Forskning og innovasjon for næringslivet

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Derfor er innovasjon viktig også for å kunne løse øvrige oppgaver i samfunnet. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon i norsk økonomi.

God innovasjonspolitikk gir gevinster

Forskning gir opphav til nye ideer og teknologiske løsninger som kan bidra til økt innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor.

Hva er innovasjonspolitikk?

Når vi vet at innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier blir det innovasjonspolitikkens rolle å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv.

Norges forskningsreaktorer

IFE eier og driver to atomreaktorer i Norge. En på Kjeller utenfor Lillestrøm og en i Halden.

Aktuelt nå

Hvordan får vi den beste innovasjonspolitikken?

Regjeringen ønsker innspill til utvikling av innovasjonspolitikken.

100 millionar kroner til forskningsfartøy

Regjeringa vil bruke 75 millionar kroner på å byggje eit nytt kystgåande forskingsfartøy, og 25 millionar kroner på vedlikehald av eksisterande forskingsfartøy.

Betre rusta for omstilling

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet. – Innovasjon og utvikling er avgjerande for den omstillinga Noreg er inne i no, seier næringsministeren.

Flere saker om Forskning og innovasjon for næringslivet

Dokumenter

Forslag til mer koordinert FoU-innsats mot leverandørindustrien av havteknologier til marin, maritim og offshoreindustrien

Rapport fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge på oppdrag fra Nærings-og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet