Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 69 selskaper.

Statnett

Hvorfor staten eier

Artikkel

Regjeringen har en pragmatisk tilnærming til hva staten skal eie.

Posten Bring AS

Hva staten eier

Artikkel

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 69 selskaper.

Helse Midt-Norge RHF

Hvordan staten eier

Artikkel

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Nett-tv

Se sendingen her

Fagsamling om CSRD

Artikkel 23.05.2024

Næringsministeren og Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte fagsamling om CSRD onsdag 29. mai.

Nett-tv

Se sendingen her

Statens eierrapport ble lansert 12. juni

Artikkel 05.06.2024

12. juni lanserte næringsminister Cecilie Myrseth Statens eierrapport 2023.

Nett-tv

Se sendingen her

Eierskapskonferansen 2024

Nyhet 03.06.2024

Næringsminister Cecilie Myrseth inviterte til Eierskapskonferansen 2024 tirsdag 11. juni 2024. Tema for årets konferanse var: «Kunstig intelligens – hvordan kan norske selskaper utnytte mulighetene?»

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo