Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 73 selskaper.

En vindmøllepark i vinterlandskap

Hva eier staten?

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 73 selskaper.

Telenor

Hvorfor eier staten?

Selv om privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv, er det flere grunner til at staten bør være eier i ulike selskaper.

Illustrasjonsbilde om digitalisering av industri

Hvordan utøver staten sitt eierskap?

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

28. oktober 2019

Samling for CFOer i kommersielle selskap

Den 21. oktober ble det avholdt en samling om kapitalallokering og avkastning i kommersielle selskaper hvor staten er eier. Her følger en oppsummering fra møtet.

25. oktober 2019

Kompetanseforum om sirkulær økonomi

Kompetanseforum ble avholdt 16. oktober 2019. Temaet var "sirkulær økonomi; hva er det og hvilke muligheter gir det næringslivet og staten som eier?". Relevante organisasjoner og departementer som forvalter statens eierskap var tilstede.

Lunckefjell gruve

Publikasjoner

Her finnes statens eierberetning 2018 og andre relevante dokumenter om statlig eierskap.

Dokumenter

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen