Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Enige om EØS-midler og tollfrie fiskekvoter

Norge og EU er enige om nye norske bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Samtidig er norsk sjømatnæring sikret bedre adgang til EU-markedet. – Dette er en meget god avtale. EØS-midlene bidrar til vekst og utvikling i Europa, som er Norges viktigste eksportmarked, sier Vidar Helgesen.

Viktig med enighet om finansiering for utvikling

- Jeg er svært glad for at FNs medlemsland er blitt enige om et rammeverk for å finansiere bærekraftig utvikling. Dette er gode nyheter for verden og særlig for de minst utviklede landene, sier utenriksminister Børge Brende.

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.