Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Fredspalasset i Haag. Flickr/Roman Boed

Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Photo: MFA

Hvor gjelder norsk lovgivning?

Mange har spørsmål om hvor norsk lovgivning gjelder. Her er noen svar om blant annet straffebestemmelser, privatrettslige lovregler, norske foretak i utlandet, regulering av skip, kontinentalsokkelen og Svalbard og Jan Mayen.

Kart over utstrekningen av norsk kontinentalsokkel

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales som "havenes grunnlov". Den inneholder detaljerte regler om staters rettigheter, plikter og ansvar for å fremme en fredelig og forsvarlig utnyttelse av havområdene, samt ivareta miljøhensyn og andre overordnede interesser.

Aktuelt nå

- Kun en forhandlet to-statsløsning kan skape fred

29.01.2020: Hovedlinjene i det langvarige norske engasjementet for å bidra til en løsning på den israelsk-palestinske konflikten ligger fast. - Det er kun en forhandlet to-statsløsning mellom Israel og Palestina som kan skape varig fred mellom partene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide etter det amerikanske forslaget på å løse konflikten.

Svalbardtraktaten 100 år

09.02.2020: For hundre år siden og i kjølvannet av første verdenskrig, undertegnet Norge og åtte andre stater Svalbardtraktaten i Paris. I 1925 trådte traktaten i kraft, og Svalbard ble innlemmet i Kongeriket Norge. Med traktaten ble norsk suverenitet over øygruppen bekreftet, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide og justisminister Monica Mæland.

Kontakt

Rettsavdelingen

Telefon: 23 95 02 77
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,