Internasjonal kulturinnsats

Regjeringen legger stor vekt på å medvirke til at norske kulturaktører får større gjennomslag internasjonalt. Fokus er både på å fremme norsk kultur og på å øke kultureksporten. Regjeringens overordnede kulturpolitiske mål i Hurdalsplattformen er «Ein kultur å leve av og for».

Kontakt

Seksjon for kultur og kreative næringer

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,