Innspill til veikart for teknologinæring

Næringsministeren og digitaliserings- og forvaltningsministeren ønsker innspill til hvordan norske bedrifter skal lykkes med å utnytte potensialet som ligger i de nye teknologiene.

Status: Åpen

Svarfrist: 31.05.2024

Vår ref.: 24/946

Næringsdepartementet ønsker innspill til veikart for det teknologibaserte næringslivet. Det teknologibaserte næringslivet vil bli sterkest påvirket av nye teknologier, og samtidig ha de beste forutsetningene for verdiskaping, gitt fremveksten av nye teknologiområder som kunstig intelligens, autonome systemer, robotikk og kvantesystemer, også kalt dype teknologier. 

Tenk gjerne gjennom disse spørsmålene:

  • Hva er det deres bedrift eller organisasjon trenger for å lykkes gjennom store teknologigjennombrudd og markedsendringer drevet av f.eks kunstig intelligens, robotikk eller andre transformerende teknologier?
  • Hva gjør, og hvordan samarbeidet dere, for å utnytte mulighetene teknologiskifter medfører, og hvor er utfordringene størst?