Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

FNs generalforsamling er igjen klar for storinnrykk når høynivåuka begynner 19. september. Foto: FN

Norges prioriteringer til FNs 71. generalforsamling

FNs 71. generalforsamling innledes med høynivåuka fra 19. september. Norges delegasjon på i alt 22 personer fra regjeringen og Stortinget ledes av statsminister Erna Solberg. Delegasjonen vil delta på et stort antall bilaterale og multilaterale møter i løpet av høynivåuka. En oversikt over Norges prioriteringer finner du i denne artikkelen.

Fredsavtalen mellom den colombianske regjeringen og Farc-geriljaen ble signert i Cartagena, Colombia den 26. september 2016. I første rad fra venstre: Børge Brende, Ban Ki-moon, president Juan Manuel Santos, Raul Castro og Timochenko (Farc-leder). Foto: Kristin Enstad, UD

Fredsavtale undertegnet - historisk dag i Cartagena

Colombianske myndigheter og Farc-geriljaen undertegnet 26. september den endelige fredsavtale som kan gjøre slutt på 52 år med væpnet konflikt i Colombia. Norge har sammen med Cuba vært tilretteleggere for fredsprosessen. - Fredsprosessen i Colombia kan tjene som en inspirasjon for andre, sier utenriksministeren.

Dokumenter

Norge i Europa 2016

Arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2016

Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017.

Ny rapport

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

18.-20. juli vil statsminister Erna Solberg presentere hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene på FNs høynivåforum i New York.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.