Utenriksdepartementet

Anniken Huitfeldt (Ap)

Utenriksminister

Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.
Ukrainas plassering i Europa.

Aktuelle saker om krisen i Ukraina

Her vil du finne en oversikt over aktuelle saker fra regjeringen om Ukraina og Russland etter den økte spenningen mellom de landene og det russiske angrepet på Ukraina 24. februar 2022.

The Ministry of Foreign Affairs changes European travel advice from 15 July.

Informasjon om utenlands-reiser og koronavirus

UDs globale reiseråd i forbindelse med pandemien ble opphevet 1. oktober 2021. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan imidlertid endre seg raskt.

UN SC logo.

Norsk sete i FNs sikkerhetsråd 2021-2022

Norge sitter som valgt medlem i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. Norge har vært en sterk støttespiller til FN både politisk og økonomisk helt siden FN ble dannet etter 2. verdenskrig.

Dokumenter

Hurdalsplattformen om utenrikspolitikk

Hurdalsplattformen er den politiske plattformen for regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen tiltrådte 14. oktober 2021. Den utenrikspolitiske plattformen har tittelen «En tryggere, mer rettferdig og grønnere verden».

Melding om eksport av forsvarsmateriell i 2020

Med denne meldingen til Stortinget la regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2020, og er den tjuesjette meldingen som legges frem på rad.

Aktuelt fra departementet

Plakat - Revidert nasjonalbudsjett 2022

Regjeringa føreslår rekordhøgt bistandsbudsjett

12.05.2022: – Krigen i Ukraina får globale konsekvensar. Talet på menneske på flukt aukar, og talet på folk som manglar nok mat, er rekordhøgt. Regjeringa føreslår derfor å auke bistandsbudsjettet med 3,6 milliardar kroner, til 44,9 milliardar, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i samband med framlegginga av revidert nasjonalbudsjett.

Ukraina - med grenser til Russland og Hviterussland i nord, Polen i vest/nordvest, Slovakia og Ungarn i vest og Romania og Moldova i sørvest. Ill.: wikimedia commons

Norsk støtte til Ukraina og nabolandene

13.05.2022: Her er en oversikt over Norges støtte til Ukraina og nabolandene som følge av krigen i Ukraina. Støtten spenner over områder som humanitær bistand, helse, flyktninger, bistand som er gitt gjennom EUs program for sivil beredskap, atomsikkerhet og militær bistand.