Utenrikssaker

Næringslivssamarbeid i utlandet

En av utenrikstjenestens viktigste oppgaver er å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Internasjonalisering er viktig for næringslivets konkurranseevne og bistand til enkeltbedrifter er høyt prioritert. UD har mer enn 100 stasjoner som kan bistå med nettverk og gi råd om lokale forhold.

Vindmøller på havet

Utenrikstjenesten fremmer norske næringsinteresser

Fremme av norske næringsinteresser i utlandet har alltid vært en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I takt med globale endringer er oppgaven i dag mer kompleks, og norskbaserte bedrifter har helt andre og flere behov enn tidligere.

Munnbind eller støvmaske kan være nødvendige vernetiltak (tekstilarbeider i Kina).

Ansvarlig næringsliv

Norske myndigheter arbeider aktivt med å fremme ansvarlig næringsliv og har klare forventninger til hvordan norske bedrifter opererer i utlandet. Det forventes blant annet at bedriftene etterlever norske og det aktuelle landets lover. Åpenhetsloven, som trer i kraft 1. juli 2022, stiller høyere krav til større bedrifter om aktsomhet i sine leverandørkjeder.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

USA og Norge går sammen om grønt industripartnerskap

06.05.2022: Norge blir første land som inngår partnerskap i den amerikanske industrikoalisjonen First Movers Coalition. Partnerskapet ble inngått i forbindelse med USAs spesialutsending for klima, John Kerrys møte med næringsminister Jan Christian Vestre fredag 6. mai.

Norge blir medlem av Den internasjonale solalliansen

26.04.2022: – Vi må få fortgang i det grønne skifte globalt, blant annet gjennom bruk av solceller. Derfor blir Norge nå medlem av Den internasjonale solalliansen (ISA). Det vil gi gode muligheter for norsk næringsliv, forskning og faglig samarbeid mellom India og Norge, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Siste nytt om temaet

Kontakt

Seksjon for hav og næringsutvikling

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,