Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 72 selskaper.

Oljeplattform i solnedgang

Hvorfor staten eier

Regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Staten bør kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har.

Den Norske Opera & Ballett i solnedgang

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 72 selskaper.

Illustrasjonsbilde av digitalt arbeid

Hvordan staten eier

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Lucie Katrine Sunde-Eidem

28. september 2020

Statssekretæren innledet om mål, indikatorer og rapportering for lederne i kategori 3-selskapene

Onsdag 16. september ble det arrangert digital fagsamling for administrasjonen i selskapene hvor staten har mål om mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål (selskapene i kategori 3). Tema var mål, indikatorer og rapportering på sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift.

Entra ASA_Kristian Augustsgate Oslo

17. september 2020

Selskaper med statlig eierandel med gode resultater i "Bærekraft på børs 2020"

The Governance Group lanserte 8. september sin rapport med en analyse av bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo