Næringsliv

Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 69 selskaper.

Ole Jørgen Bratland, Equnior

Hvorfor staten eier

Artikkel

Regjeringen har en pragmatisk tilnærming til hva staten skal eie.

Helse Sør-Øst

Hva staten eier

Artikkel

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 69 selskaper.

Investinor

Hvordan staten eier

Artikkel

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Nett-tv

Se sendingen her

Seminar for adm direktører om ny eierskapsmelding

Artikkel 27.01.2023

Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte seminar for administrerende direktører/daglige ledere i selskaper med statlig eierandel torsdag 26. januar 2023. Næringsministeren innledet om ny eierskapsmelding «Et grønnere og mer aktivt eierskap» og deltakerne delte sine refleksjoner. Staten som eier er opptatt av å kommunisere statens forventninger og seminaret er ett av flere arenaer hvor staten som eier inviterer til dialog rundt statens aktive eierskap.

Nett-tv

Se sendingen her

Fagsamling om klima

Hvordan kan statlige selskaper føre klimaregnskap?

Artikkel 04.11.2022

2. november arrangerte Nærings- og fiskeridepartementet en fagsamling for de statlige selskapene om bedre klimarapportering. Her kan du se fagsamlingen i nett-tv og laste ned presentasjonene fra Emisoft, Helse Sør-Øst, Sykehusinnkjøp, Nysnø og Klima- og miljødepartementet.

Jan Christian Vestre

Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap

Pressemelding 21.10.2022

Staten eier over 70 selskaper i Norge. Nå legger regjeringen fram en ny eierskapsmelding som blant annet skal bidra til raskere grønn omstilling. Den nye meldingen skrur på både prinsippene, statens mål som eier, kategoriene, begrunnelsene og forventningene til selskapene staten er eier i.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo