Internasjonal kulturinnsats

Regjeringen legger stor vekt på å medvirke til at norske kulturaktører får større gjennomslag internasjonalt. Regjeringen arbeider også aktivt for å styrke kultursektoren i utviklingsland både gjennom multilateralt samarbeid og gjennom bilateral prosjektbistand.

Fra balletten Mini Macho av Kjersti Alveberg. Dansere fra Zimbabwe i samarbeid med Kunsthøgskolen. Ill. fra Meld.St. 19 Regjeringens internasjonale kulturinnsats. Foto: Kunsthøgskolen i Oslo

Internasjonal kulturinnsats

Regjeringens innsats for å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter skal i første rekke bidra til at norske kunstnere og kulturaktører får innpass på sentrale arenaer og gjør seg gjeldende i utlandet.

Det over 2000 år gamle antikke Bel-tempelet i Palmyra i Syria ble høsten 2015 bombet og jevnet med jorden. Dima Chahin

Bistand til kultursektoren i utviklingsland

Norsk bistand til kultursektoren i utviklingsland skal styrke demokrati og menneskerettigheter. En fri og uavhengig kultursektor er en forutsetning for respekt og etterlevelse av flere grunnleggende menneskerettigheter, og bidrar til arbeidsplasser, vekst, dialog og fri debatt.

Statssekretær Laila Bokhari

Startskudd for Norge i Frankfurt 2019

Stor entusiasme da statssekretær Laila Bokhari og kronprinsesse Mette Marit åpnet konferanse om Norge på bokmessen i Frankfurt i 2019. - Gjestelands-prosjektet er en av de største norske kultursatsingene i utlandet noen gang og vil gi svært gode muligheter for langsiktig profilering av norsk litteratur og kultur, understreket Bokhari i sin tale.

Aktuelt nå

Kulturhistorisk museum, UiO/Ellen C. Holte

Bringer stjålet kulturskatt tilbake til Myanmar

07.07.17: Ulovlig handel med kulturskatter er et globalt problem og bidrar til å finansiere internasjonal kriminalitet. – Det er en glede for Norge å levere en skulptur tilbake til myndighetene i Myanmar. Med dette ønsker vi å være et eksempel til etterfølgelse, sier utenriksminister Brende.

Fra bokmessa i Frankfurt 2015. Foto: wikipedia.org

Statsbudsjettet 2018

15 millioner kroner til Norge på Bokmessen 2019

12.10.17: Norge skal være hovedland på verdens største bokmesse i Frankfurt i 2019. Dette er en av de største satsingene på norsk kultur utenlands i nyere tid, og et springbrett for et langsiktig løft for eksport av et mangfold av norsk kultur.

Tone Vigeland portrett. Foto: Frode Pedersen og Tone Vigeland, halssmykke i sølv, 1985/2000. Die Neue Sammlung. Permanent lån fra The Danner Foundation, München. Foto: Die Neue Sammlung (A Laurenzo)

Norges ukronede smykke-dronning

31.03.17: Hun har en 60 år lang karriere bak seg og ser ikke ut til å ha planer om å gi seg med det første. Tone Vigeland er Norges grande dame innenfor smykkekunst og aktuell i år og i 2018 med en retrospektiv utstilling i München og Trondheim.

Flere saker om Internasjonal kulturinnsats

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Kulturseksjonen

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Avdeling for kultur og protokoll

Telefon: 23 95 03 20
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,