Utenriksdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Historisk satsing i bistandsbudsjettet

Forslaget til bistandsbudsjett for 2017 innebærer en historisk satsing på utdanning, humanitær bistand og helse. Det utgjør en prosent av BNI og markerer en historisk satsing på flere områder: I løpet av regjeringsperioden har vi doblet støtten til utdanning, humanitær bistand er økt med 50 prosent og støtten til helse er økt med 600 millioner kroner, sier utenriksminister Brende.

WTOs generalsekretær Roberto Azevedo og utenriksminister Børge Brende møtes i Oslo for å hindre nye proteksjonistiske tiltak innen verdens handel. Foto: Delegasjonen i Genève

Ministermøte om internasjonal handel i Oslo

Utenriksminister Børge Brende var vert da ministre fra 25 land og WTOs generaldirektør var samlet i Oslo for uformelle samtaler fredag og lørdag. Tema for drøftelsene var internasjonal handel, forberedelsene av WTOs neste ministerkonferanse i Argentina i desember 2017 og det videre arbeidet i organisasjonen.

Dokumenter

Norge i Europa 2016

Arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2016

Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017.

Ny rapport

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

18.-20. juli vil statsminister Erna Solberg presentere hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene på FNs høynivåforum i New York.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2017

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.