FN

«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

FNs sikkerhetsråd diskuterer situasjonen i Libya (september 2019). Foto: FN

Norges prioriteringer til FNs 75. generalforsamling

Den 75. sesjon av FNs generalforsamling åpner 15. september og vil bli sterkt preget av pandemien - som rammer sårbare grupper særlig hardt. Norge vil opprettholde sitt engasjement i FN og videreføre sin lederrolle på mange områder. Den norske delegasjonen ledes av statsminister Erna Solberg.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle i verdensorganisasjonen.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Norges hovedinnlegg under FNs generalforsamling

26.09.2020: 26. september 2020 holdt statsminister Erna Solberg Norges hovedinnlegg under FNs 75. generalforsamling i New York.

Innlegg på møte hos flyktningekommissæren

05.10.2020: Statssekretær Marianne Hagens innlegg under høynivåseksjonen til det årlige møtet i FNs flyktninge-kommissærs eksekutivkomité. Møtet ble holdt digitalt.

Dokumenter

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet 2019-2022

- Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, skriver fem ministre i forordet til handlingsplanen.

Statusrapporten «One Year Closer»

Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene i løpet av det året som har gått siden statsminister Erna Solberg presenterte Norges første statusrapport for FN i New York.

Kontakt

Multilateral avdeling

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, 0251 Oslo,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, 0251 Oslo,