FN

«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

Fra fjorårets generalforsamling i FN der det stemmes over USAs handelsboikott av Cuba. 18. september starter den 73. generalforsamlingen. Foto: Cia Pak, FN

Norges prioriteringer under FNs 73. generalforsamling

Den 73. sesjonen av FNs general-forsamling åpnet 18. september 2018. Norges prioriteringer for den kommende generalforsamlingen er bl.a. å verne og styrke multilateralt samarbeid, internasjonale rettsorden, menneske-rettigheter og likestilling, bærekraftig utvikling, fred og sikkerhet og å fremme Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle i verdensorganisasjonen.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Hva er FNs globale migrasjonsplattform?

07.12.2018: FNs migrasjonsplattform er det første globale mellomstatlige dokumentet som er ment å gi en felles tilnærming til alle sider ved internasjonal migrasjon. Plattformen samler prinsipper, rettigheter og forpliktelser som følger av eksisterende folkerett, herunder menneskerettighetene og skal vedtas under en FN-konferanse i Marokko 10. og 11. desember.

Etter FNs høynivåuke: Reformarbeidet fortsetter

29.09.2018: Fredag 28. september var den siste dagen i FNs høynivåuke 2018. Politikerne har gjort sitt, men arbeidet for de viktige sakene i FN; blant annet reform av organisasjonen, en lovregulert internasjonal orden og fred og sikkerhet vil fortsette. Den siste dagen av høynivåuka var preget av en rekke bilaterale møter og de siste arrangementene med politisk deltakelse.

Bekymring over kritisk situasjon for UNRWA

04.09.2018: - Jeg er bekymret for at den allerede kritiske situasjonen for UNRWA blir ytterligere forverret som følge av president Trumps beslutning om å stanse videre støtte til organisasjonen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. UNRWA gir grunnleggende tjenester til 5,3 millioner palestinske flyktninger i Palestina, Jordan, Libanon og Syria.

Alle saker om FN

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen