Næringslivssamarbeid i utlandet

En av utenrikstjenestens viktigste oppgaver er å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Internasjonalisering er viktig for næringslivets konkurranseevne og bistand til enkeltbedrifter er høyt prioritert. UD har mer enn 100 stasjoner som kan bistå med nettverk og gi råd om lokale forhold.

Foto: UD

Utenrikstjenesten fremmer norske næringsinteresser

Fremme av norske næringsinteresser i utlandet har alltid vært en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I takt med globale endringer er oppgaven i dag mer kompleks, og norskbaserte bedrifter har helt andre og flere behov enn tidligere.

Næringsutvikling i utviklingsland

I utviklingsland står privat sektor for ni av ti arbeidsplasser. Det viser betydningen næringsutvikling har for verdiskaping og sysselsetting. Derfor er også støtte til næringsutvikling en viktig del av norsk bistand.

Munnbind eller støvmaske kan være nødvendige vernetiltak (tekstilarbeider i Kina).

Næringslivets samfunnsansvar

Regjeringen forventer at alle norske selskaper tar samfunnsansvar, uavhengig av om de er privat eller offentlig eid. Det handler om hvilket ansvar de forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Økt satsing på næringsutvikling

Regjeringen lanserer nye programmer for næringsutvikling og jobbskaping i utviklingslandene og ønsker næringslivet med på laget. De nye programmene er en direkte oppfølging av Stortingsmelding 35 «Sammen om jobben», som ble lagt fram sommeren 2015.

- Asia er et sentralt marked for Norge

Statsminister Erna Solberg åpnet denne uken næringslivskonferansen Norway Asia Business Summit 2016 i Singapore. Konferansen samler norske bedrifter med tilhold i hele Asia.

Ønsker tettere samarbeid med land i Latin-Amerika

Norge ønsker å styrke det økonomiske samarbeidet med Chile, Peru, Mexico og Colombia og søker derfor om observatørstatus i Stillehavsalliansen. Norge håper å kunne delta som observatør under neste toppmøte i Chile sommeren 2016.

Flere saker om Næringslivssamarbeid i utlandet

Dokumenter

Næringsliv og menneskerettigheter

Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Meld. St. 35 (2014–2015)

Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meldingen omhandler hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

Kontakt

Næringspolitisk seksjon

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,