FN

«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

Fra fjorårets generalforsamling i FN der det stemmes over USAs handelsboikott av Cuba. 18. september starter den 73. generalforsamlingen. Foto: Cia Pak, FN

Norges prioriteringer under FNs 73. generalforsamling

Den 73. sesjonen av FNs general-forsamling åpnes formelt 18. september 2018. Norges prioriteringer for den kommende generalforsamlingen er bl.a. å verne og styrke multilateralt samarbeid, internasjonale rettsorden, menneske-rettigheter og likestilling, bærekraftig utvikling, fred og sikkerhet og fremme Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle i verdensorganisasjonen.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Bekymring over kritisk situasjon for UNRWA

04.09.2018: - Jeg er bekymret for at den allerede kritiske situasjonen for UNRWA blir ytterligere forverret som følge av president Trumps beslutning om å stanse videre støtte til organisasjonen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. UNRWA gir grunnleggende tjenester til 5,3 millioner palestinske flyktninger i Palestina, Jordan, Libanon og Syria.

Forhandlinger om ny avtale om biomangfold på havet

05.09.2018: - Verdenshavene står overfor store utfordringer med klimaendringer, forurensing og ødeleggelser av marine miljø. Det er derfor en viktig begivenhet at FN i dag starter forhandlinger om en ny avtale om vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold på det åpne hav, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Deltar i FNs høynivåpanel om digitalt samarbeid

12.07.2018: Utviklingsminister Nikolai Astrup har blitt invitert av FNs generalsekretær Guterres til å delta i et høynivåpanel om digitalt samarbeid. Bakgrunnen for at panelet nå blir opprettet, er det potensialet digital teknologi har for å bidra til bærekraftig utvikling og for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Alle saker om FN

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen