FN

«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

FNs generalforsamling er igjen klar for storinnrykk når høynivåuka begynner 19. september. Foto: FN

Norges prioriteringer til FNs 72. generalforsamling

FNs 72. generalforsamling åpnet 12. september 2017. Den såkalte høynivåuka ble innledet 18. september. Norges delegasjon, som ble ledet av statsminister Erna Solberg, deltok på et stort antall bilaterale og multilaterale møter i løpet av denne uka.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle i verdensorganisasjonen.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

FNs torturkomité med rapport om Norge

22.05.2018: FNs torturkomité (CAT) kom i mai med sin rapport om hvordan Norge etterlever konvensjonen om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Norge er tilsluttet en rekke konvensjoner om menneskerettigheter, og rapporterer på den bakgrunn regelmessig til internasjonale overvåkingsorganer om oppfyllelse av konvensjonene

Norge leder ned-rustningsgruppe i FN

14.05.2018: Norge, ved spesialrepresentant for nedrustning, Knut Langeland, har blitt valgt til å lede FNs ekspertgruppe for verifikasjon av kjernefysisk nedrustning. Ekspertgruppen etableres etter norsk initiativ. – Ekspert-gruppen, som Norge nå er valgt til å lede, viser at det norske pådriverarbeidet for nedrustning gir resultater, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norsk støtte til jord-bruksprosjekter i Afrika

07.03.2018: Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (LMD) og sekretariatet i den internasjonale plantetraktaten har besøkt bønder og prosjekter i Afrika som er støttet gjennom fordelsdelingsfondet. Disse bøndene dyrker andre vekster enn bare mais til mat og tobakk til eksport. Når det i større grad blir dyrket belgvekster og annet korn som sorhum, bedres både ernæring og jordsmonnet.

Alle saker om FN

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,