Internasjonal kulturinnsats

Regjeringen legger stor vekt på å medvirke til at norske kulturaktører får større gjennomslag internasjonalt. Regjeringen arbeider også aktivt for å styrke kultursektoren i utviklingsland både gjennom multilateralt samarbeid og gjennom bilateral prosjektbistand.

Fra balletten Mini Macho av Kjersti Alveberg. Dansere fra Zimbabwe i samarbeid med Kunsthøgskolen. Ill. fra Meld.St. 19 Regjeringens internasjonale kulturinnsats. Foto: Kunsthøgskolen i Oslo

Internasjonal kulturinnsats

Regjeringens innsats for å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter skal i første rekke bidra til at norske kunstnere og kulturaktører får innpass på sentrale arenaer og gjør seg gjeldende i utlandet. Utenriksdepartementet arbeider målrettet og strategisk for å skaffe norske kunstnere adgang til de toneangivende miljøene og kunstinstitusjonene internasjonalt.

The Wishes Tree, Dream City-prosjektet, Tunisia. Photo: Raeda Saadeh

Støtte til kultursektoren i utviklingsland

FN slår fast at tilgang til kultur er en menneskerett og en forutsetning for menneskers og samfunns utvikling. Dette fordrer kunstnerisk ytringsfrihet og fri kreativ utfoldelse som både gir plass for ulike former for kultur og som anerkjenner kunstens plass og profesjonalitet i et samfunn.

Statssekretær Laila Bokhari

Startskudd for Norge i Frankfurt 2019

Stor entusiasme da statssekretær Laila Bokhari og kronprinsesse Mette Marit åpnet konferanse om Norge på bokmessen i Frankfurt i 2019. - Gjestelands-prosjektet er en av de største norske kultursatsingene i utlandet noen gang og vil gi svært gode muligheter for langsiktig profilering av norsk litteratur og kultur, understreket Bokhari i sin tale.

Aktuelt nå

Forsikring av gjenstander som lånes ut til utlandet

15.06.2018: Norske muséer som ønsker å låne ut gjenstander til utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet, kan søke om statlig forsikring av gjenstandene.

Prioriteringer i kulturbistanden

16.02.2018: I en artikkel i Klassekampen 8. februar blandes UDs støtte til kultursektoren i utviklingsland, som finansieres fra bistandsbudsjettet, sammen med arbeidet for å fremme norsk kultur i utlandet. Ordningene er forskjellige og har ulike formål. Statssekretær Jens Frølich Holte svarer.

Statsbudsjettet 2018

15 millioner kroner til Norge på Bokmessen 2019

12.10.17: Norge skal være hovedland på verdens største bokmesse i Frankfurt i 2019. Dette er en av de største satsingene på norsk kultur utenlands i nyere tid, og et springbrett for et langsiktig løft for eksport av et mangfold av norsk kultur.

Alle saker om Internasjonal kulturinnsats

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Kulturseksjonen

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Avdeling for kultur og protokoll

Telefon: 23 95 03 20
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen