Utenrikssaker

FN

«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

Norges FN-ambassadør, Mona Juul, holder innlegg i Sikkerhetsrådet.  Foto: FN

Norges medlemskap i Sikkerhetsrådet

Norges to år som medlem av FNs sikkerhetsråd i perioden 2021–2022 har særlig vært preget av pandemi og en brutal angrepskrig i Europa. Som valgt medlem har Norge hatt en tydelig stemme med et sterkt forsvar av folkeretten. Her er en oversikt over noe av arbeidet som har vært gjort og noen av resultatene Norge har oppnådd.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

UN's 71st General Assembly starts with a high-level week 19 September. Photo: UN

Norsk utenrikspolitikk i en ny tid

Tale/innlegg 04.11.2022

– FN-pakten ble undertegnet av 51 land i 1945. I dag er så godt som hele verden, 193 land, medlem av FN. sa utenriksminister Anniken Huitfeldt bl.a. i sitt foredrag ved Universitetet i Agder 4. november der hun la vekt på at arbeidet for samarbeid, dialog og handel er i alles interesse.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt redegjør for Stortinget. Ill.: Fra stortinget.no

Redegjørelse om Norge i Sikkerhetsrådet

Tale/innlegg 17.01.2023

Utenriksminister Anniken Huitfeldt holdt 17. januar en redegjørelse for Stortinget om Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd i perioden 2021-2022.

Andre nettsteder

Kontakt

Multilateral avdeling

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, 0251 Oslo,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, 0251 Oslo,