Utenriksdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Slovakias utenriksminister Miroslav Lajčák og EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker signerer den nye samarbeidsavtalen om EØS-midler. Foto: Rune Bjåstad, UD

Styrker nærings- og klima-samarbeidet med Slovakia

Norge og Slovakia har undertegnet nye samarbeidsavtaler om fordeling av EØS-midler. Næringsliv og klima blir viktige samarbeidsområder i årene fremover. Det skal også brukes EØS-midler på å utvikle grenseområdene mellom Slovakia og Ukraina.

En halv milliard i humanitær støtte til Syriakrisen

- Den største flyktningkatastrofen i verden utspiller seg i Syria og nabolandene. Regjeringen vil ta i nok et krafttak for å lindre nød, og foreslår å øke støtten med 500 millioner kroner til Syriakrisen, sier utenriksminister Børge Brende.

Dokumenter

Norge i Europa 2016

Arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2016

Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017.

Ny rapport

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

18.-20. juli vil statsminister Erna Solberg presentere hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene på FNs høynivåforum i New York.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2017

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.