Utenriksdepartementet

Anniken Huitfeldt (Ap)

Utenriksminister

Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.
Europa. Illustrasjon: Ingrid Asp, ASD

Informasjon om å reise utenlands

Før du reiser til utlandet må du være reiseklar: sjekk innreiseregler, forholdene der du skal og husk gyldig pass og reiseforsikring. Her finner du svar på aktuelle spørsmål om utenlandsreiser.

UN SC logo.

Norsk sete i FNs sikkerhetsråd 2021-2022

Norge sitter som valgt medlem i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. Norge har vært en sterk støttespiller til FN både politisk og økonomisk helt siden FN ble dannet etter 2. verdenskrig.

Ukrainas plassering i Europa.

Norsk støtte til Ukraina og nabolandene

Artikkel 01.12.2022

Her er en oversikt over Norges støtte til Ukraina og nabolandene som følge av krigen i Ukraina. Støtten spenner over områder som humanitær bistand, helse, flyktninger, bistand som er gitt gjennom EUs program for sivil beredskap, atomsikkerhet og militær bistand.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim lanserer den nye strategien mot svolt.

Kraftsamling mot svolt

Pressemelding 29.11.2022

Regjeringa har lagt fram strategien «Kraftsamling mot svolt – ein politikk for auka sjølvforsyning» for å styrkje den norske innsatsen for matsikkerheit i utviklingsland. – Pandemi, klima og krig gjer at vi kan stå overfor ei global matkrise utan sidestykke. For å motverke aukande svolt tek regjeringa no eit krafttak, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.