Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 70 selskaper.

Ole Jørgen Bratland, Equnior

Hvorfor staten eier

Regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Staten bør kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har.

Helse Sør-Øst

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 70 selskaper.

Investinor

Hvordan staten eier

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Ole Jørgen Bratland

23. juni 2021

Næringsministeren overtar ansvaret for statens eierskap i Equinor, SDØE og Petoro

Næringsminister Iselin Nybø overtar det konstitusjonelle ansvaret for å ivareta eierskapsforvaltningen av Equinor ASA, Petoro AS og SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten) med virkning fra 1. juli 2021.

Nett-tv

Iselin Nybø

09. juni 2021

Om netto null på årets Eierskapskonferanse

Næringsminister Iselin Nybø inviterte 8. juni til Eierskapskonferansen 2021. Tema for konferansen var: Bærekraftig verdiskaping – verden mot netto null i 2050.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo