Næringsliv

Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 69 selskaper.

Statnett

Hvorfor staten eier

Artikkel

Regjeringen har en pragmatisk tilnærming til hva staten skal eie.

Posten Bring AS

Hva staten eier

Artikkel

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 69 selskaper.

Helse Midt-Norge RHF

Hvordan staten eier

Artikkel

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Nett-tv

Se sendingen her

Næringsministeren lanserte Statens eierrapport 2022

Pressemelding 13.06.2023

Utbyttet til staten fra selskapene med statlig eierandel har aldri vært høyere enn 2022. Samtidig viser statens eierrapport at betydelig flere av selskapene rapporterer på sine klimagassutslipp.

Nett-tv

Se sendingen her

Få med deg Eierskapskonferansen 2023

Nyhet 07.06.2023

Næringsminister Jan Christian Vestre inviterer til Eierskapskonferansen 2023 den 15. juni 2023. Årets tema er «Verden i endring - Hvordan møter norske selskaper et nytt verdensbilde?»

Fagsamling om gode strategiprosesser

Artikkel 13.09.2023

Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte fagsamling om gode strategiprosesser for administrasjonen i selskaper med statlig eierandel onsdag 13. september 2023. Fagsamlingen er ett av flere arrangementer Nærings- og fiskeridepartementet arrangerer for å informere om statens forventninger som eier og for å spre god praksis og bidra til kunnskapsdeling om tema staten som eier er opptatt av.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo