Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Fredspalasset i Haag. Flickr/Roman Boed

Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Photo: MFA

Hvor gjelder norsk lovgivning?

Mange har spørsmål om hvor norsk lovgivning gjelder. Her er noen svar om blant annet straffebestemmelser, privatrettslige lovregler, norske foretak i utlandet, regulering av skip, kontinentalsokkelen og Svalbard og Jan Mayen.

Kart over utstrekningen av norsk kontinentalsokkel

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales som "havenes grunnlov". Den inneholder detaljerte regler om staters rettigheter, plikter og ansvar for å fremme en fredelig og forsvarlig utnyttelse av havområdene, samt ivareta miljøhensyn og andre overordnede interesser.

Aktuelt nå

Snøkrabbe og tjuvfiske på norsk sokkel

23.04.2018: - Når utenlandske fiskere tar seg til rette på norsk sokkel, handler det om tjuvfiske. At enkelte forsøker å bringe Svaldbardtraktaten inn i debatten er en avsporing, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide og fiskeriminister Per Sandberg i et felles innlegg. At EU-siden på egenhånd har utstedt lisenser til å fangste krabbe på norsk sokkel er i strid med havretten, skriver de to.

Svar på spørsmål om Tyrkias intervensjon i Afrin

05.04.2018: - Tyrkiske myndigheter er gjort kjent med Norges bekymring for situasjonen i Afrin gjennom diplomatiske kanaler, blant annet vår ambassade i Ankara. Det skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide bl.a. i sitt svar på spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hva som er gjort for å si tydelig fra om Norges holdning til den tyrkiske intervensjonen i Afrin.

Fire år siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim

14.03.2018: – For fire år siden, den 18. mars 2014, annekterte Russland Krim og Sevastopol. Denne ulovlige handlingen brøt med grunnleggende prinsipper i internasjonal rett. Derfor har dette store konsekvenser ikke bare for Ukraina, men for internasjonal orden og sikkerhet, sier statssekretær Audun Halvorsen, som har sett en forverring av menneskerettighets-situasjonen på Krim og i Sevastopol.

Alle saker om Folkerett

Dokumenter

Varsling i utenrikstjenesten

Det oppfordres til å varsle om ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten, også mistanke om økonomiske misligheter.

Veileder om folkerettslige avtaler

Veiledningen er fastsatt av Utenriksdepartementet og vil være retningsgivende for departementenes arbeid med folkerettslige avtaler.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Rettsavdelingen

Telefon: 23 95 09 03
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,