Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskning og innovasjon for næringslivet

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Derfor er innovasjon viktig også for å kunne løse øvrige oppgaver i samfunnet. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon.

illustrasjonsbilde fra en lab

God innovasjonspolitikk gir gevinster

Forskning gir opphav til nye ideer og teknologiske løsninger som kan bidra til økt innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor.

Et lasteskip ved navn Bourbon Orca

Hva er innovasjonspolitikk?

Når vi vet at innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier blir det innovasjonspolitikkens rolle å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv.

Kontrollrommet i en av to IFE-reaktorer

Norsk atomavfall og atomanlegg

Norge har til sammen hatt fire atomreaktorer, hvorav en forskningsreaktor på Kjeller fremdeles er i drift. Reaktorene eies og drives av Institutt for energiteknikk (IFE).

Relaterte tema

Aktuelt nå

Deloitte skal gå gjennom virkemidlene

07.01.2019: Regjeringen har gitt Deloitte oppdraget med å foreta en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Målet er å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt.

Et stort forskningsfartøy seiler i norske farvann

100 millionar kroner til forskningsfartøy

Regjeringa vil bruke 75 millionar kroner på å byggje eit nytt kystgåande forskingsfartøy, og 25 millionar kroner på vedlikehald av eksisterande forskingsfartøy.

En illustrasjon av statsbudsjettet

Betre rusta for omstilling

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet. – Innovasjon og utvikling er avgjerande for den omstillinga Noreg er inne i no, seier næringsministeren.

Alle saker om Forskning og innovasjon for næringslivet

Dokumenter

Forslag til mer koordinert FoU-innsats mot leverandørindustrien av havteknologier til marin, maritim og offshoreindustrien

Rapport fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge på oppdrag fra Nærings-og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet

Kontakt

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen