Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 73 selskaper.

En vindmøllepark i vinterlandskap

Hva eier staten?

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 73 selskaper.

Telenor

Hvorfor eier staten?

Selv om privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv, er det flere grunner til at staten bør være eier i ulike selskaper.

Illustrasjonsbilde om digitalisering av industri

Hvordan utøver staten sitt eierskap?

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde fra rapporten bærekraft på børs 2019

Selskaper med statlig eierandel kom godt ut i analysen "Bærekraft på børs 2019"

The Governance Group lanserte 2. september sin rapport med en analyse av bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs.

Lunckefjell gruve

Publikasjoner

Her finnes statens eierberetning 2018 og andre relevante dokumenter om statlig eierskap.

Dokumenter

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen