Utenriksdepartementet

Anniken Huitfeldt (Ap)

Utenriksminister

Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.
Bilde av forskere som jobber på isen i Arktis

Prioriteringer for Norges lederskap i Arktisk råd

Pressemelding 28.03.2023

– Vi ønsker å videreføre Arktisk råd som det viktigste internasjonale forumet for arktiske spørsmål. Arktis er det stedet på kloden hvor klimaendringene skjer raskest. Det er en global utfordring som må håndteres i felleskap, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Dette SAS-flyet benyttes til å evakuere ukrainske pasienter og krigsskadde

Norge forlenger avtale om medisinsk evakuering fra Ukraina

Pressemelding 20.03.2023

Norges bistand til medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina til sykehus i Europa er etterspurt av EU og Ukraina. Regjeringen forlenger avtalen med SAS om transport av pasienter fra 1. mai til 31. august.

Ambassadeskilt i Berlin

Studentpraktikantordningen

Flere ambassader og delegasjoner tilbyr spennende opphold som studentpraktikant for høsten 2023. Se oversikten.

Europa. Illustrasjon: Ingrid Asp, ASD

Informasjon om å reise utenlands

Før du reiser til utlandet må du være reiseklar: sjekk innreiseregler, forholdene der du skal og husk gyldig pass og reiseforsikring. Her finner du svar på aktuelle spørsmål om utenlandsreiser.

TV og video

Nett-tv

Logoen til konferanseserien Respons med blå snakkebobler

Se opptak av sendingen:

Respons - utenrikspolitikk for en ny tid

Artikkel 14.02.2023

Den første Respons-konferansen ble arrangert i Oslo 21. mars 2023.

Ett år med krig i Europa

Nyhet 23.02.2023

24. februar 2022 vil bli stående som et tidsskille. Regimet i Moskva gikk til fullskala-invasjon av et fredelig naboland og angrep samtidig FN-pakten og den rettsbaserte verdensorden. Også vår sikkerhet er truet. På årsdagen for invasjonen av Ukraina sender norske myndigheter en ekstra hyllest til ukrainerne som kjemper en innbitt kamp, både for sitt land og for vår mulighet til å leve i frihet og demokrati i Europa.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet