Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

En vindmøllepark i vinterlandskap

Hva eier staten?

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

Telenor

Hvorfor eier staten?

Selv om privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv, er det flere grunner til at staten bør være eier i ulike selskaper.

Illustrasjonsbilde om digitalisering av industri

Hvordan utøver staten sitt eierskap?

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Lunckefjell gruve

Politikk og butikk

Når det stormer i media rundt selskaper staten eier blir jeg som næringsminister ofte oppfordret til å «ta grep». Så hvorfor uttaler jeg meg ikke om hvem som bør lede DNB eller om hva Hydro holder på med i utlandet?

Kraftmast sett fra undersiden

Vil bidra med 2,5 milliarder til Kongsberg Gruppen

Det siste året har statens eierskap økt i verdi med 130 milliarder kroner. Det viser nye tall fra statens eierberetning.

Dokumenter

Statens eierberetning 2017

Statens eierberetning er en årsrapport for staten som eier.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen