Oppfølging av berekraftsmåla i Noreg

Regjeringen rapporterer årlig til Stortinget om arbeidet med bærekraftsmålene. Formålet er å gi Stortinget grunnlag for å vurdere utviklingen av bærekraftsarbeidet i Norge. Rapporten for 2022 inngår som et digitalt vedlegg til Kommunal- og distriktsdepartementets Prop. 1 S (2023-2024).

Les dokumentet

Forsiden på rapporten med illustrasjonen for bæremålene