Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Statsministeren og utenriksministeren gratulerer Colombias regjeringen og Farc-geriljaen med den endelige fredsavtalen. Foto: SMK

Historisk enighet om endelig fredsavtale i Colombia

Colombias regjering og Farc-geriljaen har nå kunngjort at de er enige om en endelig fredsavtale. Avtalen avslutter mer enn fire års forhandlinger. Den væpnede konflikten som har pågått i mer enn 50 år har medført over 220.000 tapte liv og millioner internt fordrevne flyktninger.

Partene i fredsforhandlingene om Filippinene skrev under en historisk fellesuttalelse i Oslo. Utenriksminister Børge Brende var vertskap i forbindelse med signeringen. Foto: Guri Solberg, UD

Gjennombrudd i den filippinske fredsprosessen

- På få dager har partene i den filippinske fredsprosessen blitt enige om temaer som har blokkert fremdriften i mange år. Enigheten om å anbefale amnestier og våpenhvile er et gjennombrudd, sier utenriksminister Børge Brende – etter at Norge har vært vertskap for fredsforhandlingene.

Dokumenter

Norge i Europa 2016

Arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2016

Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017.

Ny rapport

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

18.-20. juli vil statsminister Erna Solberg presentere hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene på FNs høynivåforum i New York.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.