Næringslivssamarbeid i utlandet

En av utenrikstjenestens viktigste oppgaver er å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Internasjonalisering er viktig for næringslivets konkurranseevne og bistand til enkeltbedrifter er høyt prioritert. UD har mer enn 100 stasjoner som kan bistå med nettverk og gi råd om lokale forhold.

Foto: UD

Utenrikstjenesten fremmer norske næringsinteresser

Fremme av norske næringsinteresser i utlandet har alltid vært en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I takt med globale endringer er oppgaven i dag mer kompleks, og norskbaserte bedrifter har helt andre og flere behov enn tidligere.

Å fremme utvidet økonomisk samarbeid er et viktig mål for utviklingssamarbeidet. Roseplantaser skaper arbeidsplasser. Foto: Jens Claussen

Næringsutvikling i utviklingsland

I utviklingsland står privat sektor for ni av ti arbeidsplasser. Det viser betydningen næringsutvikling har for verdiskaping og sysselsetting. Derfor er også støtte til næringsutvikling en viktig del av norsk bistand.

Munnbind eller støvmaske kan være nødvendige vernetiltak (tekstilarbeider i Kina).

Næringslivets samfunnsansvar

Regjeringen forventer at alle norske selskaper tar samfunnsansvar, uavhengig av om de er privat eller offentlig eid. Det handler om hvilket ansvar de forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Utenrikstjenesten støtte-spiller for næringslivet

09.01.2019: - Vi må forberede oss på høyere bølger i tiden fremover. Norsk næringsliv – dere - vil merke en mer turbulent, og mer uforutsigbar, tid. Når dere møter disse utfordringene i deres utemarkeder så er det viktig å huske at utenrikstjenesten er en av deres viktigste støttespillere, både som døråpnere og problemløsere, sa utenriksministeren da hun innledet for NHOs årskonferanse.

Tale ved lanseringen av regjeringens India-strategi

14.12.2018: - Vårt samarbeid med India vokser, og begge parter vil gjerne gripe de mulighetene dette innebærer, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun innledet i forbindelse med lanseringen av regjeringens nye India-strategi.

Dokumenter

Næringsliv og menneskerettigheter

Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Meld. St. 35 (2014–2015)

Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meldingen omhandler hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

Kontakt

Seksjon for hav og næringsutvikling

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,