FN

«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

FNs generalforsamling er igjen klar for storinnrykk når høynivåuka begynner 19. september. Foto: FN

Om Noregs deltaking i den 71. generalforsamlinga

Den 71. generalforsamling i FN starta med høgnivåveka som tok til 19. september. Nå er den årlege meldinga til Stortinget som samanfattar og vurderer dei viktigaste politiske resultata frå Noregs deltaking i generalforsamlinga lagt fram.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle i verdensorganisasjonen.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Giverkonferanse i Oslo 24. februar

Norsk bidrag til Nigeria og området rundt Tsjadsjøen

Utenriksminister Børge Brende annonserte et bidrag på 729 millioner kroner i bistand for 2017 til det nordøstlige Nigeria og landene rundt Tsjadsjøen på giverkonferansen i Oslo. Området er rammet av terrorgruppen Boko Harams herjinger, fattigdom, manglende samfunnsutvikling og klimaendringer.

Norge valgt inn i FNs fredsbyggingskommisjon

– Norge vil være en aktiv og konstruktiv medspiller i FNs fredsbyggingskommisjon. Vår erfaring innen konfliktforebygging, megling og fredsbygging vil styrke FNs evne til å bidra til fred og utvikling, sier utenriksminister Børge Brende.

Svar på spørsmål om Noreg sitt kandidatur for medlem-skap i Tryggingsrådet

19.04.17: Utanriksminister Børge Brende sitt svar på spørsmål frå Sveinung Rotevatn (V) om Noreg sitt kandidatur for medlemskap i Tryggingsrådet.

Flere saker om FN

Dokumenter

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

På FNs høynivåforum i New York i juli presenterte statsminister Erna Solberg rapporten om hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,