Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Utenriksdepartementet

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksminister

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.
Inngangen til den danske og norske ambassaden i Kabul, Afghanistan, - som nå er stengt. Foto: Forsvaret

Informasjon til norske borgere i Afghanistan

Norge har bistått med utreise for over 1100 personer fra Kabul. Operasjonen på flyplassen i Kabul er nå avsluttet. Det er dessverre noen vi ikke klarte å hjelpe i denne omgang. Det er ikke lenger norske diplomater i Kabul. Den norske ambassaden i Kabul er midlertidig stengt og driftes fra Oslo.

UN SC logo.

Norsk sete i FNs sikkerhetsråd 2021-2022

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Valget fant sted i FNs generalforsamling 17. juni 2020. Norges kampanje for medlemskap i Sikkerhetsrådet ble lansert i New York 22. juni 2018. Norge har vært en sterk støttespiller til FN både politisk og økonomisk helt siden FN ble dannet etter 2. verdenskrig. Det er 20 år siden Norge sist satt i FNs sikkerhetsråd.

Nye bistandstall for 2020.

Slik var norsk bistand i 2020

I 2020 lå norsk bistand på et rekordhøyt nivå på 39,5 milliarder kroner, noe som utgjør 1,11 prosent av bruttonasjonal-inntekt (BNI). Det historiske norske bidraget ble presentert da de foreløpige tallene for offisielt utviklingssamarbeid (ODA) for 2020 ble offentliggjort av organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Det er OECDs utviklingskomite (Dac) som er ansvarlig for presentasjonen.

Dokumenter

Melding om digital transfor-masjon og utviklingspolitikk

Formålet med denne meldingen til Stortinget er å definere og gi en strategisk retning for digitalisering i utviklings-politikken, og vise hvordan pågående og nye satsinger kan bidra på prioriterte områder. Meldingen videreutvikler innholdet i digitaliseringsstrategien og bygger på andre relevante meldinger og strategier samt anbefalingene fra FNs høynivåpanel for digitalt samarbeid.

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

- Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, skriver fem ministre i forordet til handlingsplanen.

Aktuelt fra departementet

UD lanserer reiseapp. Foto: Jens Chr. Boysen, UD

UD lanserer app for deg som skal ut og reise

24.09.2021: «Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app. – Appen Reiseklar gir norske borgere på reise lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og ikke minst reiseregistrering. Hensikten med Reiseklar er at nyttig og etterspurt informasjon skal bli enda lettere tilgjengelig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Fra avstemningen i Sikkerhetsrådet om Afghanistan-resolusjonen. Foto: FN

Norges prioriteringer under FNs 76. generalforsamling

20.09.2021: Norge har summert hovedprioriteringene for FNs 76. generalforsamling i sju punkter. De tre første punktene handler om å legge til rette for, og støtte opp under, Norges medlemskap og norske prioriteringer i FNs sikkerhetsråd, være en pådriver for nedrustning og støtte opp om forpliktende internasjonalt samarbeid og det multilaterale systemet. Les prioriteringene her.