FN

«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

Fra fjorårets generalforsamling i FN der det stemmes over USAs handelsboikott av Cuba. 18. september starter den 73. generalforsamlingen. Foto: Cia Pak, FN

Norges prioriteringer under FNs 73. generalforsamling

Den 73. sesjonen av FNs general-forsamling åpnet 18. september 2018. Norges prioriteringer for den kommende generalforsamlingen er bl.a. å verne og styrke multilateralt samarbeid, internasjonale rettsorden, menneske-rettigheter og likestilling, bærekraftig utvikling, fred og sikkerhet og å fremme Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle i verdensorganisasjonen.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Vil lytte til sivilsamfunn i Sikkerhetsrådet

18.01.2019: - Åpenhet og det å lytte til stemmer utenfra, som fra det sivile samfunn, blir svært viktig for Norge dersom vi får en plass i FNs sikkerhetsråd, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til de mer enn 30 organisasjonene som møtte for å høre om den norske valgkampanjen til FNs mektigste organ.

Bidrar med 75 millioner til FNs fredsbyggingsfond

27.12.2018: Norge bidrar med 75 millioner kroner til FNs fredsbyggings-fond. En viktig del av støtten vil gå til den sårbare Sahel-regionen. Fondet har vist seg som et av FNs mest effektive virke-midler for å stabilisere land på vei ut av konflikt og hindre tilbakefall. Freds-byggingsfondet økte innsatsen betydelig i Sahel i 2018 - i tråd med norske prioriteringer.

Dokumenter

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen