Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2016:

Bistandsbudsjettet økes med 575 millioner kroner

Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet til 33,6 milliarder kroner i 2016, en økning på 575 millioner kroner i forhold til 2015. Nødhjelp og humanitær bistand, utdanning, helse, bistand til Ukraina, næringsutvikling og globale sikkerhetstiltak prioriteres. Forslaget til bistandsbudsjett utgjør en prosent av forventet brutto nasjonalinntekt (BNI) for 2016.

Norges deltakelse på årets høynivåuke i FN

Åpningen av FNs 70. generalforsamling blir markert med høynivåmøter, fra fredag 25. til tirsdag 6. oktober. I løpet av denne uken vil statsledere, utenriksministere, politiske og faglige ledere samt eksperter samles til et hundretalls møter i New York.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2016

UDs budsjettforslag for 2016

Akutte og omfattende kriser i Midtøsten og Afrika gjør at regjeringen gjennomfører tidenes humanitære krafttak i norsk utenrikspolitikk.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.