Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

""

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018 torsdag 12. oktober. På disse sidene finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Utenriksdepartementet; blant annet om innsatsen for fred og forsoning, satsingen på global helse og utdanning, innsatsen for religiøse minoriteter og oppfølgingen av de prioriterte innsatsområdene i nord.

Statssekretær Jens Frølich Holte og finansminister Dana Reizniece-OzolaStatssekretær Jens Frølich Holte og finansminister Dana Reizniece-Ozola signerer avtalen om nye EØS-midler. Foto: Pernille Søderholm Nyvoll, UD

EØS-midler til Latvia og tettere samarbeid

Norge og Latvia har undertegnet samarbeidsavtaler for 102,1 millioner euro. Gjennom EØS-midlene blir forskning og innovasjon, samt klima- og miljøtiltak sentrale satsingsområder. - Med EØS-midlene gir Norge relevante bidrag til utvikling i en del av Europa hvor behovene er store, sier EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.