Utenrikssaker

FN

«Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

Så er Norges flagg på plass sammen med flaggene til de andre medlemmene av FNs sikkerhetsråd. Foto: FN

Norge i FNs sikkerhetsråd

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for Norges arbeid.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Lurer du på noe om FN og Norges arbeid i FN

FN-systemet består av mer enn 60 organisasjoner. Her får du svar på det meste du lurer på om FN og Norges rolle i verdensorganisasjonen.

Fra møte i FNs sikkerhetsråd.

Kvinner, fred og sikkerhet

Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Aktuelt nå

Programmet for FNs sikkerhetsråd i april 2022

04.04.2022: Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i april er klart. Denne måneden blir det blant annet debatt om seksualisert vold i konflikt, vedtak av nytt mandat for FNs oppdrag i Libya og orientering om koronapandemien og tilgang til vaksiner i konfliktområder. Det forventes også flere møter om Russlands invasjon av Ukraina.

Redegjørelse om Norge i Sikkerhetsrådet 2021-2022

05.01.2022: Første januar var en merkedag. Da overtok Norge det roterende presidentskapet i FNs sikkerhetsråd. 5. januar redegjorde utenriksminister Anniken Huitfeldts for Stortinget om Norges arbeid i Sikkerhetsrådet 2021-2022.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet 2019-2022

- Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, heter det i forordet til handlingsplanen.

Statusrapporten «One Year Closer»

2030-agendaen for bærekraftig utvikling er en universell plattform for å bekjempe fattigdom. Årsrapporten One Year Closer 2019 presenterer noen viktige milepæler fra arbeidet med våre nasjonale og internasjonale partnere.

Kontakt

Multilateral avdeling

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, 0251 Oslo,

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, 0251 Oslo,