Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Fra fjorårets generalforsamling i FN der det stemmes over USAs handelsboikott av Cuba. 18. september starter den 73. generalforsamlingen. Foto: Cia Pak, FN

Norges prioriteringer under FNs 73. generalforsamling

11.09.2018: Den 73. sesjonen av FNs generalforsamling åpnes formelt 18. september 2018. Norges prioriteringer for den kommende generalforsamlingen er bl.a. å verne og styrke multilateralt samarbeid, internasjonale rettsorden, menneskerettigheter og likestilling, bærekraftig utvikling, fred og sikkerhet og fremme Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og tidligere utenriksminister Børge Brende på besøk i Mali. Satsingen der er et viktig bidrag til innsatsen mot voldelig ekstremisme i sårbare stater. Foto: Ann-Kristin Salbuvik, FD

Norge øker innsatsen i Sahel-regionen

10.09.2018: Utenriksdepartementet lanserte 10. september en strategi for Norges innsats i Sahel for perioden 2018-20, en strategi som kombinerer diplomatisk innsats, tiltak for å fremme sikkerhet og økt utviklingsinnsats. Strategien har vært utarbeidet i dialog med øvrige engasjerte departementer, norske organisasjoner og fagmiljøer og med internasjonale partnere som FN, EU, AU og andre europeiske land.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UD - Revidert nasjonalbudsjett 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Til toppen