FN

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

FNs generalforsamling er igjen klar for storinnrykk når høynivåuka begynner 19. september. Foto: FN

Norges prioriteringer til FNs 71. generalforsamling

FNs 71. generalforsamling ble innledet med høynivåuka som startet 19. september. Norges delegasjon, som ble ledet av statsminister Erna Solberg, deltok på et stort antall bilaterale og multilaterale møter de dagene høynivåarrangementene pågikk.

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle i verdensorganisasjonen.

Kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Innlegg i Aftenposten 22.09.16

Fem råd til FNs neste generalsekretær

Denne høsten velges FNs neste generalsekretær. Verdens viktigste jobb. Utenriksminister Brende sammen med utenriksministrene fra Colombia, Etiopia, Ghana, Indonesia, Jordan og Mexico legger frem fem klare råd og forventninger til FNs neste generalsekretær.

FNs arbeid for internasjonal fred og sikkerhet

- Å forebygge og avverge konflikt er uendelig mye bedre og billigere enn å reparere skadene. Her spiller FN en nøkkelrolle, men trenger mer ressurser. Norge vil nå øke støtten til FNs fredsbyggingsfond med 115 millioner kroner over tre år, sier utenriksminister Børge Brende.

Internasjonal innsats for minerydding i Colombia

- Jeg er svært fornøyd med at så mange land vil bidra til minerydding i Colombia. Det er nødvendig for varig stabilitet og utvikling, sier utenriksminister Børge Brende etter at Norge og USA inviterte til felles givermøte i New York søndag. 20 land lovet omkring 872 millioner kroner i støtte.

Flere saker om FN

Dokumenter

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

På FNs høynivåforum i New York i juli presenterte statsminister Erna Solberg rapporten om hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,