Innspel

Innspel nyttar ein for å involvere innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv tidleg i ei utgreiing.

 • Innspill til ny stortingsmelding om industri

  04.07.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om industri, og inviterer til å gi innspill til meldingsarbeidet.

  Høringsfrist: 06.09.2024 Status: Åpen

 • Innspill til etterkontroll av personopplysningsloven

  02.07.2024 Innspill Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til etterkontroll av personopplysningsloven.

  Høringsfrist: 01.11.2024 Status: Åpen

 • Innspill til NVEs forslag til ny prisregulering for fjernvarme

  28.06.2024 Innspill Energidepartementet

  Energidepartementet mottok NVEs forslag til ny prisregulering for fjernvarme den 19. juni 2024. Departementet vil vurdere NVEs forslag og ønsker innspill til rapporten.

  Høringsfrist: 30.09.2024 Status: Åpen

 • Gi innspill til stortingsmelding om allmennlegetjeneste for fremtiden

  14.06.2024 Innspill Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har påbegynt et arbeid med en stortingsmelding om allmennlegetjenesten for fremtiden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre ønsker dine innspill til arbeidet.

  Høringsfrist: 16.09.2024 Status: Åpen

 • Innspill til veikart for teknologinæring

  26.04.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren og digitaliserings- og forvaltningsministeren ønsker innspill til hvordan norske bedrifter skal lykkes med å utnytte potensialet som ligger i de nye teknologiene.

  Høringsfrist: 31.05.2024 Status: Lukket

 • Innspill til strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon

  06.04.2024 Innspill Kultur- og likestillingsdepartementet

  Spredning av misledende og feilaktig informasjon kan bidra til å svekke tilliten i det norske samfunnet. Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon. Strategien er en del av oppfølgingen av

  Høringsfrist: 01.07.2024 Status: Lukket

 • Innspill til forenkling for næringslivet

  03.04.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025. Formålet med forenklingsarbeidet er å bedre samfunnets bruk av ressurser og styrke

  Høringsfrist: 15.12.2024 Status: Åpen

 • Innspill til stortingsmelding om handel og grønn globalisering

  03.04.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om handel og grønn globalisering, og inviterer til å gi innspill til meldingsarbeidet.

  Høringsfrist: 31.05.2024 Status: Lukket

 • Innspill om utformingen av oppskrift for mer lokalmat

  25.03.2024 Innspill Landbruks- og matdepartementet

  Målet er en oppfølging av regjeringens ambisjoner i Hurdalsplattformen om å stimulere til økt produksjon og omsetning av lokalmat og -drikke og økologisk mat. Dette er også en del av regjeringens strategi for økt selvforsyning av jordbruksvarer. For

  Høringsfrist: 03.05.2024 Status: Lukket

 • Innspill til strategi for solindustri

  22.03.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har startet opp arbeidet med en strategi for solindustri, og inviterer til innspill i arbeidet med strategien.

  Høringsfrist: 05.04.2024 Status: Lukket

 • Innspill til veikart for kreativ næring

  07.03.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har startet opp arbeidet med et nytt veikart for kreativ næring, og inviterer til innspill i arbeidet med veikartet.

  Høringsfrist: 12.04.2024 Status: Lukket

 • Innspill til veikart for samisk næringsliv

  05.03.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil i samarbeid med Sametinget utarbeide et veikart for samisk næringsliv. Målet er å styrke næringsutviklingen i de samiske områdene. Alle er velkomne til å komme med innspill til arbeidet. Innspillene kan gjerne ta utgangspunkt i

  Høringsfrist: 03.05.2024 Status: Lukket

 • Innspill til Nasjonal livskvalitetsstrategi

  29.02.2024 Innspill Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen skal i løpet av 2024 legge frem en nasjonal livskvalitetsstrategi, og ønsker dine innspill i arbeidet.

  Høringsfrist: 15.04.2024 Status: Lukket

 • Innspill om forsterket innsats for sosial utjevning og mobilitet

  28.02.2024 Innspill Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil redusere sosiale ulikheter og hindre at levekårsutfordringer går i arv. Regjeringen har igangsatt arbeid med en stortingsmelding om sosial utjevning og sosial mobilitet, særlig rettet mot barn og unge og familiene deres.

  Høringsfrist: 30.06.2024 Status: Lukket

 • Innspel til arbeidet med systemmeldinga

  12.02.2024 Innspill Kunnskapsdepartementet

  I 2023 fekk Kunnskapsdepartementet innspel om Forskingsrådet si rolle og funksjonar i det norske forskings- og innovasjonssystemet. No ønskjer vi innspel på dei andre tema i systemmeldinga.

  Høringsfrist: 12.05.2024 Status: Åpen

 • Innspill til stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter

  01.02.2024 Innspill Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har startet arbeidet med stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter, og inviterer til innspill i meldingsarbeidet.

  Høringsfrist: 15.03.2024 Status: Lukket

 • Innspill til stortingsmelding om prioritering

  19.12.2023 Innspill Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har startet arbeidet med stortingsmelding om prioritering og jeg inviterer med dette til å gi skriftlige innspill til meldingsarbeidet.

  Høringsfrist: 26.01.2024 Status: Lukket

 • Invitasjon til å komme med innspel til arbeidet med rettleiar om bygge- og leigesaker i U/H-sektoren

  08.12.2023 Innspel Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet startar arbeidet med å utvikle ein rettleiar eller vegvisar for samarbeidet med statlege universitet og høgskular om bygge- og leigesaker, og inviterer til innspel fra sektoren.

  Høyringsfrist: 19.01.2024 Status: Lukka

 • Invitasjon til å gi innspill til rapporten «Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak»

  29.11.2023 Innspill Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet inviterer med dette til å gi skriftlige innspill til rapporten «Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak». Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet og andre

  Høringsfrist: 15.02.2024 Status: Lukket

 • Invitasjon til å gi innspill til stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester

  21.11.2023 Innspill Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har startet arbeidet med stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester og jeg inviterer med dette til å gi skriftlige innspill til meldingsarbeidet.

  Høringsfrist: 20.02.2024 Status: Lukket