Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 72 selskaper.

Oljeplattform i solnedgang

Hvorfor staten eier

Regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Staten bør kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har.

Den Norske Opera & Ballett i solnedgang

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 72 selskaper.

Illustrasjonsbilde av digitalt arbeid

Hvordan staten eier

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Eierberetning 2019

09. juni 2020

Statens eierberetning 2019

Årsrapporten for statens direkte eierskap i 2019.

Forside av Meld. St. 8

22. november 2019

Meld. St. 8 (2019–2020)

Regjeringens nye eierskapsmelding ble lagt fram 22. november 2019.

Person i en solcellepark

09. juni 2020

Statens eierskap i tall

Her følger en oversikt over statens direkte eierskap per. 31.12.2019. Tallene er hentet fra Statens eierberetning 2019.

Forside av rapport

Selskaper med statlig eierandel med gode resultater i "Bærekraft på børs 2020"

The Governance Group lanserte 8. september sin rapport med en analyse av bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo