Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

Oljeplattform i solnedgang

Hvorfor staten eier

Regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Staten bør kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har.

Den Norske Opera & Ballett i solnedgang

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

Illustrasjonsbilde av digitalt arbeid

Hvordan staten eier

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Entra-illustrasjonsbilde

26. november 2020

Staten har solgt seg ut av Entra

Nærings- og fiskeridepartementet har solgt seg helt ut av Entra ASA, for 2,5 milliarder kroner.

Nett-tv

.

25. november 2020

PwC og Yara innledet om hvordan god rapportering kan bidra til verdiskaping

Nærings- og fiskeridepartementet avholdt den 25. november en samling om åpenhet og rapportering for selskaper hvor staten er eier. Eli Moe Helgesen, partner i PwC, og Lars Røsæg, CFO i Yara, holdt innlegg på samlingen.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo