Næringslivssamarbeid i utlandet

En av utenrikstjenestens viktigste oppgaver er å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Internasjonalisering er viktig for næringslivets konkurranseevne og bistand til enkeltbedrifter er høyt prioritert. UD har mer enn 100 stasjoner som kan bistå med nettverk og gi råd om lokale forhold.

Foto: UD

Utenrikstjenesten fremmer norske næringsinteresser

Fremme av norske næringsinteresser i utlandet har alltid vært en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I takt med globale endringer er oppgaven i dag mer kompleks, og norskbaserte bedrifter har helt andre og flere behov enn tidligere.

Å fremme utvidet økonomisk samarbeid er et viktig mål for utviklingssamarbeidet. Roseplantaser skaper arbeidsplasser. Foto: Jens Claussen

Næringsutvikling i utviklingsland

I utviklingsland står privat sektor for ni av ti arbeidsplasser. Det viser betydningen næringsutvikling har for verdiskaping og sysselsetting. Derfor er også støtte til næringsutvikling en viktig del av norsk bistand.

Munnbind eller støvmaske kan være nødvendige vernetiltak (tekstilarbeider i Kina).

Næringslivets samfunnsansvar

Regjeringen forventer at alle norske selskaper tar samfunnsansvar, uavhengig av om de er privat eller offentlig eid. Det handler om hvilket ansvar de forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.

Relaterte tema

Aktuelt nå

"Blå" forretningsmuligheter for Norge i Afrika

08.11.2018: Stadig flere afrikanske ledere etterspør investeringer fremfor bistand, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Nikolai Astrup, direktør i Norfund Tellef Thorleifsson og daglig leder for Naba Eivind Fjeldstad i forbindelse med Nordic-African Business Summit i Oslo som samlet 500 nordiske og afrikanske næringslivsrepresentanter. Tema for konferansen var de «blå» forretningsmulighetene i afrikanske land.

Melding om partnerland i utviklingspolitikken

15.06.2018: Norges utviklingsinnsats skal bidra til å oppfylle 2030-agendaen og de 17 bærekraftsmålene verden samlet seg om under FN-toppmøtet i 2015. Der det er sannsynlig at folk kan få arbeid, er det også mindre sannsynlig at de føler seg tvunget til å reise andre steder for å livnære seg og familien. Næringsutvikling og jobbskaping er med andre ord sentrale sektorer i utviklingssamarbeidet.

Nytt forum skal bidra til samstemthet

29.05.2018: Mange områder av norsk politikk har konsekvenser for utviklingsland. Handelspolitikken vår påvirker for eksempel mulighetene for jobbskaping i fattige land. Nå oppretter regjeringen et samstemthetsforum for å bidra til en mer samstemt politikk for utvikling. Formålet er å bidra til at norsk politikk på relevante områder kommer nærmere norske utviklingspolitiske målsettinger.

Alle saker om Næringslivssamarbeid i utlandet

Dokumenter

Næringsliv og menneskerettigheter

Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Meld. St. 35 (2014–2015)

Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meldingen omhandler hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

Kontakt

Næringslivsseksjonen

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen