Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Fredspalasset i Haag. Flickr/Roman Boed

Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Photo: MFA

Hvor gjelder norsk lovgivning?

Mange har spørsmål om hvor norsk lovgivning gjelder. Her er noen svar om blant annet straffebestemmelser, privatrettslige lovregler, norske foretak i utlandet, regulering av skip, kontinentalsokkelen og Svalbard og Jan Mayen.

Kart over utstrekningen av norsk kontinentalsokkel

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales som "havenes grunnlov". Den inneholder detaljerte regler om staters rettigheter, plikter og ansvar for å fremme en fredelig og forsvarlig utnyttelse av havområdene, samt ivareta miljøhensyn og andre overordnede interesser.

Aktuelt nå

Ny grenseavtale med Russland undertegnet

26.09.2018: 26. september ble den nye grenseavtalen mellom Norge og Russland undertegnet i Moskva. Avtalen gir en detaljert og oppdatert beskrivelse av vår grense mot Russland. Avtalen bygger på tidligere grenseavtaler mellom de to landene, blant annet fra 1826 og 1949 og er utarbeidet i en norsk-russisk grensekommisjon i fellesskap.

- Syriske anerkjennelser strider mot folkeretten

01.06.2018: Syria kunngjorde 29. mai at landet vil opprette diplomatiske forbindelser med de georgiske utbryterområdene Abkhasia og Sør-Ossetia. - Syrias beslutning om å anerkjenne utbryterområdene i Georgia er i strid med folkeretten, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Snøkrabbe og tjuvfiske på norsk sokkel

23.04.2018: - Når utenlandske fiskere tar seg til rette på norsk sokkel, handler det om tjuvfiske. At enkelte forsøker å bringe Svaldbardtraktaten inn i debatten er en avsporing, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide og fiskeriminister Per Sandberg i et felles innlegg. At EU-siden på egenhånd har utstedt lisenser til å fangste krabbe på norsk sokkel er i strid med havretten, skriver de to.

Alle saker om Folkerett

Dokumenter

Varsling i utenrikstjenesten

Det oppfordres til å varsle om ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten, også mistanke om økonomiske misligheter.

Veileder om folkerettslige avtaler

Veiledningen er fastsatt av Utenriksdepartementet og vil være retningsgivende for departementenes arbeid med folkerettslige avtaler.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Rettsavdelingen

Telefon: 23 95 09 03
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen