Internasjonal kulturinnsats

Regjeringen legger stor vekt på å medvirke til at norske kulturaktører får større gjennomslag internasjonalt. Regjeringen arbeider også aktivt for å styrke kultursektoren i utviklingsland både gjennom multilateralt samarbeid og gjennom bilateral prosjektbistand.

Fra balletten Mini Macho av Kjersti Alveberg. Dansere fra Zimbabwe i samarbeid med Kunsthøgskolen. Ill. fra Meld.St. 19 Regjeringens internasjonale kulturinnsats. Foto: Kunsthøgskolen i Oslo

Internasjonal kulturinnsats

Regjeringens innsats for å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter skal i første rekke bidra til at norske kunstnere og kulturaktører får innpass på sentrale arenaer og gjør seg gjeldende i utlandet. Utenriksdepartementet arbeider målrettet og strategisk for å skaffe norske kunstnere adgang til de toneangivende miljøene og kunstinstitusjonene internasjonalt.

The Wishes Tree, Dream City-prosjektet, Tunisia. Photo: Raeda Saadeh

Støtte til kultursektoren i utviklingsland

FN slår fast at tilgang til kultur er en menneskerett og en forutsetning for menneskers og samfunns utvikling. Dette fordrer kunstnerisk ytringsfrihet og fri kreativ utfoldelse som både gir plass for ulike former for kultur og som anerkjenner kunstens plass og profesjonalitet i et samfunn.

Statssekretær Marianne Hagen holdt åpningsinnlegg under bokmessen i Frankfurt 11. oktober 2018.

På god vei til Frankfurt

Norge er i høst gjesteland på verdens viktigste bokmesse i Frankfurt. Vi bruker oppmerksomheten og mulighetene dette gir oss til å fremme norsk kultur i Tyskland og internasjonalt, fremme norsk næringsliv og videreutvikle det gode tysk-norske samarbeidet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Ny melding om kulturens kraft og kultur for framtida

23.11.2018: Stadig fleire kulturuttrykk har internasjonale referansar, er baserte på internasjonalt samarbeid eller har eit internasjonalt publikum. Samarbeid på tvers av landegrenser medverkar til å gjere kulturlivet meir aktivt og levande, styrkjer kvalitet og kompetanse i kulturlivet og gir tilgang til større og fleire marknader.

Viktige Unesco-tiltak mot kulturkriminalitet

04.04.2019: Unesco har i samarbeid med EU utviklet et nytt verktøy til hjelp i myndighetenes arbeid for å hindre kulturkriminalitet og ulovlig handel i form av to nylig publiserte e-læringsplattformer. Kursene er gratis og er tilgjengelige på Unescos nettsider.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Midtveisevaluering av norsk deltakelse i Kreativt Europa

På oppdrag fra Kulturdepartementet har analyseselskapet Menon Economics gjort en midtveisevaluering av Norges deltakelse i EU-programmet Kreativt Europa.

Avtale om idrettssamarbeid mellom Norge og Kina

Norge og Kina inngikk en avtale (MoU) om idrettssamarbeid i 2017. Som en konkretisering av denne avtalen er det enighet om å inngå årlige handlingsplaner. Kulturminister Trine Skei Grande og Kinas idrettsminister, Gou Zhongwen, undertegnet handlingsplanen.

Kontakt

Kulturseksjonen

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Avdeling for kultur og protokoll

Telefon: 23 95 03 20
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen