Utenriksdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Utenriksminister Børge Brende på plass under G20s utenriksministermøte i Bonn. Foto: Ingrid Kvammen Ekker, UD

Brende på G20s utenriksministermøte

– Vi må handle nå om vi skal forebygge morgendagens kriser. På mange måter står vi i dag ved et veiskille i internasjonal politikk. Skal vi sikre vekst og utvikling, må vi engasjere oss for å skape fred og for å forbygge kriser i sårbare områder, sa utenriksminister Børge Brende da han delte norske erfaringer fra freds- og forsoningsarbeidet under G20s utenriksministermøte i Bonn.

Utenriksminister Børge Brende flankert av utenriksministre og FN-representanter under pressekonfarensen på giverkonferansen. Foto: Ken Opprann, UD

Konferanse: Norge bidrar med 1,6 mrd over tre år

Giverkonferanse: Utenriksminister Børge Brende annonserte 729 millioner kroner i bistand for 2017 til det nordøstlige Nigeria og landene rundt Tsjadsjøen, som er rammet av terrorgruppen Boko Harams herjinger, fattigdom, manglende samfunnsutvikling og klimaendringer.

Dokumenter

Norge i Europa 2017

Arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2017

Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd 2017

Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd, i 2107. Les mer om det nordiske ministersamarbeidet og prioriteringer for 2017.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2017

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.