Internasjonal kulturinnsats

Regjeringen legger stor vekt på å medvirke til at norske kulturaktører får større gjennomslag internasjonalt. Regjeringen arbeider også aktivt for å styrke kultursektoren i utviklingsland både gjennom multilateralt samarbeid og gjennom bilateral prosjektbistand.

Internasjonal kulturinnsats

Regjeringens innsats for å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter skal i første rekke bidra til at norske kunstnere og kulturaktører får innpass på sentrale arenaer og gjør seg gjeldende i utlandet.

Bistand til kultursektoren i utviklingsland

Norsk bistand til kultursektoren i utviklingsland skal styrke demokrati og menneskerettigheter. En fri og uavhengig kultursektor er en forutsetning for respekt og etterlevelse av flere grunnleggende menneskerettigheter, og bidrar til arbeidsplasser, vekst, dialog og fri debatt.

Norlas direktør Margit Walsø og Frankfurter Buchmesses direktør Juergen Boos underskriver avtalen om at Norge er hovedland ved bokmessen i Frankfurt i 2019.

Norge hovedland på verdens største bokmesse

Norge blir hovedland under den store bokmessen i Frankfurt i 2019. Målet er å skape økt gjennomslag internasjonalt for norsk litteratur. Tre departementer er engasjert i satsingen, som også har stor oppslutning på Stortinget.

Aktuelt nå

Fra venstre: Direktør Katya García-Antón, direktør Tove Bratten, direktør Margit Walsø, statssekretær Laila Bokhari, direktør Kathrine Synnes Finnskog, direktør Hege Henriksen, adm. dir. Trude Gomnæs Ugelstad, avdelingsdirektør Stine Helgeland. Mariken H. Bruusgaard/UD

Reisestøtten til kunstnere og kulturaktører økes

Regjeringen øker reisestøtten til kunstnere og kulturaktører med nærmere 40 prosent i 2017, til 12,8 millioner kroner. Dette kunne statssekretær Laila Bokhari i dag meddele de syv kunstfaglige organisasjonene.

Trondheimsolistene skal både til Orknøyene og Russland. Foto: Nikolaj Lund

Første tilskuddsrunde i 2017 fordelt i Music Norway

Resultatet av første tildelingsrunde etter omleggingen av Music Norways tilskuddsordninger er nå klart.

Tone Vigeland portrett. Foto: Frode Pedersen og Tone Vigeland, halssmykke i sølv, 1985/2000. Die Neue Sammlung. Permanent lån fra The Danner Foundation, München. Foto: Die Neue Sammlung (A Laurenzo)

Norges ukronede smykke-dronning

Hun har en 60 år lang karriere bak seg og ser ikke ut til å ha planer om å gi seg med det første. Tone Vigeland er Norges grande dame innenfor smykkekunst og aktuell i år og i 2018 med en retrospektiv utstilling i München og Trondheim.

Flere saker om Internasjonal kulturinnsats

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Kulturseksjonen

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Avdeling for kultur og protokoll

Telefon: 23 95 03 20
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.