Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Aktuelt nå

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 15. mai. Illustrasjon: Anagram Design AS

Revidert nasjonalbudsjett

116 millioner kroner ekstra til humanitær hjelp

15.05.2018: - Norges humanitære budsjett har aldri vært større, men behovene skapt av de humanitære krisene i verden fortsetter å øke. Regjeringen foreslår derfor å øke budsjettet med 116 millioner kroner. Økningen vil i hovedsak gå til krisene i Jemen og DR Kongo, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreid i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 15. mai.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har lagt fram Norges nye strategi for samarbeidet med EU og unionens utenrikspolitiske høyrepresentant Federica Mohgerini Foto: Ingrid Kvammen Ekker, UD.

Regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU

09.05.2018: - Vår europapolitikk skal ikke bare være aktiv, den skal også være effektiv. Det betyr at den skal ha klare mål og innrettes slik at vi sikrer størst mulig gjennomslag for norske interesser og prioriteringer, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i forbindelse med at regjeringen 9. mai la fram sin nye strategi for samarbeidet med EU frem til 2021.

Dokumenter

Høring om ratifikasjon av FN-konvensjon

Utenriksdepartementet har sendt på høring et forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven.

Rammeverk for Norges innsats for sårbare stater

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med det nye, strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet.

Finn dokument

UDs budsjettproposisjon for 2018

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.