Utenrikssaker

Internasjonal kulturinnsats

Regjeringen legger stor vekt på å medvirke til at norske kulturaktører får større gjennomslag internasjonalt. Regjeringen arbeider også aktivt for å styrke kultursektoren i utviklingsland både gjennom multilateralt samarbeid og gjennom bilateral prosjektbistand.

Fra balletten Mini Macho av Kjersti Alveberg. Dansere fra Zimbabwe i samarbeid med Kunsthøgskolen. Ill. fra Meld.St. 19 Regjeringens internasjonale kulturinnsats. Foto: Kunsthøgskolen i Oslo

Det internasjonale kulturløftet

Regjeringens satsing på norsk kulturlivs internasjonalisering - det internasjonale kulturløftet - er en integrert del av norsk utenrikspolitikk. Fokus her er både på å fremme norsk kultur i utlandet og på å øke norsk kultureksport. Kulturdimensjonen er også en integrert del av regjeringens nordområdesatsing, som også dekkes av bevilgningen.

The Wishes Tree, Dream City-prosjektet, Tunisia. Photo: Raeda Saadeh

Støtte til kultursektoren i utviklingsland

FN slår fast at tilgang til kultur er en menneskerett og en forutsetning for menneskers og samfunns utvikling. Dette fordrer kunstnerisk ytringsfrihet og fri kreativ utfoldelse som både gir plass for ulike former for kultur og som anerkjenner kunstens plass og profesjonalitet i et samfunn.

Fra Riddu Riddu-festivalen. Foto: EU

Tilskuddsordning - midlertidig justert praksis

Utbruddet av koronavirus fører til at kulturarrangementer nasjonalt og internasjonalt utsettes eller avlyses. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er derfor innført en midlertidig justert praksis for tilskuddsordningen internasjonalt kulturfremme.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Norsk litteratur tek sats på bokmessa i Warszawa

02.06.2022

Litteraturen har aldri vore meir aktuell som formidlar av grunnleggjande verdiar enn på bokmessa i Warszawa i år, der Noreg var gjesteland. Med krigen i Ukraina som bakteppe var messa ei viktig påminning om aldri å ta fridom og demokrati for gitt.

Auka satsing på kultur internasjonalt

25.11.2021

Utanriksminister Anniken Huitfeldt har lansert ei ordning som skal bistå norske kunstnarar og kulturaktørar i å lukkast i utlandet. Dette er eit første steg i ei auka satsing på kultur internasjonalt. Eit eige program skal bidra til å profesjonalisere norske kunstnarar i møte med dei rette internasjonale aktørane. Ordninga blir lansert saman med organisasjonane i Norwegian Arts Abroad-nettverket.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Budsjettet om kulturens internasjonale muligheter

Fremme av norsk nærings- og kulturlivs internasjonale muligheter, norske synspunkter og samfunnsinteresser er en integrert del av utenrikspolitikken og blant utenrikstjenestens viktigste oppgaver, heter det i forslaget til statsbudsjett.

Internasjonal kulturfremme i tilleggsproposisjonen

Arbeidet med norsk kulturlivs internasjonalisering er en integrert del av norsk utenrikspolitikk. Sentralt står samarbeidet med de syv organisasjonene i Norwegian Arts Abroad, heter det i regjeringens Støres tilleggsproposisjon til neste års statsbudsjett.

Kontakt

Seksjon for kultur og kreative næringer

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,