Utenriksdepartementet

Anniken Huitfeldt (Ap)

Utenriksminister

Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.
Ukrainas plassering i Europa.

Aktuelle saker om krisen i Ukraina

Her vil du finne en oversikt over aktuelle saker fra regjeringen om Ukraina og Russland etter den økte spenningen mellom de landene og det russiske angrepet på Ukraina 24. februar 2022.

The Ministry of Foreign Affairs changes European travel advice from 15 July.

Informasjon om å reise utenlands

Før du reiser til utlandet må du være reiseklar: sjekk innreiseregler, forholdene der du skal og husk gyldig pass og reiseforsikring. Her finner du svar på aktuelle spørsmål om utenlandsreiser.

UN SC logo.

Norsk sete i FNs sikkerhetsråd 2021-2022

Norge sitter som valgt medlem i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. Norge har vært en sterk støttespiller til FN både politisk og økonomisk helt siden FN ble dannet etter 2. verdenskrig.

Dokumenter

Hurdalsplattformen om utenrikspolitikk

Hurdalsplattformen er den politiske plattformen for regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen tiltrådte 14. oktober 2021. Den utenrikspolitiske plattformen har tittelen «En tryggere, mer rettferdig og grønnere verden».

Melding om eksport av forsvarsmateriell i 2021

Med denne meldingen til Stortinget legger regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2021, og er den tjuesyvende meldingen som legges frem på rad.

Aktuelt fra departementet

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim lanserer den nye strategien mot svolt.

Kraftsamling mot svolt – for auka sjølvforsyning

29.11.2022

Regjeringa har lagt fram strategien «Kraftsamling mot svolt – ein politikk for auka sjølvforsyning» for å styrkje den norske innsatsen for matsikkerheit i utviklingsland. – Pandemi, klima og krig gjer at vi kan stå overfor ei global matkrise utan sidestykke. For å motverke aukande svolt tek regjeringa no eit krafttak, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Ukraina - med grenser til Russland og Hviterussland i nord, Polen i vest/nordvest, Slovakia og Ungarn i vest og Romania og Moldova i sørvest. Ill.: wikimedia commons

Norsk støtte til Ukraina og nabolandene

01.12.2022

Her er en oversikt over Norges støtte til Ukraina og nabolandene som følge av krigen i Ukraina. Støtten spenner over områder som humanitær bistand, helse, flyktninger, bistand som er gitt gjennom EUs program for sivil beredskap, atomsikkerhet og militær bistand.