Utenriksdepartementet

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksminister

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Utviklingsminister

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Tema og innsikt

Norway for the UNSC: Consistent partner. Common future.

Norsk sete i FNs sikkerhetsråd 2021-2022

Norge er kandidat til en plass som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Valget skjer i FNs generalforsamling i New York omkring 17. juni 2020. FN er det viktigste organet for internasjonalt samarbeid. Norge har vært en sterk støttespiller til FN både politisk og økonomisk helt siden FN ble dannet etter 2. verdenskrig. Det er 20 år siden Norge sist satt i FNs sikkerhetsråd.

A woman collects food in Deir Hafer, 60 km from Aleppo in Syria. WFP is working with the Syrian Arab Red Crescent to distribute food to the most vulnerable and ensure that families are aware of COVID-19 and safety measures. Credit: WFP/Khudr Alissa

Omfattende internasjonal innsats mot pandemien

Koronaviruset har spredt seg raskt til alle kontinenter og har fått stor innvirkning i svært mange land, spesielt i de med et stort innslag av sårbare grupper. Norge samarbeider med flere organisasjoner og partnere for å lindre både de kortvarige og langsiktige virkningene av koronapandemien.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Norske forberedelser til brexit - en oversikt

Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit. Her følger en oversikt over tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser som følge av at Storbritannia har forlatt EU.

Dokumenter

Melding om digital transfor-masjon og utviklingspolitikk

Formålet med denne meldingen til Stortinget er å definere og gi en strategisk retning for digitalisering i utviklings-politikken, og vise hvordan pågående og nye satsinger kan bidra på prioriterte områder. Meldingen videreutvikler innholdet i digitaliseringsstrategien og bygger på andre relevante meldinger og strategier samt anbefalingene fra FNs høynivåpanel for digitalt samarbeid.

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

- Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, skriver fem ministre i forordet til handlingsplanen.

Aktuelt fra departementet

Oversikt over spredning av koronavirus siste 14 dager pr. 100.000 pr. 26. mai.  Ill.: EU

Informasjon om reiser, reiseråd og koronavirus

15.05.2020: Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjaldt i første omgang fra 14. mars til 14. april, men er seinere utvidet inntil videre. Her finner du svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus. Alle reisende som kommer til Norge skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette pålegget har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2020

Revidert nasjonalbudsjett

Norge vil styrkje arbeidet for global helse

12.05.2020: Det er store behov innanfor smittevern, testing og handsaming i samband med koronapandemien. Difor vil vi auke støtta til global helse. - For å førebyggje smitte vil vi medverke til å betre dei sanitære tilhøva. Vi vil også trappe opp innsatsen mot svolt og underernæring, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Til toppen