Innspel

Innspel nyttar ein for å involvere innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv tidleg i ei utgreiing.

 • Gi innspill til stortingsmelding om allmennlegetjeneste for fremtiden

  14.06.2024 Innspill Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har påbegynt et arbeid med en stortingsmelding om allmennlegetjenesten for fremtiden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre ønsker dine innspill til arbeidet.

  Høringsfrist: 16.09.2024 Status: Åpen

 • Innspill til veikart for teknologinæring

  26.04.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren og digitaliserings- og forvaltningsministeren ønsker innspill til hvordan norske bedrifter skal lykkes med å utnytte potensialet som ligger i de nye teknologiene.

  Høringsfrist: 31.05.2024 Status: Lukket

 • Innspill til strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon

  06.04.2024 Innspill Kultur- og likestillingsdepartementet

  Spredning av misledende og feilaktig informasjon kan bidra til å svekke tilliten i det norske samfunnet. Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon. Strategien er en del av oppfølgingen av

  Høringsfrist: 01.07.2024 Status: Åpen

 • Innspill til forenkling for næringslivet

  03.04.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025. Formålet med forenklingsarbeidet er å bedre samfunnets bruk av ressurser og styrke

  Høringsfrist: 15.12.2024 Status: Åpen

 • Innspill til stortingsmelding om handel og grønn globalisering

  03.04.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om handel og grønn globalisering, og inviterer til å gi innspill til meldingsarbeidet.

  Høringsfrist: 31.05.2024 Status: Lukket

 • Innspill om utformingen av oppskrift for mer lokalmat

  25.03.2024 Innspill Landbruks- og matdepartementet

  Målet er en oppfølging av regjeringens ambisjoner i Hurdalsplattformen om å stimulere til økt produksjon og omsetning av lokalmat og -drikke og økologisk mat. Dette er også en del av regjeringens strategi for økt selvforsyning av jordbruksvarer. For

  Høringsfrist: 03.05.2024 Status: Lukket

 • Innspill til strategi for solindustri

  22.03.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har startet opp arbeidet med en strategi for solindustri, og inviterer til innspill i arbeidet med strategien.

  Høringsfrist: 05.04.2024 Status: Lukket

 • Innspill til veikart for kreativ næring

  07.03.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har startet opp arbeidet med et nytt veikart for kreativ næring, og inviterer til innspill i arbeidet med veikartet.

  Høringsfrist: 12.04.2024 Status: Lukket

 • Innspill til veikart for samisk næringsliv

  05.03.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil i samarbeid med Sametinget utarbeide et veikart for samisk næringsliv. Målet er å styrke næringsutviklingen i de samiske områdene. Alle er velkomne til å komme med innspill til arbeidet. Innspillene kan gjerne ta utgangspunkt i

  Høringsfrist: 03.05.2024 Status: Lukket

 • Innspill til Nasjonal livskvalitetsstrategi

  29.02.2024 Innspill Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen skal i løpet av 2024 legge frem en nasjonal livskvalitetsstrategi, og ønsker dine innspill i arbeidet.

  Høringsfrist: 15.04.2024 Status: Lukket

 • Innspill om forsterket innsats for sosial utjevning og mobilitet

  28.02.2024 Innspill Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil redusere sosiale ulikheter og hindre at levekårsutfordringer går i arv. Regjeringen har igangsatt arbeid med en stortingsmelding om sosial utjevning og sosial mobilitet, særlig rettet mot barn og unge og familiene deres.

  Høringsfrist: 30.06.2024 Status: Åpen

 • Innspel til arbeidet med systemmeldinga

  12.02.2024 Innspill Kunnskapsdepartementet

  I 2023 fekk Kunnskapsdepartementet innspel om Forskingsrådet si rolle og funksjonar i det norske forskings- og innovasjonssystemet. No ønskjer vi innspel på dei andre tema i systemmeldinga.

  Høringsfrist: 12.05.2024 Status: Åpen

 • Innspill til stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter

  01.02.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har startet arbeidet med stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter, og inviterer til innspill i meldingsarbeidet.

  Høringsfrist: 15.03.2024 Status: Lukket

 • Innspill til stortingsmelding om prioritering

  19.12.2023 Innspill Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har startet arbeidet med stortingsmelding om prioritering og jeg inviterer med dette til å gi skriftlige innspill til meldingsarbeidet.

  Høringsfrist: 26.01.2024 Status: Lukket

 • Invitasjon til å komme med innspel til arbeidet med rettleiar om bygge- og leigesaker i U/H-sektoren

  08.12.2023 Innspel Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet startar arbeidet med å utvikle ein rettleiar eller vegvisar for samarbeidet med statlege universitet og høgskular om bygge- og leigesaker, og inviterer til innspel fra sektoren.

  Høyringsfrist: 19.01.2024 Status: Lukka

 • Invitasjon til å gi innspill til rapporten «Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak»

  29.11.2023 Innspill Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet inviterer med dette til å gi skriftlige innspill til rapporten «Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak». Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet og andre

  Høringsfrist: 15.02.2024 Status: Lukket

 • Invitasjon til å gi innspill til stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester

  21.11.2023 Innspill Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har startet arbeidet med stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester og jeg inviterer med dette til å gi skriftlige innspill til meldingsarbeidet.

  Høringsfrist: 20.02.2024 Status: Lukket