Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Utenriksdepartementet

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksminister

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.
UN SC logo.

Norsk sete i FNs sikkerhetsråd 2021-2022

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Valget fant sted i FNs generalforsamling 17. juni 2020. Norges kampanje for medlemskap i Sikkerhetsrådet ble lansert i New York 22. juni 2018. Norge har vært en sterk støttespiller til FN både politisk og økonomisk helt siden FN ble dannet etter 2. verdenskrig. Det er 20 år siden Norge sist satt i FNs sikkerhetsråd.

A woman collects food in Deir Hafer, 60 km from Aleppo in Syria. WFP is working with the Syrian Arab Red Crescent to distribute food to the most vulnerable and ensure that families are aware of COVID-19 and safety measures. Credit: WFP/Khudr Alissa

Omfattende internasjonal innsats mot pandemien

Koronaviruset har spredt seg raskt til alle kontinenter og har fått stor innvirkning i svært mange land, spesielt i de med et stort innslag av sårbare grupper. Norge samarbeider med flere organisasjoner og partnere for å lindre både de kortvarige og langsiktige virkningene av koronapandemien.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Viktige saker i forhand-lingene med Storbritannia

Norge ønsker en frihandelsavtale med Storbritannia innen 31. desember i år. Regjeringen har besluttet de viktigste målene for Norge i forhandlingene. – Vi ønsker å forhandle frem en omfattende frihandelsavtale med britene, hvor dagens handel videreføres i så stor grad som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø.

Dokumenter

Melding om digital transfor-masjon og utviklingspolitikk

Formålet med denne meldingen til Stortinget er å definere og gi en strategisk retning for digitalisering i utviklings-politikken, og vise hvordan pågående og nye satsinger kan bidra på prioriterte områder. Meldingen videreutvikler innholdet i digitaliseringsstrategien og bygger på andre relevante meldinger og strategier samt anbefalingene fra FNs høynivåpanel for digitalt samarbeid.

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

- Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, skriver fem ministre i forordet til handlingsplanen.

Aktuelt fra departementet

Oversikt over spredning av koronavirus siste 14 dager pr. 100.000 uke 6-7 2021.  Ill.: EU

Informasjon om reiser, reiseråd og koronavirus

01.03.2021: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. april 2021. Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni. Fra og med 15. juli er det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav.

Nett-tv

Se sendingen her

Fire statsrådar i møte med EU om Europas grøne giv

23.02.2021: Fire norske statsrådar møter måndag 1. mars EU-kommisjonen for å diskutere Noregs bidrag til Europas grøne giv (European Green Deal). På norsk side deltek utanriksministeren, klima- og miljøministeren, samferdselsministeren og olje- og energiministeren. Frå EU-kommisjonen stiller visepresident med ansvar for Europas grøne giv og kommissærane med ansvar for energi, transport og hav, fiskeri og miljø. Pressemøtet etterpå vert sendt på nett-tv.