Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 72 selskaper.

Telenor

Hvorfor staten eier

Regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Staten bør kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har.

En vindmøllepark i vinterlandskap

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 72 selskaper.

Illustrasjonsbilde om digitalisering av industri

Hvordan staten eier

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Lunckefjell gruve

Publikasjoner

Her finnes statens eierberetning 2019 og andre relevante dokumenter om statlig eierskap.

Eierberetning 2019

Statens eierberetning 2019

I dag offentliggjøres statens eierberetning for 2019, årsrapporten for statens direkte eierskap i 73 selskaper.

3. februar 2020

Ny eierskapsmelding presentert for styreledere og administrerende direktører i selskaper med statlig eierandel

Den 21. og 29. januar ble det avholdt seminar for henholdsvis styreledere og administrerende direktører i selskaper med statlig eierandel. Temaet var ny eierskapsmelding som ble lagt frem i november 2019.

5. februar 2020

Staten selger GIEK Kredittforsikring til Coface

To måneder etter regjeringen fikk fullmakt til å avvikle eller selge GIEK Kredittforsikring AS har Nærings- og fiskeridepartementet inngått en avtale om salg til franske Coface-gruppen.

Dokumenter

Meld. St. 8 (2019–2020)

Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping

Regjeringens nye eierskapsmelding ble lagt fram 22. november 2019.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen