Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 75 selskaper.

En vindmøllepark i vinterlandskap

Hva eier staten?

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 75 selskaper.

Telenor

Hvorfor eier staten?

Selv om privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv, er det flere grunner til at staten bør være eier i ulike selskaper.

Illustrasjonsbilde om digitalisering av industri

Hvordan utøver staten sitt eierskap?

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Aktuelt nå

Lunckefjell gruve

Samling om antikorrupsjon avholdt 30. oktober

30. oktober ble det avholdt en samling om arbeidet med antikorrupsjon i selskaper hvor Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) forvalter statens eierskap. Samlingen ble holdt hos NFD.

Kraftmast sett fra undersiden

Vil bidra med 2,5 milliarder til Kongsberg Gruppen

Det siste året har statens eierskap økt i verdi med 130 milliarder kroner. Det viser nye tall fra statens eierberetning.

Dokumenter

Digital plate

Statens eierberetning 2017

Statens eierberetning er en årsrapport for staten som eier.

Ressurser

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen