FN

«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

FNs sikkerhetsråd diskuterer situasjonen i Libya (september 2019). Foto: FN

Norges prioriteringer til FNs 74. generalforsamling

Den 74. sesjonen av FNs general-forsamling åpner 17. september 2019. Norges prioriteringer for den kommende generalforsamlingen er bl.a. å støtte opp om et forpliktende internasjonalt samarbeid og det multilaterale systemet - og samle støtte til Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle i verdensorganisasjonen.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Norge leder FNs viktigste råd for utviklingspolitikk

25.07.2019: Norges FN-ambassadør Mona Juul ble i juli valgt til president for FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) for ett år fremover. Ecosoc er FNs nav for bærekraftig utvikling. Med ansvar for oppfølging av bærekraftsmålene og finansiering for utvikling har Ecosoc-presidenten dermed en sentral rolle i FN.

Norge øker bidraget til FNs miljøprogram

18.07.2019: Norge øker støtten til FNs miljøprogram (UNEP) til 360 millioner kroner. En ny treårig avtale ble undertegnet da utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møtte UNEP-leder Inger Andersen i New York i juli. - UNEP er en viktig partner for regjeringens økte satsing på miljø i utviklingspolitikken, sier Ulstein.

Dokumenter

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet 2019-2022

- Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, skriver fem ministre i forordet til handlingsplanen.

Statusrapporten «One Year Closer»

Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene i løpet av det året som har gått siden statsminister Erna Solberg presenterte Norges første statusrapport for FN i New York.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen