Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Utenriksminister Børge Brende og Aung San Suu Kyi etter møtet der de to diskuterte Myanmars utfordringer og Norges mulige bidrag. Foto: Astrid Sehl, UD

Besøk og bredt norsk engasjement i Myanmar

Utenriksminister Børge Brende besøkte Myanmar 5.–6. juli. I hovedstaden hadde han blant annet et langt møte med Aung San Suu Kyi om videre norsk støtte til reform- og demokratiseringsprosessen. Brende stadfestet at Norge vil fortsette sitt brede engasjement innen fredsprosessen og for en bærekraftig utvikling.

grafisk fremstilling av enkelte oppnådde resultater

Årsrapport for bruk av EØS-midlene 2016-17 lagt fram

Resultater fra over 6000 prosjekter er i ferd med å komme inn. Millioner av mennesker i 16 samarbeidsland har vært omfattet, viser årsrapporten for 2016-17. Vi er med på å skape positive endringer og bidrar til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2017

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.