Utenrikssaker

FN

«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

Så er Norges flagg på plass sammen med flaggene til de andre medlemmene av FNs sikkerhetsråd. Foto: FN

Norge i FNs sikkerhetsråd

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for Norges arbeid.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle i verdensorganisasjonen.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Programmet for FNs sikkerhetsråd i juli 2022

05.07.2022: Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i juli er klart. Denne måneden blir det blant annet debatter om fredsbevarende operasjoner, barn og væpnet konflikt og behandling av flere mandatfornyelser, blant annet for grensekryssende humanitær bistand til Syria.

Redegjørelse om Norge i Sikkerhetsrådet 2021-2022

05.01.2022: Første januar var en merkedag. Da overtok Norge det roterende presidentskapet i FNs sikkerhetsråd. 5. januar redegjorde utenriksminister Anniken Huitfeldts for Stortinget om Norges arbeid i Sikkerhetsrådet 2021-2022.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet 2019-2022

- Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, heter det i forordet til handlingsplanen.

Statusrapporten «One Year Closer»

2030-agendaen for bærekraftig utvikling er en universell plattform for å bekjempe fattigdom. Årsrapporten One Year Closer 2019 presenterer noen viktige milepæler fra arbeidet med våre nasjonale og internasjonale partnere.

Kontakt

Multilateral avdeling

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, 0251 Oslo,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, 0251 Oslo,