Næringslivssamarbeid i utlandet

En av utenrikstjenestens viktigste oppgaver er å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Internasjonalisering er viktig for næringslivets konkurranseevne og bistand til enkeltbedrifter er høyt prioritert. UD har mer enn 100 stasjoner som kan bistå med nettverk og gi råd om lokale forhold.

Foto: UD

Utenrikstjenesten fremmer norske næringsinteresser

Fremme av norske næringsinteresser i utlandet har alltid vært en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I takt med globale endringer er oppgaven i dag mer kompleks, og norskbaserte bedrifter har helt andre og flere behov enn tidligere.

Å fremme utvidet økonomisk samarbeid er et viktig mål for utviklingssamarbeidet. Roseplantaser skaper arbeidsplasser. Foto: Jens Claussen

Næringsutvikling i utviklingsland

I utviklingsland står privat sektor for ni av ti arbeidsplasser. Det viser betydningen næringsutvikling har for verdiskaping og sysselsetting. Derfor er også støtte til næringsutvikling en viktig del av norsk bistand.

Munnbind eller støvmaske kan være nødvendige vernetiltak (tekstilarbeider i Kina).

Næringslivets samfunnsansvar

Regjeringen forventer at alle norske selskaper tar samfunnsansvar, uavhengig av om de er privat eller offentlig eid. Det handler om hvilket ansvar de forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Vi trenger næringslivet i kampen mot fattigdom

20.03.2018: I Dagsavisen 28. februar skriver Ida Morén Strømsø i Spire at «norsk business ikke kan gå foran trengendes behov». Hun frykter at regjeringens ønske om å jobbe tettere sammen med norsk næringsliv i utviklingspolitikken vil føre til et profittjag som overkjører lokalbefolkningene. Utviklingsministeren svarer.

Ny kraft i samarbeidet mellom Norge og Mosambik

07.03.2018: Norge og Mosambik markerte nylig 40 års energi­samarbeid i hovedstaden Maputo. Norge, helt nord i Europa, og Mosambik, helt sør i Afrika, er på mange måter like. Vi er smale land, med lang kystlinje, mye vannkraft-ressurser, naturgass på sokkelen pluss en forkjærlighet for sjømat. Men der stopper også likhetene, skriver statssekretær Jens Frølich Holte.

40 millioner kroner til næringsutvikling i Afrika

01.03.2018: Norge bidrar med 40 millioner kroner til et nyopprettet flergiverfond for næringsutvikling i Afrika. Fondet drives av International Finance Corporation (IFC) i Verdensbankgruppen og støtter opp om det tyske G20-initiativet «Compact with Africa».

Alle saker om Næringslivssamarbeid i utlandet

Dokumenter

Næringsliv og menneskerettigheter

Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Meld. St. 35 (2014–2015)

Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meldingen omhandler hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

Kontakt

Næringslivsseksjonen

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,