Forskning og innovasjon for næringslivet

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Derfor er innovasjon viktig også for å kunne løse øvrige oppgaver i samfunnet. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon.

Et lasteskip ved navn Bourbon Orca

Hva er innovasjonspolitikk?

Når vi vet at innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier blir det innovasjonspolitikkens rolle å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv.

Hybridrakett

Romvirksomhet

Romvirksomhet og industriutvikling i tilknytning til internasjonale romfartsprogrammer er et av innsatsområdene for regjeringen.

Kontrollrommet i en av to IFE-reaktorer

Opprydding etter norsk reaktorvirksomhet

Norge har til sammen hatt fire atomreaktorer. Alle er nå stengt, og planleggingen av oppryddingen har startet. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) leder planleggingen. Oppryddingen er preget av høye kostnader, langsiktighet og kompleksitet. Arbeidet er beregnet å koste om lag 21 mrd. kroner og ta 20–30 år. Det er foreslått å bevlige 691 mill. kroner til opprydding og drift av anlegg i 2021.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Kontakt

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo