Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Enige om EØS-midler og tollfrie fiskekvoter

Norge og EU er enige om nye norske bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Samtidig er norsk sjømatnæring sikret bedre adgang til EU-markedet. – Dette er en meget god avtale. EØS-midlene bidrar til vekst og utvikling i Europa, som er Norges viktigste eksportmarked, sier Vidar Helgesen.

Utenriksminister Børge Brende (t.h.) og leder for utviklingsdirektoratet i USA (USaid), Rajiv Shah, får en orientering om ebolasituasjonen av WHO i Freetown, Sierra Leone 15. oktober 2014. Nå kan den første effektive ebola-vaksinen være på vei.

Lovende resultater fra utprøving av ebolavaksine

Foreløpige resultater fra en norskledet studie i Guinea tyder på at man kan ha lykkes i å utvikle den første effektive ebola-vaksinen. – Dette vil være av uvurderlig betydning for landene som er rammet og verden for øvrig, sier utenriksminister Børge Brende om et mulig gjennombrudd i kampen mot ebola.

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.