FN

«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

FNs generalforsamling er igjen klar for storinnrykk når høynivåuka begynner 19. september. Foto: FN

Norges prioriteringer til FNs 72. generalforsamling

FNs 72. generalforsamling åpnet 12. september 2017. Den såkalte høynivåuka ble innledet 18. september. Norges delegasjon, som ble ledet av statsminister Erna Solberg, deltok på et stort antall bilaterale og multilaterale møter i løpet av denne uka.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle i verdensorganisasjonen.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Norge øker støtten til FNs menneskerettighetsarbeid

26.02.2018: Norge har inngått en fireårig avtale om støtte til FNs menneskerettighetsarbeid. - Menneskerettigheter og demokrati er under stort press i mange deler av verden. Det er derfor viktig at Norge bidrar til å styrke handlingsrommet for FNs høykommissær for menneske-rettigheter, både politisk og økonomisk, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norsk støtte til jord-bruksprosjekter i Afrika

07.03.2018: Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (LMD) og sekretariatet i den internasjonale plantetraktaten har besøkt bønder og prosjekter i Afrika som er støttet gjennom fordelsdelingsfondet. Disse bøndene dyrker andre vekster enn bare mais til mat og tobakk til eksport. Når det i større grad blir dyrket belgvekster og annet korn som sorhum, bedres både ernæring og jordsmonnet.

Norge støtter kapasitets-bygging for Sahel-styrke

23.02.2018: Støtten på 15 millioner vil gå til et sivilt bidrag til Sahel-landenes felles sikkerhetsstyrke. – Situasjonen i den sårbare Sahel-regionen har forverret seg siden krisen i Mali i 2012. Ustabilitet og terrorisme hindrer langsiktig utvikling og frarøver befolkningen i en hel region bedre muligheter for fremtiden, sier utenriksministeren.

Alle saker om FN

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,