Næringslivssamarbeid i utlandet

En av utenrikstjenestens viktigste oppgaver er å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Internasjonalisering er viktig for næringslivets konkurranseevne og bistand til enkeltbedrifter er høyt prioritert. UD har mer enn 100 stasjoner som kan bistå med nettverk og gi råd om lokale forhold.

Foto: UD

Utenrikstjenesten fremmer norske næringsinteresser

Fremme av norske næringsinteresser i utlandet har alltid vært en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I takt med globale endringer er oppgaven i dag mer kompleks, og norskbaserte bedrifter har helt andre og flere behov enn tidligere.

Børge Brende i Myanmar

Næringsutvikling i utviklingsland

I utviklingsland står privat sektor for ni av ti arbeidsplasser. Det viser betydningen næringsutvikling har for verdiskaping og sysselsetting. Derfor er også støtte til næringsutvikling en viktig del av norsk bistand.

Munnbind eller støvmaske kan være nødvendige vernetiltak (tekstilarbeider i Kina).

Næringslivets samfunnsansvar

Regjeringen forventer at alle norske selskaper tar samfunnsansvar, uavhengig av om de er privat eller offentlig eid. Det handler om hvilket ansvar de forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Brende møtte Indonesias utenriksminister

19.06.17: - Som verdens fjerde mest folkerike stat og en av verdens raskest voksende økonomier, er Indonesia et marked med stort potensial for norske bedrifter. Vi jobber for økt handel og et styrket næringslivssamarbeidet med Indonesia, sier Brende.

Stor satsing på eksport-program for arkitektur

20.03.17: Regjeringen gir Innovasjon Norge i oppdrag å gjennomføre et eksportprogram for arkitektur i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA). Programmet skal bistå norske arkitektbedrifter med internasjonale ambisjoner. Programmet har en ramme på 10 millioner kroner.

Norsk-bulgarsk samarbeid for mer lønnsomhet

03.04.17: Vi har alle hørt klagene fra næringslivet: Om universiteter som ikke produserer studenter som dekker deres behov, og om miljøkrav som går utover lønnsomheten. «Green monitor»-prosjektet vårt snur opp ned på den forestillingen.

Flere saker om Næringslivssamarbeid i utlandet

Dokumenter

Næringsliv og menneskerettigheter

Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Meld. St. 35 (2014–2015)

Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meldingen omhandler hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

Kontakt

Næringslivsseksjonen

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.