Forskning og innovasjon for næringslivet

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Derfor er innovasjon viktig også for å kunne løse øvrige oppgaver i samfunnet. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon i norsk økonomi.

Forskning og utvikling for økt innovasjon

Forskning gir opphav til nye ideer og teknologiske løsninger som kan bidra til økt innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor. Forskning er også et redskap i prosessen fra innovative ideer til ferdige løsninger.

Hva er innovasjonspolitikk?

Når vi vet at innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier blir det innovasjonspolitikkens rolle å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv.

Lanserer masterplan for marin forskning

Fiskeriministeren vil ha klarere prioritering av forskningsmidler. Gi ditt innspill til planen.

Aktuelt nå

Næringsminister Monica Mæland

Fornying og forenkling for bedre innovasjon

Regjeringen tar nå en gjennomgang av organiseringen av Innovasjon Norge. Målet er å gjøre Innovasjon Norge mer effektiv og enklere for kundene.

Styrkar kunnskap og forsking for næringslivet

Næringsretta forsking og kommersialisering, marin forsking, mineralnæringa og forenkling er blant hovudprioriteringane i Nærings- og fiskeridepartementet sitt forslag til budsjett for 2015.

Klynger for økt konkurransekraft

Næringsminister Monica Mælands innlegg ved lanseringen av nytt klyngeprogram i regi av IN, SIVA og Norges Forskningsråd, Oslo, 18. juni 2014

Flere aktuelle saker om Forskning og innovasjon for næringslivet

Dokumenter

Forslag til mer koordinert FoU-innsats mot leverandørindustrien av havteknologier til marin, maritim og offshoreindustrien

Rapport fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge på oppdrag fra Nærings-og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet