Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Salen der FNs generalforsamling foregår.

Norges prioriteringer til FNs 72. generalforsamling

FNs 72. generalforsamling åpnet 12. september 2017. Den såkalte høynivåuken innledes 18. september. Norges delegasjon, som ledes av statsminister Erna Solberg, vil delta på et stort antall bilaterale og multilaterale møter i løpet av høynivåuken.

Rohingya people

Humanitær støtte til Myanmar og Bangladesh

- Jeg er dypt bekymret for sivilbefolkningen som rammes av vold og fordrivelse i Rakhine. Dette har ført til store humanitære behov på begge sider av grensen mellom Myanmar og Bangladesh. Norge øker derfor støtten med ytterligere 15 millioner kroner, sier utenriksminister Brende.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2017

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.