Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 71 selskaper.

Ole Jørgen Bratland, Equnior

Hvorfor staten eier

Regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Staten bør kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har.

Helse Sør-Øst

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 71 selskaper.

Investinor

Hvordan staten eier

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nett-tv

Iselin Nybø

09. juni 2021

Om netto null på årets Eierskapskonferanse

Næringsminister Iselin Nybø inviterte 8. juni til Eierskapskonferansen 2021. Tema for konferansen var: Bærekraftig verdiskaping – verden mot netto null i 2050.

Nett-tv

Statens eierrapport 2020

08. juni 2021

Offentliggjør klimagassutslipp i Statens eierrapport

Næringsminister Iselin Nybø (V) presenterte i dag Statens eierrapport for 2020, årsrapporten for statens direkte eierskap i 74 selskaper. Årets rapport viser for første gang selskapenes klimagassutslipp.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo