020. Norges kampanje for medlemskap i Sikkerhetsrådet ble lansert i New York 22. juni 2018. Norge har vært en sterk støttespiller til FN både politisk og økonomisk helt siden FN ble dannet etter 2. verdenskrig. Det er 20 år siden Norge sist satt i FNs sikkerhetsråd.

Det blir ekstraflygninger for nordmenn fra Spania.

Konsulær bistand til norske borgere i utlandet

Tjenestene norske utestasjoner kan tilby norske borgere i utlandet kalles konsulær bistand. Tilsammen cirka 100 ambassader og generalkonsulater, og cirka 400 honorære konsulater kan hjelpe norske reisende i utlandet. All konsulær bistand forutsetter at den enkelte ber om det, og er ikke noe norske borgere rettslig har krav på.

Dokumenter

Hurdalsplattformen om utenrikspolitikk

Hurdalsplattformen er den politiske plattformen for regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen tiltrådte 14. oktober 2021. Den utenrikspolitiske plattformen har tittelen "En tryggere, mer rettferdig og grønnere verden".

Melding om eksport av forsvarsmateriell i 2020

Med denne meldingen til Stortinget la regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2020, og er den tjuesjette meldingen som legges frem på rad.

Aktuelt fra departementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldt i salen til FNs sikkerhetsråd. I januar vil Norge lede Sikkerhetsrådets arbeid.

Norge leder FNs sikkerhetsråd i januar

23.12.2021: Norge har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i januar 2022. I tillegg til å lede Sikkerhetsrådets arbeid for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet, vil Norge ta initiativ til flere tematiske møter med utgangspunkt i norske prioriteringer. Både statsministeren og utenriksministeren planlegger å besøke New York og lede noen av møtene.

Det nordiske samarbeidet symbolisert ved flaggene til (fra venstre): Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland, Åland, Færøyene (delvis skjult) og Norge. Foto: UD

Norden - verdens mest bærekraftige region i 2030

03.01.2022: 1. januar overtok Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd. – Vi skal gjøre vårt for å sikre at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han la fram det norske formannskapsprogrammet under Nordisk råds sesjon i høst.