Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 1-20 av 4059 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapport: Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016

  Av Audun Fladmoe, Synne Sætrang, Ivar Eimhjellen, Kari Steen-Johnsen og Bernard Enjolras, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2016-6

  26.09.2016 Rapport Kulturdepartementet

  Basert på en spørreundersøkelse om frivillig innsats gjennomført før og etter de økte flyktning- og aslylankomstene høsten 2015, ser vi i denne rapporten nærmere på nordmenns bidrag i forbindelse med flyktningsituasjonen.

 • Kommisjonspresident Junckers tale – en sektorvis gjennomgang

  EU-DELEGASJONEN, BRUSSEL

  23.09.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt 14. september sin årlige State of the Union tale til Europaparlamentet i Strasbourg. Talen følger vedlagt sammen med president Juncker og visepresident Frans Timmermans ‘Letter of Intent’ til Europaparlamentets president Martin Schultz og Slovakias statsminister Robert Fico samt fremdriftsrapporten om Kommisjonens 10 prioriterte områder.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 12.-15. september

  Av ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  19.09.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Junckers State of the Union-tale satte dagsorden for høstens første plenumssesjon i Strasbourg. Ny britisk sikkerhetskommisær, Polen-problematikk og Tyrkia-samarbeid ble diskutert, og parlamentet sluttet seg til forslag om et europeisk reisedokument og en uttalelse mot sosial dumping.

 • Fremtidig lufthavnskapacitet på Østlandet

  Konsekvenser af flypassagerafgiften på luftfartstrafikken i Osloområdet

  16.09.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Rapport utført av Copenhagen Economics

 • Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene

  15.09.2016 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rådgivende rapport om hvordan AMK-sentralene bør organiseres i fremtiden.

 • Analyse av arealutvikling og arealkonflikter

  15.09.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak analysert arealutviklingen og arealkonflikter i Norge i løpet av de siste ti år. Sluttrapporten ble levert 4. juli 2016.

 • Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen - supplerende analyse

  05.09.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

 • Konseptvalgutredning (KVU) E134 Gvammen–Vågsli

  05.09.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Statens vegvesen anbefaler at ny trasé mellom Gvammen og Vågsli går i en ny, innkortet korridor nord for dagens E134.

 • Gjennomgang av korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

  02.09.2016 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport om antikorrupsjon (pdf-format)

 • Frihet, makt og muligheter

  02.09.2016 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Handlingsplanen ble lansert av utenriksminister Børge Brende 2. september sammen med ledere og sentrale aktører fra bistandsmiljøet, sivilsamfunn og næringsliv.

 • Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre

  Fafo-rapport 2016:22

  01.09.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet en rapport om enkelte særordninger for eldre i arbeidslivet, og om aldersgrenser etter arbeidsmiljøloven.

 • Rapport frå Difi om direktoratsoppgåver innanfor veg- og jernbanesektoren

  30.08.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag frå Samferdselsdepartementet (SD) har Difi utført ei vurdering og gjennomgang av direktoratsoppgver og moglege modellar for sams organisering av veg - og jernbaneforvaltninga

 • Videreutvikling av Haugesund Lufthavn

  Final Report

  23.08.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og er utarbeidet av LFV Aviation Consulting i samråd med Avinor og Haugaland Vekst, som representerer regionen.

 • Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning

  En kartlegging av årsaker

  15.08.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I rapporten presenterer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utviklingen i antall ansatte i den sentrale statsforvaltningen (departementer og direktorater).

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, august 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  02.08.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  I augustgaven av Økonominytt kan du lese om julimøtene i Eurogruppen og ECOFIN, der temaene bl.a. var det slovakiske formannskapets arbeidsprogram, bekjempelse av terrorfinansiering, hvitvasking og skatteomgåelse og underskuddprosedyre mot Portugal og Spania. Les også mer om Kommisjonens forslag til EUs budsjett for 2017 og Rådets posisjon.

 • Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

  Juni 2016

  21.07.2016 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen "Et liv uten vold" ble lansert i 2013. Denne rapporten gir en oversikt over de 45 tiltakene i handlingsplanen per juni 2016.

 • Kvalitetssikringsrapport (KS2) for E39 Bjørset-Skei

  14.07.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Prosjektet E39 Bjørset-Skei utgjør en av delstrekningene som er planlagt utbedret på strekningen E39 Lavik-Skei. Strekningen ligger i Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke. Prosjektet har nå blitt kvalitetssikret (KS2).

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 4-7. juli

  Av ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  12.07.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Støyende Brexit-debatt preget av personangrep kastet lite lys over videre utvikling. Flertallet i EP mener migrasjon, sosiale rettigheter og arbeidplasser bør stå sentralt i Kommisjonens arbeidsprogram for neste år. EUs sluttet seg til lovpakken som skal gi bedre beskyttelse av EUs ytre grenser.

 • Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur

  Foreløpig rapport fra prosjektgruppen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016

  08.07.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber en rekke virksomheter om innspill til en foreløpig rapport fra prosjektgruppen i Statsforvaltningsavdelingen som utreder fremtidig struktur for fylkesmannen. Rapporten har status som foreløpig da den ikke er komplett med konkrete anbefalinger om inndeling av fylkesmannsembetene. Den er derfor ikke behandlet politisk i KMD.

 • Samordning av statlige innsigelser

  Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

  07.07.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Norut gjennomført en evaluering av det treårige forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven.