Forskning og innovasjon for næringslivet

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Derfor er innovasjon viktig også for å kunne løse øvrige oppgaver i samfunnet. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon.

illustrasjonsbilde fra en lab

God innovasjonspolitikk gir gevinster

Forskning gir opphav til nye ideer og teknologiske løsninger som kan bidra til økt innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor.

Et lasteskip ved navn Bourbon Orca

Hva er innovasjonspolitikk?

Når vi vet at innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier blir det innovasjonspolitikkens rolle å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv.

Kontrollrommet i en av to IFE-reaktorer

Opprydding etter norsk reaktorvirksomhet

Norge har til sammen hatt fire atomreaktorer. Alle er nå stengt, og planleggingen av oppryddingen har startet. Arbeidet er beregnet å koste om lag 20 mrd. kroner. Norsk nukleær dekommisjonering skal lede oppryddingen. På grunn av de høye kostnadene, langsiktigheten og kompleksiteten i arbeidet vil regjeringen legge fram en stortingsmelding i 2020.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Deloitte skal gå gjennom virkemidlene

07.01.2019: Regjeringen har gitt Deloitte oppdraget med å foreta en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Målet er å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt.

Et stort forskningsfartøy seiler i norske farvann

100 millionar kroner til forskningsfartøy

Regjeringa vil bruke 75 millionar kroner på å byggje eit nytt kystgåande forskingsfartøy, og 25 millionar kroner på vedlikehald av eksisterande forskingsfartøy.

Dokumenter

Kontakt

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen