Statens eierrapport kommer 12. juni

12. juni lanserer næringsminister Cecilie Myrseth Statens eierrapport 2023.

Nett-tv Næringsministeren legger frem Statens eierrapport 2023

Se sendingen her

Se sendingen her

Som eier forvalter staten store verdier på vegne av fellesskapet gjennom direkte eierskap i 69 selskaper. Disse selskapene står for en betydelig del av verdiskapingen i landet og bidrar til innovasjon og fremskritt på mange områder. Under lanseringen av Statens eierrapport 2023 vil næringsministeren presentere resultater fra året som har gått.

Pressekonferansen kan følges direkte på Nett-TV på regjeringen.no 12. juni kl. 09.30. 
Rapporten publiseres samme dag.

Statens eierrapport 2023 gir en oversikt over det statlige eierskapet som forvaltes av 13 eierdepartementer og hvordan dette har utviklet seg. Rapporten gir informasjon om selskapenes måloppnåelse i 2023, og selskapenes mål og strategiske prioriteringer fremover. Du kan også lese om sentrale saker for staten som eier og se oversikter over ulike nøkkeltall i selskapene.

Åpenhet er nødvendig for et vellykket statlig eierskap.
Statens eierrapport er en årlig publikasjon som skal bidra til dette.