Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

Oljeplattform i solnedgang

Hvorfor staten eier

Regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Staten bør kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har.

Den Norske Opera & Ballett i solnedgang

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

Illustrasjonsbilde av digitalt arbeid

Hvordan staten eier

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Innledere på NFDs samling

15. februar

Siri Kalvig og Lene Hodge i Nysnø innledet om klimarisiko på fagsamling for selskapene

Nærings- og fiskeridepartementet avholdt den 5. februar en samling om klimarisiko for selskaper hvor staten er eier.

NFDs styrelederseminar

2. februar 2021

Dag Schjerven, Annette Malm Justad og Jon Fredrik Baksaas delte erfaringer om godt styrearbeid

Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte seminar for styreledere i selskaper med statlig eierandel onsdag 27. januar 2021.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo