Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Fra omslaget til den nye planen.

Ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

11.01.2019: Regjeringens nye handlings-plan for kvinner, fred og sikkerhet ble lansert 11. januar. Målet er at både kvinners og menns rettigheter, behov og prioriteringer skal ivaretas i all norsk innsats for sikkerhet og fred. FNs sikkerhetsråd anbefaler at alle medlems-land skal ha en tilsvarende handlingsplan. Norge var et av de aller første landene i verden som utviklet en slik handlingsplan i 2006. Dagens plan er den fjerde i rekken, og gjelder for 2019 – 2022.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Spørsmål og svar om Storbritannia, EU og brexit

20.12.2018: Storbritannia har besluttet å trekke seg ut av EU 29. mars 2019. Storbritannia og EU har forhandlet frem en avtale som skal regulere denne utmeldingen. Men hva skjer om det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU i forbindelse med brexit? Her belyses en del spørsmål og svar på problemstillinger som kan oppstå. Lista er ikke uttømmende, og dersom du har spørsmål som ikke er omtalt, kan du kontakte det ansvarlige departementet.

Dokumenter

Regjeringen med ny strategi for samarbeidet med India

14. desember lanserte utenriksministeren regjeringens nye strategi for samarbeidet med India. Som verdens største demokrati og en fremvoksende økonomi i rivende utvikling er India i økende grad en global premissleverandør, og en stadig viktigere partner for Norge.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UD - Revidert nasjonalbudsjett 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Til toppen