Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

En vindmøllepark i vinterlandskap

Hva eier staten?

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

Telenor

Hvorfor eier staten?

Selv om privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv, er det flere grunner til at staten bør være eier i ulike selskaper.

Illustrasjonsbilde om digitalisering av industri

Hvordan utøver staten sitt eierskap?

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Aktuelt nå

Eit SAS-fly sett forfra

Staten har solgt seg ut av SAS

Nærings- og fiskeridepartementet har solgt sine 37,8 millioner aksjer i SAS for om lag 597 millioner kroner. Etter salget eier ikke staten lenger aksjer i selskapet.

Kraftmast sett fra undersiden

Verdiøkning i statens direkte eierskap

Det siste året har statens eierskap økt i verdi med 130 milliarder kroner. Det viser nye tall fra statens eierberetning.

Siste artikler

Dokumenter

Fra Statkrafts anlegg i Lange Runde, Nederland

Melding til Stortinget

Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27 (2013-2014)

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo