Forskning og innovasjon for næringslivet

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Derfor er innovasjon viktig også for å kunne løse øvrige oppgaver i samfunnet. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon i norsk økonomi.

Forskning og utvikling for økt innovasjon

Forskning gir opphav til nye ideer og teknologiske løsninger som kan bidra til økt innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor.

Hva er innovasjonspolitikk?

Når vi vet at innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier blir det innovasjonspolitikkens rolle å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv.

Norges forskningsreaktorer

IFE eier og driver to atomreaktorer i Norge. En på Kjeller utenfor Lillestrøm og en i Halden.

Aktuelt nå

Næringsminister Monica Mæland

Fornying og forenkling for bedre innovasjon

Regjeringen tar nå en gjennomgang av organiseringen av Innovasjon Norge. Målet er å gjøre Innovasjon Norge mer effektiv og enklere for kundene.

Styrkar kunnskap og forsking for næringslivet

Næringsretta forsking og kommersialisering, marin forsking, mineralnæringa og forenkling er blant hovudprioriteringane i Nærings- og fiskeridepartementet sitt forslag til budsjett for 2015.

Klynger for økt konkurransekraft

Næringsminister Monica Mælands innlegg ved lanseringen av nytt klyngeprogram i regi av IN, SIVA og Norges Forskningsråd, Oslo, 18. juni 2014

Flere saker om Forskning og innovasjon for næringslivet

Dokumenter

Forslag til mer koordinert FoU-innsats mot leverandørindustrien av havteknologier til marin, maritim og offshoreindustrien

Rapport fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge på oppdrag fra Nærings-og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet