Arbeidet med anti-korrupsjon

Internasjonale organisasjoner som FN, OECD, Extractives Industries Transparancy Initiative (Eiti) og Business Anti-Corruption Portal spiller en viktig rolle i arbeidet med anti-korrupsjon.

 

FNs konvensjon mot korrupsjon

Regjeringen støtter aktivt opp om arbeidet med FN-konvensjonen mot korrupsjon (UNCAC), som er den første globale standarden for anti-korrupsjonsarbeidet. FN-konvensjonen mot korrupsjon trådte i kraft desember 2005. Den ble ratifisert av Norge 29. juni 2006. Konvensjonen har god oppslutning med hele 145 statsparter og 140 signaturstater (per juni 2010).
United Nations Convention Against Corruption

Anti-korrupsjonsarbeidet i OECD

OECD-konvensjonen mot bestikkelser av offentlige utenlandske tjenestemenn fra 1997 har hatt stor betydning i den internasjonale kampen mot korrupsjon. Den kriminaliserer bedrifter og enkeltpersoner som bestikker offentlige tjenestemenn i andre land og internasjonale institusjoner. Konvensjonen har en effektiv evalueringsmekanisme. Den har ført til at samtlige medlemsland har endret og skjerpet sin lovgivning og praksis på anti-korrupsjonsområdet. Norge ratifiserte konvensjonen i 1998, og den trådte i kraft i 1999.
OECDs Anti-Bribery Convention

Business Anti-Corruption Portal

Nettstedet Anti-Corruption Portal er et verktøy rettet mot små og mellomstore bedrifter. Portalen inneholder blant annet landprofiler for 60 land, informasjonen i landprofilene er kategorisert i forhold til sektorer og nivåer. Portalen inneholder også fakta om offentlige og private anti-korrupsjonsinitiativ; ratifiseringsstatus av internasjonale konvensjoner  samt en rekke verktøy for å identifisere og unngå korrupsjon og råd for utforming av anti-korrupsjon policy og praksis.
Business Anti-corruption Portal

Extractives Industries Transparancy Initiative (Eiti)

Extractives Industries Transparancy Initiative (Eiti) er et internasjonalt initiativ som tar sikte på å fremme åpenhet om inntektsstrømmene knyttet til utvinningsindustrien. Målet med Eiti er åpenhet om ressursinntekter skal bli en global norm, og at en større andel av verdens inntekter fra naturressursene skal fremme sosial og økonomisk utvikling.
Eiti
Human Rights Reporting and Assurance Framework