FN

"Sammen for en bedre verden". Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

FN70: En ny dagsorden

"FN70: En ny dagsorden" ble lansert på et åpent møte av utenriksministeren. Formålet er å se på hva FN har oppnådd gjennom sine 70 år, hvilke globale utfordringer FN står ovenfor og hvordan Norge kan bidra til å forbedre FN.

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle.

FN, kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Norges prioriteringer til FNs 70. generalforsamling

FNs 70. generalforsamling innledes med høynivåuken fra 25. september. Norges delegasjon vil delta på et stort antall bilaterale og multilaterale møter i løpet av høynivåuken. Utenriksdepartementets hovedinstruks skisserer hovedprioriteringene for Norges arbeid i FNs 70. generalforsamling.

Øker støtten til Unicefs arbeid med utdanning

- Norge vil gi 1,16 milliarder kroner til Unicefs utdanningsarbeid over to år. Unicef leverer gode resultater i felt og er en viktig partner for Norge i vår utdanningssatsing, sier Børge Brende.

Har du gode forslag til hvordan fornye FN?

Utenriksdepartementet inviterer deg til å gi innspill til prosjektet «FN70: En ny dagsorden», med mål om å gjøre verdensorganisasjonen bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer.

Flere aktuelle saker om FN

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,