Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Utviklingsminister Nikolai Astrup på skolebenken i Nepal. Foto: Siri R. Svendsen, UD

Nepal: Ny grunnlov og historiske valg

09.03.2018: For første gang i historien har Nepal gjennomført demokratiske valg på lokalt nivå, provinsnivå og nasjonalt nivå. Landet fikk ny grunnlov i 2015, og med dette er Nepal i ferd med å ferdigstille en 20 år lang freds- og grunnlovsprosess. 7.-8. mars besøkte utviklingsminister Nikolai Astrup landet, gratulerte med milepælen og gjenåpnet blant annet en skole som ble ødelagt under jordskjelvene i 2015.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide under sin utenrikspolitiske redegjørelse. (Bilde fra stortinget.no)

Utenrikspolitisk redegjørelse 27. februar

27.02.2018: - Jeg tar nå initiativ til et nytt prosjekt som skal drøfte Norges interesser i en multilateral verdensorden. Hva betyr internasjonale institusjoner som FN, Nato, WTO, EU og OSSE for Norge – og hvordan kan vi best sette dagsorden i disse institusjonene? Prosjektet vil invitere bredt til debatt, og vil resultere i en melding til Stortinget våren 2019, sa utenriksministeren i sin utenrikspolitiske redegjørelse.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.