Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Fredspalasset i Haag. Flickr/Roman Boed

Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Photo: MFA

Hvor gjelder norsk lovgivning?

Mange har spørsmål om hvor norsk lovgivning gjelder. Her er noen svar om blant annet straffebestemmelser, privatrettslige lovregler, norske foretak i utlandet, regulering av skip, kontinentalsokkelen og Svalbard og Jan Mayen.

Kart over utstrekningen av norsk kontinentalsokkel

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales som "havenes grunnlov". Den inneholder detaljerte regler om staters rettigheter, plikter og ansvar for å fremme en fredelig og forsvarlig utnyttelse av havområdene, samt ivareta miljøhensyn og andre overordnede interesser.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Fem år siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim

15.03.2019: – 18. mars 2019 er det fem år siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim og Sevastopol. Russlands opptreden er et alvorlig folkerettsbrudd og utfordrer vår internasjonale orden. Norge gjentar fordømmelsen av Russlands anneksjon av ukrainsk territorium og anmoder Russland om å reversere denne. For Norge er det avgjørende at forholdet mellom stater styres av folkeretten, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Svar på spørsmål om FN-rapport om Israel

12.03.2019: Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) om Norge stiller seg bak konklusjonene i en FN-rapport som konkluderer med at Israel har begått gjentatte brudd på menneskerettighetene og folkeretten i sin respons på demonstrasjoner på Gazastripen.

Dokumenter

Varsling i utenrikstjenesten

Det oppfordres til å varsle om ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten, også mistanke om økonomiske misligheter.

Veileder om folkerettslige avtaler

Veiledningen er fastsatt av Utenriksdepartementet og vil være retningsgivende for departementenes arbeid med folkerettslige avtaler.

Kontakt

Rettsavdelingen

Telefon: 23 95 02 77
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen