Næringslivssamarbeid i utlandet

En av utenrikstjenestens viktigste oppgaver er å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Internasjonalisering er viktig for næringslivets konkurranseevne og bistand til enkeltbedrifter er høyt prioritert. UD har mer enn 100 stasjoner som kan bistå med nettverk og gi råd om lokale forhold.

Foto: UD

Utenrikstjenesten fremmer norske næringsinteresser

Fremme av norske næringsinteresser i utlandet har alltid vært en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I takt med globale endringer er oppgaven i dag mer kompleks, og norskbaserte bedrifter har helt andre og flere behov enn tidligere.

Næringsutvikling i utviklingsland

I utviklingsland står privat sektor for ni av ti arbeidsplasser. Det viser betydningen næringsutvikling har for verdiskaping og sysselsetting. Derfor er også støtte til næringsutvikling en viktig del av norsk bistand.

Munnbind eller støvmaske kan være nødvendige vernetiltak (tekstilarbeider i Kina).

Næringslivets samfunnsansvar

Regjeringen forventer at alle norske selskaper tar samfunnsansvar, uavhengig av om de er privat eller offentlig eid. Det handler om hvilket ansvar de forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Ny melding til Stortinget om norsk bistand

- Regjeringen styrker satsing på næringsutvikling

- Tilgang til jobber med gode arbeids- og lønnsvilkår er en av de sterkeste drivkreftene i kampen mot fattigdom. Regjeringen legger i dag fram en stortingsmelding om hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon, sier utenriksminister Børge Brende.

«Nøtt» til å styrke næringsutvikling

Utenriksminister Børge Brende møtte i går lederen for den mosambikiske cashew-organisasjonen, Filomena Maiopue, for å diskutere budskapet i ny stortingsmelding om næringsutvikling. Samarbeidet mellom Den lille nøttefabrikken i Fredrikstad og Norges Vel har skapt tusenvis av arbeidsplasser for bønder i Mosambik.

Regjeringen vil ha tettere samarbeid med Polen

Polen er blitt en stadig viktigere samarbeidspartner for Norge, blant annet gjennom Nato og som et toneangivende EU-medlem. Nå ønsker regjeringen å styrke dette samarbeidet ytterligere.

Flere aktuelle saker om Næringslivssamarbeid i utlandet

Dokumenter

Meld. St. 35 (2014–2015)

Sammen om jobben — Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meldingen omhandler hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Næringspolitisk seksjon

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,