Internasjonal kulturinnsats

Regjeringen legger stor vekt på å medvirke til at norske kulturaktører får større gjennomslag internasjonalt. Regjeringen arbeider også aktivt for å styrke kultursektoren i utviklingsland både gjennom multilateralt samarbeid og gjennom bilateral prosjektbistand.

Fra balletten Mini Macho av Kjersti Alveberg. Dansere fra Zimbabwe i samarbeid med Kunsthøgskolen. Ill. fra Meld.St. 19 Regjeringens internasjonale kulturinnsats. Foto: Kunsthøgskolen i Oslo

Internasjonal kulturinnsats

Regjeringens innsats for å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter skal i første rekke bidra til at norske kunstnere og kulturaktører får innpass på sentrale arenaer og gjør seg gjeldende i utlandet. Utenriksdepartementet arbeider målrettet og strategisk for å skaffe norske kunstnere adgang til de toneangivende miljøene og kunstinstitusjonene internasjonalt.

The Wishes Tree, Dream City-prosjektet, Tunisia. Photo: Raeda Saadeh

Støtte til kultursektoren i utviklingsland

FN slår fast at tilgang til kultur er en menneskerett og en forutsetning for menneskers og samfunns utvikling. Dette fordrer kunstnerisk ytringsfrihet og fri kreativ utfoldelse som både gir plass for ulike former for kultur og som anerkjenner kunstens plass og profesjonalitet i et samfunn.

Statssekretær Marianne Hagen holdt åpningsinnlegg under bokmessen i Frankfurt 11. oktober 2018.

Norge forbereder seg på Frankfurts bokmesse i 2019

Jeg er glad for å kunne si at vi i 2019 vil presentere norsk litteratur for verden på en mer omfattende måte enn noen gang før. Norske forfatteres arbeid vil bli tilgjengelig via litterære festivaler, litteraturhus, bokhandler og bokutstillinger over hele Tyskland, var statssekretær Marianne Hagens budskap i et av hennes innlegg under bokmessa i Frankfurt 2018.

Aktuelt nå

Spektakulær profilering av norsk kunsthåndverk i Paris

26.09.2018: Langvarig innsats for fremme av norsk kunsthåndverk er belønnet med egen utstilling i Frankrikes nasjonalmuseum for keramikk. UDs samarbeidspartner for internasjonalt fremme av kunsthåndverk, Norwegian Crafts, har gjennom en årrekke bygget relasjoner til kunsthåndverks-miljøet i Frankrike og krones nå med en spektakulær utstilling i det prestisjefylte Musée de Sèvres.

Ny avtale mellom Norge og Frankrike om bl.a. kultur

14.09.2018: En ny rammeavtale mellom Norge og Frankrike innenfor utdanning, forskning, innovasjon, næringsliv og kultur ble undertegnet i Rouen i forbindelse med markeringen av 100-års jubileet for norsk-fransk skolesamarbeid på Lycée Pierre Corneille 24. september. Den nye rammeavtalen opphever fire av de tidligere inngåtte avtalene mellom Norge og Frankrike, men viderefører noen av de andre og moderniserer utdaterte avtaler.

Norges samarbeid med EU innen kultur og media

06.08.2018: Utforming av kulturpolitikk er medlemslandenes ansvar. EUs aktiviteter på området skal støtte opp om den nasjonale kulturpolitikken i hvert land og stimulere til kulturelt mangfold. De fleste saksområder på mediefeltet – og særlig opphavsrett - berøres derimot av EØS-avtalens regelverk. Norge deltar i EUs kultur- og medieprogram.

Alle saker om Internasjonal kulturinnsats

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Kulturseksjonen

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Avdeling for kultur og protokoll

Telefon: 23 95 03 20
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen