Hva er innovasjonspolitikk?

Når vi vet at innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier blir det innovasjonspolitikkens rolle å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv.

Innovasjonspolitikk skal fremme og legge til rette for innovasjon, både i næringslivet og i det offentlige. En politikk for nyskaping må favne bredt og må  se ulike politikkområder i sammenheng.  Noen av de viktigste av disse politikkområdene finner vi utdanningspolitikken, forskningspolitikken, regionalpolitikken, energipolitikken og miljøpolitikken.

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å koordinere og utvikle den helhetlige innovasjonspolitikken i samarbeid med de andre departementene. 

Samtidig legger Nærings- og fiskeridepartementet stor vekt på et nært samarbeid med både partene i arbeidslivet, bedrifter, bransjeorganisasjoner, virkemiddelapparatet og utdannings- forskningsmiljøer for å kunne utforme en god innovasjonspolitikk. Særlig viktig er samarbeid og styring av virkemiddelapparatet, hvor våre tre viktigste aktører er Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. Store deler av departementets penger til innovasjon og næringsrettet forskning kanalisereres gjennom disse aktørene.