Statens eierrapport 2023

– Statens direkte eierskap i selskaper

Les dokumentet