Næringslivssamarbeid i utlandet

En av utenrikstjenestens viktigste oppgaver er å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Internasjonalisering er viktig for næringslivets konkurranseevne og bistand til enkeltbedrifter er høyt prioritert. UD har mer enn 100 stasjoner som kan bistå med nettverk og gi råd om lokale forhold.

Foto: UD

Utenrikstjenesten fremmer norske næringsinteresser

Fremme av norske næringsinteresser i utlandet har alltid vært en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I takt med globale endringer er oppgaven i dag mer kompleks, og norskbaserte bedrifter har helt andre og flere behov enn tidligere.

Næringsutvikling i utviklingsland

I utviklingsland står privat sektor for ni av ti arbeidsplasser. Det viser betydningen næringsutvikling har for verdiskaping og sysselsetting. Derfor er også støtte til næringsutvikling en viktig del av norsk bistand.

Munnbind eller støvmaske kan være nødvendige vernetiltak (tekstilarbeider i Kina).

Næringslivets samfunnsansvar

Regjeringen forventer at alle norske selskaper tar samfunnsansvar, uavhengig av om de er privat eller offentlig eid. Det handler om hvilket ansvar de forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Ålesund - unik klynge på verdensarenaen

- Internasjonale konsern velger Norge fordi vi er verdensledende på maritim kompetanse. Utenrikstjenesten øker nå arbeidet med å tiltrekke seg utenlandsk innovasjon, kunnskap og kapital, for å styrke den norske økonomien og gi den flere bein å stå på, sier statssekretær Morten Høglund.

Regjeringen vil ha tettere samarbeid med Polen

Polen er blitt en stadig viktigere samarbeidspartner for Norge, blant annet gjennom Nato og som et toneangivende EU-medlem. Nå ønsker regjeringen å styrke dette samarbeidet ytterligere.

Bedre miljø og bedre melk med EØS-midler

Melk av dårlig kvalitet er et velkjent problem for forbukere i Bulgaria. Problemet ligger i fjøset. Med norsk hjelp er løsningen nær.

Flere aktuelle saker om Næringslivssamarbeid i utlandet

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Næringspolitisk seksjon

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,