Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 69 selskaper.

Statnett

Hvorfor staten eier

Artikkel

Regjeringen har en pragmatisk tilnærming til hva staten skal eie.

Posten Bring AS

Hva staten eier

Artikkel

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 69 selskaper.

Helse Midt-Norge RHF

Hvordan staten eier

Artikkel

Staten som eier skal utøve sitt eierskap på en profesjonell og forutsigbar måte.

Nett-tv

Se sendingen her

Næringsministeren lanserte Statens eierrapport 2022

Pressemelding 13.06.2023

Utbyttet til staten fra selskapene med statlig eierandel har aldri vært høyere enn 2022. Samtidig viser statens eierrapport at betydelig flere av selskapene rapporterer på sine klimagassutslipp.

Nett-tv

Se sendingen her

Eierskapskonferansen 2023

Nyhet 07.06.2023

Næringsminister Jan Christian Vestre inviterte til Eierskapskonferansen 2023 den 15. juni 2023. Årets tema var «Verden i endring - Hvordan møter norske selskaper et nytt verdensbilde?»

Seminar for styreledere om bærekraftig omstilling og styrets strategiske rolle

Artikkel 23.01.2024

Nærings- og fiskeridepartementet og næringsminister Vestre samlet styreledere i selskaper med statlig eierandel til årlig styrelederseminar 23. januar. Seminaret er en viktig arena for å møtes og snakke om sentrale temaer i styrerommene. Tema for årets seminar var bærekraftig omstilling og styrets strategiske rolle.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo