Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 73 selskaper.

Telenor

Hvorfor staten eier

Regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Staten bør kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har.

En vindmøllepark i vinterlandskap

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 73 selskaper.

Illustrasjonsbilde om digitalisering av industri

Hvordan staten eier

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på talerstolen i presserommet til Nærings-og fiskeridepartementet.

22. november 2019

Ny eierskapsmelding

Den nye eierskapsmeldingen legger til rette for verdiskaping i dag og i fremtiden. Samtidig styrker og tydeliggjør regjeringen forventningene til selskapene, blant annet når det gjelder åpenhet, mangfold og ansvarlighet.

Lunckefjell gruve

Publikasjoner

Her finnes statens eierberetning 2018 og andre relevante dokumenter om statlig eierskap.

3. desember 2019

Staten har solgt aksjer i Entra

3. desember 2019 solgte staten 25,6 millioner aksjer i Entra for 3,4 milliarder kroner. Statens eierandel gikk ned fra 22,3 prosent til 8,2 prosent. - Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

28. oktober 2019

Samling for CFOer i kommersielle selskap

Den 21. oktober ble det avholdt en samling om kapitalallokering og avkastning i kommersielle selskaper hvor staten er eier. Her følger en oppsummering fra møtet.

Dokumenter

Meld. St. 8 (2019–2020)

Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping

Regjeringens nye eierskapsmelding ble lagt fram 22. november 2019.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen