Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 71 selskaper.

Oljeplattform i solnedgang

Hvorfor staten eier

Regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Staten bør kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har.

Den Norske Opera & Ballett i solnedgang

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 71 selskaper.

Illustrasjonsbilde av digitalt arbeid

Hvordan staten eier

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

29. april 2021

Staten har solgt seg helt ut av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind

29. april 2021 solgte staten 33,1 millioner aksjer i Aker Carbon Capture for 563 millioner kroner og 33,1 millioner aksjer i Aker Offshore Wind for 215 millioner kroner, totalt 778 millioner kroner. Staten har med dette solgt seg helt ut av begge selskapene.

Ambita AS

19. april 2021

Staten selger Ambita

Nærings- og fiskeridepartementet har inngått avtale om å selge alle aksjene i Ambita til Sikri for over 960 millioner kroner.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo